Pytlový sběr - výsledky - květen 2019

      Hmotnost kg za měsíc: květenHmotnost kg celkem   Počet pytlů v měsíci
Variabilní symbolOdpadPlatnéNeplatnéPlatnéNeplatnéSleva Kč
7010000021                
    Směsné plasty 1,13 0,00 1,13 0,00 2,26 1
    Papír 28,81 0,00 34,37 0,00 68,74 3
                71,00  
7010000039                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,68 0,00 7,36 0
                7,00  
7010000049                
    Papír 8,15 0,00 32,21 0,00 64,42 1
    Směsné plasty 4,30 0,00 24,68 0,00 49,36 2
    Pet lahve 1,89 0,00 5,88 0,00 11,76 1
                126,00  
7010000062                
    Papír 0,00 0,00 36,43 0,00 72,86 0
                73,00  
7010000069                
    Pet lahve 1,13 0,00 8,51 0,00 17,02 1
    Směsné plasty 2,09 0,00 13,91 0,00 27,82 1
    Papír 1,51 0,00 12,39 0,00 24,78 1
                70,00  
7010000075                
    Papír 28,96 0,00 124,39 0,00 248,78 3
    Pet lahve 5,68 0,00 25,38 0,00 50,76 2
    Směsné plasty 8,08 0,00 25,14 0,00 50,28 2
                350,00  
7010000088                
    Pet lahve 1,52 0,00 5,39 0,00 10,78 1
    Papír 0,00 0,00 15,76 0,00 31,52 0
    Směsné plasty 2,32 0,00 11,88 0,00 23,76 1
                66,00  
7010000095                
    Papír 0,00 0,00 13,74 0,00 27,48 0
    Pet lahve 1,76 0,00 12,42 0,00 24,84 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,85 0,00 19,70 0
                72,00  
7010000110                
    Papír 2,12 0,00 18,52 0,00 37,04 1
    Směsné plasty 1,63 0,00 14,35 0,00 28,70 1
                66,00  
7010000113                
    Papír 7,70 0,00 20,45 0,00 40,90 1
    Směsné plasty 4,68 0,00 24,59 0,00 49,18 2
                90,00  
7010000115                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,69 0,00 11,38 0
    Papír 10,36 0,00 17,36 0,00 34,72 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,79 0,00 5,58 0
                52,00  
7010000119                
    Papír 0,00 0,00 3,83 0,00 7,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,39 0,00 6,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,00 0,00 4,00 0
                18,00  
7010000122                
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,00 0,00 8,00 0
    Papír 0,00 0,00 17,65 0,00 35,30 0
                43,00  
7010000124                
    Papír 13,60 0,00 99,79 0,00 199,58 2
    Směsné plasty 3,11 0,00 34,01 0,00 68,02 1
    Pet lahve 8,92 0,00 43,59 0,00 87,18 2
                355,00  
7010000130                
    Papír 5,08 0,00 25,63 0,00 51,26 1
    Směsné plasty 1,84 0,00 1,84 0,00 3,68 1
    Pet lahve 1,74 0,00 3,34 0,00 6,68 1
                62,00  
7010000143                
    Papír 36,90 0,00 181,22 0,00 362,44 4
    Pet lahve 0,00 0,00 10,03 0,00 20,06 0
    Směsné plasty 3,61 0,00 22,20 0,00 44,40 2
                427,00  
7010000148                
    Papír 0,00 0,00 37,62 0,00 75,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,62 0,00 15,24 0
                90,00  
7010000227                
    Směsné plasty 0,00 0,00 94,84 0,00 189,68 0
    Papír 71,33 0,00 580,38 0,00 1160,76 6
    Pet lahve 0,00 0,00 36,22 0,00 72,44 0
                1423,00  
7010000228                
    Pet lahve 1,33 0,00 3,56 0,00 7,12 1
    Směsné plasty 1,57 0,00 3,04 0,00 6,08 1
    Papír 7,46 0,00 16,49 0,00 32,98 1
                46,00  
7010000235                
    Směsné plasty 2,08 0,00 18,76 0,00 37,52 1
    Papír 13,97 0,00 118,72 0,00 237,44 2
                275,00  
7010000236                
    Směsné plasty 1,76 0,00 3,25 0,00 6,50 1
    Papír 20,05 0,00 75,04 0,00 150,08 1
    Pet lahve 4,02 0,00 11,66 0,00 23,32 2
                180,00  
7010000275                
    Papír 0,00 0,00 269,99 0,00 539,98 0
                540,00  
7010000280                
    Papír 86,91 0,00 86,91 0,00 173,82 3
                174,00  
7010000303                
    Papír 0,00 0,00 13,79 0,00 27,58 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,71 0,00 9,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,16 0,00 18,32 0
                55,00  
7010000312                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,10 0,00 6,20 0
    Papír 0,00 0,00 15,29 0,00 30,58 0
    Směsné plasty 1,65 0,00 4,84 0,00 9,68 1
                46,00  
7010000316                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,79 0,00 11,58 0
    Papír 0,00 0,00 22,02 0,00 44,04 0
                56,00  
7010000319                
    Pet lahve 1,54 0,00 5,47 0,00 10,94 1
    Směsné plasty 1,37 0,00 3,83 0,00 7,66 1
                19,00  
7010000334                
    Směsné plasty 2,22 0,00 11,49 0,00 22,98 1
    Papír 8,44 0,00 80,37 0,00 160,74 1
                184,00  
7010000337                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,73 0,00 5,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,49 0,00 22,98 0
    Papír 0,00 0,00 30,85 0,00 61,70 0
                90,00  
7010000355                
    Pet lahve 2,14 0,00 2,14 0,00 4,28 1
                4,00  
7010000380                
    Papír 0,00 0,00 52,51 0,00 105,02 0
                105,00  
7010000384                
    Papír 13,10 0,00 32,09 0,00 64,18 2
    Směsné plasty 4,79 0,00 16,02 0,00 32,04 2
    Pet lahve 2,82 0,00 5,55 0,00 11,10 1
                107,00  
7010000401                
    Papír 3,59 0,00 31,37 0,00 62,74 1
    Směsné plasty 2,89 0,00 21,46 0,00 42,92 2
                106,00  
7010000415                
    Papír 0,00 0,00 34,50 0,00 69,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,83 0,00 29,66 0
                99,00  
7010000440                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,12 0,00 6,24 0
    Papír 3,26 0,00 26,80 0,00 53,60 1
                60,00  
7010000451                
    Papír 46,57 0,00 206,09 0,00 412,18 7
                412,00  
7010000455                
    Papír 11,64 0,00 55,78 0,00 111,56 1
    Směsné plasty 5,59 0,00 16,73 0,00 33,46 1
    Pet lahve 4,42 0,00 20,53 0,00 41,06 1
                186,00  
7010000509                
    Pet lahve 1,85 0,00 23,25 0,00 46,50 2
    Papír 23,13 0,00 145,79 0,00 291,58 3
    Směsné plasty 3,12 0,00 30,29 0,00 60,58 2
                399,00  
7010000537                
    Papír 0,00 0,00 21,94 0,00 43,88 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,39 0,00 12,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,93 0,00 9,86 0
                67,00  
7010000544                
    Směsné plasty 1,53 0,00 11,21 0,00 22,42 1
    Papír 0,00 0,00 34,10 0,00 68,20 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,64 0,00 21,28 0
                112,00  
7010000566                
    Směsné plasty 2,33 0,00 13,22 0,00 26,44 1
    Papír 7,15 0,00 71,89 0,00 143,78 1
                170,00  
7010000575                
    Pet lahve 1,51 0,00 5,39 0,00 10,78 1
    Papír 0,00 0,00 34,19 0,00 68,38 0
    Směsné plasty 1,58 0,00 9,38 0,00 18,76 1
                98,00  
7010000580                
    Papír 7,15 0,00 27,80 0,00 55,60 2
    Směsné plasty 1,09 0,00 5,71 0,00 11,42 1
                67,00  
7010000584                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,61 0,00 5,22 0
                5,00  
7010000611                
    Směsné plasty 1,54 0,00 12,85 0,00 25,70 1
    Papír 5,05 0,00 35,75 0,00 71,50 1
                97,00  
7010000625                
    Papír 22,30 0,00 48,96 0,00 97,92 3
    Pet lahve 2,06 0,00 14,67 0,00 29,34 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,35 0,00 22,70 0
                150,00  
7010000627                
    Směsné plasty 8,01 0,00 85,23 0,00 170,46 3
    Papír 12,17 0,00 98,42 0,00 196,84 1
    Pet lahve 0,00 0,00 19,97 0,00 39,94 0
                407,00  
7010000638                
    Pet lahve 3,81 0,00 21,00 0,00 42,00 3
    Papír 3,25 0,00 6,15 0,00 12,30 1
                54,00  
7010000643                
    Směsné plasty 1,34 0,00 11,18 0,00 22,36 1
    Papír 7,65 0,00 58,72 0,00 117,44 2
                140,00  
7010000659                
    Pet lahve 0,73 0,00 7,59 0,00 15,18 1
    Papír 10,52 0,00 91,19 0,00 182,38 2
                198,00  
7010000665                
    Papír 0,00 0,00 53,92 0,00 107,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,43 0,00 38,86 0
                147,00  
7010000670                
    Papír 0,00 0,00 34,58 0,00 69,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,81 0,00 7,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,94 0,00 33,88 0
                111,00  
7010000699                
    Papír 0,00 0,00 70,99 0,00 141,98 0
    Pet lahve 1,70 0,00 6,26 0,00 12,52 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,59 0,00 3,18 0
                158,00  
7010000720                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,22 0,00 8,44 0
    Papír 0,00 0,00 63,27 0,00 126,54 0
    Směsné plasty 1,77 0,00 20,09 0,00 40,18 1
                175,00  
7010000817                
    Pet lahve 0,00 0,00 12,18 0,00 24,36 0
    Papír 0,00 0,00 2,46 0,00 4,92 0
    Směsné plasty 3,96 0,00 7,27 0,00 14,54 2
                44,00  
7010000837                
    Papír 12,78 0,00 58,23 0,00 116,46 2
                116,00  
7010000840                
    Směsné plasty 2,10 0,00 6,00 0,00 12,00 1
    Papír 6,20 0,00 27,50 0,00 55,00 1
                67,00  
7010000875                
    Pet lahve 10,16 0,00 49,82 0,00 99,64 1
    Papír 0,00 0,00 63,51 0,00 127,02 0
    Směsné plasty 10,94 0,00 65,19 0,00 130,38 3
                357,00  
7010000876                
    Směsné plasty 3,66 0,00 3,66 0,00 7,32 2
    Pet lahve 6,04 0,00 15,44 0,00 30,88 3
    Papír 4,77 0,00 15,96 0,00 31,92 1
                70,00  
7010000890                
    Papír 28,06 0,00 89,55 0,00 179,10 2
    Pet lahve 0,00 0,00 7,18 0,00 14,36 0
                193,00  
7010000898                
    Směsné plasty 1,30 0,00 1,30 0,00 2,60 1
    Papír 4,62 0,00 4,62 0,00 9,24 1
                12,00  
7010000902                
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,65 0,00 27,30 0
    Papír 0,00 0,00 20,19 0,00 40,38 0
                68,00  
7010000908                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,91 0,00 17,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,87 0,00 17,74 0
    Papír 0,00 0,00 55,60 0,00 111,20 0
                147,00  
7010000961                
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,38 0,00 12,76 0
    Papír 0,00 0,00 10,85 0,00 21,70 0
                34,00  
7010000962                
    Papír 0,00 0,00 20,82 0,00 41,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,22 0,00 10,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,95 0,00 5,90 0
                58,00  
7010000969                
    Směsné plasty 11,25 0,00 48,12 0,00 96,24 4
    Papír 10,19 0,00 91,56 0,00 183,12 2
                279,00  
7010000986                
    Papír 11,98 0,00 66,52 0,00 133,04 3
    Pet lahve 3,10 0,00 20,98 0,00 41,96 2
                175,00  
7010001003                
    Papír 31,90 0,00 48,65 0,00 97,30 3
    Pet lahve 3,97 0,00 9,63 0,00 19,26 2
    Směsné plasty 5,08 0,00 13,39 0,00 26,78 2
                143,00  
7010001047                
    Papír 26,51 0,00 193,69 0,00 387,38 3
    Směsné plasty 5,74 0,00 36,92 0,00 73,84 1
                461,00  
7010001055                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,79 0,00 7,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,91 0,00 43,82 0
    Papír 5,98 0,00 83,13 0,00 166,26 1
                218,00  
7010001061                
    Papír 15,98 0,00 106,23 0,00 212,46 2
    Směsné plasty 2,65 0,00 32,46 0,00 64,92 1
    Pet lahve 3,43 0,00 33,20 0,00 66,40 2
                344,00  
7010001074                
    Papír 13,17 0,00 44,11 0,00 88,22 2
    Směsné plasty 3,16 0,00 26,20 0,00 52,40 1
    Pet lahve 2,85 0,00 12,95 0,00 25,90 1
                167,00  
7010001079                
    Papír 11,49 0,00 77,21 0,00 154,42 2
    Směsné plasty 0,95 0,00 9,33 0,00 18,66 1
    Pet lahve 0,92 0,00 5,17 0,00 10,34 1
                183,00  
7010001086                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,77 0,00 7,54 0
    Papír 0,00 0,00 72,07 0,00 144,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,39 0,00 22,78 0
                174,00  
7010001109                
    Směsné plasty 2,01 0,00 6,72 0,00 13,44 1
    Pet lahve 1,67 0,00 4,72 0,00 9,44 1
    Papír 29,34 0,00 138,45 0,00 276,90 3
                300,00  
7010001121                
    Papír 0,00 0,00 108,05 0,00 216,10 0
                216,00  
7010001139                
    Směsné plasty 3,64 0,00 14,02 0,00 28,04 2
    Papír 9,53 0,00 58,08 0,00 116,16 2
    Pet lahve 2,25 0,00 7,40 0,00 14,80 2
                159,00  
7010001156                
    Papír 0,00 0,00 9,21 0,00 18,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,76 0,00 9,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,37 0,00 6,74 0
                35,00  
7010001180                
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,10 0,00 52,20 0
    Papír 0,00 0,00 89,52 0,00 179,04 0
    Pet lahve 1,53 0,00 8,87 0,00 17,74 1
                249,00  
7010001183                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,72 0,00 3,44 0
    Papír 9,27 0,00 48,59 0,00 97,18 1
                101,00  
7010001186                
    Papír 11,14 0,00 48,93 0,00 97,86 1
