Pytlový sběr - výsledky - duben 2018

      Hmotnost kg za měsíc: dubenHmotnost kg celekm   Počet pytlů v měsíci
Variabilní symbolOdpadPlatnéNeplatnéPlatnéNeplatnéSleva Kč
7010000021                
    Pet lahve 1,54 0,00 5,14 0,00 10,28 1
    Papír 32,74 0,00 47,10 0,00 94,20 6
    Směsné plasty 1,74 0,00 5,79 0,00 11,58 1
                116,00  
7010000039                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,42 0,00 2,84 0
    Papír 7,47 0,00 13,81 0,00 27,62 1
                30,00  
7010000042                
    Papír 0,00 0,00 17,79 0,00 35,58 0
                36,00  
7010000049                
    Směsné plasty 5,42 0,00 37,02 0,00 74,04 2
    Papír 3,33 0,00 55,38 0,00 110,76 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,39 0,00 10,78 0
                196,00  
7010000062                
    Papír 10,83 0,00 10,83 0,00 21,66 1
                22,00  
7010000069                
    Pet lahve 1,88 0,00 1,88 0,00 3,76 1
    Směsné plasty 2,24 0,00 3,56 0,00 7,12 1
    Papír 2,73 0,00 2,73 0,00 5,46 1
                16,00  
7010000075                
    Papír 0,00 0,00 75,26 0,00 150,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,77 0,00 5,54 0
    Směsné plasty 3,71 0,00 16,17 0,00 32,34 1
                188,00  
7010000088                
    Pet lahve 1,79 0,00 6,67 0,00 13,34 1
    Směsné plasty 3,19 0,00 9,47 0,00 18,94 1
    Papír 2,77 0,00 20,11 0,00 40,22 1
                73,00  
7010000095                
    Papír 5,24 0,00 27,49 0,00 54,98 1
    Směsné plasty 4,81 0,00 18,89 0,00 37,78 3
                93,00  
7010000113                
    Papír 0,00 0,00 10,81 0,00 21,62 0
    Směsné plasty 2,07 0,00 4,95 0,00 9,90 1
                32,00  
7010000115                
    Směsné plasty 2,12 0,00 11,81 0,00 23,62 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,02 0,00 4,04 0
    Papír 9,71 0,00 25,88 0,00 51,76 1
                79,00  
7010000119                
    Pet lahve 0,90 0,00 1,45 0,00 2,90 1
    Směsné plasty 1,95 0,00 3,21 0,00 6,42 1
    Papír 6,97 0,00 13,76 0,00 27,52 1
                37,00  
7010000122                
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,38 0,00 8,76 0
    Papír 0,00 0,00 31,38 0,00 62,76 0
                72,00  
7010000124                
    Pet lahve 4,40 0,00 34,70 0,00 69,40 1
    Směsné plasty 2,89 0,00 21,05 0,00 42,10 1
    Papír 8,94 0,00 74,09 0,00 148,18 1
                260,00  
7010000143                
    Papír 34,26 0,00 158,18 0,00 316,36 3
    Směsné plasty 2,53 0,00 24,20 0,00 48,40 1
    Pet lahve 0,00 0,00 15,17 0,00 30,34 0
                395,00  
7010000148                
    Papír 9,28 0,00 59,27 0,00 118,54 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,10 0,00 2,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,24 0,00 10,48 0
                131,00  
7010000227                
    Pet lahve 0,00 0,00 10,98 0,00 21,96 0
    Papír 12,25 0,00 201,13 0,00 402,26 2
                424,00  
7010000228                
    Papír 7,88 0,00 16,86 0,00 33,72 1
    Pet lahve 3,09 0,00 4,49 0,00 8,98 2
                43,00  
7010000235                
    Papír 31,91 0,00 114,82 0,00 229,64 4
    Směsné plasty 1,94 0,00 11,65 0,00 23,30 1
                253,00  
7010000236                
    Papír 30,15 0,00 65,62 0,00 131,24 2
    Směsné plasty 1,66 0,00 5,29 0,00 10,58 1
    Pet lahve 3,72 0,00 13,59 0,00 27,18 2
                169,00  
7010000274                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,69 0,00 11,38 0
    Papír 0,00 0,00 6,02 0,00 12,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,02 0,00 4,04 0
                27,00  
7010000275                
    Papír 45,66 0,00 182,30 0,00 364,60 9
                365,00  
7010000280                
    Papír 115,61 0,00 250,62 0,00 501,24 15
                501,00  
7010000303                
    Papír 0,00 0,00 7,94 0,00 15,88 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,27 0,00 2,54 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,74 0,00 5,48 0
                24,00  
7010000312                
    Směsné plasty 1,77 0,00 4,23 0,00 8,46 1
    Pet lahve 1,64 0,00 4,82 0,00 9,64 1
    Papír 6,59 0,00 23,02 0,00 46,04 1
                64,00  
7010000316                
    Směsné plasty 2,39 0,00 9,46 0,00 18,92 1
    Papír 7,28 0,00 39,51 0,00 79,02 1
                98,00  
7010000319                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,67 0,00 3,34 0
    Pet lahve 1,96 0,00 4,76 0,00 9,52 1
    Papír 0,00 0,00 9,49 0,00 18,98 0
                32,00  
7010000332                
    Papír 0,00 0,00 108,20 0,00 216,40 0
    Směsné plasty 2,44 0,00 26,60 0,00 53,20 1
    Pet lahve 2,05 0,00 8,41 0,00 16,82 1
                286,00  
7010000334                
    Papír 0,00 0,00 176,91 0,00 353,82 0
                354,00  
7010000337                
    Pet lahve 5,20 0,00 5,20 0,00 10,40 2
    Papír 150,63 0,00 150,63 0,00 301,26 8
                312,00  
7010000380                
    Papír 0,00 0,00 43,36 0,00 86,72 0
                87,00  
7010000384                
    Pet lahve 3,08 0,00 9,27 0,00 18,54 1
    Papír 11,84 0,00 48,02 0,00 96,04 2
    Směsné plasty 4,17 0,00 18,92 0,00 37,84 2
                152,00  
7010000385                
    Papír 0,00 0,00 25,67 0,00 51,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,56 0,00 31,12 0
                82,00  
7010000401                
    Papír 6,03 0,00 42,87 0,00 85,74 1
    Směsné plasty 2,82 0,00 21,38 0,00 42,76 2
                129,00  
7010000415                
    Směsné plasty 2,46 0,00 12,01 0,00 24,02 1
    Papír 5,37 0,00 29,99 0,00 59,98 1
                84,00  
7010000440                
    Papír 0,00 0,00 22,46 0,00 44,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,00 0,00 6,00 0
                51,00  
7010000451                
    Papír 30,49 0,00 53,96 0,00 107,92 5
                108,00  
7010000455                
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,20 0,00 30,40 0
    Papír 0,00 0,00 53,13 0,00 106,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,69 0,00 19,38 0
                156,00  
7010000486                
    Papír 68,39 0,00 213,35 0,00 426,70 9
                427,00  
7010000492                
    Pet lahve 1,68 0,00 22,53 0,00 45,06 1
    Směsné plasty 2,11 0,00 19,32 0,00 38,64 1
                84,00  
7010000509                
    Směsné plasty 4,11 0,00 22,13 0,00 44,26 2
    Papír 12,71 0,00 102,63 0,00 205,26 1
    Pet lahve 0,00 0,00 13,04 0,00 26,08 0
                276,00  
7010000537                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,99 0,00 7,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,17 0,00 6,34 0
    Papír 0,00 0,00 21,53 0,00 43,06 0
                57,00  
7010000544                
    Pet lahve 0,00 0,00 10,65 0,00 21,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,71 0,00 25,42 0
    Papír 0,00 0,00 17,42 0,00 34,84 0
                82,00  
7010000566                
    Směsné plasty 2,21 0,00 17,28 0,00 34,56 1
    Papír 10,76 0,00 72,34 0,00 144,68 2
                179,00  
7010000580                
    Směsné plasty 4,09 0,00 11,97 0,00 23,94 3
    Papír 10,99 0,00 26,77 0,00 53,54 3
                77,00  
7010000584                
    Směsné plasty 2,58 0,00 7,59 0,00 15,18 1
    Pet lahve 1,69 0,00 5,18 0,00 10,36 1
    Papír 17,08 0,00 43,96 0,00 87,92 2
                113,00  
7010000611                
    Papír 4,33 0,00 17,65 0,00 35,30 1
    Směsné plasty 1,82 0,00 4,57 0,00 9,14 1
                44,00  
7010000625                
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,64 0,00 19,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,06 0,00 18,12 0
    Papír 0,00 0,00 19,03 0,00 38,06 0
                75,00  
7010000638                
    Pet lahve 3,55 0,00 4,69 0,00 9,38 2
    Papír 0,00 0,00 11,05 0,00 22,10 0
                31,00  
7010000643                
    Směsné plasty 5,80 0,00 15,22 0,00 30,44 4
    Pet lahve 0,00 0,00 0,97 0,00 1,94 0
    Papír 11,55 0,00 45,72 0,00 91,44 3
                124,00  
7010000659                
    Papír 14,87 0,00 113,62 0,00 227,24 2
    Pet lahve 1,05 0,00 13,59 0,00 27,18 1
                254,00  
7010000665                
    Papír 0,00 0,00 58,25 0,00 116,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,94 0,00 15,88 0
                132,00  
7010000670                
    Papír 6,69 0,00 33,26 0,00 66,52 1
    Směsné plasty 2,23 0,00 11,14 0,00 22,28 1
    Pet lahve 1,89 0,00 5,30 0,00 10,60 1
                99,00  
7010000699                
    Papír 23,61 0,00 108,72 0,00 217,44 4
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,22 0,00 18,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,97 0,00 7,94 0
                244,00  
7010000720                
    Papír 0,00 0,00 33,94 0,00 67,88 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,18 0,00 10,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,91 0,00 11,82 0
                90,00  
7010000817                
    Pet lahve 1,47 0,00 14,65 0,00 29,30 1
    Papír 11,87 0,00 39,74 0,00 79,48 1
    Směsné plasty 3,09 0,00 7,08 0,00 14,16 2
                123,00  
7010000837                
    Papír 0,00 0,00 24,34 0,00 48,68 0
                49,00  
7010000840                
    Směsné plasty 1,95 0,00 5,74 0,00 11,48 1
    Papír 0,00 0,00 23,30 0,00 46,60 0
                58,00  
7010000876                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,81 0,00 3,62 0
    Papír 0,00 0,00 5,97 0,00 11,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,60 0,00 17,20 0
                33,00  
7010000890                
    Směsné plasty 1,65 0,00 1,65 0,00 3,30 1
    Papír 32,16 0,00 92,41 0,00 184,82 3
    Pet lahve 2,07 0,00 14,98 0,00 29,96 1
                218,00  
7010000902                
    Papír 0,00 0,00 24,99 0,00 49,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,41 0,00 20,82 0
                71,00  
7010000908                
    Směsné plasty 1,64 0,00 11,85 0,00 23,70 1
    Pet lahve 0,00 0,00 7,02 0,00 14,04 0
    Papír 6,34 0,00 68,94 0,00 137,88 1
                176,00  
7010000961                
    Směsné plasty 3,52 0,00 9,02 0,00 18,04 2
    Papír 4,82 0,00 17,92 0,00 35,84 1
                54,00  
7010000962                
    Směsné plasty 2,29 0,00 5,08 0,00 10,16 1
    Pet lahve 2,97 0,00 4,70 0,00 9,40 2
    Papír 0,00 0,00 38,41 0,00 76,82 0
                96,00  
7010000986                
    Papír 25,85 0,00 105,71 0,00 211,42 4
    Pet lahve 6,77 0,00 19,80 0,00 39,60 4
                251,00  
7010001003                
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,13 0,00 24,26 0
    Papír 0,00 0,00 26,39 0,00 52,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,41 0,00 14,82 0
                92,00  
7010001047                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,08 0,00 4,16 0
    Papír 0,00 0,00 155,57 0,00 311,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 69,99 0,00 139,98 0
                455,00  
7010001055                
    Papír 14,13 0,00 75,58 0,00 151,16 2
    Pet lahve 1,37 0,00 8,34 0,00 16,68 1
    Směsné plasty 3,30 0,00 20,90 0,00 41,80 2
                210,00  
7010001061                
    Papír 16,00 0,00 76,20 0,00 152,40 2
    Směsné plasty 2,69 0,00 17,12 0,00 34,24 1
    Pet lahve 1,68 0,00 10,40 0,00 20,80 1
                207,00  
7010001074                
    Pet lahve 2,17 0,00 6,40 0,00 12,80 1
    Směsné plasty 7,62 0,00 19,25 0,00 38,50 3
    Papír 9,27 0,00 9,27 0,00 18,54 2
                70,00  
7010001079                
    Papír 3,17 0,00 37,25 0,00 74,50 1
    Směsné plasty 1,78 0,00 7,56 0,00 15,12 1
    Pet lahve 1,66 0,00 6,10 0,00 12,20 1
                102,00  
7010001086                
    Papír 4,85 0,00 42,40 0,00 84,80 1
    Směsné plasty 3,65 0,00 12,14 0,00 24,28 2
    Pet lahve 0,00 0,00 14,13 0,00 28,26 0
                137,00  
7010001109                
    Směsné plasty 2,92 0,00 8,42 0,00 16,84 1
    Pet lahve 2,01 0,00 9,00 0,00 18,00 1