    Směsné plasty 7,46 0,00 10,31 0,00 20,62 1
                118,00  
7010001194                
    Papír 6,08 0,00 45,36 0,00 90,72 2
    Směsné plasty 3,44 0,00 13,15 0,00 26,30 2
                117,00  
7010001201                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,71 0,00 5,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,20 0,00 6,40 0
                12,00  
7010001235                
    Papír 0,00 0,00 22,85 0,00 45,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,54 0,00 21,08 0
                67,00  
7010001240                
    Papír 0,00 0,00 115,27 0,00 230,54 0
                231,00  
7010001251                
    Papír 0,00 0,00 40,19 0,00 80,38 0
    Pet lahve 0,00 0,00 16,63 0,00 33,26 0
                114,00  
7010001253                
    Papír 4,12 0,00 84,84 0,00 169,68 1
    Pet lahve 2,17 0,00 8,29 0,00 16,58 1
    Směsné plasty 6,74 0,00 39,61 0,00 79,22 2
                265,00  
7010001263                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,04 0,00 12,08 0
    Směsné plasty 19,74 0,00 78,43 0,00 156,86 3
    Papír 95,86 0,00 222,21 0,00 444,42 4
                613,00  
7010001271                
    Směsné plasty 5,90 0,00 26,66 0,00 53,32 3
    Papír 16,75 0,00 135,16 0,00 270,32 2
    Pet lahve 2,01 0,00 15,72 0,00 31,44 1
                355,00  
7010001294                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,51 0,00 5,02 0
    Papír 0,00 0,00 53,09 0,00 106,18 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,88 0,00 9,76 0
                121,00  
7010001306                
    Papír 11,53 0,00 49,65 0,00 99,30 1
    Směsné plasty 1,34 0,00 4,36 0,00 8,72 1
    Pet lahve 2,67 0,00 7,65 0,00 15,30 1
                123,00  
7010001325                
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,69 0,00 31,38 0
    Pet lahve 1,49 0,00 5,34 0,00 10,68 1
    Papír 8,74 0,00 41,11 0,00 82,22 1
                124,00  
7010001334                
    Pet lahve 16,21 0,00 16,21 0,00 32,42 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,25 0,00 56,50 0
                89,00  
7010001358                
    Pet lahve 3,39 0,00 39,11 0,00 78,22 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,16 0,00 24,32 0
    Papír 4,26 0,00 25,43 0,00 50,86 1
                153,00  
7010001360                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,18 0,00 16,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,69 0,00 41,38 0
                58,00  
7010001379                
    Papír 0,00 0,00 42,93 0,00 85,86 0
                86,00  
7010001387                
    Pet lahve 0,00 0,00 0,82 0,00 1,64 0
    Papír 7,87 0,00 30,50 0,00 61,00 1
    Směsné plasty 0,66 0,00 3,13 0,00 6,26 1
                69,00  
7010001404                
    Směsné plasty 1,44 0,00 8,24 0,00 16,48 1
    Papír 5,58 0,00 58,78 0,00 117,56 1
                134,00  
7010001417                
    Papír 0,00 0,00 77,65 0,00 155,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,40 0,00 20,80 0
                176,00  
7010001437                
    Směsné plasty 1,21 0,00 9,07 0,00 18,14 1
    Papír 7,13 0,00 34,74 0,00 69,48 1
                88,00  
7010001442                
    Papír 2,67 0,00 37,04 0,00 74,08 1
    Pet lahve 1,29 0,00 12,72 0,00 25,44 1
    Směsné plasty 1,57 0,00 12,60 0,00 25,20 1
                125,00  
7010001454                
    Papír 0,00 0,00 9,73 0,00 19,46 0
                19,00  
7010001457                
    Směsné plasty 3,22 0,00 22,51 0,00 45,02 1
    Papír 65,09 0,00 178,90 0,00 357,80 4
    Pet lahve 4,23 0,00 36,14 0,00 72,28 2
                475,00  
7010001470                
    Papír 7,85 0,00 96,32 0,00 192,64 1
    Směsné plasty 2,56 0,00 29,43 0,00 58,86 1
    Pet lahve 2,47 0,00 7,34 0,00 14,68 1
                266,00  
7010001477                
    Pet lahve 2,23 0,00 4,60 0,00 9,20 1
    Směsné plasty 1,06 0,00 1,06 0,00 2,12 1
    Papír 6,39 0,00 32,80 0,00 65,60 1
                77,00  
7010001480                
    Papír 0,00 0,00 24,71 0,00 49,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,90 0,00 11,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,11 0,00 12,22 0
                73,00  
7010001506                
    Směsné plasty 7,29 0,00 36,81 0,00 73,62 2
    Papír 0,00 0,00 20,14 0,00 40,28 0
                114,00  
7010001509                
    Papír 14,70 0,00 26,98 0,00 53,96 3
    Pet lahve 10,14 0,00 15,78 0,00 31,56 4
    Směsné plasty 6,43 0,00 6,43 0,00 12,86 4
                98,00  
7010001513                
    Směsné plasty 7,42 0,00 18,42 0,00 36,84 2
    Papír 0,00 0,00 13,36 0,00 26,72 0
                64,00  
7010001515                
    Papír 7,08 0,00 29,98 0,00 59,96 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,45 0,00 4,90 0
    Směsné plasty 7,01 0,00 25,59 0,00 51,18 2
                116,00  
7010001520                
    Pet lahve 1,88 0,00 5,56 0,00 11,12 1
    Papír 9,22 0,00 44,18 0,00 88,36 3
    Směsné plasty 4,12 0,00 24,25 0,00 48,50 2
                148,00  
7010001530                
    Směsné plasty 1,11 0,00 7,35 0,00 14,70 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,30 0,00 4,60 0
    Papír 7,56 0,00 50,02 0,00 100,04 1
                119,00  
7010001531                
    Papír 0,00 0,00 47,15 0,00 94,30 0
    Směsné plasty 1,92 0,00 22,79 0,00 45,58 1
                140,00  
7010001539                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,43 0,00 18,86 0
    Papír 0,00 0,00 24,08 0,00 48,16 0
                67,00  
7010001546                
    Papír 4,32 0,00 21,33 0,00 42,66 1
    Směsné plasty 3,59 0,00 11,73 0,00 23,46 1
                66,00  
7010001547                
    Pet lahve 4,73 0,00 8,86 0,00 17,72 1
    Směsné plasty 7,07 0,00 18,20 0,00 36,40 2
    Papír 23,63 0,00 35,83 0,00 71,66 1
                126,00  
7010001581                
    Papír 3,88 0,00 40,94 0,00 81,88 1
    Pet lahve 0,00 0,00 11,35 0,00 22,70 0
    Směsné plasty 2,28 0,00 14,91 0,00 29,82 1
                134,00  
7010001594                
    Papír 0,00 0,00 12,94 0,00 25,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,99 0,00 9,98 0
                36,00  
7010001616                
    Pet lahve 4,06 0,00 39,31 0,00 78,62 1
    Směsné plasty 12,44 0,00 36,00 0,00 72,00 2
    Papír 14,10 0,00 96,06 0,00 192,12 1
                343,00  
7010001639                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,09 0,00 10,18 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,51 0,00 29,02 0
    Papír 34,46 0,00 146,88 0,00 293,76 4
                333,00  
7010001656                
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,33 0,00 46,66 0
    Papír 0,00 0,00 74,35 0,00 148,70 0
                195,00  
7010001673                
    Směsné plasty 19,00 0,00 19,00 0,00 38,00 7
    Papír 14,99 0,00 23,28 0,00 46,56 3
                85,00  
7010001679                
    Papír 33,09 0,00 61,07 0,00 122,14 3
    Směsné plasty 4,32 0,00 18,17 0,00 36,34 2
    Pet lahve 0,00 0,00 9,92 0,00 19,84 0
                178,00  
7010001686                
    Papír 0,00 0,00 56,19 0,00 112,38 0
                112,00  
7010001690                
    Pet lahve 2,13 0,00 13,91 0,00 27,82 2
                28,00  
7010001767                
    Papír 10,37 0,00 88,11 0,00 176,22 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,92 0,00 5,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,53 0,00 7,06 0
                189,00  
7010001777                
    Pet lahve 0,00 0,00 17,61 0,00 35,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,76 0,00 17,52 0
    Papír 0,00 0,00 21,25 0,00 42,50 0
                95,00  
7010001783                
    Papír 4,76 0,00 31,06 0,00 62,12 1
    Pet lahve 2,23 0,00 11,70 0,00 23,40 1
    Směsné plasty 2,81 0,00 13,56 0,00 27,12 1
                113,00  
7010001822                
    Směsné plasty 2,72 0,00 22,25 0,00 44,50 1
    Pet lahve 4,29 0,00 18,16 0,00 36,32 1
    Papír 10,01 0,00 87,15 0,00 174,30 1
                255,00  
7010001843                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,72 0,00 11,44 0
    Papír 0,00 0,00 36,04 0,00 72,08 0
    Směsné plasty 1,73 0,00 24,72 0,00 49,44 1
                133,00  
7010001844                
    Směsné plasty 4,03 0,00 14,62 0,00 29,24 1
    Pet lahve 0,00 0,00 0,46 0,00 0,92 0
    Papír 3,80 0,00 17,06 0,00 34,12 1
                64,00  
7010001859                
    Směsné plasty 1,93 0,00 10,91 0,00 21,82 1
    Papír 2,65 0,00 28,04 0,00 56,08 1
                78,00  
7010001861                
    Papír 0,00 0,00 28,11 0,00 56,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,92 0,00 11,84 0
                68,00  
7010001870                
    Pet lahve 4,26 0,00 11,52 0,00 23,04 2
    Směsné plasty 1,05 0,00 3,45 0,00 6,90 1
                30,00  
7010001913                
    Papír 0,00 0,00 5,45 0,00 10,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,01 0,00 18,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,73 0,00 13,46 0
                42,00  
7010001930                
    Směsné plasty 0,00 0,00 30,48 0,00 60,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 21,65 0,00 43,30 0
    Papír 0,00 0,00 98,06 0,00 196,12 0
                300,00  
7010001940                
    Papír 0,00 0,00 19,15 0,00 38,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,31 0,00 18,62 0
    Směsné plasty 3,38 0,00 13,17 0,00 26,34 1
                83,00  
7010001965                
    Směsné plasty 2,82 0,00 7,71 0,00 15,42 1
    Pet lahve 2,75 0,00 11,61 0,00 23,22 1
    Papír 0,00 0,00 50,48 0,00 100,96 0
                140,00  
7010001969                
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,14 0,00 26,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,45 0,00 10,90 0
                37,00  
7010001970                
    Papír 12,92 0,00 61,27 0,00 122,54 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,69 0,00 27,38 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,79 0,00 5,58 0
                156,00  
7010001971                
    Papír 0,00 0,00 62,96 0,00 125,92 0
                126,00  
7010002048                
    Papír 0,00 0,00 52,12 0,00 104,24 0
                104,00  
7010002065                
    Směsné plasty 5,89 0,00 28,92 0,00 57,84 4
    Papír 3,00 0,00 57,60 0,00 115,20 1
    Pet lahve 1,44 0,00 1,44 0,00 2,88 1
                176,00  
7010002076                
    Papír 15,37 0,00 75,51 0,00 151,02 1
    Směsné plasty 2,44 0,00 6,90 0,00 13,80 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,83 0,00 5,66 0
                170,00  
7010002172                
    Papír 12,25 0,00 34,68 0,00 69,36 1
                69,00  
7010002173                
    Papír 0,00 0,00 77,32 0,00 154,64 0
                155,00  
7010002189                
    Papír 9,65 0,00 117,99 0,00 235,98 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,36 0,00 46,72 0
                283,00  
7010002229                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,01 0,00 8,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,09 0,00 20,18 0
    Papír 0,00 0,00 14,76 0,00 29,52 0
                58,00  
7010002266                
    Směsné plasty 1,45 0,00 8,31 0,00 16,62 1
    Papír 32,75 0,00 72,27 0,00 144,54 3
                161,00  
7010002270                
    Směsné plasty 3,24 0,00 23,94 0,00 47,88 2
    Papír 27,40 0,00 153,51 0,00 307,02 2
                355,00  
7010002319                
    Pet lahve 2,63 0,00 7,88 0,00 15,76 1
    Směsné plasty 1,53 0,00 14,26 0,00 28,52 1
    Papír 4,97 0,00 58,08 0,00 116,16 1
                160,00  
7010002325                
    Papír 0,00 0,00 38,48 0,00 76,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,48 0,00 12,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,19 0,00 4,38 0
                94,00  
7010002326                
    Směsné plasty 2,34 0,00 12,32 0,00 24,64 1
    Pet lahve 5,60 0,00 20,37 0,00 40,74 3
    Papír 0,00 0,00 47,54 0,00 95,08 0
                160,00  
7010002344                
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,41 0,00 50,82 0
    Papír 0,00 0,00 32,11 0,00 64,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 18,71 0,00 37,42 0
                152,00  
7010002349                
    Papír 0,00 0,00 43,38 0,00 86,76 0
                87,00  
7010002372                
    Směsné plasty 1,94 0,00 7,75 0,00 15,50 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,18 0,00 6,36 0
                22,00  
7010002432                
    Papír 0,00 0,00 17,54 0,00 35,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,37 0,00 2,74 0
                38,00  
7010002449                
    Papír 0,00 0,00 66,27 0,00 132,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,24 0,00 4,48 0
    Směsné plasty 3,52 0,00 13,37 0,00 26,74 1
                164,00  
7010002464                
    Papír 10,82 0,00 100,26 0,00 200,52 1
                201,00  
7010002471                
    Pet lahve 2,10 0,00 8,32 0,00 16,64 1
                17,00  
7010002517                
    Pet lahve 1,99 0,00 9,88 0,00 19,76 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,13 0,00 14,26 0
    Papír 11,17 0,00 185,33 0,00 370,66 1
                405,00  
7010002564                
    Papír 0,00 0,00 61,35 0,00 122,70 0
                123,00  
7010002588                
    Směsné plasty 5,08 0,00 35,21 0,00 70,42 2
    Papír 17,44 0,00 85,62 0,00 171,24 2
    Pet lahve 2,84 0,00 18,37 0,00 36,74 1
                278,00  
7010002610                
    Papír 0,00 0,00 4,71 0,00 9,42 0
                9,00  
7010002628                
    Papír 0,00 0,00 27,24 0,00 54,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,08 0,00 14,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,00 0,00 6,00 0
                75,00  
7010002638                
    Papír 0,00 0,00 153,01 0,00 306,02 0
                306,00  
7010002674                
    Směsné plasty 2,07 0,00 6,10 0,00 12,20 1
    Pet lahve 4,13 0,00 16,72 0,00 33,44 2
                46,00  
7010002677                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,90 0,00 13,80 0
    Směsné plasty 3,73 0,00 23,29 0,00 46,58 2
    Papír 0,00 0,00 119,60 0,00 239,20 0
                300,00  
7010002687                
    Papír 5,56 0,00 36,20 0,00 72,40 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,36 0,00 6,72 0
    Směsné plasty 0,90 0,00 7,54 0,00 15,08 1
                94,00  
7010002695                
    Pet lahve 3,99 0,00 15,89 0,00 31,78 2
    Směsné plasty 2,06 0,00 10,78 0,00 21,56 1
                53,00  
7010002705                
    Směsné plasty 2,86 0,00 11,19 0,00 22,38 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,08 0,00 6,16 0
    Papír 9,18 0,00 55,91 0,00 111,82 1
                140,00  
7010002719                
    Papír 18,11 0,00 64,85 0,00 129,70 2
    Pet lahve 2,04 0,00 10,05 0,00 20,10 1
    Směsné plasty 1,87 0,00 11,80 0,00 23,60 1
                173,00  
7010002721                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,19 0,00 6,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,34 0,00 12,68 0
    Papír 0,00 0,00 13,97 0,00 27,94 0
                47,00  
7010002755                
    Papír 31,88 0,00 109,35 0,00 218,70 2
                219,00  
7010002756                
    Papír 0,00 0,00 18,92 0,00 37,84 0
                38,00  
7010002760                
    Směsné plasty 3,28 0,00 23,24 0,00 46,48 1
    Papír 6,17 0,00 56,45 0,00 112,90 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,78 0,00 9,56 0
                169,00  
7010002770                
    Směsné plasty 2,66 0,00 11,34 0,00 22,68 1
    Papír 13,76 0,00 50,60 0,00 101,20 2
    Pet lahve 2,96 0,00 22,66 0,00 45,32 1
                169,00  
7010002787                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,59 0,00 9,18 0
    Směsné plasty 2,86 0,00 16,62 0,00 33,24 2
    Papír 2,71 0,00 19,43 0,00 38,86 1
                81,00  
7010002847                
    Směsné plasty 2,21 0,00 7,88 0,00 15,76 1
    Papír 4,38 0,00 22,23 0,00 44,46 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,81 0,00 5,62 0
                66,00  
7010002867                
    Papír 0,00 0,00 61,15 0,00 122,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,15 0,00 2,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,43 0,00 8,86 0
                133,00  
7010002920                
    Směsné plasty 2,18 0,00 6,20 0,00 12,40 1
    Papír 0,00 0,00 15,13 0,00 30,26 0
    Pet lahve 1,60 0,00 9,05 0,00 18,10 1
                61,00  
7010002938                
    Pet lahve 1,84 0,00 3,56 0,00 7,12 1
                7,00  
7010002951                
    Papír 5,80 0,00 16,43 0,00 32,86 1
    Směsné plasty 1,89 0,00 16,62 0,00 33,24 1
                66,00  
7010002980                
    Papír 7,21 0,00 49,08 0,00 98,16 1
    Směsné plasty 1,29 0,00 8,23 0,00 16,46 1
    Pet lahve 2,13 0,00 10,41 0,00 20,82 1
                135,00  
7010002993                
    Papír 4,54 0,00 11,40 0,00 22,80 1
    Směsné plasty 6,35 0,00 9,02 0,00 18,04 2
    Pet lahve 4,41 0,00 7,60 0,00 15,20 2
                56,00  
7010002996                
    Papír 2,45 0,00 19,51 0,00 39,02 1
    Pet lahve 3,35 0,00 11,57 0,00 23,14 2
    Směsné plasty 1,68 0,00 2,35 0,00 4,70 1
                67,00  
7010003024                
    Směsné plasty 5,40 0,00 21,91 0,00 43,82 2
    Papír 12,52 0,00 46,13 0,00 92,26 3
    Pet lahve 0,00 0,00 4,39 0,00 8,78 0
                145,00  
7010003049                
    Papír 15,54 0,00 87,68 0,00 175,36 3
                175,00  
7010003082                
    Pet lahve 3,21 0,00 13,40 0,00 26,80 2
    Směsné plasty 1,49 0,00 14,57 0,00 29,14 1
    Papír 6,88 0,00 57,73 0,00 115,46 1
                171,00  
7010003128                
    Papír 26,11 0,00 84,37 0,00 168,74 2
    Směsné plasty 2,44 0,00 14,85 0,00 29,70 1
                198,00  
7010003140                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,61 0,00 3,22 0
    Papír 52,88 0,00 121,27 0,00 242,54 7
    Směsné plasty 2,66 0,00 7,65 0,00 15,30 1
                261,00  
7010003150                
    Papír 49,29 0,00 102,46 0,00 204,92 6
                205,00  
7010003153                
    Papír 0,00 0,00 10,52 0,00 21,04 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,63 0,00 3,26 0
                24,00  
7010003160                
    Papír 2,68 0,00 12,74 0,00 25,48 1
    Pet lahve 1,40 0,00 8,76 0,00 17,52 1
    Směsné plasty 4,53 0,00 32,18 0,00 64,36 2
                107,00  
7010003180                
    Papír 7,61 0,00 32,17 0,00 64,34 1
    Pet lahve 1,78 0,00 8,98 0,00 17,96 1
    Směsné plasty 4,63 0,00 18,52 0,00 37,04 2
                119,00  
7010003182                
    Papír 9,34 0,00 56,17 0,00 112,34 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,10 0,00 6,20 0
    Směsné plasty 1,86 0,00 15,53 0,00 31,06 1
                150,00  
7010003189                
    Papír 0,00 0,00 20,30 0,00 40,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,26 0,00 10,52 0
                51,00  
7010003195                
    Směsné plasty 1,39 0,00 7,34 0,00 14,68 1
    Papír 11,39 0,00 42,96 0,00 85,92 3
                101,00  
7010003205                
    Papír 0,00 0,00 19,30 0,00 38,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,85 0,00 3,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,91 0,00 13,82 0
                56,00  
7010003210                
    Papír 0,00 0,00 71,13 0,00 142,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,51 0,00 7,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,26 0,00 18,52 0
                168,00  
7010003227                
    Papír 0,00 0,00 2,88 0,00 5,76 0
                6,00  
7010003234                
    Směsné plasty 2,50 0,00 9,70 0,00 19,40 2
    Pet lahve 1,04 0,00 2,54 0,00 5,08 1
    Papír 4,82 0,00 12,50 0,00 25,00 1
                49,00  
7010003236                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,38 0,00 8,76 0
    Papír 6,96 0,00 42,40 0,00 84,80 1
    Směsné plasty 2,03 0,00 13,92 0,00 27,84 1
                121,00  
7010003253                
    Papír 0,00 0,00 46,65 0,00 93,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,17 0,00 6,34 0
                100,00  
7010003257                
    Papír 3,51 0,00 17,56 0,00 35,12 1
                35,00  
7010003262                
    Pet lahve 3,75 0,00 15,73 0,00 31,46 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,85 0,00 13,70 0
                45,00  
7010003263                
    Pet lahve 0,00 0,00 0,82 0,00 1,64 0
    Papír 0,00 0,00 27,70 0,00 55,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,83 0,00 21,66 0
                79,00  
7010003281                
    Pet lahve 1,45 0,00 12,06 0,00 24,12 1
    Papír 7,70 0,00 61,20 0,00 122,40 1
    Směsné plasty 8,80 0,00 31,19 0,00 62,38 3
                209,00  
7010003315                
    Papír 0,00 0,00 27,68 0,00 55,36 0
    Pet lahve 1,63 0,00 6,91 0,00 13,82 1
    Směsné plasty 5,23 0,00 19,95 0,00 39,90 2
                109,00  
7010003317                
    Papír 0,00 0,00 31,09 0,00 62,18 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,56 0,00 19,12 0
                81,00  
7010003319                
    Papír 8,67 0,00 21,58 0,00 43,16 2
    Směsné plasty 5,62 0,00 14,52 0,00 29,04 3
    Pet lahve 2,66 0,00 8,30 0,00 16,60 1
                89,00  
7010003327                
    Papír 0,00 0,00 9,28 0,00 18,56 0
    Pet lahve 2,52 0,00 4,26 0,00 8,52 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,45 0,00 12,90 0
                40,00  
7010003337                
    Papír 3,66 0,00 33,87 0,00 67,74 1
    Směsné plasty 1,51 0,00 9,43 0,00 18,86 1
                87,00  
7010003395                
    Směsné plasty 3,01 0,00 12,83 0,00 25,66 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,68 0,00 11,36 0
    Papír 3,62 0,00 45,39 0,00 90,78 1
                128,00  
7010003422                
    Pet lahve 1,99 0,00 11,67 0,00 23,34 1
    Směsné plasty 1,52 0,00 11,43 0,00 22,86 1
    Papír 7,10 0,00 36,17 0,00 72,34 2
                119,00  
7010003424                
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,81 0,00 37,62 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,72 0,00 3,44 0
    Papír 0,00 0,00 21,46 0,00 42,92 0
                84,00  
7010003450                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,72 0,00 9,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,05 0,00 30,10 0
    Papír 0,00 0,00 24,41 0,00 48,82 0
                88,00  
7010003471                
    Papír 0,00 0,00 22,01 0,00 44,02 0
    Pet lahve 2,22 0,00 4,79 0,00 9,58 1
    Směsné plasty 5,92 0,00 28,66 0,00 57,32 2
                111,00  
7010003477                
    Papír 9,35 0,00 21,49 0,00 42,98 1
    Pet lahve 7,37 0,00 17,46 0,00 34,92 1
                78,00  
7010003496                
    Papír 12,08 0,00 53,60 0,00 107,20 1
    Směsné plasty 6,50 0,00 24,64 0,00 49,28 2
    Pet lahve 0,00 0,00 4,97 0,00 9,94 0
                166,00  
7010003497                
    Směsné plasty 3,11 0,00 26,38 0,00 52,76 1
    Papír 5,52 0,00 45,76 0,00 91,52 1
    Pet lahve 2,06 0,00 4,17 0,00 8,34 1
                153,00  
7010003506                
    Papír 5,77 0,00 35,22 0,00 70,44 1
    Pet lahve 2,05 0,00 5,73 0,00 11,46 1
                82,00  
7010003525                
    Papír 27,46 0,00 41,09 0,00 82,18 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,74 0,00 3,48 0
                86,00  
7010003533                
    Papír 22,52 0,00 22,52 0,00 45,04 3
    Směsné plasty 3,25 0,00 3,25 0,00 6,50 2
    Pet lahve 2,24 0,00 2,24 0,00 4,48 1
                56,00  
7010003534                
    Papír 0,00 0,00 30,58 0,00 61,16 0
    Směsné plasty 2,45 0,00 24,54 0,00 49,08 1
                110,00  
7010003552                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,90 0,00 7,80 0
    Papír 0,00 0,00 16,71 0,00 33,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 16,39 0,00 32,78 0
                74,00  
7010003553                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,69 0,00 5,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,97 0,00 9,94 0
    Papír 9,25 0,00 75,57 0,00 151,14 1
                166,00  
7010003558                
    Papír 21,90 0,00 55,28 0,00 110,56 6
    Směsné plasty 7,67 0,00 14,55 0,00 29,10 5
                140,00  
7010003567                
    Papír 0,00 0,00 70,95 0,00 141,90 0
                142,00  
7010003571                
    Papír 3,03 0,00 57,98 0,00 115,96 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,69 0,00 3,38 0
    Směsné plasty 1,71 0,00 16,03 0,00 32,06 1
                151,00  
7010003589                
    Papír 19,69 0,00 92,83 0,00 185,66 1
    Pet lahve 0,00 0,00 14,87 0,00 29,74 0
    Směsné plasty 1,46 0,00 4,41 0,00 8,82 1
                224,00  
7010003594                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,23 0,00 4,46 0
    Papír 62,52 0,00 105,49 0,00 210,98 11
    Směsné plasty 6,79 0,00 38,30 0,00 76,60 3
                292,00  
7010003602                
    Papír 105,26 0,00 128,01 0,00 256,02 4
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,08 0,00 22,16 0
                278,00  
7010003621                
    Papír 6,43 0,00 51,66 0,00 103,32 1
    Směsné plasty 3,32 0,00 17,23 0,00 34,46 1
                138,00  
7010003637                
    Papír 9,74 0,00 108,28 0,00 216,56 2
    Směsné plasty 7,18 0,00 61,54 0,00 123,08 3
                340,00  
7010003639                
    Směsné plasty 3,11 0,00 18,31 0,00 36,62 2
    Papír 3,30 0,00 37,17 0,00 74,34 1
                111,00  
7010003640                
    Směsné plasty 3,16 0,00 6,87 0,00 13,74 1
    Papír 13,06 0,00 35,71 0,00 71,42 3
                85,00  
7010003645                
    Papír 0,00 0,00 12,86 0,00 25,72 0
    Pet lahve 1,71 0,00 17,15 0,00 34,30 1
    Směsné plasty 3,01 0,00 8,79 0,00 17,58 1
                78,00  
7010003659                
    Papír 4,47 0,00 25,44 0,00 50,88 1
    Směsné plasty 3,32 0,00 16,43 0,00 32,86 1
                84,00  
7010003661                
    Pet lahve 0,00 0,00 13,06 0,00 26,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,10 0,00 32,20 0
    Papír 0,00 0,00 80,32 0,00 160,64 0
                219,00  
7010003673                
    Pet lahve 2,20 0,00 5,06 0,00 10,12 1
    Směsné plasty 3,38 0,00 11,51 0,00 23,02 2
    Papír 17,82 0,00 46,63 0,00 93,26 2
                126,00  
7010003678                
    Papír 0,00 0,00 8,57 0,00 17,14 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,08 0,00 4,16 0
                21,00  
7010003689                
    Papír 2,81 0,00 38,87 0,00 77,74 1