    Papír 9,04 0,00 80,28 0,00 160,56 1
                195,00  
7010001121                
    Směsné plasty 16,59 0,00 22,28 0,00 44,56 5
    Pet lahve 0,00 0,00 3,48 0,00 6,96 0
    Papír 182,76 0,00 240,70 0,00 481,40 21
                533,00  
7010001135                
    Pet lahve 0,00 0,00 14,51 0,00 29,02 0
    Papír 0,00 0,00 31,35 0,00 62,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,49 0,00 2,98 0
                95,00  
7010001139                
    Pet lahve 1,31 0,00 12,80 0,00 25,60 1
    Směsné plasty 10,51 0,00 16,19 0,00 32,38 2
    Papír 9,75 0,00 85,77 0,00 171,54 1
                230,00  
7010001156                
    Papír 8,77 0,00 8,77 0,00 17,54 1
    Pet lahve 22,24 0,00 22,24 0,00 44,48 4
                62,00  
7010001180                
    Směsné plasty 2,77 0,00 18,75 0,00 37,50 1
    Papír 35,17 0,00 153,89 0,00 307,78 4
    Pet lahve 1,98 0,00 5,82 0,00 11,64 1
                357,00  
7010001183                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,44 0,00 6,88 0
    Papír 25,22 0,00 133,75 0,00 267,50 3
    Směsné plasty 1,04 0,00 8,14 0,00 16,28 1
                291,00  
7010001186                
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,68 0,00 23,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,99 0,00 17,98 0
    Papír 0,00 0,00 80,07 0,00 160,14 0
                201,00  
7010001194                
    Směsné plasty 9,71 0,00 18,68 0,00 37,36 4
    Papír 2,59 0,00 16,85 0,00 33,70 1
                71,00  
7010001240                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,17 0,00 6,34 0
    Papír 0,00 0,00 241,91 0,00 483,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,62 0,00 13,24 0
                503,00  
7010001251                
    Papír 0,00 0,00 50,52 0,00 101,04 0
    Pet lahve 5,71 0,00 15,78 0,00 31,56 3
                133,00  
7010001253                
    Pet lahve 2,03 0,00 10,70 0,00 21,40 1
    Směsné plasty 1,89 0,00 14,60 0,00 29,20 1
    Papír 28,79 0,00 104,42 0,00 208,84 5
                259,00  
7010001263                
    Papír 33,87 0,00 101,93 0,00 203,86 4
    Pet lahve 0,00 0,00 6,57 0,00 13,14 0
    Směsné plasty 15,06 0,00 52,66 0,00 105,32 6
                322,00  
7010001271                
    Směsné plasty 1,70 0,00 22,61 0,00 45,22 1
    Papír 4,35 0,00 102,35 0,00 204,70 1
    Pet lahve 1,75 0,00 12,45 0,00 24,90 1
                275,00  
7010001294                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,89 0,00 5,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,56 0,00 5,12 0
    Papír 0,00 0,00 53,08 0,00 106,16 0
                117,00  
7010001306                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,42 0,00 2,84 0
    Pet lahve 1,97 0,00 4,04 0,00 8,08 1
    Papír 7,11 0,00 19,82 0,00 39,64 1
                51,00  
7010001325                
    Směsné plasty 3,43 0,00 19,47 0,00 38,94 1
    Pet lahve 2,86 0,00 6,72 0,00 13,44 1
    Papír 12,40 0,00 57,92 0,00 115,84 1
                168,00  
7010001352                
    Papír 5,89 0,00 29,98 0,00 59,96 1
    Pet lahve 1,75 0,00 14,27 0,00 28,54 1
    Směsné plasty 1,78 0,00 15,25 0,00 30,50 1
                119,00  
7010001358                
    Pet lahve 2,02 0,00 35,56 0,00 71,12 1
    Směsné plasty 1,59 0,00 12,86 0,00 25,72 1
    Papír 12,46 0,00 50,77 0,00 101,54 2
                198,00  
7010001360                
    Papír 0,00 0,00 153,33 0,00 306,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,43 0,00 14,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 17,61 0,00 35,22 0
                357,00  
7010001379                
    Papír 0,00 0,00 77,45 0,00 154,90 0
                155,00  
7010001387                
    Směsné plasty 2,02 0,00 9,41 0,00 18,82 1
    Papír 15,79 0,00 68,46 0,00 136,92 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,63 0,00 7,26 0
                163,00  
7010001404                
    Papír 10,83 0,00 55,45 0,00 110,90 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,84 0,00 5,68 0
    Směsné plasty 1,34 0,00 7,33 0,00 14,66 1
                131,00  
7010001437                
    Směsné plasty 0,83 0,00 3,56 0,00 7,12 1
    Papír 5,30 0,00 22,80 0,00 45,60 1
                53,00  
7010001442                
    Papír 13,98 0,00 37,96 0,00 75,92 3
    Pet lahve 2,06 0,00 10,87 0,00 21,74 1
    Směsné plasty 2,75 0,00 8,87 0,00 17,74 2
                115,00  
7010001457                
    Pet lahve 2,02 0,00 21,82 0,00 43,64 1
    Směsné plasty 2,59 0,00 23,73 0,00 47,46 1
    Papír 9,04 0,00 134,50 0,00 269,00 1
                360,00  
7010001470                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,03 0,00 18,06 0
    Směsné plasty 4,05 0,00 24,54 0,00 49,08 2
    Papír 14,00 0,00 94,36 0,00 188,72 1
                256,00  
7010001477                
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,81 0,00 1,62 0
    Papír 0,00 0,00 42,40 0,00 84,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,03 0,00 6,06 0
                92,00  
7010001480                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,77 0,00 11,54 0
    Papír 0,00 0,00 16,37 0,00 32,74 0
                44,00  
7010001506                
    Směsné plasty 4,44 0,00 17,24 0,00 34,48 2
    Pet lahve 0,00 0,00 4,81 0,00 9,62 0
    Papír 8,01 0,00 15,25 0,00 30,50 1
                75,00  
7010001513                
    Směsné plasty 13,09 0,00 17,49 0,00 34,98 3
    Papír 20,89 0,00 20,89 0,00 41,78 1
                77,00  
7010001515                
    Směsné plasty 3,36 0,00 13,96 0,00 27,92 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,01 0,00 4,02 0
    Papír 6,50 0,00 28,26 0,00 56,52 2
                88,00  
7010001520                
    Papír 0,00 0,00 6,04 0,00 12,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,18 0,00 6,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,46 0,00 30,92 0
                49,00  
7010001530                
    Pet lahve 0,91 0,00 2,57 0,00 5,14 1
    Papír 5,29 0,00 68,64 0,00 137,28 1
    Směsné plasty 1,01 0,00 11,98 0,00 23,96 1
                166,00  
7010001531                
    Papír 6,46 0,00 24,50 0,00 49,00 1
    Směsné plasty 2,39 0,00 16,69 0,00 33,38 1
                82,00  
7010001539                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,99 0,00 3,98 0
                4,00  
7010001547                
    Papír 0,00 0,00 42,37 0,00 84,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,21 0,00 20,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,34 0,00 38,68 0
                144,00  
7010001581                
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,91 0,00 31,82 0
    Papír 0,00 0,00 45,90 0,00 91,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,84 0,00 15,68 0
                139,00  
7010001594                
    Papír 0,00 0,00 31,82 0,00 63,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,03 0,00 2,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,58 0,00 5,16 0
                71,00  
7010001616                
    Papír 10,10 0,00 111,93 0,00 223,86 1
    Pet lahve 7,99 0,00 44,37 0,00 88,74 2
    Směsné plasty 4,05 0,00 30,70 0,00 61,40 1
                374,00  
7010001639                
    Směsné plasty 3,82 0,00 12,59 0,00 25,18 2
    Papír 13,20 0,00 13,20 0,00 26,40 2
                52,00  
7010001673                
    Papír 15,47 0,00 24,77 0,00 49,54 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,10 0,00 4,20 0
                54,00  
7010001679                
    Papír 0,00 0,00 80,80 0,00 161,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,43 0,00 18,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,76 0,00 23,52 0
                204,00  
7010001682                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,74 0,00 3,48 0
    Papír 0,00 0,00 0,75 0,00 1,50 0
                5,00  
7010001686                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,87 0,00 5,74 0
    Papír 0,00 0,00 59,97 0,00 119,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,96 0,00 1,92 0
                128,00  
7010001690                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,69 0,00 3,38 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,22 0,00 12,44 0
                16,00  
7010001767                
    Papír 5,85 0,00 62,08 0,00 124,16 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,28 0,00 6,56 0
    Směsné plasty 1,89 0,00 3,40 0,00 6,80 1
                138,00  
7010001777                
    Směsné plasty 5,74 0,00 5,74 0,00 11,48 3
    Papír 165,13 0,00 193,05 0,00 386,10 12
    Pet lahve 4,41 0,00 4,41 0,00 8,82 2
                406,00  
7010001783                
    Pet lahve 2,47 0,00 10,08 0,00 20,16 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,48 0,00 4,96 0
    Papír 8,70 0,00 37,89 0,00 75,78 1
                101,00  
7010001822                
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,12 0,00 34,24 0
    Papír 0,00 0,00 143,33 0,00 286,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 29,98 0,00 59,96 0
                381,00  
7010001843                
    Papír 18,26 0,00 51,80 0,00 103,60 3
    Pet lahve 0,00 0,00 3,79 0,00 7,58 0
    Směsné plasty 2,21 0,00 15,81 0,00 31,62 1
                143,00  
7010001844                
    Papír 8,68 0,00 25,43 0,00 50,86 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,78 0,00 7,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,40 0,00 14,80 0
                73,00  
7010001859                
    Směsné plasty 1,32 0,00 14,65 0,00 29,30 1
    Papír 8,41 0,00 53,71 0,00 107,42 2
                137,00  
7010001861                
    Papír 11,72 0,00 79,65 0,00 159,30 1
                159,00  
7010001870                
    Papír 0,00 0,00 4,21 0,00 8,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,52 0,00 13,04 0
                21,00  
7010001913                
    Směsné plasty 1,69 0,00 30,83 0,00 61,66 1
    Pet lahve 3,30 0,00 46,25 0,00 92,50 2
    Papír 0,00 0,00 80,36 0,00 160,72 0
                315,00  
7010001930                
    Papír 0,00 0,00 6,37 0,00 12,74 0
    Směsné plasty 3,08 0,00 3,08 0,00 6,16 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,52 0,00 7,04 0
                26,00  
7010001940                
    Směsné plasty 1,88 0,00 13,34 0,00 26,68 1
    Pet lahve 2,09 0,00 15,73 0,00 31,46 1
    Papír 5,20 0,00 20,15 0,00 40,30 1
                98,00  
7010001965                
    Papír 0,00 0,00 46,16 0,00 92,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,02 0,00 10,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,73 0,00 13,46 0
                116,00  
7010001969                
    Papír 0,00 0,00 8,13 0,00 16,26 0
    Směsné plasty 7,36 0,00 17,58 0,00 35,16 3
                51,00  
7010001970                
    Papír 0,00 0,00 37,94 0,00 75,88 0
                76,00  
7010001971                
    Papír 16,67 0,00 56,32 0,00 112,64 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,06 0,00 4,12 0
                117,00  
7010002048                
    Papír 0,00 0,00 78,59 0,00 157,18 0
                157,00  
7010002065                
    Papír 0,00 0,00 66,71 0,00 133,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,18 0,00 24,36 0
                158,00  
7010002076                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,81 0,00 9,62 0
    Papír 0,00 0,00 62,37 0,00 124,74 0
                134,00  
7010002161                
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,71 0,00 31,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 39,75 0,00 79,50 0
    Papír 0,00 0,00 99,40 0,00 198,80 0
                310,00  
7010002172                
    Papír 0,00 0,00 36,54 0,00 73,08 0
                73,00  
7010002173                
    Papír 6,11 0,00 26,70 0,00 53,40 1
                53,00  
7010002189                
    Papír 10,10 0,00 68,66 0,00 137,32 1
    Směsné plasty 5,26 0,00 18,04 0,00 36,08 1
                173,00  
7010002229                
    Papír 0,00 0,00 13,92 0,00 27,84 0