    Směsné plasty 1,31 0,00 15,37 0,00 30,74 1
                108,00  
7010003701                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,77 0,00 9,54 0
    Papír 9,40 0,00 9,40 0,00 18,80 1
    Směsné plasty 2,44 0,00 7,25 0,00 14,50 1
                43,00  
7010003724                
    Papír 0,00 0,00 56,41 0,00 112,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 16,46 0,00 32,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,63 0,00 5,26 0
                151,00  
7010003751                
    Papír 0,00 0,00 51,72 0,00 103,44 0
                103,00  
7010003828                
    Papír 8,76 0,00 52,44 0,00 104,88 1
                105,00  
7010003837                
    Papír 4,70 0,00 40,41 0,00 80,82 1
    Směsné plasty 2,72 0,00 34,32 0,00 68,64 1
                149,00  
7010003849                
    Papír 0,00 0,00 11,71 0,00 23,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,39 0,00 2,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 26,11 0,00 52,22 0
                78,00  
7010003872                
    Papír 6,36 0,00 64,61 0,00 129,22 1
    Směsné plasty 1,38 0,00 14,32 0,00 28,64 1
    Pet lahve 2,32 0,00 17,73 0,00 35,46 2
                193,00  
7010003876                
    Pet lahve 0,00 0,00 7,91 0,00 15,82 0
    Papír 0,00 0,00 4,83 0,00 9,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,29 0,00 18,58 0
                44,00  
7010003885                
    Papír 0,00 0,00 20,91 0,00 41,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,09 0,00 10,18 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,00 0,00 10,00 0
                62,00  
7010003903                
    Papír 18,85 0,00 18,85 0,00 37,70 4
    Směsné plasty 49,10 0,00 49,10 0,00 98,20 10
                136,00  
7010003938                
    Papír 11,15 0,00 70,26 0,00 140,52 1
    Pet lahve 0,44 0,00 2,62 0,00 5,24 1
    Směsné plasty 8,40 0,00 24,76 0,00 49,52 1
                195,00  
7010003939                
    Pet lahve 2,37 0,00 13,36 0,00 26,72 1
    Papír 8,58 0,00 52,10 0,00 104,20 1
    Směsné plasty 4,08 0,00 17,27 0,00 34,54 1
                165,00  
7010003970                
    Papír 0,00 0,00 11,89 0,00 23,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,56 0,00 7,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,85 0,00 23,70 0
                55,00  
7010003973                
    Papír 9,11 0,00 34,62 0,00 69,24 3
    Směsné plasty 6,08 0,00 18,68 0,00 37,36 4
                107,00  
7010003985                
    Papír 0,00 0,00 183,19 0,00 366,38 0
                366,00  
7010003989                
    Papír 5,61 0,00 25,49 0,00 50,98 1
    Směsné plasty 3,19 0,00 15,49 0,00 30,98 1
    Pet lahve 2,95 0,00 6,95 0,00 13,90 1
                96,00  
7010003994                
    Papír 0,00 0,00 28,62 0,00 57,24 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,46 0,00 2,92 0
                60,00  
7010004008                
    Papír 0,00 0,00 17,93 0,00 35,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,24 0,00 18,48 0
                54,00  
7010004009                
    Papír 0,00 0,00 56,64 0,00 113,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,81 0,00 11,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,78 0,00 39,56 0
                164,00  
7010004019                
    Papír 3,57 0,00 30,69 0,00 61,38 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,22 0,00 12,44 0
    Směsné plasty 4,36 0,00 25,91 0,00 51,82 2
                126,00  
7010004024                
    Papír 5,57 0,00 48,21 0,00 96,42 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,51 0,00 9,02 0
    Směsné plasty 2,46 0,00 10,44 0,00 20,88 1
                126,00  
7010004029                
    Směsné plasty 2,62 0,00 15,08 0,00 30,16 1
    Pet lahve 2,07 0,00 6,60 0,00 13,20 1
                43,00  
7010004035                
    Směsné plasty 8,62 0,00 22,39 0,00 44,78 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,13 0,00 6,26 0
                51,00  
7010004041                
    Směsné plasty 0,67 0,00 6,91 0,00 13,82 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,29 0,00 2,58 0
                16,00  
7010004043                
    Papír 3,29 0,00 41,54 0,00 83,08 1
    Pet lahve 0,56 0,00 0,56 0,00 1,12 1
                84,00  
7010004076                
    Papír 5,89 0,00 57,61 0,00 115,22 2
    Pet lahve 0,91 0,00 3,06 0,00 6,12 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,55 0,00 9,10 0
                130,00  
7010004082                
    Papír 0,00 0,00 34,18 0,00 68,36 0
                68,00  
7010004083                
    Pet lahve 2,44 0,00 5,08 0,00 10,16 1
    Směsné plasty 3,61 0,00 21,51 0,00 43,02 1
    Papír 3,65 0,00 45,95 0,00 91,90 1
                145,00  
7010004085                
    Papír 6,98 0,00 39,38 0,00 78,76 1
    Směsné plasty 2,83 0,00 19,07 0,00 38,14 1
                117,00  
7010004095                
    Papír 9,26 0,00 89,63 0,00 179,26 1
    Směsné plasty 4,13 0,00 36,93 0,00 73,86 1
                253,00  
7010004100                
    Papír 5,78 0,00 40,52 0,00 81,04 1
    Směsné plasty 0,85 0,00 0,85 0,00 1,70 1
                83,00  
7010004116                
    Papír 23,58 0,00 23,58 0,00 47,16 1
                47,00  
7010004125                
    Směsné plasty 1,36 0,00 11,25 0,00 22,50 1
    Papír 9,45 0,00 154,40 0,00 308,80 2
                331,00  
7010004140                
    Papír 0,00 0,00 39,96 0,00 79,92 0
                80,00  
7010004152                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,49 0,00 12,98 0
                13,00  
7010004155                
    Papír 40,99 0,00 83,13 0,00 166,26 3
    Směsné plasty 2,93 0,00 29,64 0,00 59,28 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,23 0,00 8,46 0
                234,00  
7010004156                
    Papír 4,59 0,00 64,89 0,00 129,78 1
    Směsné plasty 1,75 0,00 17,24 0,00 34,48 1
                164,00  
7010004160                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,05 0,00 8,10 0
    Směsné plasty 1,93 0,00 24,03 0,00 48,06 1
    Papír 5,63 0,00 57,46 0,00 114,92 1
                171,00  
7010004185                
    Pet lahve 6,28 0,00 21,70 0,00 43,40 2
    Směsné plasty 37,53 0,00 116,91 0,00 233,82 7
                277,00  
7010004191                
    Papír 0,00 0,00 20,18 0,00 40,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,39 0,00 4,78 0
                45,00  
7010004204                
    Směsné plasty 2,19 0,00 9,65 0,00 19,30 1
    Papír 5,20 0,00 34,89 0,00 69,78 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,87 0,00 7,74 0
                97,00  
7010004213                
    Papír 8,19 0,00 39,78 0,00 79,56 1
    Směsné plasty 1,88 0,00 13,83 0,00 27,66 1
                107,00  
7010004231                
    Papír 2,39 0,00 7,41 0,00 14,82 1
    Směsné plasty 5,75 0,00 17,91 0,00 35,82 3
                51,00  
7010004246                
    Papír 5,17 0,00 94,51 0,00 189,02 1
    Pet lahve 0,00 0,00 16,47 0,00 32,94 0
    Směsné plasty 4,70 0,00 25,48 0,00 50,96 2
                273,00  
7010004257                
    Papír 76,00 0,00 76,00 0,00 152,00 4
    Směsné plasty 15,02 0,00 15,02 0,00 30,04 1
                182,00  
7010004313                
    Papír 0,00 0,00 15,22 0,00 30,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,75 0,00 25,50 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,34 0,00 6,68 0
                63,00  
7010004380                
    Papír 0,00 0,00 54,17 0,00 108,34 0
                108,00  
7010004393                
    Papír 0,00 0,00 164,83 0,00 329,66 0
                330,00  
7010004399                
    Pet lahve 1,51 0,00 5,70 0,00 11,40 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,24 0,00 18,48 0
                30,00  
7010004483                
    Papír 0,00 0,00 42,81 0,00 85,62 0
    Pet lahve 2,38 0,00 2,38 0,00 4,76 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,72 0,00 3,44 0
                94,00  
7010004588                
    Papír 0,00 0,00 71,22 0,00 142,44 0
    Pet lahve 4,04 0,00 10,55 0,00 21,10 1
    Směsné plasty 2,12 0,00 8,95 0,00 17,90 1
                181,00  
7010004629                
    Papír 25,40 0,00 36,76 0,00 73,52 4
                74,00  
7010004727                
    Papír 0,00 0,00 56,74 0,00 113,48 0
                113,00  
7010004926                
    Papír 37,44 0,00 109,91 0,00 219,82 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,43 0,00 8,86 0
    Směsné plasty 1,80 0,00 12,60 0,00 25,20 1
                254,00  
7010004998                
    Papír 53,20 0,00 53,20 0,00 106,40 3
                106,00  
7010005142                
    Papír 4,61 0,00 65,82 0,00 131,64 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,23 0,00 8,46 0
    Směsné plasty 1,73 0,00 9,58 0,00 19,16 1
                159,00  
7010005705                
    Pet lahve 1,74 0,00 16,30 0,00 32,60 1
    Směsné plasty 1,07 0,00 8,86 0,00 17,72 1
    Papír 5,43 0,00 30,08 0,00 60,16 1
                110,00  
7010005723                
    Papír 4,22 0,00 32,78 0,00 65,56 1
    Pet lahve 1,84 0,00 11,15 0,00 22,30 1
    Směsné plasty 2,18 0,00 14,82 0,00 29,64 1
                118,00  
7010005749                
    Papír 9,08 0,00 48,23 0,00 96,46 2
    Pet lahve 0,00 0,00 9,46 0,00 18,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,45 0,00 6,90 0
                122,00  
7010005784                
    Papír 0,00 0,00 6,29 0,00 12,58 0
                13,00  
7010005791                
    Papír 0,00 0,00 17,79 0,00 35,58 0
                36,00  
7010005811                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,76 0,00 3,52 0
    Papír 0,00 0,00 18,38 0,00 36,76 0
                40,00  
7010005820                
    Papír 8,43 0,00 64,30 0,00 128,60 1
    Směsné plasty 1,69 0,00 14,35 0,00 28,70 1
                157,00  
7010005822                
    Papír 0,00 0,00 42,02 0,00 84,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,82 0,00 17,64 0
    Směsné plasty 3,80 0,00 23,69 0,00 47,38 2
                149,00  
7010005835                
    Papír 0,00 0,00 133,98 0,00 267,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,79 0,00 31,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,89 0,00 11,78 0
                311,00  
7010005847                
    Směsné plasty 2,14 0,00 2,14 0,00 4,28 1
    Papír 30,16 0,00 61,01 0,00 122,02 3
    Pet lahve 0,00 0,00 2,95 0,00 5,90 0
                132,00  
7010005856                
    Pet lahve 2,49 0,00 26,48 0,00 52,96 1
    Papír 8,67 0,00 47,35 0,00 94,70 1
    Směsné plasty 4,17 0,00 27,42 0,00 54,84 2
                203,00  
7010005865                
    Papír 0,00 0,00 39,09 0,00 78,18 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,51 0,00 1,02 0
                79,00  
7010005879                
    Pet lahve 1,68 0,00 12,56 0,00 25,12 1
    Papír 0,00 0,00 30,81 0,00 61,62 0
    Směsné plasty 1,38 0,00 9,55 0,00 19,10 1
                106,00  
7010006005                
    Papír 63,25 0,00 63,25 0,00 126,50 3
    Směsné plasty 5,98 0,00 5,98 0,00 11,96 1
                138,00  
7010006006                
    Papír 22,65 0,00 165,64 0,00 331,28 2
    Pet lahve 1,06 0,00 50,99 0,00 101,98 1
    Směsné plasty 1,26 0,00 16,15 0,00 32,30 1
                466,00  
7010006030                
    Papír 0,00 0,00 73,55 0,00 147,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,76 0,00 41,52 0
                189,00  
7010006048                
    Papír 6,38 0,00 124,11 0,00 248,22 1
    Pet lahve 0,76 0,00 8,59 0,00 17,18 1
    Směsné plasty 1,52 0,00 8,92 0,00 17,84 1
                283,00  
7010006052                
    Papír 2,82 0,00 12,54 0,00 25,08 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,80 0,00 23,60 0
    Pet lahve 10,34 0,00 30,09 0,00 60,18 3
                109,00  
7010006054                
    Papír 0,00 0,00 56,75 0,00 113,50 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,18 0,00 4,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,69 0,00 15,38 0
                133,00  
7010006103                
    Papír 0,00 0,00 49,31 0,00 98,62 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,78 0,00 13,56 0
    Směsné plasty 2,43 0,00 24,93 0,00 49,86 1
                162,00  
7010006104                
    Papír 0,00 0,00 10,52 0,00 21,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,81 0,00 31,62 0
    Směsné plasty 4,82 0,00 4,82 0,00 9,64 2
                62,00  
7010006106                
    Papír 4,84 0,00 38,24 0,00 76,48 1
    Směsné plasty 0,52 0,00 4,48 0,00 8,96 1
    Pet lahve 1,17 0,00 3,38 0,00 6,76 1
                92,00  
7010006112                
    Papír 3,65 0,00 39,63 0,00 79,26 1
    Pet lahve 1,54 0,00 7,72 0,00 15,44 1
    Směsné plasty 0,87 0,00 7,13 0,00 14,26 1
                109,00  
7010006123                
    Směsné plasty 1,60 0,00 18,57 0,00 37,14 1
    Papír 3,77 0,00 46,84 0,00 93,68 1
    Pet lahve 0,69 0,00 0,69 0,00 1,38 1
                132,00  
7010006126                
    Pet lahve 0,98 0,00 7,52 0,00 15,04 1
    Papír 5,35 0,00 29,25 0,00 58,50 1
    Směsné plasty 1,41 0,00 4,16 0,00 8,32 1
                82,00  
7010006152                
    Papír 0,00 0,00 10,30 0,00 20,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,30 0,00 2,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,11 0,00 14,22 0
                37,00  
7010006155                
    Papír 0,00 0,00 8,31 0,00 16,62 0
    Směsné plasty 1,69 0,00 9,21 0,00 18,42 1
                35,00  
7010006165                
    Papír 8,73 0,00 65,24 0,00 130,48 1
                130,00  
7010006178                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,89 0,00 11,78 0
                12,00  
7010006179                
    Papír 9,28 0,00 37,25 0,00 74,50 1
    Směsné plasty 18,73 0,00 75,71 0,00 151,42 7
                226,00  
7010006193                
    Papír 0,00 0,00 3,64 0,00 7,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,45 0,00 16,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,98 0,00 9,96 0
                34,00  
7010006208                
    Papír 14,59 0,00 97,34 0,00 194,68 3
                195,00  
7010006215                
    Papír 0,00 0,00 27,50 0,00 55,00 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,02 0,00 12,04 0
                67,00  
7010006227                
    Pet lahve 2,37 0,00 9,14 0,00 18,28 1
                18,00  
7010006233                
    Papír 0,00 0,00 37,03 0,00 74,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,29 0,00 12,58 0
                87,00  
7010006235                
    Papír 13,46 0,00 45,60 0,00 91,20 2
    Pet lahve 0,00 0,00 0,85 0,00 1,70 0
    Směsné plasty 4,05 0,00 21,98 0,00 43,96 2
                137,00  
7010006249                
    Papír 8,55 0,00 57,14 0,00 114,28 2
    Směsné plasty 3,19 0,00 30,21 0,00 60,42 2
                175,00  
7010006261                
    Pet lahve 2,95 0,00 5,60 0,00 11,20 1
    Směsné plasty 1,46 0,00 26,95 0,00 53,90 1
    Papír 7,70 0,00 57,61 0,00 115,22 1
                180,00  
7010006274                
    Papír 2,93 0,00 25,87 0,00 51,74 1
    Pet lahve 0,98 0,00 11,02 0,00 22,04 1
    Směsné plasty 1,54 0,00 10,32 0,00 20,64 1
                94,00  
7010006279                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,81 0,00 3,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,69 0,00 3,38 0
                7,00  
7010006280                
    Směsné plasty 1,92 0,00 5,76 0,00 11,52 1
    Papír 3,63 0,00 40,95 0,00 81,90 1
                93,00  
7010006297                
    Papír 0,00 0,00 34,35 0,00 68,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,22 0,00 12,44 0
                81,00  
7010006309                
    Papír 0,00 0,00 49,27 0,00 98,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,29 0,00 8,58 0
                107,00  
7010006312                
    Papír 46,76 0,00 115,07 0,00 230,14 4
                230,00  
7010006319                
    Papír 0,00 0,00 57,26 0,00 114,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 32,62 0,00 65,24 0
                180,00  
7010006336                
    Papír 0,00 0,00 12,85 0,00 25,70 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,79 0,00 21,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,87 0,00 15,74 0
                63,00  
7010006379                
    Papír 10,25 0,00 30,43 0,00 60,86 1
    Pet lahve 1,36 0,00 6,55 0,00 13,10 1
    Směsné plasty 2,82 0,00 11,19 0,00 22,38 1
                96,00  
7010006394                
    Papír 2,10 0,00 18,05 0,00 36,10 1
    Směsné plasty 1,57 0,00 6,73 0,00 13,46 1
                50,00  
7010006412                
    Papír 6,55 0,00 82,08 0,00 164,16 1
    Pet lahve 1,81 0,00 11,01 0,00 22,02 1
    Směsné plasty 1,44 0,00 8,39 0,00 16,78 1
                203,00  
7010006419                
    Papír 0,00 0,00 17,79 0,00 35,58 0
    Směsné plasty 1,76 0,00 5,86 0,00 11,72 1
                47,00  
7010006420                
    Papír 27,88 0,00 30,47 0,00 60,94 4
    Pet lahve 3,60 0,00 12,84 0,00 25,68 1
                87,00  
7010006474                
    Papír 0,00 0,00 34,53 0,00 69,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,48 0,00 4,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,55 0,00 35,10 0
                109,00  
7010006475                
    Papír 0,00 0,00 84,64 0,00 169,28 0
    Pet lahve 2,45 0,00 4,79 0,00 9,58 1
    Směsné plasty 3,73 0,00 3,73 0,00 7,46 1
                186,00  
7010006478                
    Papír 0,00 0,00 14,17 0,00 28,34 0
    Pet lahve 1,38 0,00 1,38 0,00 2,76 1
    Směsné plasty 2,06 0,00 3,52 0,00 7,04 1
                38,00  
7010006488                
    Papír 32,60 0,00 110,04 0,00 220,08 2
                220,00  
7010006512                
    Papír 23,43 0,00 107,47 0,00 214,94 3
    Směsné plasty 4,69 0,00 4,69 0,00 9,38 2
                224,00  
7010006551                
    Směsné plasty 23,07 0,00 104,36 0,00 208,72 9
                209,00  
7010006567                
    Papír 55,87 0,00 90,94 0,00 181,88 5
                182,00  
7010006575                
    Papír 9,24 0,00 51,96 0,00 103,92 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,64 0,00 19,28 0
                123,00  
7010006576                
    Směsné plasty 3,19 0,00 5,74 0,00 11,48 1
    Papír 14,60 0,00 54,90 0,00 109,80 1
                121,00  
7010006595                
    Papír 3,07 0,00 54,31 0,00 108,62 1
    Směsné plasty 3,62 0,00 21,56 0,00 43,12 2
                152,00  
7010006611                
    Papír 2,98 0,00 55,12 0,00 110,24 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,32 0,00 8,64 0
    Směsné plasty 1,85 0,00 11,81 0,00 23,62 1
                143,00  
7010006630                
    Papír 0,00 0,00 21,66 0,00 43,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,83 0,00 3,66 0
    Směsné plasty 1,45 0,00 11,56 0,00 23,12 1
                70,00  
7010006640                
    Papír 0,00 0,00 19,74 0,00 39,48 0
    Pet lahve 1,85 0,00 4,51 0,00 9,02 1
    Směsné plasty 2,07 0,00 8,56 0,00 17,12 1
                66,00  
7010006645                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,10 0,00 12,20 0
    Papír 0,00 0,00 25,70 0,00 51,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,97 0,00 9,94 0
                74,00  
7010006648                
    Pet lahve 0,00 0,00 10,36 0,00 20,72 0
    Papír 0,00 0,00 48,77 0,00 97,54 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,67 0,00 39,34 0
                158,00  
7010006658                
    Papír 6,69 0,00 48,87 0,00 97,74 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,24 0,00 6,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,27 0,00 20,54 0
                125,00  
7010006670                
    Papír 12,63 0,00 75,66 0,00 151,32 3
    Pet lahve 0,00 0,00 1,64 0,00 3,28 0
    Směsné plasty 2,28 0,00 13,49 0,00 26,98 1
                182,00  
7010006677                
    Papír 8,85 0,00 70,26 0,00 140,52 2
    Směsné plasty 4,11 0,00 17,71 0,00 35,42 2
                176,00  
7010006698                
    Papír 0,00 0,00 90,87 0,00 181,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,33 0,00 40,66 0
                222,00  
7010006701                
    Papír 0,00 0,00 2,16 0,00 4,32 0
    Pet lahve 2,02 0,00 27,74 0,00 55,48 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,36 0,00 24,72 0
                85,00  
7010006724                
    Papír 0,00 0,00 112,67 0,00 225,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,31 0,00 10,62 0
                236,00  
7010006742                
    Papír 0,00 0,00 69,06 0,00 138,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,42 0,00 14,84 0
                153,00  
7010006752                
    Papír 0,00 0,00 35,54 0,00 71,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,35 0,00 40,70 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,83 0,00 3,66 0
                115,00  
7010006757                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,31 0,00 2,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,98 0,00 11,96 0
                15,00  
7010006778                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,56 0,00 13,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,78 0,00 3,56 0
                17,00  
7010006779                
    Papír 0,00 0,00 22,53 0,00 45,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,45 0,00 10,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,75 0,00 9,50 0
                65,00  
7010006804                
    Papír 0,00 0,00 12,17 0,00 24,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,45 0,00 2,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,28 0,00 4,56 0
                32,00  
7010006809                
    Papír 28,95 0,00 241,42 0,00 482,84 5
    Směsné plasty 7,15 0,00 77,79 0,00 155,58 1
    Pet lahve 0,00 0,00 10,44 0,00 20,88 0
                659,00  
7010006845                
    Papír 13,06 0,00 60,95 0,00 121,90 3
    Pet lahve 0,00 0,00 3,38 0,00 6,76 0
    Směsné plasty 1,81 0,00 15,37 0,00 30,74 1
                159,00  
7010006846                
    Papír 17,40 0,00 171,92 0,00 343,84 2
    Směsné plasty 1,92 0,00 21,56 0,00 43,12 1
                387,00  
7010006862                
    Papír 0,00 0,00 1,56 0,00 3,12 0
    Pet lahve 3,66 0,00 8,75 0,00 17,50 2
                21,00  
7010006864                
    Papír 4,42 0,00 149,61 0,00 299,22 1
    Směsné plasty 2,40 0,00 21,66 0,00 43,32 1
                343,00  
7010006874                
    Papír 0,00 0,00 108,93 0,00 217,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,05 0,00 10,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,94 0,00 19,88 0
                248,00  
7010006878                
    Papír 0,00 0,00 8,57 0,00 17,14 0
                17,00  
7010006879                
    Papír 6,43 0,00 52,98 0,00 105,96 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,11 0,00 22,22 0
                128,00  
7010006884                
    Papír 0,00 0,00 220,86 0,00 441,72 0
                442,00  
7010006935                
    Papír 0,00 0,00 20,23 0,00 40,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,79 0,00 7,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,06 0,00 4,12 0
                52,00  
7010006940                
    Papír 0,00 0,00 314,15 0,00 628,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 40,28 0,00 80,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,13 0,00 50,26 0
                759,00  
7010006974                
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,26 0,00 52,52 0
                53,00  
7010006976                
    Papír 4,54 0,00 34,32 0,00 68,64 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,92 0,00 3,84 0
    Směsné plasty 2,01 0,00 13,89 0,00 27,78 1
                100,00  
7010007004                
    Papír 5,64 0,00 60,93 0,00 121,86 1
    Pet lahve 1,73 0,00 13,49 0,00 26,98 1
    Směsné plasty 7,61 0,00 22,16 0,00 44,32 1
                193,00  
7010007022                
    Papír 6,74 0,00 55,10 0,00 110,20 2
    Pet lahve 1,52 0,00 8,95 0,00 17,90 1
    Směsné plasty 4,14 0,00 28,17 0,00 56,34 2
                184,00  
7010007035                
    Pet lahve 5,07 0,00 33,66 0,00 67,32 2
                67,00  
7010007043                
    Papír 3,37 0,00 29,50 0,00 59,00 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,35 0,00 2,70 0
    Směsné plasty 1,55 0,00 6,37 0,00 12,74 1
                74,00  
7010007048                
    Papír 0,00 0,00 15,38 0,00 30,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,05 0,00 16,10 0
                47,00  
7010007059                
    Papír 46,37 0,00 148,72 0,00 297,44 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,87 0,00 3,74 0
    Směsné plasty 2,72 0,00 13,64 0,00 27,28 1
                328,00  
7010007062                
    Papír 11,69 0,00 88,90 0,00 177,80 2
    Směsné plasty 5,26 0,00 35,90 0,00 71,80 2
                250,00  
7010007065                
    Papír 0,00 0,00 26,82 0,00 53,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,67 0,00 3,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,54 0,00 9,08 0
                66,00  
7010007070                
    Směsné plasty 1,60 0,00 23,44 0,00 46,88 1
    Papír 7,75 0,00 90,99 0,00 181,98 1
    Pet lahve 2,20 0,00 39,23 0,00 78,46 1
                307,00  
7010007076                
    Papír 0,00 0,00 15,98 0,00 31,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,91 0,00 5,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,01 0,00 14,02 0
                52,00  
7010007158                
    Papír 11,75 0,00 53,02 0,00 106,04 2
    Pet lahve 1,59 0,00 8,54 0,00 17,08 1
    Směsné plasty 2,02 0,00 10,89 0,00 21,78 1
                145,00  
7010007182                
    Papír 10,27 0,00 83,93 0,00 167,86 1
    Pet lahve 1,27 0,00 2,30 0,00 4,60 1
    Směsné plasty 6,03 0,00 14,61 0,00 29,22 4
                202,00  
7010007187                
    Papír 0,00 0,00 142,46 0,00 284,92 0
    Pet lahve 1,57 0,00 6,18 0,00 12,36 1
    Směsné plasty 2,27 0,00 8,69 0,00 17,38 1
                315,00  
7010007193                
    Pet lahve 2,19 0,00 20,30 0,00 40,60 1
    Směsné plasty 1,44 0,00 10,82 0,00 21,64 1
    Papír 6,91 0,00 38,31 0,00 76,62 1
                139,00  
7010007200                
    Papír 0,00 0,00 12,25 0,00 24,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,67 0,00 31,34 0
                56,00  
7010007212                
    Papír 3,68 0,00 40,07 0,00 80,14 1
    Pet lahve 1,72 0,00 9,29 0,00 18,58 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,75 0,00 15,50 0
                114,00  
7010007245                