    Pet lahve 2,87 0,00 9,79 0,00 19,58 1
    Směsné plasty 4,18 0,00 10,93 0,00 21,86 1
                69,00  
7010002244                
    Pet lahve 4,69 0,00 4,69 0,00 9,38 2
                9,00  
7010002266                
    Směsné plasty 4,94 0,00 12,12 0,00 24,24 3
    Papír 20,01 0,00 81,95 0,00 163,90 3
                188,00  
7010002270                
    Papír 15,60 0,00 213,55 0,00 427,10 2
    Směsné plasty 5,75 0,00 26,59 0,00 53,18 3
                480,00  
7010002319                
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,33 0,00 36,66 0
    Papír 18,36 0,00 64,48 0,00 128,96 2
    Pet lahve 0,00 0,00 6,13 0,00 12,26 0
                178,00  
7010002326                
    Papír 13,00 0,00 40,33 0,00 80,66 1
    Pet lahve 3,26 0,00 14,51 0,00 29,02 2
    Směsné plasty 1,62 0,00 7,63 0,00 15,26 1
                125,00  
7010002344                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,68 0,00 19,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,66 0,00 25,32 0
    Papír 0,00 0,00 40,56 0,00 81,12 0
                126,00  
7010002349                
    Papír 45,42 0,00 95,63 0,00 191,26 4
                191,00  
7010002409                
    Papír 13,12 0,00 98,37 0,00 196,74 2
                197,00  
7010002432                
    Pet lahve 3,33 0,00 7,89 0,00 15,78 2
    Papír 17,84 0,00 47,23 0,00 94,46 1
                110,00  
7010002449                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,91 0,00 3,82 0
    Papír 0,00 0,00 31,03 0,00 62,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,64 0,00 7,28 0
                73,00  
7010002464                
    Papír 29,34 0,00 88,20 0,00 176,40 4
                176,00  
7010002517                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,92 0,00 19,84 0
    Papír 10,80 0,00 166,33 0,00 332,66 1
    Směsné plasty 2,60 0,00 9,30 0,00 18,60 1
                371,00  
7010002564                
    Papír 8,65 0,00 60,33 0,00 120,66 1
                121,00  
7010002588                
    Pet lahve 4,01 0,00 22,89 0,00 45,78 2
    Papír 11,23 0,00 74,98 0,00 149,96 2
    Směsné plasty 8,01 0,00 38,46 0,00 76,92 3
                273,00  
7010002628                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,95 0,00 9,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,97 0,00 5,94 0
    Papír 4,30 0,00 17,42 0,00 34,84 1
                51,00  
7010002638                
    Papír 0,00 0,00 145,86 0,00 291,72 0
                292,00  
7010002643                
    Papír 51,84 0,00 169,34 0,00 338,68 18
                339,00  
7010002674                
    Pet lahve 2,40 0,00 17,15 0,00 34,30 1
    Papír 0,00 0,00 30,29 0,00 60,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,27 0,00 12,54 0
                107,00  
7010002677                
    Směsné plasty 3,62 0,00 15,26 0,00 30,52 2
    Papír 27,26 0,00 77,67 0,00 155,34 2
    Pet lahve 2,63 0,00 14,90 0,00 29,80 1
                216,00  
7010002687                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,35 0,00 8,70 0
    Směsné plasty 1,01 0,00 7,65 0,00 15,30 1
    Papír 5,15 0,00 36,98 0,00 73,96 1
                98,00  
7010002695                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,84 0,00 11,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 17,93 0,00 35,86 0
    Papír 0,00 0,00 20,08 0,00 40,16 0
                88,00  
7010002705                
    Směsné plasty 1,40 0,00 10,33 0,00 20,66 1
    Papír 23,90 0,00 77,93 0,00 155,86 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,22 0,00 6,44 0
                183,00  
7010002719                
    Pet lahve 4,26 0,00 9,59 0,00 19,18 2
    Směsné plasty 5,06 0,00 9,78 0,00 19,56 2
    Papír 19,48 0,00 50,78 0,00 101,56 2
                140,00  
7010002721                
    Papír 4,16 0,00 34,58 0,00 69,16 1
    Pet lahve 0,00 0,00 0,90 0,00 1,80 0
    Směsné plasty 2,27 0,00 8,41 0,00 16,82 1
                88,00  
7010002755                
    Papír 55,70 0,00 140,91 0,00 281,82 8
    Pet lahve 0,00 0,00 1,60 0,00 3,20 0
                285,00  
7010002756                
    Papír 9,26 0,00 34,88 0,00 69,76 1
                70,00  
7010002760                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,35 0,00 4,70 0
    Papír 25,88 0,00 112,94 0,00 225,88 3
    Směsné plasty 4,50 0,00 18,13 0,00 36,26 2
                267,00  
7010002770                
    Pet lahve 2,50 0,00 30,98 0,00 61,96 1
    Papír 5,29 0,00 71,40 0,00 142,80 1
    Směsné plasty 0,69 0,00 11,35 0,00 22,70 1
                227,00  
7010002843                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,79 0,00 3,58 0
                4,00  
7010002867                
    Papír 36,57 0,00 50,43 0,00 100,86 4
    Směsné plasty 2,78 0,00 8,41 0,00 16,82 1
    Pet lahve 2,37 0,00 4,07 0,00 8,14 1
                126,00  
7010002920                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,97 0,00 13,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,75 0,00 13,50 0
                27,00  
7010002938                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,49 0,00 2,98 0
                3,00  
7010002951                
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,96 0,00 15,92 0
    Papír 0,00 0,00 12,00 0,00 24,00 0
                40,00  
7010002980                
    Směsné plasty 1,53 0,00 4,94 0,00 9,88 1
    Papír 9,39 0,00 34,95 0,00 69,90 1
    Pet lahve 2,19 0,00 9,15 0,00 18,30 1
                98,00  
7010002989                
    Pet lahve 0,00 0,00 0,62 0,00 1,24 0
    Papír 0,00 0,00 9,24 0,00 18,48 0
                20,00  
7010002993                
    Papír 3,70 0,00 23,97 0,00 47,94 1
    Pet lahve 2,01 0,00 11,66 0,00 23,32 1
    Směsné plasty 5,48 0,00 16,28 0,00 32,56 2
                104,00  
7010003024                
    Papír 3,41 0,00 42,44 0,00 84,88 1
    Směsné plasty 2,26 0,00 16,31 0,00 32,62 1
                118,00  
7010003049                
    Papír 32,27 0,00 103,52 0,00 207,04 7
                207,00  
7010003082                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,40 0,00 16,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,52 0,00 5,04 0
    Papír 22,47 0,00 73,66 0,00 147,32 3
                169,00  
7010003128                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,44 0,00 8,88 0
    Papír 7,86 0,00 54,29 0,00 108,58 2
    Směsné plasty 1,59 0,00 12,39 0,00 24,78 1
                142,00  
7010003140                
    Papír 3,57 0,00 69,65 0,00 139,30 1
    Směsné plasty 1,42 0,00 5,16 0,00 10,32 1
                150,00  
7010003150                
    Papír 0,00 0,00 67,21 0,00 134,42 0
                134,00  
7010003153                
    Papír 7,40 0,00 72,00 0,00 144,00 1
    Směsné plasty 1,24 0,00 19,65 0,00 39,30 1
                183,00  
7010003160                
    Papír 3,40 0,00 37,67 0,00 75,34 1
    Pet lahve 1,13 0,00 8,40 0,00 16,80 1
    Směsné plasty 5,46 0,00 35,70 0,00 71,40 2
                164,00  
7010003180                
    Papír 9,49 0,00 72,93 0,00 145,86 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,29 0,00 12,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,90 0,00 37,80 0
                196,00  
7010003182                
    Papír 8,97 0,00 63,50 0,00 127,00 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,48 0,00 6,96 0
    Směsné plasty 1,59 0,00 14,75 0,00 29,50 1
                163,00  
7010003189                
    Papír 42,97 0,00 111,74 0,00 223,48 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,61 0,00 11,22 0
                235,00  
7010003195                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,29 0,00 4,58 0
    Směsné plasty 2,18 0,00 11,70 0,00 23,40 1
    Papír 14,56 0,00 57,32 0,00 114,64 2
                143,00  
7010003205                
    Papír 0,00 0,00 17,17 0,00 34,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,54 0,00 5,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,04 0,00 12,08 0
                52,00  
7010003210                
    Papír 0,00 0,00 47,96 0,00 95,92 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,56 0,00 5,12 0
                101,00  
7010003227                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,64 0,00 9,28 0
    Papír 0,00 0,00 1,85 0,00 3,70 0
                13,00  
7010003236                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,63 0,00 3,26 0
    Papír 5,75 0,00 37,24 0,00 74,48 1
    Směsné plasty 1,06 0,00 8,19 0,00 16,38 1
                94,00  
7010003253                
    Papír 7,95 0,00 59,31 0,00 118,62 2
    Pet lahve 0,00 0,00 4,66 0,00 9,32 0
                128,00  
7010003257                
    Papír 4,72 0,00 65,95 0,00 131,90 1
                132,00  
7010003263                
    Papír 13,26 0,00 38,01 0,00 76,02 4
    Pet lahve 1,70 0,00 1,70 0,00 3,40 1
    Směsné plasty 1,71 0,00 14,16 0,00 28,32 1
                108,00  
7010003281                
    Pet lahve 4,87 0,00 17,06 0,00 34,12 3
    Papír 11,71 0,00 36,39 0,00 72,78 3
    Směsné plasty 8,20 0,00 27,20 0,00 54,40 3
                161,00  
7010003315                
    Papír 4,89 0,00 35,80 0,00 71,60 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,29 0,00 2,58 0
    Směsné plasty 3,04 0,00 12,75 0,00 25,50 2
                100,00  
7010003317                
    Papír 0,00 0,00 39,79 0,00 79,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,86 0,00 35,72 0
                115,00  
7010003319                
    Papír 4,50 0,00 40,28 0,00 80,56 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,87 0,00 11,74 0
    Směsné plasty 3,95 0,00 13,61 0,00 27,22 2
                120,00  
7010003327                
    Papír 5,44 0,00 13,88 0,00 27,76 2
    Pet lahve 1,89 0,00 5,25 0,00 10,50 1
    Směsné plasty 3,02 0,00 9,13 0,00 18,26 2
                57,00  
7010003337                
    Papír 7,75 0,00 62,65 0,00 125,30 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,48 0,00 16,96 0
                142,00  
7010003395                
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,44 0,00 14,88 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,54 0,00 7,08 0
    Papír 6,54 0,00 34,18 0,00 68,36 1
                90,00  
7010003422                
    Papír 5,28 0,00 36,49 0,00 72,98 2
    Pet lahve 0,72 0,00 6,12 0,00 12,24 1
    Směsné plasty 1,89 0,00 9,66 0,00 19,32 1
                105,00  
7010003424                
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,11 0,00 30,22 0
    Papír 0,00 0,00 22,86 0,00 45,72 0
                76,00  
7010003450                
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,65 0,00 27,30 0
    Papír 0,00 0,00 54,41 0,00 108,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,45 0,00 2,90 0
                139,00  
7010003477                
    Papír 0,00 0,00 12,91 0,00 25,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,57 0,00 21,14 0
                47,00  
7010003496                
    Papír 12,68 0,00 34,90 0,00 69,80 1
    Pet lahve 2,46 0,00 6,40 0,00 12,80 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,88 0,00 35,76 0
                118,00  
7010003497                
    Pet lahve 1,86 0,00 8,85 0,00 17,70 1
    Směsné plasty 4,62 0,00 27,96 0,00 55,92 2
    Papír 11,90 0,00 39,55 0,00 79,10 2
                153,00  
7010003506                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,82 0,00 5,64 0
    Papír 0,00 0,00 33,88 0,00 67,76 0
                73,00  
7010003533                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,11 0,00 4,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,95 0,00 9,90 0
    Papír 0,00 0,00 25,26 0,00 50,52 0
                65,00  
7010003534                
    Papír 6,18 0,00 40,49 0,00 80,98 1
    Směsné plasty 1,87 0,00 14,84 0,00 29,68 1
                111,00  
7010003552                
    Papír 0,00 0,00 4,27 0,00 8,54 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,69 0,00 3,38 0
                12,00  
7010003553                