    Papír 20,80 0,00 46,56 0,00 93,12 2
                93,00  
7010007259                
    Papír 5,45 0,00 70,02 0,00 140,04 1
    Pet lahve 1,86 0,00 14,31 0,00 28,62 1
    Směsné plasty 2,53 0,00 17,22 0,00 34,44 1
                203,00  
7010007263                
    Papír 3,77 0,00 51,80 0,00 103,60 1
    Pet lahve 1,32 0,00 6,76 0,00 13,52 1
    Směsné plasty 2,59 0,00 16,39 0,00 32,78 1
                150,00  
7010007268                
    Papír 31,54 0,00 103,64 0,00 207,28 1
    Pet lahve 1,89 0,00 13,19 0,00 26,38 1
    Směsné plasty 2,03 0,00 16,24 0,00 32,48 1
                266,00  
7010007271                
    Směsné plasty 2,10 0,00 8,62 0,00 17,24 1
                17,00  
7010007280                
    Papír 0,00 0,00 67,50 0,00 135,00 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,66 0,00 15,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,54 0,00 37,08 0
                187,00  
7010007354                
    Papír 0,00 0,00 53,09 0,00 106,18 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,75 0,00 19,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,89 0,00 23,78 0
                149,00  
7010007374                
    Papír 0,00 0,00 10,30 0,00 20,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,73 0,00 7,46 0
                28,00  
7010007388                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,37 0,00 16,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,86 0,00 27,72 0
    Papír 0,00 0,00 48,72 0,00 97,44 0
                142,00  
7010007392                
    Papír 0,00 0,00 22,43 0,00 44,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,23 0,00 12,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,19 0,00 34,38 0
                92,00  
7010007400                
    Papír 3,93 0,00 59,34 0,00 118,68 1
    Pet lahve 1,51 0,00 11,83 0,00 23,66 1
    Směsné plasty 1,82 0,00 13,29 0,00 26,58 1
                169,00  
7010007402                
    Papír 0,00 0,00 14,49 0,00 28,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,03 0,00 16,06 0
                45,00  
7010007412                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,64 0,00 3,28 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,80 0,00 3,60 0
                7,00  
7010007413                
    Papír 0,00 0,00 47,16 0,00 94,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,12 0,00 30,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,70 0,00 7,40 0
                132,00  
7010007414                
    Papír 0,00 0,00 43,92 0,00 87,84 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,64 0,00 31,28 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,40 0,00 14,80 0
                134,00  
7010007440                
    Papír 6,38 0,00 49,00 0,00 98,00 1
    Pet lahve 0,00 0,00 7,60 0,00 15,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,79 0,00 11,58 0
                125,00  
7010007449                
    Papír 0,00 0,00 25,98 0,00 51,96 0
    Pet lahve 2,01 0,00 5,49 0,00 10,98 1
    Směsné plasty 1,77 0,00 9,38 0,00 18,76 1
                82,00  
7010007451                
    Papír 11,98 0,00 153,95 0,00 307,90 2
    Pet lahve 1,89 0,00 9,56 0,00 19,12 1
    Směsné plasty 3,02 0,00 22,41 0,00 44,82 1
                372,00  
7010007459                
    Papír 0,00 0,00 49,35 0,00 98,70 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,58 0,00 7,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,57 0,00 41,14 0
                147,00  
7010007477                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,47 0,00 8,94 0
    Papír 27,24 0,00 129,74 0,00 259,48 8
    Směsné plasty 2,48 0,00 14,24 0,00 28,48 2
                297,00  
7010007478                
    Papír 7,11 0,00 26,53 0,00 53,06 1
    Pet lahve 1,94 0,00 13,51 0,00 27,02 1
    Směsné plasty 1,45 0,00 14,92 0,00 29,84 1
                110,00  
7010007482                
    Papír 0,00 0,00 27,45 0,00 54,90 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,78 0,00 27,56 0
    Směsné plasty 7,70 0,00 26,74 0,00 53,48 2
                136,00  
7010007487                
    Papír 1,81 0,00 10,46 0,00 20,92 1
    Směsné plasty 3,88 0,00 17,17 0,00 34,34 2
                55,00  
7010007490                
    Papír 6,87 0,00 59,45 0,00 118,90 2
    Směsné plasty 3,48 0,00 23,18 0,00 46,36 2
                165,00  
7010007515                
    Papír 0,00 0,00 54,32 0,00 108,64 0
    Směsné plasty 3,13 0,00 10,62 0,00 21,24 1
                130,00  
7010007537                
    Směsné plasty 2,54 0,00 15,69 0,00 31,38 1
    Pet lahve 1,93 0,00 9,53 0,00 19,06 1
                50,00  
7010007545                
    Papír 0,00 0,00 9,13 0,00 18,26 0
                18,00  
7010007553                
    Papír 0,00 0,00 105,93 0,00 211,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,74 0,00 3,48 0
    Směsné plasty 2,54 0,00 10,63 0,00 21,26 1
                237,00  
7010007563                
    Papír 3,66 0,00 36,11 0,00 72,22 1
    Směsné plasty 3,50 0,00 17,99 0,00 35,98 2
                108,00  
7010007572                
    Papír 16,71 0,00 77,47 0,00 154,94 4
    Směsné plasty 4,23 0,00 24,55 0,00 49,10 3
                204,00  
7010007578                
    Papír 20,72 0,00 105,12 0,00 210,24 4
    Pet lahve 0,00 0,00 10,36 0,00 20,72 0
    Směsné plasty 4,36 0,00 28,88 0,00 57,76 2
                289,00  
7010007618                
    Papír 8,73 0,00 200,23 0,00 400,46 1
    Směsné plasty 7,81 0,00 47,19 0,00 94,38 3
                495,00  
7010007629                
    Papír 4,80 0,00 64,22 0,00 128,44 1
                128,00  
7010007636                
    Papír 0,00 0,00 12,18 0,00 24,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,19 0,00 18,38 0
                43,00  
7010007654                
    Papír 0,00 0,00 69,17 0,00 138,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,55 0,00 7,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,51 0,00 17,02 0
                162,00  
7010007660                
    Papír 4,30 0,00 34,77 0,00 69,54 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,21 0,00 4,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,00 0,00 12,00 0
                86,00  
7010007661                
    Papír 17,14 0,00 25,74 0,00 51,48 1
    Směsné plasty 3,66 0,00 11,21 0,00 22,42 2
                74,00  
7010007663                
    Papír 6,59 0,00 23,67 0,00 47,34 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,04 0,00 8,08 0
    Směsné plasty 4,31 0,00 32,00 0,00 64,00 2
                119,00  
7010007711                
    Papír 8,76 0,00 46,99 0,00 93,98 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,71 0,00 5,42 0
    Směsné plasty 3,05 0,00 7,85 0,00 15,70 1
                115,00  
7010007720                
    Papír 0,00 0,00 167,88 0,00 335,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,05 0,00 6,10 0
                342,00  
7010007757                
    Papír 0,00 0,00 10,88 0,00 21,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,45 0,00 12,90 0
    Směsné plasty 0,77 0,00 8,88 0,00 17,76 1
                52,00  
7010007790                
    Papír 0,00 0,00 4,39 0,00 8,78 0
    Pet lahve 1,92 0,00 11,32 0,00 22,64 2
                31,00  
7010007822                
    Papír 8,83 0,00 43,18 0,00 86,36 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,74 0,00 13,48 0
    Směsné plasty 3,50 0,00 18,57 0,00 37,14 2
                137,00  
7010007831                
    Papír 30,50 0,00 111,35 0,00 222,70 3
    Směsné plasty 1,78 0,00 6,33 0,00 12,66 1
                235,00  
7010007842                
    Papír 13,66 0,00 43,60 0,00 87,20 5
    Pet lahve 3,79 0,00 9,88 0,00 19,76 3
    Směsné plasty 3,99 0,00 12,86 0,00 25,72 4
                133,00  
7010007843                
    Papír 4,65 0,00 30,93 0,00 61,86 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,71 0,00 3,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,55 0,00 31,10 0
                96,00  
7010007851                
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,94 0,00 37,88 0
    Papír 0,00 0,00 13,13 0,00 26,26 0
                64,00  
7010007865                
    Papír 36,95 0,00 36,95 0,00 73,90 2
                74,00  
7010007871                
    Papír 0,00 0,00 357,31 0,00 714,62 0
                715,00  
7010007899                
    Pet lahve 7,11 0,00 15,12 0,00 30,24 2
    Směsné plasty 1,63 0,00 17,10 0,00 34,20 1
    Papír 0,00 0,00 33,66 0,00 67,32 0
                132,00  
7010007901                
    Papír 5,56 0,00 46,56 0,00 93,12 1
    Pet lahve 3,98 0,00 18,23 0,00 36,46 2
    Směsné plasty 6,54 0,00 25,19 0,00 50,38 2
                180,00  
7010007903                
    Papír 0,00 0,00 41,55 0,00 83,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,48 0,00 6,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,48 0,00 18,96 0
                109,00  
7010007930                
    Papír 0,00 0,00 59,96 0,00 119,92 0
    Pet lahve 3,40 0,00 9,96 0,00 19,92 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,78 0,00 3,56 0
                143,00  
7010007934                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,51 0,00 5,02 0
    Směsné plasty 3,16 0,00 17,29 0,00 34,58 1
    Papír 5,85 0,00 46,77 0,00 93,54 1
                133,00  
7010007950                
    Papír 10,42 0,00 43,98 0,00 87,96 2
    Pet lahve 0,00 0,00 16,05 0,00 32,10 0
    Směsné plasty 8,33 0,00 11,18 0,00 22,36 3
                142,00  
7010007957                
    Papír 49,21 0,00 185,34 0,00 370,68 8
                371,00  
7010007963                
    Papír 3,86 0,00 14,98 0,00 29,96 1
    Směsné plasty 1,81 0,00 7,15 0,00 14,30 1
                44,00  
7010007970                
    Papír 0,00 0,00 76,81 0,00 153,62 0
                154,00  
7010007978                
    Papír 17,68 0,00 78,70 0,00 157,40 2
    Pet lahve 1,63 0,00 7,46 0,00 14,92 1
    Směsné plasty 1,15 0,00 25,97 0,00 51,94 1
                224,00  
7010007981                
    Papír 0,00 0,00 48,55 0,00 97,10 0
    Pet lahve 0,96 0,00 9,02 0,00 18,04 1
    Směsné plasty 1,30 0,00 19,20 0,00 38,40 1
                154,00  
7010007986                
    Papír 31,87 0,00 126,72 0,00 253,44 2
                253,00  
7010007989                
    Papír 47,06 0,00 88,19 0,00 176,38 2
    Pet lahve 33,23 0,00 33,23 0,00 66,46 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 113,50 0,00 227,00 0
                470,00  
7010007999                
    Papír 8,17 0,00 59,44 0,00 118,88 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,30 0,00 46,60 0
                165,00  
7010008028                
    Papír 32,62 0,00 127,70 0,00 255,40 8
    Směsné plasty 13,17 0,00 32,79 0,00 65,58 5
                321,00  
7010008037                
    Papír 10,94 0,00 82,42 0,00 164,84 2
    Pet lahve 0,00 0,00 13,27 0,00 26,54 0
    Směsné plasty 9,16 0,00 51,12 0,00 102,24 3
                294,00  
7010008055                
    Papír 5,88 0,00 94,65 0,00 189,30 2
    Směsné plasty 7,94 0,00 35,30 0,00 70,60 4
                260,00  
7010008063                
    Papír 15,71 0,00 88,52 0,00 177,04 1
    Pet lahve 2,13 0,00 7,64 0,00 15,28 1
    Směsné plasty 3,11 0,00 9,18 0,00 18,36 1
                211,00  
7010008105                
    Papír 0,00 0,00 77,99 0,00 155,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,38 0,00 4,76 0
    Směsné plasty 4,08 0,00 15,21 0,00 30,42 2
                191,00  
7010008143                
    Papír 10,66 0,00 29,40 0,00 58,80 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,97 0,00 3,94 0
    Směsné plasty 5,77 0,00 10,74 0,00 21,48 2
                84,00  
7010008163                
    Papír 0,00 0,00 14,18 0,00 28,36 0
                28,00  
7010008164                
    Pet lahve 0,97 0,00 0,97 0,00 1,94 1
                2,00  
7010008225                
    Papír 2,77 0,00 11,24 0,00 22,48 1
    Směsné plasty 5,18 0,00 18,05 0,00 36,10 3
                59,00  
7010008237                
    Papír 34,96 0,00 95,07 0,00 190,14 3
    Pet lahve 1,96 0,00 5,09 0,00 10,18 1
    Směsné plasty 3,04 0,00 18,85 0,00 37,70 2
                238,00  
7010008265                
    Papír 0,00 0,00 57,32 0,00 114,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,29 0,00 20,58 0
                135,00  
7010008277                
    Papír 5,40 0,00 34,59 0,00 69,18 1
    Směsné plasty 1,98 0,00 15,51 0,00 31,02 1
                100,00  
7010008349                
    Papír 0,00 0,00 74,21 0,00 148,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,49 0,00 12,98 0
                161,00  
7010008362                
    Papír 52,23 0,00 316,08 0,00 632,16 2
                632,00  
7010008372                
    Papír 0,00 0,00 213,02 0,00 426,04 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 38,59 0,00 77,18 0
                503,00  
7010008392                
    Pet lahve 0,00 0,00 7,38 0,00 14,76 0
                15,00  
7010008396                
    Papír 0,00 0,00 34,85 0,00 69,70 0
                70,00  
7010008415                
    Papír 4,34 0,00 37,51 0,00 75,02 1
    Směsné plasty 2,83 0,00 26,43 0,00 52,86 1
                128,00  
7010008440                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,45 0,00 6,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,13 0,00 32,26 0
    Papír 0,00 0,00 17,91 0,00 35,82 0
                75,00  
7010008449                
    Směsné plasty 5,77 0,00 13,27 0,00 26,54 4
    Papír 0,00 0,00 6,89 0,00 13,78 0
                40,00  
7010008494                
    Papír 0,00 0,00 13,12 0,00 26,24 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,87 0,00 3,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,56 0,00 13,12 0
                43,00  
7010008501                
    Papír 43,21 0,00 86,41 0,00 172,82 4
    Pet lahve 0,00 0,00 8,14 0,00 16,28 0
    Směsné plasty 5,15 0,00 10,27 0,00 20,54 3
                210,00  
7010008518                
    Papír 0,00 0,00 15,59 0,00 31,18 0
                31,00  
7010008578                
    Papír 2,63 0,00 18,34 0,00 36,68 1
    Pet lahve 1,32 0,00 1,32 0,00 2,64 1
    Směsné plasty 2,78 0,00 8,30 0,00 16,60 2
                56,00  
7010008636                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,12 0,00 10,24 0
                10,00  
7010008650                
    Papír 9,05 0,00 32,45 0,00 64,90 6
    Směsné plasty 8,18 0,00 22,31 0,00 44,62 5
                110,00  
7010008667                
    Směsné plasty 1,89 0,00 11,35 0,00 22,70 1
    Papír 0,00 0,00 19,30 0,00 38,60 0
                61,00  
7010008762                
    Papír 8,31 0,00 8,31 0,00 16,62 3
    Pet lahve 2,18 0,00 2,18 0,00 4,36 1
    Směsné plasty 5,33 0,00 5,33 0,00 10,66 2
                32,00  
7010008804                
    Papír 0,00 0,00 36,58 0,00 73,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,36 0,00 10,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,22 0,00 14,44 0
                98,00  
7010008805                
    Papír 0,00 0,00 20,97 0,00 41,94 0
                42,00  
7010008829                
    Papír 0,00 0,00 146,45 0,00 292,90 0
    Pet lahve 0,00 0,00 22,23 0,00 44,46 0
    Směsné plasty 2,46 0,00 2,46 0,00 4,92 1
                342,00  
7010008871                
    Papír 24,70 0,00 89,99 0,00 179,98 2
    Pet lahve 4,37 0,00 32,85 0,00 65,70 1
    Směsné plasty 1,56 0,00 9,93 0,00 19,86 1
                266,00  
7010008878                
    Papír 7,63 0,00 71,57 0,00 143,14 2
    Směsné plasty 5,33 0,00 44,45 0,00 88,90 2
                232,00  
7010008905                
    Papír 11,60 0,00 251,34 0,00 502,68 3
    Směsné plasty 3,80 0,00 40,14 0,00 80,28 2
                583,00  
7010008933                
    Papír 1,59 0,00 36,84 0,00 73,68 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,42 0,00 2,84 0
    Směsné plasty 1,41 0,00 14,90 0,00 29,80 1
                106,00  
7010008956                
    Papír 3,11 0,00 41,20 0,00 82,40 1
    Pet lahve 0,00 0,00 0,42 0,00 0,84 0
    Směsné plasty 0,43 0,00 4,03 0,00 8,06 1
                91,00  
7010009027                
    Papír 0,00 0,00 4,38 0,00 8,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,90 0,00 5,80 0
                15,00  
7010009033                
    Papír 0,00 0,00 20,84 0,00 41,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,83 0,00 17,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,62 0,00 15,24 0
                75,00  
7010009093                
    Pet lahve 5,16 0,00 13,62 0,00 27,24 1
    Směsné plasty 2,78 0,00 12,77 0,00 25,54 1
                53,00  
7010009223                
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,56 0,00 31,12 0
                31,00  
7010009304                
    Papír 0,00 0,00 25,30 0,00 50,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,53 0,00 3,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,21 0,00 10,42 0
                64,00  
7010009350                
    Pet lahve 8,62 0,00 13,99 0,00 27,98 3
    Směsné plasty 5,76 0,00 14,11 0,00 28,22 2
    Papír 41,57 0,00 48,26 0,00 96,52 6
                153,00  
7010009403                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,57 0,00 3,14 0
    Papír 0,00 0,00 22,38 0,00 44,76 0
                48,00  
7010009426                
    Papír 0,00 0,00 28,02 0,00 56,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,19 0,00 4,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,37 0,00 4,74 0
                65,00  
7010009533                
    Papír 5,82 0,00 62,99 0,00 125,98 1
    Pet lahve 2,59 0,00 15,16 0,00 30,32 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,88 0,00 43,76 0
                200,00  
7010009572                
    Papír 0,00 0,00 50,15 0,00 100,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,36 0,00 4,72 0
                105,00  
7010009816                
    Papír 4,55 0,00 21,82 0,00 43,64 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,07 0,00 4,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,08 0,00 12,16 0
                60,00  
7010009823                
    Papír 20,47 0,00 41,00 0,00 82,00 2
    Pet lahve 1,36 0,00 8,27 0,00 16,54 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,01 0,00 12,02 0
                111,00  
7010009826                
    Papír 0,00 0,00 166,95 0,00 333,90 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,81 0,00 11,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,52 0,00 21,04 0
                367,00  
7010009828                
    Papír 0,00 0,00 8,93 0,00 17,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,68 0,00 11,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,96 0,00 3,92 0
                33,00  
7010009843                
    Papír 0,00 0,00 136,68 0,00 273,36 0
                273,00  
7010009855                
    Papír 0,00 0,00 17,86 0,00 35,72 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,09 0,00 12,18 0
                48,00  
7010009856                
    Papír 2,93 0,00 24,06 0,00 48,12 1
    Pet lahve 3,02 0,00 23,57 0,00 47,14 2
    Směsné plasty 2,17 0,00 15,17 0,00 30,34 1
                126,00  
7010009881                
    Papír 4,60 0,00 65,53 0,00 131,06 1
    Pet lahve 1,41 0,00 5,36 0,00 10,72 1
    Směsné plasty 2,21 0,00 16,29 0,00 32,58 1
                174,00  
7010009899                
    Papír 0,00 0,00 43,11 0,00 86,22 0
    Pet lahve 1,96 0,00 8,43 0,00 16,86 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,20 0,00 26,40 0
                129,00  
7010009911                
    Papír 0,00 0,00 62,76 0,00 125,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 18,91 0,00 37,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,36 0,00 12,72 0
                176,00  
7010009927                
    Papír 3,86 0,00 31,32 0,00 62,64 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,60 0,00 7,20 0
    Směsné plasty 0,77 0,00 17,43 0,00 34,86 1
                105,00  
7010009933                
    Papír 8,99 0,00 213,85 0,00 427,70 2
    Pet lahve 0,00 0,00 19,21 0,00 38,42 0
    Směsné plasty 2,03 0,00 28,63 0,00 57,26 1
                523,00  
7010009941                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,52 0,00 9,04 0
    Směsné plasty 6,64 0,00 33,10 0,00 66,20 3
    Papír 13,44 0,00 79,50 0,00 159,00 3
                234,00  
7010009950                
    Papír 3,55 0,00 8,21 0,00 16,42 1
    Směsné plasty 3,34 0,00 4,71 0,00 9,42 1
                26,00  
7010009970                
    Papír 6,92 0,00 41,80 0,00 83,60 1
    Pet lahve 2,68 0,00 9,72 0,00 19,44 1
    Směsné plasty 2,89 0,00 17,14 0,00 34,28 1
                137,00  
7010009986                
    Papír 3,10 0,00 24,72 0,00 49,44 1
    Pet lahve 2,89 0,00 16,14 0,00 32,28 2
    Směsné plasty 3,03 0,00 11,47 0,00 22,94 2
                105,00  
7010010002                
    Papír 3,34 0,00 15,83 0,00 31,66 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,75 0,00 7,50 0
    Směsné plasty 2,17 0,00 10,77 0,00 21,54 2
                61,00  
7010010021                
    Papír 3,54 0,00 13,80 0,00 27,60 1
    Pet lahve 1,14 0,00 6,21 0,00 12,42 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,50 0,00 25,00 0
                65,00  
7010010048                
    Papír 0,00 0,00 13,91 0,00 27,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,09 0,00 16,18 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,24 0,00 18,48 0
                62,00  
7010010056                
    Papír 0,00 0,00 21,53 0,00 43,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,29 0,00 4,58 0
                48,00  
7010010057                
    Papír 1,29 0,00 25,80 0,00 51,60 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,35 0,00 4,70 0
    Směsné plasty 1,62 0,00 21,25 0,00 42,50 1
                99,00  
7010010091                
    Papír 8,29 0,00 83,19 0,00 166,38 1
    Směsné plasty 2,31 0,00 15,48 0,00 30,96 1
                197,00  
7010010129                
    Papír 5,51 0,00 5,51 0,00 11,02 1
    Směsné plasty 1,59 0,00 1,59 0,00 3,18 1
                14,00  
7010010181                
    Papír 22,19 0,00 82,97 0,00 165,94 1
    Pet lahve 0,00 0,00 18,87 0,00 37,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,75 0,00 21,50 0
                225,00  
7010010187                
    Papír 6,99 0,00 151,54 0,00 303,08 1
                303,00  
7010010207                
    Papír 4,28 0,00 28,48 0,00 56,96 2
    Pet lahve 0,86 0,00 5,25 0,00 10,50 1
    Směsné plasty 3,51 0,00 25,40 0,00 50,80 2
                118,00  
7010010251                
    Papír 10,16 0,00 19,53 0,00 39,06 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,91 0,00 33,82 0
                73,00  
7010010294                
    Papír 6,03 0,00 68,81 0,00 137,62 2
    Směsné plasty 5,10 0,00 28,78 0,00 57,56 3
                195,00  
7010010304                
    Papír 0,00 0,00 63,94 0,00 127,88 0
                128,00  
7010010305                
    Papír 0,00 0,00 59,35 0,00 118,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,79 0,00 17,58 0
                136,00  
7010010319                
    Papír 2,23 0,00 9,05 0,00 18,10 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,72 0,00 3,44 0
    Směsné plasty 1,80 0,00 8,00 0,00 16,00 1
                38,00  
7010010394                
    Papír 106,37 0,00 178,38 0,00 356,76 8
    Pet lahve 5,64 0,00 29,25 0,00 58,50 4
                415,00  
7010010395                
    Papír 0,00 0,00 127,52 0,00 255,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,27 0,00 4,54 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,20 0,00 16,40 0
                276,00  
7010010396                
    Papír 0,00 0,00 168,24 0,00 336,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,91 0,00 17,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,23 0,00 12,46 0
                367,00  
7010010400                
    Pet lahve 5,93 0,00 5,93 0,00 11,86 3
    Směsné plasty 3,74 0,00 3,74 0,00 7,48 2
                19,00  
7010010416                
    Papír 0,00 0,00 8,71 0,00 17,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,76 0,00 5,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,34 0,00 6,68 0
                30,00  
7010010431                
    Papír 5,05 0,00 24,74 0,00 49,48 1
    Pet lahve 2,32 0,00 13,03 0,00 26,06 1
    Směsné plasty 1,41 0,00 14,59 0,00 29,18 1
                105,00  
7010010446                
    Papír 3,49 0,00 3,49 0,00 6,98 1
    Směsné plasty 1,23 0,00 1,23 0,00 2,46 1
                9,00  
7010010489                
    Papír 4,33 0,00 4,33 0,00 8,66 1
    Pet lahve 16,38 0,00 16,38 0,00 32,76 3
    Směsné plasty 26,93 0,00 26,93 0,00 53,86 3
                95,00  
7010010492                
    Papír 4,53 0,00 9,07 0,00 18,14 1
    Směsné plasty 2,11 0,00 6,53 0,00 13,06 1
                31,00  
7010010522                
    Papír 0,00 0,00 13,30 0,00 26,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,65 0,00 5,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,66 0,00 23,32 0
                55,00  
7010010541                
    Papír 0,00 0,00 9,21 0,00 18,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,63 0,00 3,26 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,33 0,00 10,66 0
                32,00  
7010010563                
    Papír 0,00 0,00 15,74 0,00 31,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,26 0,00 18,52 0
                50,00  
7010010616                
    Papír 10,55 0,00 83,29 0,00 166,58 1
    Pet lahve 1,27 0,00 19,03 0,00 38,06 1
    Směsné plasty 2,37 0,00 32,54 0,00 65,08 1
                270,00  
7010010623                
    Papír 0,00 0,00 37,07 0,00 74,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,46 0,00 22,92 0
                97,00  
7010010636                
    Papír 1,23 0,00 38,20 0,00 76,40 1
    Pet lahve 1,41 0,00 8,41 0,00 16,82 1
    Směsné plasty 3,64 0,00 19,70 0,00 39,40 2
                133,00  
7010010637                
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,24 0,00 12,48 0
                12,00  
7010010642                
    Papír 10,49 0,00 60,67 0,00 121,34 2
    Pet lahve 2,08 0,00 4,20 0,00 8,40 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,17 0,00 4,34 0
                134,00  
7010010688                
    Papír 3,71 0,00 36,52 0,00 73,04 1
    Pet lahve 2,48 0,00 5,18 0,00 10,36 1
    Směsné plasty 2,79 0,00 12,54 0,00 25,08 1
                108,00  
7010010792                
    Papír 14,61 0,00 55,86 0,00 111,72 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,88 0,00 25,76 0
                137,00  
7010010802                
    Papír 13,78 0,00 99,60 0,00 199,20 1
                199,00  
7010010806                