    Papír 0,00 0,00 75,40 0,00 150,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,64 0,00 5,28 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,84 0,00 9,68 0
                166,00  
7010003558                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,91 0,00 5,82 0
    Papír 0,00 0,00 63,18 0,00 126,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,41 0,00 18,82 0
                151,00  
7010003567                
    Papír 0,00 0,00 53,55 0,00 107,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,46 0,00 12,92 0
                120,00  
7010003571                
    Papír 20,62 0,00 64,47 0,00 128,94 4
    Pet lahve 0,00 0,00 1,89 0,00 3,78 0
    Směsné plasty 2,46 0,00 12,14 0,00 24,28 1
                157,00  
7010003589                
    Papír 7,32 0,00 25,58 0,00 51,16 1
    Směsné plasty 2,60 0,00 11,95 0,00 23,90 1
                75,00  
7010003594                
    Papír 0,00 0,00 257,44 0,00 514,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,79 0,00 19,58 0
                534,00  
7010003602                
    Papír 0,00 0,00 24,60 0,00 49,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,65 0,00 17,30 0
                67,00  
7010003621                
    Pet lahve 0,00 0,00 14,45 0,00 28,90 0
    Papír 15,73 0,00 51,26 0,00 102,52 3
    Směsné plasty 5,09 0,00 12,83 0,00 25,66 2
                157,00  
7010003637                
    Papír 23,40 0,00 78,47 0,00 156,94 3
    Směsné plasty 9,77 0,00 40,84 0,00 81,68 4
                239,00  
7010003639                
    Směsné plasty 2,33 0,00 4,06 0,00 8,12 1
    Papír 6,26 0,00 12,20 0,00 24,40 1
                33,00  
7010003640                
    Papír 13,76 0,00 58,10 0,00 116,20 2
    Pet lahve 0,00 0,00 0,58 0,00 1,16 0
    Směsné plasty 1,77 0,00 8,18 0,00 16,36 1
                134,00  
7010003645                
    Směsné plasty 1,66 0,00 10,67 0,00 21,34 1
    Pet lahve 2,25 0,00 17,98 0,00 35,96 1
    Papír 6,47 0,00 6,47 0,00 12,94 1
                70,00  
7010003659                
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,16 0,00 28,32 0
    Papír 0,00 0,00 35,32 0,00 70,64 0
                99,00  
7010003661                
    Papír 0,00 0,00 136,66 0,00 273,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,82 0,00 17,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,14 0,00 40,28 0
                331,00  
7010003673                
    Papír 0,00 0,00 22,60 0,00 45,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,56 0,00 13,12 0
                58,00  
7010003678                
    Směsné plasty 1,27 0,00 3,16 0,00 6,32 1
    Papír 6,45 0,00 19,39 0,00 38,78 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,74 0,00 9,48 0
                55,00  
7010003689                
    Papír 4,31 0,00 37,38 0,00 74,76 1
    Směsné plasty 3,37 0,00 12,01 0,00 24,02 2
                99,00  
7010003701                
    Směsné plasty 2,36 0,00 6,96 0,00 13,92 1
    Papír 9,33 0,00 55,24 0,00 110,48 1
    Pet lahve 2,29 0,00 4,57 0,00 9,14 1
                134,00  
7010003724                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,21 0,00 10,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,26 0,00 12,52 0
    Papír 0,00 0,00 126,53 0,00 253,06 0
                276,00  
7010003751                
    Papír 0,00 0,00 109,24 0,00 218,48 0
                218,00  
7010003814                
    Pet lahve 1,75 0,00 4,47 0,00 8,94 1
    Papír 5,66 0,00 24,17 0,00 48,34 1
    Směsné plasty 3,63 0,00 10,19 0,00 20,38 2
                78,00  
7010003828                
    Pet lahve 0,00 0,00 35,84 0,00 71,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,52 0,00 23,04 0
    Papír 17,66 0,00 105,68 0,00 211,36 2
                306,00  
7010003837                
    Papír 8,25 0,00 76,29 0,00 152,58 1
    Směsné plasty 2,66 0,00 26,23 0,00 52,46 1
                205,00  
7010003849                
    Papír 0,00 0,00 22,91 0,00 45,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 25,67 0,00 51,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,42 0,00 4,84 0
                102,00  
7010003872                
    Papír 8,80 0,00 79,69 0,00 159,38 2
    Pet lahve 2,97 0,00 16,71 0,00 33,42 2
    Směsné plasty 1,76 0,00 8,86 0,00 17,72 1
                211,00  
7010003876                
    Papír 14,29 0,00 14,29 0,00 28,58 1
    Směsné plasty 10,13 0,00 14,04 0,00 28,08 5
                57,00  
7010003885                
    Papír 10,26 0,00 101,41 0,00 202,82 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,05 0,00 4,10 0
    Směsné plasty 2,55 0,00 8,27 0,00 16,54 1
                223,00  
7010003903                
    Papír 0,00 0,00 59,32 0,00 118,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,05 0,00 10,10 0
                129,00  
7010003938                
    Směsné plasty 3,35 0,00 23,15 0,00 46,30 2
    Pet lahve 0,00 0,00 4,56 0,00 9,12 0
    Papír 10,20 0,00 81,18 0,00 162,36 1
                218,00  
7010003939                
    Papír 6,24 0,00 44,33 0,00 88,66 1
    Pet lahve 1,35 0,00 8,40 0,00 16,80 1
    Směsné plasty 2,10 0,00 17,10 0,00 34,20 1
                140,00  
7010003970                
    Papír 0,00 0,00 34,19 0,00 68,38 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,22 0,00 4,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,64 0,00 11,28 0
                84,00  
7010003973                
    Papír 2,65 0,00 26,82 0,00 53,64 1
    Směsné plasty 2,81 0,00 19,18 0,00 38,36 2
                92,00  
7010003985                
    Papír 0,00 0,00 263,18 0,00 526,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,64 0,00 11,28 0
                538,00  
7010003989                
    Papír 8,47 0,00 45,35 0,00 90,70 2
    Pet lahve 1,79 0,00 9,43 0,00 18,86 1
    Směsné plasty 2,63 0,00 10,19 0,00 20,38 2
                130,00  
7010003994                
    Papír 14,14 0,00 33,07 0,00 66,14 5
                66,00  
7010004008                
    Papír 0,00 0,00 25,84 0,00 51,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,59 0,00 7,18 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,87 0,00 15,74 0
                75,00  
7010004009                
    Směsné plasty 2,46 0,00 20,42 0,00 40,84 1
    Papír 3,95 0,00 23,78 0,00 47,56 1
    Pet lahve 0,00 0,00 19,46 0,00 38,92 0
                127,00  
7010004019                
    Papír 4,71 0,00 61,43 0,00 122,86 1
    Pet lahve 0,00 0,00 8,46 0,00 16,92 0
    Směsné plasty 3,25 0,00 35,86 0,00 71,72 1
                212,00  
7010004024                
    Pet lahve 0,00 0,00 0,94 0,00 1,88 0
    Směsné plasty 2,57 0,00 8,59 0,00 17,18 1
    Papír 9,30 0,00 70,60 0,00 141,20 1
                160,00  
7010004029                
    Pet lahve 2,06 0,00 4,59 0,00 9,18 1
    Směsné plasty 2,79 0,00 2,79 0,00 5,58 1
                15,00  
7010004036                
    Papír 12,87 0,00 17,73 0,00 35,46 2
                35,00  
7010004041                
    Papír 11,66 0,00 25,10 0,00 50,20 2
                50,00  
7010004043                
    Papír 0,00 0,00 32,26 0,00 64,52 0
    Směsné plasty 2,12 0,00 6,62 0,00 13,24 1
                78,00  
7010004076                
    Papír 6,57 0,00 58,32 0,00 116,64 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,91 0,00 3,82 0
                120,00  
7010004082                
    Papír 0,00 0,00 62,24 0,00 124,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,60 0,00 3,20 0
                128,00  
7010004083                
    Směsné plasty 4,67 0,00 16,49 0,00 32,98 2
    Papír 5,56 0,00 27,94 0,00 55,88 2
    Pet lahve 3,53 0,00 6,98 0,00 13,96 1
                103,00  
7010004085                
    Papír 21,69 0,00 133,89 0,00 267,78 7
    Směsné plasty 6,59 0,00 16,96 0,00 33,92 3
                302,00  
7010004095                
    Papír 6,21 0,00 52,31 0,00 104,62 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,21 0,00 6,42 0
    Směsné plasty 1,69 0,00 7,60 0,00 15,20 1
                126,00  
7010004100                
    Papír 0,00 0,00 12,70 0,00 25,40 0
                25,00  
7010004116                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,88 0,00 3,76 0
                4,00  
7010004125                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,51 0,00 3,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,30 0,00 12,60 0
    Papír 0,00 0,00 116,20 0,00 232,40 0
                248,00  
7010004140                
    Papír 50,02 0,00 72,20 0,00 144,40 3
                144,00  
7010004145                
    Papír 0,00 0,00 6,76 0,00 13,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,23 0,00 12,46 0
                26,00  
7010004155                
    Papír 12,30 0,00 70,74 0,00 141,48 3
    Pet lahve 2,75 0,00 12,20 0,00 24,40 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,06 0,00 48,12 0
                214,00  
7010004156                
    Papír 7,81 0,00 64,52 0,00 129,04 1
    Směsné plasty 1,83 0,00 16,81 0,00 33,62 1
                163,00  
7010004160                
    Papír 6,88 0,00 57,32 0,00 114,64 2
    Pet lahve 1,40 0,00 3,46 0,00 6,92 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,19 0,00 30,38 0
                152,00  
7010004185                
    Pet lahve 3,11 0,00 18,39 0,00 36,78 1
    Směsné plasty 5,74 0,00 23,28 0,00 46,56 2
                83,00  
7010004191                
    Papír 6,88 0,00 29,52 0,00 59,04 1
    Pet lahve 2,33 0,00 4,52 0,00 9,04 1
                68,00  
7010004204                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,01 0,00 8,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,48 0,00 12,96 0
                21,00  
7010004213                
    Papír 3,97 0,00 29,94 0,00 59,88 1
    Směsné plasty 3,60 0,00 15,54 0,00 31,08 2
                91,00  
7010004224                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,35 0,00 4,70 0
                5,00  
7010004246                
    Směsné plasty 2,01 0,00 2,01 0,00 4,02 1
    Papír 5,85 0,00 5,85 0,00 11,70 2
    Pet lahve 4,50 0,00 4,50 0,00 9,00 2
                25,00  
7010004257                
    Pet lahve 0,00 0,00 7,83 0,00 15,66 0
    Papír 47,90 0,00 196,08 0,00 392,16 6
    Směsné plasty 4,54 0,00 26,03 0,00 52,06 2
                460,00  
7010004393                
    Papír 0,00 0,00 34,08 0,00 68,16 0
                68,00  
7010004483                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,25 0,00 4,50 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,78 0,00 13,56 0
                18,00  
7010004727                
    Papír 0,00 0,00 84,54 0,00 169,08 0
                169,00  
7010004865                
    Papír 0,00 0,00 4,78 0,00 9,56 0
                10,00  
7010004926                
    Papír 15,79 0,00 55,36 0,00 110,72 2
    Pet lahve 0,00 0,00 4,13 0,00 8,26 0
    Směsné plasty 1,87 0,00 10,24 0,00 20,48 1
                139,00  
7010005142                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,47 0,00 16,94 0
    Papír 4,66 0,00 44,97 0,00 89,94 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,11 0,00 14,22 0
                121,00  
7010005293                
    Papír 0,00 0,00 14,76 0,00 29,52 0
                30,00  
7010005705                
    Pet lahve 1,71 0,00 7,69 0,00 15,38 1
    Papír 5,73 0,00 46,53 0,00 93,06 1
    Směsné plasty 1,47 0,00 6,83 0,00 13,66 1
                122,00  
7010005723                
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,08 0,00 24,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,93 0,00 27,86 0
    Papír 0,00 0,00 21,12 0,00 42,24 0
                94,00  
7010005741                
    Papír 32,33 0,00 49,44 0,00 98,88 3
    Pet lahve 0,00 0,00 4,11 0,00 8,22 0
    Směsné plasty 5,18 0,00 35,09 0,00 70,18 2
                177,00  
7010005749                
    Papír 0,00 0,00 51,52 0,00 103,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,88 0,00 13,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,23 0,00 6,46 0
                123,00  
7010005751                