    Papír 0,00 0,00 15,53 0,00 31,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,58 0,00 5,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,16 0,00 4,32 0
                41,00  
7010010847                
    Papír 0,00 0,00 6,97 0,00 13,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,31 0,00 6,62 0
                21,00  
7010010849                
    Papír 14,18 0,00 39,73 0,00 79,46 1
    Směsné plasty 10,70 0,00 46,01 0,00 92,02 2
                171,00  
7010010868                
    Papír 0,00 0,00 46,47 0,00 92,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,30 0,00 28,60 0
                122,00  
7010010880                
    Papír 10,82 0,00 33,97 0,00 67,94 1
    Pet lahve 2,86 0,00 7,70 0,00 15,40 1
    Směsné plasty 6,08 0,00 16,98 0,00 33,96 1
                117,00  
7010010883                
    Papír 7,72 0,00 130,43 0,00 260,86 3
    Směsné plasty 6,80 0,00 24,21 0,00 48,42 4
                309,00  
7010010931                
    Papír 36,32 0,00 101,51 0,00 203,02 6
                203,00  
7010010967                
    Papír 7,82 0,00 45,49 0,00 90,98 1
    Pet lahve 1,95 0,00 19,83 0,00 39,66 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,96 0,00 19,92 0
                151,00  
7010010972                
    Papír 2,76 0,00 41,70 0,00 83,40 1
    Směsné plasty 2,02 0,00 10,07 0,00 20,14 1
                104,00  
7010010982                
    Papír 9,50 0,00 45,88 0,00 91,76 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,96 0,00 3,92 0
    Směsné plasty 2,10 0,00 13,31 0,00 26,62 1
                122,00  
7010011011                
    Papír 13,17 0,00 13,17 0,00 26,34 1
    Pet lahve 4,14 0,00 17,13 0,00 34,26 2
                61,00  
7010011012                
    Papír 0,00 0,00 9,77 0,00 19,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 17,46 0,00 34,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,82 0,00 23,64 0
                78,00  
7010011017                
    Papír 17,43 0,00 61,02 0,00 122,04 3
    Pet lahve 4,84 0,00 11,82 0,00 23,64 2
    Směsné plasty 2,40 0,00 6,37 0,00 12,74 1
                158,00  
7010011023                
    Papír 0,00 0,00 35,74 0,00 71,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,19 0,00 34,38 0
                106,00  
7010011034                
    Papír 7,25 0,00 31,23 0,00 62,46 1
    Směsné plasty 8,09 0,00 24,40 0,00 48,80 4
                111,00  
7010011039                
    Papír 3,65 0,00 69,94 0,00 139,88 1
    Pet lahve 1,72 0,00 8,05 0,00 16,10 1
    Směsné plasty 1,92 0,00 18,65 0,00 37,30 1
                193,00  
7010011058                
    Papír 4,93 0,00 49,30 0,00 98,60 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,27 0,00 4,54 0
    Směsné plasty 5,01 0,00 26,73 0,00 53,46 2
                157,00  
7010011078                
    Papír 0,00 0,00 33,94 0,00 67,88 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,89 0,00 5,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,51 0,00 15,02 0
                89,00  
7010011092                
    Papír 0,00 0,00 11,83 0,00 23,66 0
    Pet lahve 2,69 0,00 13,10 0,00 26,20 1
    Směsné plasty 2,01 0,00 7,76 0,00 15,52 1
                65,00  
7010011101                
    Papír 0,00 0,00 41,31 0,00 82,62 0
                83,00  
7010011151                
    Papír 35,89 0,00 124,60 0,00 249,20 5
                249,00  
7010011156                
    Papír 11,72 0,00 29,15 0,00 58,30 2
    Směsné plasty 16,02 0,00 42,71 0,00 85,42 5
                144,00  
7010011173                
    Papír 4,88 0,00 65,85 0,00 131,70 2
    Pet lahve 2,93 0,00 31,85 0,00 63,70 2
    Směsné plasty 1,94 0,00 15,94 0,00 31,88 2
                227,00  
7010011203                
    Papír 0,00 0,00 51,00 0,00 102,00 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,42 0,00 8,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,50 0,00 33,00 0
                144,00  
7010011295                
    Papír 4,79 0,00 102,26 0,00 204,52 1
    Směsné plasty 2,42 0,00 46,73 0,00 93,46 1
                298,00  
7010011349                
    Papír 0,00 0,00 20,18 0,00 40,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,60 0,00 43,20 0
                84,00  
7010011456                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,53 0,00 19,06 0
    Směsné plasty 1,43 0,00 8,03 0,00 16,06 1
                35,00  
7010011476                
    Papír 14,18 0,00 69,83 0,00 139,66 1
    Směsné plasty 0,73 0,00 3,59 0,00 7,18 1
                147,00  
7010011484                
    Papír 0,00 0,00 13,09 0,00 26,18 0
    Pet lahve 1,35 0,00 4,66 0,00 9,32 1
    Směsné plasty 1,44 0,00 2,68 0,00 5,36 1
                41,00  
7010011491                
    Papír 0,00 0,00 16,20 0,00 32,40 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,10 0,00 14,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,18 0,00 24,36 0
                71,00  
7010011502                
    Papír 9,63 0,00 75,69 0,00 151,38 1
    Pet lahve 0,00 0,00 0,36 0,00 0,72 0
    Směsné plasty 0,99 0,00 6,18 0,00 12,36 1
                164,00  
7010011509                
    Papír 0,00 0,00 124,24 0,00 248,48 0
                248,00  
7010011588                
    Papír 6,02 0,00 14,49 0,00 28,98 1
    Pet lahve 1,63 0,00 3,90 0,00 7,80 1
    Směsné plasty 2,35 0,00 6,80 0,00 13,60 1
                50,00  
7010011598                
    Papír 0,00 0,00 7,48 0,00 14,96 0
                15,00  
7010011634                
    Papír 0,00 0,00 72,98 0,00 145,96 0
                146,00  
7010011696                
    Papír 3,69 0,00 48,92 0,00 97,84 1
    Směsné plasty 3,56 0,00 10,46 0,00 20,92 2
                119,00  
7010011704                
    Papír 4,08 0,00 20,60 0,00 41,20 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,40 0,00 4,80 0
    Směsné plasty 1,15 0,00 4,72 0,00 9,44 1
                55,00  
7010011725                
    Papír 2,02 0,00 29,16 0,00 58,32 1
    Pet lahve 2,37 0,00 10,01 0,00 20,02 1
    Směsné plasty 5,10 0,00 32,54 0,00 65,08 2
                143,00  
7010011744                
    Papír 6,32 0,00 211,74 0,00 423,48 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,98 0,00 7,96 0
    Směsné plasty 5,69 0,00 66,67 0,00 133,34 2
                565,00  
7010011768                
    Papír 0,00 0,00 172,82 0,00 345,64 0
    Pet lahve 1,34 0,00 8,74 0,00 17,48 1
    Směsné plasty 5,67 0,00 7,90 0,00 15,80 3
                379,00  
7010011800                
    Papír 0,00 0,00 14,78 0,00 29,56 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,13 0,00 20,26 0
    Směsné plasty 7,04 0,00 12,52 0,00 25,04 4
                75,00  
7010011813                
    Papír 0,00 0,00 61,83 0,00 123,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,13 0,00 30,26 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,46 0,00 18,92 0
                173,00  
7010011933                
    Papír 23,49 0,00 98,97 0,00 197,94 2
    Pet lahve 20,63 0,00 38,25 0,00 76,50 3
    Směsné plasty 2,95 0,00 47,35 0,00 94,70 2
                369,00  
7010011965                
    Papír 39,91 0,00 89,22 0,00 178,44 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,29 0,00 2,58 0
                181,00  
7010012026                
    Papír 0,00 0,00 39,61 0,00 79,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,31 0,00 6,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,67 0,00 27,34 0
                113,00  
7010012062                
    Papír 9,81 0,00 20,70 0,00 41,40 1
    Pet lahve 1,44 0,00 1,44 0,00 2,88 1
    Směsné plasty 1,74 0,00 6,16 0,00 12,32 1
                57,00  
7010012073                
    Papír 8,45 0,00 28,53 0,00 57,06 3
    Pet lahve 0,74 0,00 0,74 0,00 1,48 1
    Směsné plasty 3,14 0,00 13,62 0,00 27,24 2
                86,00  
7010012106                
    Papír 0,00 0,00 29,26 0,00 58,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,78 0,00 13,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,36 0,00 8,72 0
                81,00  
7010012110                
    Papír 3,32 0,00 26,20 0,00 52,40 1
    Směsné plasty 5,97 0,00 21,39 0,00 42,78 2
                95,00  
7010012118                
    Papír 13,40 0,00 39,25 0,00 78,50 1
    Směsné plasty 1,74 0,00 4,80 0,00 9,60 1
                88,00  
7010012125                
    Papír 0,00 0,00 20,20 0,00 40,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,83 0,00 27,66 0
                68,00  
7010012138                
    Papír 0,00 0,00 7,50 0,00 15,00 0
    Pet lahve 2,38 0,00 14,39 0,00 28,78 2
    Směsné plasty 2,37 0,00 13,92 0,00 27,84 1
                72,00  
7010012155                
    Papír 0,00 0,00 16,18 0,00 32,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,52 0,00 11,04 0
    Směsné plasty 1,09 0,00 4,49 0,00 8,98 1
                52,00  
7010012169                
    Papír 0,00 0,00 24,17 0,00 48,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,38 0,00 16,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,20 0,00 30,40 0
                96,00  
7010012204                
    Papír 3,75 0,00 27,25 0,00 54,50 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,25 0,00 8,50 0
    Směsné plasty 2,06 0,00 13,18 0,00 26,36 1
                89,00  
7010012412                
    Papír 16,57 0,00 77,14 0,00 154,28 2
    Pet lahve 2,51 0,00 24,42 0,00 48,84 1
    Směsné plasty 2,24 0,00 27,77 0,00 55,54 1
                259,00  
7010012443                
    Papír 0,00 0,00 47,26 0,00 94,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,18 0,00 6,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,87 0,00 17,74 0
                119,00  
7010012445                
    Papír 0,00 0,00 28,23 0,00 56,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 17,74 0,00 35,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,73 0,00 37,46 0
                129,00  
7010012469                
    Papír 10,47 0,00 60,75 0,00 121,50 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,33 0,00 10,66 0
                132,00  
7010012471                
    Papír 0,00 0,00 27,33 0,00 54,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,11 0,00 10,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,22 0,00 16,44 0
                81,00  
7010012524                
    Papír 0,00 0,00 22,27 0,00 44,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,69 0,00 7,38 0
    Směsné plasty 2,30 0,00 21,55 0,00 43,10 1
                95,00  
7010012606                
    Papír 42,61 0,00 93,11 0,00 186,22 6
    Pet lahve 0,00 0,00 3,36 0,00 6,72 0
    Směsné plasty 1,33 0,00 4,59 0,00 9,18 1
                202,00  
7010012667                
    Papír 0,00 0,00 24,61 0,00 49,22 0
    Směsné plasty 3,46 0,00 18,92 0,00 37,84 1
                87,00  
7010012711                
    Papír 7,64 0,00 50,16 0,00 100,32 1
    Pet lahve 1,06 0,00 3,82 0,00 7,64 1
    Směsné plasty 1,34 0,00 33,04 0,00 66,08 1
                174,00  
7010012721                
    Papír 3,20 0,00 12,38 0,00 24,76 1
    Pet lahve 1,94 0,00 5,77 0,00 11,54 1
    Směsné plasty 2,16 0,00 4,83 0,00 9,66 1
                46,00  
7010012762                
    Papír 2,97 0,00 5,16 0,00 10,32 1
    Pet lahve 1,30 0,00 1,30 0,00 2,60 1
    Směsné plasty 5,34 0,00 13,24 0,00 26,48 1
                39,00  
7010012796                
    Papír 0,00 0,00 37,48 0,00 74,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,53 0,00 11,06 0
                86,00  
7010012887                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,32 0,00 6,64 0
                7,00  
7010012996                
    Papír 18,25 0,00 18,25 0,00 36,50 3
    Směsné plasty 1,95 0,00 1,95 0,00 3,90 1
                40,00  
7012000282                
    Papír 44,64 0,00 137,78 0,00 275,56 3
    Pet lahve 0,00 0,00 1,69 0,00 3,38 0
    Směsné plasty 7,30 0,00 17,62 0,00 35,24 2
                314,00  
7012000432                
    Papír 0,00 0,00 241,45 0,00 482,90 0
    Pet lahve 15,30 0,00 23,26 0,00 46,52 8
    Směsné plasty 10,32 0,00 12,98 0,00 25,96 2
                555,00  
7012000502                
    Papír 0,00 0,00 66,67 0,00 133,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,21 0,00 16,42 0
                150,00  
7012000770                
    Papír 0,00 0,00 45,37 0,00 90,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,30 0,00 10,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,69 0,00 11,38 0
                113,00  
7012000808                
    Pet lahve 1,77 0,00 8,86 0,00 17,72 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,24 0,00 6,48 0
                24,00  
7012000857                
    Papír 0,00 0,00 8,61 0,00 17,22 0
    Pet lahve 1,76 0,00 22,24 0,00 44,48 1
    Směsné plasty 3,04 0,00 20,77 0,00 41,54 2
                103,00  
7012000876                
    Papír 11,87 0,00 85,16 0,00 170,32 2
    Směsné plasty 8,32 0,00 23,00 0,00 46,00 3
                216,00  
7012000979                
    Papír 4,93 0,00 54,50 0,00 109,00 1
    Směsné plasty 5,61 0,00 45,32 0,00 90,64 3
                200,00  
7012001133                
    Papír 0,00 0,00 8,30 0,00 16,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,28 0,00 8,56 0
    Směsné plasty 2,22 0,00 14,11 0,00 28,22 1
                53,00  
7012001153                
    Papír 0,00 0,00 51,87 0,00 103,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,31 0,00 46,62 0
                150,00  
Vytvořeno 12.6.2019 13:49:08 | přečteno 23x | ernest
load