    Papír 0,00 0,00 64,51 0,00 129,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,91 0,00 3,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,50 0,00 3,00 0
                136,00  
7010005784                
    Papír 4,96 0,00 20,88 0,00 41,76 1
                42,00  
7010005791                
    Papír 0,00 0,00 19,96 0,00 39,92 0
    Pet lahve 1,52 0,00 4,47 0,00 8,94 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,19 0,00 6,38 0
                55,00  
7010005811                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,47 0,00 4,94 0
    Papír 0,00 0,00 64,17 0,00 128,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,46 0,00 2,92 0
                136,00  
7010005820                
    Papír 8,09 0,00 71,70 0,00 143,40 1
    Směsné plasty 3,05 0,00 18,01 0,00 36,02 1
                179,00  
7010005822                
    Papír 18,67 0,00 136,35 0,00 272,70 4
    Směsné plasty 4,10 0,00 37,58 0,00 75,16 2
                348,00  
7010005835                
    Papír 27,56 0,00 116,57 0,00 233,14 3
    Pet lahve 1,47 0,00 9,65 0,00 19,30 1
    Směsné plasty 3,64 0,00 8,30 0,00 16,60 2
                269,00  
7010005847                
    Papír 3,80 0,00 38,66 0,00 77,32 1
    Pet lahve 1,84 0,00 7,10 0,00 14,20 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,61 0,00 13,22 0
                105,00  
7010005856                
    Papír 6,12 0,00 68,41 0,00 136,82 1
    Směsné plasty 3,83 0,00 30,61 0,00 61,22 2
    Pet lahve 4,53 0,00 24,93 0,00 49,86 2
                248,00  
7010005865                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,84 0,00 3,68 0
    Papír 0,00 0,00 17,70 0,00 35,40 0
                39,00  
7010005879                
    Papír 0,00 0,00 43,17 0,00 86,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,66 0,00 21,32 0
    Pet lahve 2,30 0,00 14,74 0,00 29,48 1
                137,00  
7010006030                
    Papír 19,45 0,00 53,99 0,00 107,98 3
    Směsné plasty 2,25 0,00 14,86 0,00 29,72 1
                138,00  
7010006048                
    Papír 37,73 0,00 119,60 0,00 239,20 4
    Pet lahve 2,97 0,00 8,09 0,00 16,18 2
    Směsné plasty 1,82 0,00 10,20 0,00 20,40 1
                276,00  
7010006052                
    Papír 10,22 0,00 10,22 0,00 20,44 1
    Směsné plasty 2,34 0,00 2,34 0,00 4,68 1
                25,00  
7010006054                
    Papír 0,00 0,00 107,39 0,00 214,78 0
    Pet lahve 2,06 0,00 3,81 0,00 7,62 1
    Směsné plasty 3,26 0,00 7,55 0,00 15,10 1
                238,00  
7010006097                
    Papír 12,95 0,00 157,17 0,00 314,34 1
    Pet lahve 1,86 0,00 27,06 0,00 54,12 1
    Směsné plasty 13,88 0,00 43,99 0,00 87,98 5
                456,00  
7010006103                
    Papír 10,49 0,00 42,13 0,00 84,26 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,05 0,00 8,10 0
    Směsné plasty 2,77 0,00 7,24 0,00 14,48 1
                107,00  
7010006104                
    Papír 0,00 0,00 76,25 0,00 152,50 0
    Pet lahve 0,00 0,00 21,79 0,00 43,58 0
    Směsné plasty 4,46 0,00 12,15 0,00 24,30 2
                220,00  
7010006106                
    Papír 3,86 0,00 17,14 0,00 34,28 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,86 0,00 3,72 0
                38,00  
7010006112                
    Papír 9,11 0,00 47,22 0,00 94,44 1
    Pet lahve 1,31 0,00 8,88 0,00 17,76 1
    Směsné plasty 1,00 0,00 7,32 0,00 14,64 1
                127,00  
7010006123                
    Papír 6,98 0,00 45,74 0,00 91,48 2
    Směsné plasty 1,34 0,00 8,23 0,00 16,46 1
                108,00  
7010006126                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,02 0,00 4,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,95 0,00 9,90 0
    Papír 0,00 0,00 10,58 0,00 21,16 0
                35,00  
7010006152                
    Papír 0,00 0,00 13,46 0,00 26,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,66 0,00 19,32 0
                46,00  
7010006155                
    Papír 2,11 0,00 11,63 0,00 23,26 1
    Směsné plasty 1,21 0,00 9,39 0,00 18,78 1
                42,00  
7010006167                
    Papír 0,00 0,00 58,87 0,00 117,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,12 0,00 4,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,60 0,00 17,20 0
                139,00  
7010006179                
    Papír 13,60 0,00 67,22 0,00 134,44 1
    Směsné plasty 9,67 0,00 66,42 0,00 132,84 4
    Pet lahve 0,00 0,00 25,43 0,00 50,86 0
                318,00  
7010006193                
    Papír 25,48 0,00 25,48 0,00 50,96 2
    Pet lahve 6,61 0,00 12,99 0,00 25,98 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,77 0,00 5,54 0
                82,00  
7010006208                
    Papír 28,32 0,00 112,15 0,00 224,30 6
                224,00  
7010006215                
    Papír 0,00 0,00 29,71 0,00 59,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,44 0,00 10,88 0
                70,00  
7010006227                
    Papír 26,51 0,00 204,74 0,00 409,48 3
    Pet lahve 2,86 0,00 15,64 0,00 31,28 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,62 0,00 19,24 0
                460,00  
7010006233                
    Papír 3,49 0,00 45,62 0,00 91,24 1
    Směsné plasty 1,85 0,00 4,24 0,00 8,48 1
                100,00  
7010006235                
    Papír 8,44 0,00 44,42 0,00 88,84 1
    Směsné plasty 1,77 0,00 12,77 0,00 25,54 1
                114,00  
7010006261                
    Papír 10,20 0,00 75,86 0,00 151,72 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,33 0,00 12,66 0
    Směsné plasty 1,94 0,00 19,29 0,00 38,58 1
                203,00  
7010006274                
    Papír 4,95 0,00 26,24 0,00 52,48 1
    Pet lahve 1,41 0,00 6,59 0,00 13,18 1
    Směsné plasty 1,58 0,00 5,30 0,00 10,60 1
                76,00  
7010006279                
    Pet lahve 1,26 0,00 2,12 0,00 4,24 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,82 0,00 7,64 0
                12,00  
7010006280                
    Papír 0,00 0,00 15,14 0,00 30,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,48 0,00 2,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,83 0,00 5,66 0
                39,00  
7010006297                
    Papír 0,00 0,00 56,88 0,00 113,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,73 0,00 13,46 0
                127,00  
7010006312                
    Papír 0,00 0,00 220,04 0,00 440,08 0
                440,00  
7010006319                
    Papír 0,00 0,00 66,72 0,00 133,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,63 0,00 43,26 0
                179,00  
7010006321                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,30 0,00 12,60 0
    Papír 22,28 0,00 187,77 0,00 375,54 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,01 0,00 24,02 0
                412,00  
7010006329                
    Papír 0,00 0,00 5,84 0,00 11,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,02 0,00 4,04 0
                16,00  
7010006336                
    Papír 0,00 0,00 69,81 0,00 139,62 0
    Pet lahve 1,83 0,00 8,93 0,00 17,86 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,80 0,00 19,60 0
                177,00  
7010006364                
    Papír 0,00 0,00 7,44 0,00 14,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,58 0,00 5,16 0
                20,00  
7010006379                
    Papír 0,00 0,00 48,58 0,00 97,16 0
    Pet lahve 1,92 0,00 10,37 0,00 20,74 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,27 0,00 6,54 0
                124,00  
7010006412                
    Papír 0,00 0,00 93,53 0,00 187,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,65 0,00 19,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,72 0,00 15,44 0
                222,00  
7010006419                
    Papír 2,66 0,00 5,94 0,00 11,88 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,38 0,00 2,76 0
                15,00  
7010006420                
    Papír 15,95 0,00 93,35 0,00 186,70 2
    Pet lahve 1,75 0,00 11,47 0,00 22,94 1
    Směsné plasty 2,66 0,00 16,12 0,00 32,24 1
                242,00  
7010006474                
    Pet lahve 1,44 0,00 4,30 0,00 8,60 1
    Papír 6,17 0,00 39,84 0,00 79,68 1
    Směsné plasty 2,88 0,00 11,98 0,00 23,96 2
                112,00  
7010006475                
    Papír 13,09 0,00 102,04 0,00 204,08 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,75 0,00 9,50 0
    Směsné plasty 3,34 0,00 16,37 0,00 32,74 1
                246,00  
7010006478                
    Papír 8,94 0,00 82,65 0,00 165,30 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,96 0,00 5,92 0
    Směsné plasty 1,97 0,00 4,02 0,00 8,04 1
                179,00  
7010006488                
    Papír 0,00 0,00 94,03 0,00 188,06 0
                188,00  
7010006551                
    Papír 0,00 0,00 18,16 0,00 36,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 14,66 0,00 29,32 0
    Směsné plasty 20,16 0,00 45,21 0,00 90,42 8
                156,00  
7010006575                
    Papír 0,00 0,00 44,57 0,00 89,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,38 0,00 30,76 0
                120,00  
7010006576                
    Papír 0,00 0,00 33,39 0,00 66,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,66 0,00 9,32 0
                76,00  
7010006595                
    Pet lahve 2,18 0,00 2,18 0,00 4,36 1
    Papír 17,34 0,00 72,99 0,00 145,98 3
    Směsné plasty 1,73 0,00 11,05 0,00 22,10 1
                172,00  
7010006605                
    Papír 14,32 0,00 33,44 0,00 66,88 3
                67,00  
7010006611                
    Papír 10,82 0,00 32,92 0,00 65,84 1
    Směsné plasty 1,50 0,00 1,50 0,00 3,00 1
                69,00  
7010006630                
    Papír 3,14 0,00 25,66 0,00 51,32 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,50 0,00 11,00 0
    Směsné plasty 1,65 0,00 10,56 0,00 21,12 1
                83,00  
7010006645                
    Pet lahve 0,98 0,00 8,26 0,00 16,52 1
    Směsné plasty 0,91 0,00 7,19 0,00 14,38 1
    Papír 2,12 0,00 27,21 0,00 54,42 1
                85,00  
7010006648                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,53 0,00 13,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,71 0,00 37,42 0
    Papír 0,00 0,00 85,03 0,00 170,06 0
                221,00  
7010006658                
    Papír 14,31 0,00 47,93 0,00 95,86 2
    Pet lahve 1,37 0,00 2,76 0,00 5,52 1
    Směsné plasty 2,32 0,00 5,37 0,00 10,74 1
                112,00  
7010006670                
    Papír 6,99 0,00 46,07 0,00 92,14 1
    Směsné plasty 2,15 0,00 13,50 0,00 27,00 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,63 0,00 5,26 0
                124,00  
7010006677                
    Papír 14,81 0,00 78,28 0,00 156,56 2
    Směsné plasty 2,05 0,00 7,72 0,00 15,44 1
                172,00  
7010006698                
    Papír 0,00 0,00 28,33 0,00 56,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,75 0,00 17,50 0
                74,00  
7010006701                
    Papír 0,00 0,00 12,02 0,00 24,04 0
    Pet lahve 5,81 0,00 57,11 0,00 114,22 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,62 0,00 13,24 0
                152,00  
7010006742                
    Papír 18,49 0,00 103,52 0,00 207,04 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,03 0,00 2,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,62 0,00 21,24 0
                230,00  
7010006752                
    Papír 0,00 0,00 16,68 0,00 33,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,62 0,00 31,24 0
                65,00  
7010006757                
    Papír 0,00 0,00 5,15 0,00 10,30 0
    Pet lahve 1,31 0,00 5,93 0,00 11,86 1
    Směsné plasty 0,69 0,00 3,39 0,00 6,78 1
                29,00  
7010006779                
    Papír 7,35 0,00 29,06 0,00 58,12 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,93 0,00 7,86 0
    Směsné plasty 1,77 0,00 10,47 0,00 20,94 1
                87,00  
7010006804                
    Pet lahve 2,69 0,00 2,69 0,00 5,38 2
    Papír 4,33 0,00 41,57 0,00 83,14 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,78 0,00 9,56 0
                98,00  
7010006845                
    Papír 7,08 0,00 80,96 0,00 161,92 1
    Pet lahve 0,56 0,00 4,96 0,00 9,92 1
    Směsné plasty 2,10 0,00 21,07 0,00 42,14 1
                214,00  
7010006846                
    Papír 0,00 0,00 170,57 0,00 341,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,52 0,00 25,04 0
                366,00  
7010006862                
    Papír 0,00 0,00 5,81 0,00 11,62 0
    Pet lahve 1,43 0,00 16,19 0,00 32,38 1
    Směsné plasty 1,91 0,00 10,68 0,00 21,36 1
                65,00  
7010006864                
    Papír 7,47 0,00 45,15 0,00 90,30 1
    Směsné plasty 3,90 0,00 13,06 0,00 26,12 2
                116,00  
7010006874                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,81 0,00 9,62 0
    Papír 0,00 0,00 155,21 0,00 310,42 0
    Směsné plasty 2,06 0,00 13,23 0,00 26,46 1
                347,00  
7010006878                
    Papír 0,00 0,00 14,03 0,00 28,06 0
                28,00  
7010006879                
    Papír 7,98 0,00 16,86 0,00 33,72 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,98 0,00 3,96 0
    Směsné plasty 2,90 0,00 6,00 0,00 12,00 1
                50,00  
7010006884                
    Papír 0,00 0,00 289,13 0,00 578,26 0
                578,00  
7010006940                
    Papír 52,46 0,00 239,69 0,00 479,38 6
    Pet lahve 3,19 0,00 21,54 0,00 43,08 1
    Směsné plasty 2,54 0,00 10,60 0,00 21,20 1
                544,00  
7010006976                
    Papír 4,66 0,00 38,68 0,00 77,36 1
    Pet lahve 1,37 0,00 4,22 0,00 8,44 1
    Směsné plasty 2,12 0,00 12,93 0,00 25,86 1
                112,00  
7010007004                
    Papír 19,73 0,00 53,05 0,00 106,10 2
    Pet lahve 4,50 0,00 8,19 0,00 16,38 2
    Směsné plasty 6,54 0,00 14,80 0,00 29,60 1
                152,00  
7010007022                
    Papír 3,79 0,00 53,46 0,00 106,92 1
    Pet lahve 1,40 0,00 8,26 0,00 16,52 1
    Směsné plasty 2,25 0,00 24,20 0,00 48,40 1
                172,00  
7010007035                
    Pet lahve 3,99 0,00 43,36 0,00 86,72 2
                87,00  
7010007043                
    Papír 0,00 0,00 15,23 0,00 30,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,00 0,00 14,00 0
                44,00  
7010007048                
    Papír 4,97 0,00 39,32 0,00 78,64 2
    Pet lahve 2,02 0,00 9,69 0,00 19,38 1
                98,00  
7010007059                
    Papír 0,00 0,00 139,75 0,00 279,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,15 0,00 34,30 0
                314,00  
7010007062                
    Papír 9,85 0,00 42,09 0,00 84,18 1
    Směsné plasty 2,01 0,00 12,39 0,00 24,78 1
                109,00  
7010007070                
    Papír 13,12 0,00 55,20 0,00 110,40 2
    Směsné plasty 2,48 0,00 19,15 0,00 38,30 1
    Pet lahve 6,34 0,00 10,75 0,00 21,50 3
                170,00  
7010007076                
    Papír 9,22 0,00 164,43 0,00 328,86 1
    Pet lahve 2,11 0,00 18,17 0,00 36,34 1
    Směsné plasty 2,75 0,00 22,53 0,00 45,06 2
                410,00  
7010007158                
    Papír 8,94 0,00 78,98 0,00 157,96 1
    Pet lahve 3,59 0,00 15,16 0,00 30,32 2
    Směsné plasty 1,97 0,00 5,32 0,00 10,64 1
                199,00  
7010007187                
    Papír 11,67 0,00 99,84 0,00 199,68 1
    Pet lahve 1,08 0,00 4,55 0,00 9,10 1
    Směsné plasty 1,62 0,00 8,30 0,00 16,60 1
                225,00  
7010007193                
    Papír 5,09 0,00 30,22 0,00 60,44 1
    Pet lahve 2,00 0,00 11,49 0,00 22,98 1
    Směsné plasty 1,40 0,00 7,24 0,00 14,48 1
                98,00  
7010007200                
    Papír 2,48 0,00 26,57 0,00 53,14 1
    Směsné plasty 1,17 0,00 16,36 0,00 32,72 1
                86,00  
7010007212                
    Papír 15,62 0,00 66,83 0,00 133,66 2
    Pet lahve 0,00 0,00 7,10 0,00 14,20 0
    Směsné plasty 1,29 0,00 12,13 0,00 24,26 1
                172,00  
7010007259                
    Papír 3,49 0,00 42,98 0,00 85,96 1
    Pet lahve 2,45 0,00 11,45 0,00 22,90 1
    Směsné plasty 4,43 0,00 16,87 0,00 33,74 2
                143,00  
7010007263                
    Pet lahve 1,34 0,00 7,00 0,00 14,00 1
    Směsné plasty 2,46 0,00 4,72 0,00 9,44 1
    Papír 4,16 0,00 24,36 0,00 48,72 2
                72,00  
7010007268                
    Papír 0,00 0,00 98,54 0,00 197,08 0
    Pet lahve 3,71 0,00 7,98 0,00 15,96 2
    Směsné plasty 3,34 0,00 11,40 0,00 22,80 2
                236,00  
7010007271                
    Papír 12,19 0,00 19,00 0,00 38,00 3
    Pet lahve 7,46 0,00 20,86 0,00 41,72 5
    Směsné plasty 3,49 0,00 6,82 0,00 13,64 2
                93,00  
7010007280                
    Papír 0,00 0,00 55,08 0,00 110,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,87 0,00 25,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,22 0,00 34,44 0
                170,00  
7010007287                
    Papír 0,00 0,00 3,19 0,00 6,38 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,15 0,00 6,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,68 0,00 3,36 0
                16,00  
7010007354                
    Papír 9,21 0,00 27,30 0,00 54,60 1
    Pet lahve 1,48 0,00 15,58 0,00 31,16 1
    Směsné plasty 2,60 0,00 10,56 0,00 21,12 1
                107,00  
7010007388                
    Pet lahve 8,36 0,00 10,90 0,00 21,80 3
                22,00  
7010007392                
    Papír 0,00 0,00 25,16 0,00 50,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,73 0,00 9,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,56 0,00 25,12 0
                85,00  
7010007400                
    Papír 5,43 0,00 59,37 0,00 118,74 1
    Pet lahve 3,40 0,00 20,76 0,00 41,52 2
    Směsné plasty 2,56 0,00 16,51 0,00 33,02 1
                193,00  
7010007402                
    Papír 3,36 0,00 38,65 0,00 77,30 1
    Pet lahve 0,00 0,00 8,92 0,00 17,84 0
    Směsné plasty 0,83 0,00 14,94 0,00 29,88 1
                125,00  
7010007413                
    Papír 23,28 0,00 122,61 0,00 245,22 2
    Pet lahve 1,86 0,00 1,86 0,00 3,72 1
    Směsné plasty 2,11 0,00 2,11 0,00 4,22 1
                253,00  
7010007414                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,82 0,00 19,64 0
    Papír 0,00 0,00 26,23 0,00 52,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,08 0,00 8,16 0
                80,00  
7010007417                
    Papír 12,20 0,00 33,55 0,00 67,10 1
    Směsné plasty 5,17 0,00 19,60 0,00 39,20 2
                106,00  
7010007449                
    Papír 0,00 0,00 47,27 0,00 94,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,25 0,00 6,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,79 0,00 11,58 0
                113,00  
7010007451                
    Papír 19,39 0,00 198,33 0,00 396,66 4
    Pet lahve 2,61 0,00 30,40 0,00 60,80 1
    Směsné plasty 2,11 0,00 36,02 0,00 72,04 1
                530,00  
7010007459                
    Papír 8,57 0,00 40,83 0,00 81,66 1
    Pet lahve 2,33 0,00 2,33 0,00 4,66 1
    Směsné plasty 2,68 0,00 17,90 0,00 35,80 1
                122,00  
7010007477                
    Papír 31,06 0,00 80,59 0,00 161,18 5
    Pet lahve 1,45 0,00 4,46 0,00 8,92 1
    Směsné plasty 7,41 0,00 15,34 0,00 30,68 5
                201,00  
7010007478                
    Papír 4,08 0,00 35,58 0,00 71,16 1
    Pet lahve 2,10 0,00 7,19 0,00 14,38 1
    Směsné plasty 2,47 0,00 13,94 0,00 27,88 1
                113,00  
7010007487                
    Papír 4,48 0,00 30,81 0,00 61,62 1
    Směsné plasty 3,31 0,00 16,80 0,00 33,60 2
                95,00  
7010007490                
    Směsné plasty 5,43 0,00 24,18 0,00 48,36 3
    Papír 4,75 0,00 34,31 0,00 68,62 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,88 0,00 3,76 0
                121,00  
7010007515                
    Papír 10,42 0,00 55,71 0,00 111,42 1
    Směsné plasty 2,04 0,00 2,04 0,00 4,08 1
                116,00  
7010007537                
    Papír 0,00 0,00 1,24 0,00 2,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,90 0,00 13,80 0
    Směsné plasty 4,53 0,00 18,32 0,00 36,64 1
                53,00  
7010007553                
    Papír 0,00 0,00 222,40 0,00 444,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,07 0,00 24,14 0
    Směsné plasty 2,09 0,00 21,14 0,00 42,28 1
                511,00  
7010007572                
    Papír 0,00 0,00 83,71 0,00 167,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,45 0,00 12,90 0
                180,00  
7010007578                
    Pet lahve 5,84 0,00 13,32 0,00 26,64 2
    Papír 12,19 0,00 88,36 0,00 176,72 2
    Směsné plasty 2,67 0,00 16,92 0,00 33,84 2
                237,00  
7010007618                
    Papír 27,12 0,00 152,57 0,00 305,14 4
    Směsné plasty 14,27 0,00 37,01 0,00 74,02 7
                379,00  
7010007629                
    Papír 9,35 0,00 60,07 0,00 120,14 1
                120,00  
7010007636                
    Papír 0,00 0,00 5,93 0,00 11,86 0
    Směsné plasty 4,94 0,00 7,38 0,00 14,76 2
                27,00  
7010007654                
    Papír 18,90 0,00 54,82 0,00 109,64 3
    Pet lahve 1,87 0,00 3,13 0,00 6,26 1
    Směsné plasty 2,71 0,00 14,59 0,00 29,18 2
                145,00  
7010007660                
    Papír 0,00 0,00 59,48 0,00 118,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,70 0,00 7,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,25 0,00 14,50 0
                141,00  
7010007661                
    Papír 0,00 0,00 19,25 0,00 38,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,08 0,00 8,16 0
                47,00  
7010007663                
    Papír 8,67 0,00 25,84 0,00 51,68 2
    Směsné plasty 2,84 0,00 10,08 0,00 20,16 1
                72,00  
7010007711                
    Papír 0,00 0,00 38,64 0,00 77,28 0
    Pet lahve 4,16 0,00 16,57 0,00 33,14 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,84 0,00 7,68 0
                118,00  
7010007720                
    Směsné plasty 0,00 0,00 40,67 0,00 81,34 0
                81,00  
7010007757                
    Papír 0,00 0,00 15,24 0,00 30,48 0
    Pet lahve 2,66 0,00 4,33 0,00 8,66 1
    Směsné plasty 1,25 0,00 7,85 0,00 15,70 1
                55,00  
7010007765                
    Papír 17,44 0,00 55,72 0,00 111,44 3
                111,00  
7010007790                
    Pet lahve 0,00 0,00 13,46 0,00 26,92 0
                27,00  
7010007822                
    Papír 4,14 0,00 20,70 0,00 41,40 2
    Pet lahve 0,00 0,00 5,68 0,00 11,36 0
    Směsné plasty 0,79 0,00 15,73 0,00 31,46 1
                84,00  
7010007831                
    Papír 64,27 0,00 116,60 0,00 233,20 7
                233,00  
7010007842                
    Papír 0,00 0,00 27,66 0,00 55,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,41 0,00 24,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,27 0,00 16,54 0
                97,00  
7010007843                
    Papír 4,54 0,00 23,80 0,00 47,60 1
    Pet lahve 0,00 0,00 0,49 0,00 0,98 0
    Směsné plasty 0,86 0,00 11,71 0,00 23,42 1
                72,00  
7010007851                
    Papír 12,21 0,00 80,61 0,00 161,22 3
    Směsné plasty 6,01 0,00 33,23 0,00 66,46 4
                228,00  
7010007865                
    Papír 80,80 0,00 80,80 0,00 161,60 2
                162,00  
7010007899                
    Papír 0,00 0,00 94,09 0,00 188,18 0
    Pet lahve 0,00 0,00 17,38 0,00 34,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,30 0,00 38,60 0
                262,00  
7010007901                
    Papír 9,28 0,00 69,36 0,00 138,72 1
    Pet lahve 2,33 0,00 21,01 0,00 42,02 1
    Směsné plasty 2,32 0,00 18,24 0,00 36,48 1
                217,00  
7010007903                
    Papír 95,94 0,00 244,38 0,00 488,76 8
    Směsné plasty 9,95 0,00 36,44 0,00 72,88 4
                562,00  
7010007930                
    Papír 27,09 0,00 100,74 0,00 201,48 3
    Pet lahve 1,58 0,00 2,11 0,00 4,22 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,69 0,00 11,38 0
                217,00  
7010007934                
    Papír 8,86 0,00 53,59 0,00 107,18 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,80 0,00 3,60 0
    Směsné plasty 3,87 0,00 22,44 0,00 44,88 1
                156,00  
7010007948                
    Papír 0,00 0,00 236,49 0,00 472,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,45 0,00 2,90 0
                476,00  
7010007950                
    Papír 5,99 0,00 26,67 0,00 53,34 2
    Pet lahve 3,49 0,00 9,47 0,00 18,94 2
    Směsné plasty 3,02 0,00 5,02 0,00 10,04 2
                82,00  
7010007957                
    Papír 45,37 0,00 68,63 0,00 137,26 9
                137,00  
7010007963                
    Papír 0,00 0,00 31,00 0,00 62,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,85 0,00 17,70 0
                80,00  
7010007970                
    Papír 6,21 0,00 82,54 0,00 165,08 1
                165,00  
7010007978                
    Papír 16,21 0,00 66,27 0,00 132,54 2
    Pet lahve 1,87 0,00 10,07 0,00 20,14 1
    Směsné plasty 1,65 0,00 17,50 0,00 35,00 1
                188,00  
7010007981                
    Papír 0,00 0,00 25,24 0,00 50,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,82 0,00 5,64 0
    Směsné plasty 1,72 0,00 5,38 0,00 10,76 1
                67,00  
7010007992                
    Papír 0,00 0,00 8,28 0,00 16,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,07 0,00 10,14 0
                27,00  
7010007999                
    Papír 0,00 0,00 51,52 0,00 103,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,20 0,00 10,40 0
    Směsné plasty 2,81 0,00 20,89 0,00 41,78 1
                155,00  
7010008028                
    Papír 22,06 0,00 133,73 0,00 267,46 4
    Směsné plasty 5,36 0,00 22,94 0,00 45,88 3
                313,00  
7010008037                
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,14 0,00 38,28 0
                38,00  
7010008055                
    Papír 6,53 0,00 103,92 0,00 207,84 2
    Směsné plasty 4,79 0,00 39,56 0,00 79,12 4
                287,00  
7010008063                
    Papír 0,00 0,00 9,27 0,00 18,54 0
    Pet lahve 4,23 0,00 12,09 0,00 24,18 2
                43,00  
7010008143                
    Papír 7,51 0,00 15,81 0,00 31,62 1
    Směsné plasty 2,21 0,00 7,02 0,00 14,04 1
                46,00  
7010008163                
    Papír 0,00 0,00 37,39 0,00 74,78 0
                75,00  
7010008164                
    Pet lahve 1,05 0,00 1,05 0,00 2,10 1
    Směsné plasty 1,65 0,00 1,65 0,00 3,30 1
                5,00  
7010008197                
    Papír 17,84 0,00 17,84 0,00 35,68 3
    Pet lahve 5,36 0,00 5,36 0,00 10,72 2
                46,00  
7010008225                
    Papír 8,14 0,00 41,86 0,00 83,72 4
    Směsné plasty 9,49 0,00 34,11 0,00 68,22 6
                152,00  
7010008237                
    Papír 33,38 0,00 236,19 0,00 472,38 3
    Pet lahve 0,00 0,00 6,64 0,00 13,28 0
    Směsné plasty 1,48 0,00 18,12 0,00 36,24 1
                522,00  
7010008242                
    Papír 0,00 0,00 9,85 0,00 19,70 0
                20,00  
7010008249                
    Papír 3,61 0,00 19,39 0,00 38,78 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,10 0,00 2,20 0
    Směsné plasty 7,48 0,00 16,84 0,00 33,68 4
                75,00  
7010008265                
    Papír 0,00 0,00 103,35 0,00 206,70 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,50 0,00 5,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,80 0,00 17,60 0
                229,00  
7010008277                
    Papír 3,43 0,00 33,99 0,00 67,98 1
    Směsné plasty 2,16 0,00 14,16 0,00 28,32 1
                96,00  
7010008315                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,74 0,00 7,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,03 0,00 10,06 0
                18,00  
7010008349                
    Papír 6,91 0,00 175,93 0,00 351,86 1
    Pet lahve 1,56 0,00 13,09 0,00 26,18 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,19 0,00 8,38 0
                386,00  
7010008362                
    Papír 0,00 0,00 287,20 0,00 574,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,43 0,00 22,86 0
                597,00  
7010008392                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,51 0,00 17,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,47 0,00 2,94 0
                20,00  
7010008396                
    Papír 0,00 0,00 45,59 0,00 91,18 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,63 0,00 3,26 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,31 0,00 32,62 0
                127,00  
7010008415                
    Papír 3,32 0,00 51,17 0,00 102,34 1
    Směsné plasty 2,15 0,00 22,30 0,00 44,60 1
                147,00  
7010008440                
    Papír 5,15 0,00 25,26 0,00 50,52 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,63 0,00 7,26 0
    Směsné plasty 1,33 0,00 12,23 0,00 24,46 1
                82,00  
7010008447                
    Papír 0,00 0,00 130,05 0,00 260,10 0
                260,00  
7010008449                
    Papír 11,68 0,00 11,68 0,00 23,36 2
    Směsné plasty 6,11 0,00 11,84 0,00 23,68 4
                47,00  
7010008494                
    Papír 2,92 0,00 29,17 0,00 58,34 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,01 0,00 6,02 0
    Směsné plasty 2,15 0,00 11,82 0,00 23,64 1
                88,00  
7010008501                
    Papír 13,86 0,00 40,19 0,00 80,38 1
    Směsné plasty 2,00 0,00 8,24 0,00 16,48 1
                97,00  
7010008518                
    Papír 3,14 0,00 14,27 0,00 28,54 1
                29,00  
7010008560                
    Papír 20,65 0,00 59,64 0,00 119,28 4
    Směsné plasty 5,15 0,00 18,90 0,00 37,80 3
                157,00  
7010008578                
    Papír 6,96 0,00 32,86 0,00 65,72 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,39 0,00 2,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,27 0,00 8,54 0
                77,00  
7010008618                
    Papír 31,03 0,00 149,37 0,00 298,74 4
    Pet lahve 0,00 0,00 5,11 0,00 10,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,81 0,00 3,62 0
                313,00  
7010008636                
    Pet lahve 1,71 0,00 6,77 0,00 13,54 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,55 0,00 9,10 0
                23,00  
7010008650                
    Papír 0,00 0,00 17,96 0,00 35,92 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,07 0,00 2,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,96 0,00 35,92 0
                74,00  
7010008664                
    Papír 0,00 0,00 6,80 0,00 13,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,23 0,00 2,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,12 0,00 4,24 0
                20,00  
7010008667                
    Papír 2,23 0,00 16,74 0,00 33,48 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,86 0,00 23,72 0
                57,00  
7010008729                
    Papír 0,00 0,00 19,20 0,00 38,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,41 0,00 2,82 0
                41,00  
7010008794                
    Papír 0,00 0,00 27,59 0,00 55,18 0
    Pet lahve 1,28 0,00 6,81 0,00 13,62 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,21 0,00 30,42 0
                99,00  
7010008804                
    Papír 0,00 0,00 70,63 0,00 141,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,11 0,00 14,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,25 0,00 20,50 0
                176,00  
7010008805                
    Papír 231,04 0,00 231,04 0,00 462,08 16
                462,00  
7010008829                
    Papír 0,00 0,00 159,43 0,00 318,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,09 0,00 14,18 0
                333,00  
7010008871                
    Papír 0,00 0,00 71,01 0,00 142,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,39 0,00 16,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,96 0,00 19,92 0
                179,00  
7010008878                
    Papír 10,33 0,00 111,15 0,00 222,30 2
    Směsné plasty 7,33 0,00 51,65 0,00 103,30 3
                326,00  
7010008905                
    Papír 21,92 0,00 88,70 0,00 177,40 4
    Směsné plasty 6,02 0,00 19,49 0,00 38,98 3
                216,00  
7010008912                
    Papír 8,04 0,00 51,31 0,00 102,62 2
    Pet lahve 3,29 0,00 9,02 0,00 18,04 2
    Směsné plasty 4,07 0,00 14,73 0,00 29,46 2
                150,00  
7010008933                
    Papír 3,00 0,00 24,71 0,00 49,42 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,01 0,00 10,02 0
    Směsné plasty 2,08 0,00 17,22 0,00 34,44 1
                94,00  
7010008956                
    Papír 78,94 0,00 213,84 0,00 427,68 9
    Pet lahve 0,00 0,00 0,62 0,00 1,24 0
    Směsné plasty 0,53 0,00 4,27 0,00 8,54 1
                437,00  
7010009006                
    Papír 242,33 0,00 242,33 0,00 484,66 16
                485,00  
7010009075                
    Papír 0,00 0,00 16,31 0,00 32,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,47 0,00 4,94 0
                38,00  
7010009093                
    Papír 0,00 0,00 30,60 0,00 61,20 0
    Směsné plasty 2,39 0,00 9,03 0,00 18,06 1
                79,00  
7010009304                
    Papír 7,24 0,00 33,50 0,00 67,00 1
    Směsné plasty 1,99 0,00 7,71 0,00 15,42 1
                82,00  
7010009343                
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,58 0,00 15,16 0
    Papír 0,00 0,00 20,75 0,00 41,50 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,77 0,00 5,54 0
                62,00  
7010009350                
    Papír 25,01 0,00 52,47 0,00 104,94 3
    Pet lahve 13,43 0,00 19,45 0,00 38,90 5
    Směsné plasty 3,25 0,00 9,90 0,00 19,80 1
                164,00  
7010009403                
    Papír 0,00 0,00 33,75 0,00 67,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,81 0,00 11,62 0
                79,00  
7010009500                
    Papír 9,49 0,00 28,57 0,00 57,14 2
                57,00  
7010009533                
    Papír 3,49 0,00 34,40 0,00 68,80 1
    Pet lahve 1,71 0,00 22,13 0,00 44,26 1
    Směsné plasty 2,78 0,00 18,78 0,00 37,56 1
                151,00  
7010009572                
    Papír 0,00 0,00 42,97 0,00 85,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,32 0,00 6,64 0
                93,00  
7010009816                
    Papír 0,00 0,00 29,84 0,00 59,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,30 0,00 2,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,36 0,00 10,72 0
                73,00  
7010009823                
    Papír 10,12 0,00 48,30 0,00 96,60 1
    Pet lahve 2,47 0,00 13,93 0,00 27,86 1
    Směsné plasty 1,26 0,00 6,43 0,00 12,86 1
                137,00  
7010009826                
    Papír 31,97 0,00 165,93 0,00 331,86 2
    Pet lahve 0,00 0,00 4,19 0,00 8,38 0
    Směsné plasty 2,42 0,00 11,99 0,00 23,98 1
                364,00  
7010009828                
    Papír 0,00 0,00 38,55 0,00 77,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,37 0,00 6,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,84 0,00 3,68 0
                88,00  
7010009843                
    Papír 15,14 0,00 154,07 0,00 308,14 2
    Pet lahve 1,68 0,00 12,30 0,00 24,60 1
    Směsné plasty 2,40 0,00 4,33 0,00 8,66 1
                341,00  
7010009855                
    Papír 9,06 0,00 29,76 0,00 59,52 1
    Pet lahve 2,40 0,00 15,76 0,00 31,52 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,65 0,00 7,30 0
                98,00  
7010009856                
    Papír 4,00 0,00 32,24 0,00 64,48 1
    Pet lahve 3,14 0,00 18,57 0,00 37,14 2
    Směsné plasty 1,02 0,00 6,86 0,00 13,72 1
                115,00  
7010009881                
    Papír 19,20 0,00 19,20 0,00 38,40 4
    Směsné plasty 3,24 0,00 3,24 0,00 6,48 2
                45,00  
7010009899                
    Papír 26,01 0,00 69,58 0,00 139,16 3
    Pet lahve 1,80 0,00 1,80 0,00 3,60 1
    Směsné plasty 1,08 0,00 1,08 0,00 2,16 1
                145,00  
7010009911                
    Papír 0,91 0,00 17,75 0,00 35,50 1
    Směsné plasty 0,82 0,00 7,24 0,00 14,48 1
                50,00  
7010009927                
    Papír 0,00 0,00 32,57 0,00 65,14 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,46 0,00 10,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,90 0,00 33,80 0
                110,00  
7010009933                
    Papír 3,43 0,00 32,97 0,00 65,94 1
    Pet lahve 2,40 0,00 13,28 0,00 26,56 1
    Směsné plasty 4,69 0,00 24,83 0,00 49,66 2
                142,00  
7010009941                
    Papír 1,83 0,00 48,75 0,00 97,50 1
    Pet lahve 0,97 0,00 5,09 0,00 10,18 1
    Směsné plasty 9,96 0,00 28,99 0,00 57,98 3
                166,00  
7010009970                
    Papír 5,10 0,00 36,87 0,00 73,74 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,04 0,00 8,08 0
    Směsné plasty 2,19 0,00 13,55 0,00 27,10 1
                109,00  
7010009986                
    Papír 3,29 0,00 24,79 0,00 49,58 1
    Pet lahve 3,16 0,00 15,42 0,00 30,84 2
    Směsné plasty 1,01 0,00 7,76 0,00 15,52 1
                96,00  
7010010002                
    Papír 2,02 0,00 10,19 0,00 20,38 1
    Pet lahve 1,40 0,00 6,35 0,00 12,70 1
                33,00  
7010010010                
    Papír 16,63 0,00 16,63 0,00 33,26 1
                33,00  
7010010021                
    Papír 0,00 0,00 14,65 0,00 29,30 0
    Pet lahve 0,98 0,00 7,06 0,00 14,12 1
    Směsné plasty 3,87 0,00 20,30 0,00 40,60 1
                84,00  
7010010056                
    Papír 8,17 0,00 90,97 0,00 181,94 1
    Směsné plasty 2,07 0,00 6,37 0,00 12,74 1
                195,00  
7010010057                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,27 0,00 6,54 0
    Směsné plasty 1,83 0,00 14,84 0,00 29,68 1
    Papír 7,64 0,00 46,01 0,00 92,02 3
                128,00  
7010010091                
    Papír 16,29 0,00 63,60 0,00 127,20 1
    Směsné plasty 1,06 0,00 11,33 0,00 22,66 1
                150,00  
7010010187                
    Papír 0,00 0,00 173,59 0,00 347,18 0
                347,00  
7010010207                
    Papír 8,96 0,00 44,31 0,00 88,62 2
    Pet lahve 0,64 0,00 5,99 0,00 11,98 1
    Směsné plasty 7,34 0,00 29,39 0,00 58,78 3
                159,00  
7010010251                
    Papír 5,74 0,00 61,55 0,00 123,10 1
    Pet lahve 1,97 0,00 7,76 0,00 15,52 1
    Směsné plasty 6,41 0,00 19,49 0,00 38,98 2
                178,00  
7010010294                
    Papír 6,09 0,00 97,99 0,00 195,98 2
    Směsné plasty 3,54 0,00 38,01 0,00 76,02 2
                272,00  
7010010305                
    Papír 29,36 0,00 63,67 0,00 127,34 2
    Směsné plasty 3,85 0,00 9,84 0,00 19,68 1
                147,00  
7010010319                
    Papír 0,00 0,00 9,83 0,00 19,66 0
    Pet lahve 1,58 0,00 8,17 0,00 16,34 1
    Směsné plasty 1,38 0,00 13,04 0,00 26,08 1
                62,00  
7010010394                
    Papír 101,89 0,00 232,34 0,00 464,68 10
    Pet lahve 14,74 0,00 23,65 0,00 47,30 6
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,46 0,00 24,92 0
                537,00  
7010010395                
    Papír 0,00 0,00 150,57 0,00 301,14 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,12 0,00 4,24 0
    Směsné plasty 4,16 0,00 6,89 0,00 13,78 2
                319,00  
7010010396                
    Papír 20,24 0,00 253,98 0,00 507,96 2
    Pet lahve 4,97 0,00 6,93 0,00 13,86 2
    Směsné plasty 2,72 0,00 10,09 0,00 20,18 1
                542,00  
7010010400                
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,46 0,00 14,92 0
                15,00  
7010010416                
    Papír 0,00 0,00 23,49 0,00 46,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,79 0,00 19,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,50 0,00 13,00 0
                80,00  
7010010431                
    Papír 2,86 0,00 25,45 0,00 50,90 1
    Pet lahve 1,94 0,00 6,99 0,00 13,98 1
    Směsné plasty 1,75 0,00 12,66 0,00 25,32 1
                90,00  
7010010446                
    Papír 2,92 0,00 21,94 0,00 43,88 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,18 0,00 2,36 0
    Směsné plasty 1,23 0,00 7,44 0,00 14,88 1
                61,00  
7010010489                
    Papír 7,91 0,00 10,96 0,00 21,92 1
    Pet lahve 1,59 0,00 11,90 0,00 23,80 1
    Směsné plasty 3,49 0,00 23,58 0,00 47,16 1
                93,00  
7010010522                
    Papír 2,48 0,00 5,55 0,00 11,10 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,11 0,00 2,22 0
    Směsné plasty 4,35 0,00 10,63 0,00 21,26 2
                35,00  
7010010541                
    Papír 10,92 0,00 25,33 0,00 50,66 1
    Pet lahve 1,40 0,00 3,15 0,00 6,30 1
    Směsné plasty 4,60 0,00 6,55 0,00 13,10 2
                70,00  
7010010616                
    Papír 0,00 0,00 66,64 0,00 133,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,66 0,00 15,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,01 0,00 24,02 0
                173,00  
7010010623                
    Papír 0,00 0,00 42,08 0,00 84,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,78 0,00 33,56 0
                118,00  
7010010628                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,54 0,00 5,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,87 0,00 5,74 0
                11,00  
7010010636                
    Papír 11,07 0,00 36,12 0,00 72,24 2
    Pet lahve 1,35 0,00 2,15 0,00 4,30 1
    Směsné plasty 5,02 0,00 8,70 0,00 17,40 2
                94,00  
7010010637                
    Papír 0,00 0,00 7,81 0,00 15,62 0
    Směsné plasty 5,37 0,00 18,49 0,00 36,98 3
                53,00  
7010010642                
    Papír 14,13 0,00 38,05 0,00 76,10 3
    Pet lahve 4,55 0,00 10,33 0,00 20,66 2
    Směsné plasty 2,50 0,00 2,50 0,00 5,00 1
                102,00  
7010010688                
    Papír 26,28 0,00 67,00 0,00 134,00 2
    Pet lahve 6,00 0,00 7,94 0,00 15,88 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,00 0,00 14,00 0
                164,00  
7010010765                
    Papír 0,00 0,00 66,96 0,00 133,92 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,62 0,00 15,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,36 0,00 34,72 0
                184,00  
7010010792                
    Papír 0,00 0,00 61,61 0,00 123,22 0
    Směsné plasty 3,05 0,00 12,56 0,00 25,12 1
                148,00  
7010010802                
    Papír 0,00 0,00 41,42 0,00 82,84 0
                83,00  
7010010806                
    Papír 0,00 0,00 9,88 0,00 19,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,40 0,00 4,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,73 0,00 3,46 0
                28,00  
7010010849                
    Papír 0,00 0,00 120,05 0,00 240,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,46 0,00 2,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,08 0,00 38,16 0
                281,00  
7010010868                
    Papír 0,00 0,00 134,04 0,00 268,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,25 0,00 32,50 0
                301,00  
7010010874                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,57 0,00 5,14 0
                5,00  
7010010883                
    Papír 0,00 0,00 68,42 0,00 136,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,83 0,00 47,66 0
                185,00  
7010010931                
    Papír 3,60 0,00 67,29 0,00 134,58 1
                135,00  
7010010967                
    Papír 5,78 0,00 23,39 0,00 46,78 2
    Pet lahve 1,91 0,00 11,03 0,00 22,06 1
    Směsné plasty 1,56 0,00 11,08 0,00 22,16 1
                91,00  
7010010982                
    Papír 6,53 0,00 33,81 0,00 67,62 1
    Pet lahve 0,00 0,00 0,98 0,00 1,96 0
    Směsné plasty 2,47 0,00 6,59 0,00 13,18 1
                83,00  
7010011012                
    Papír 7,73 0,00 50,57 0,00 101,14 1
    Pet lahve 4,19 0,00 20,77 0,00 41,54 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,24 0,00 10,48 0
                153,00  
7010011017                
    Papír 0,00 0,00 53,40 0,00 106,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,01 0,00 20,02 0
    Směsné plasty 4,20 0,00 16,84 0,00 33,68 2
                161,00  
7010011023                
    Papír 13,66 0,00 66,60 0,00 133,20 2
    Směsné plasty 5,05 0,00 18,32 0,00 36,64 2
                170,00  
7010011034                
    Papír 6,33 0,00 54,04 0,00 108,08 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,66 0,00 3,32 0
    Směsné plasty 3,48 0,00 29,50 0,00 59,00 2
                170,00  
7010011039                
    Papír 0,00 0,00 26,71 0,00 53,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,60 0,00 7,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,77 0,00 11,54 0
                72,00  
7010011058                
    Papír 6,80 0,00 44,74 0,00 89,48 1
    Pet lahve 1,68 0,00 4,55 0,00 9,10 1
    Směsné plasty 1,74 0,00 20,60 0,00 41,20 1
                140,00  
7010011078                
    Papír 0,00 0,00 26,74 0,00 53,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,04 0,00 22,08 0
    Směsné plasty 4,59 0,00 12,89 0,00 25,78 1
                101,00  
7010011082                
    Papír 9,87 0,00 77,87 0,00 155,74 2
    Směsné plasty 4,46 0,00 29,11 0,00 58,22 2
                214,00  
7010011101                
    Papír 0,00 0,00 44,67 0,00 89,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,68 0,00 23,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,87 0,00 9,74 0
                122,00  
7010011119                
    Papír 14,18 0,00 54,00 0,00 108,00 1
    Směsné plasty 1,64 0,00 9,01 0,00 18,02 1
                126,00  
7010011151                
    Papír 0,00 0,00 51,21 0,00 102,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,24 0,00 6,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,65 0,00 5,30 0
                114,00  
7010011156                
    Papír 0,00 0,00 25,60 0,00 51,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,13 0,00 34,26 0
                85,00  
7010011173                
    Papír 0,00 0,00 31,55 0,00 63,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,51 0,00 41,02 0
                104,00  
7010011203                
    Papír 34,05 0,00 89,30 0,00 178,60 3
    Pet lahve 2,53 0,00 12,41 0,00 24,82 1
    Směsné plasty 7,19 0,00 26,95 0,00 53,90 2
                257,00  
7010011287                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,78 0,00 5,56 0
                6,00  
7010011295                
    Papír 9,56 0,00 100,21 0,00 200,42 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,18 0,00 2,36 0
    Směsné plasty 9,31 0,00 29,12 0,00 58,24 3
                261,00  
7010011349                
    Papír 0,00 0,00 12,82 0,00 25,64 0
    Směsné plasty 5,43 0,00 20,75 0,00 41,50 2
                67,00  
7010011474                
    Papír 17,67 0,00 40,11 0,00 80,22 3
                80,00  
7010011476                
    Papír 0,00 0,00 22,72 0,00 45,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,12 0,00 18,24 0
                64,00  
7010011484                
    Papír 0,00 0,00 25,17 0,00 50,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,54 0,00 5,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,21 0,00 6,42 0
                62,00  
7010011491                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,11 0,00 18,22 0
                18,00  
7010011502                
    Papír 27,49 0,00 100,10 0,00 200,20 2
    Pet lahve 0,64 0,00 0,64 0,00 1,28 1
    Směsné plasty 1,96 0,00 5,13 0,00 10,26 1
                212,00  
7010011509                
    Papír 19,93 0,00 222,66 0,00 445,32 3
                445,00  
7010011634                
    Papír 41,28 0,00 191,36 0,00 382,72 7
                383,00  
7010011696                
    Papír 0,00 0,00 50,71 0,00 101,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,73 0,00 21,46 0
                123,00  
7010011725                
    Papír 9,58 0,00 50,35 0,00 100,70 2
    Pet lahve 2,03 0,00 7,80 0,00 15,60 1
    Směsné plasty 3,70 0,00 19,07 0,00 38,14 2
                154,00  
7010011744                
    Papír 15,19 0,00 55,24 0,00 110,48 1
    Pet lahve 1,76 0,00 8,09 0,00 16,18 1
    Směsné plasty 5,85 0,00 42,10 0,00 84,20 2
                211,00  
7010011768                
    Papír 0,00 0,00 112,82 0,00 225,64 0
                226,00  
7010011813                
    Papír 0,00 0,00 56,26 0,00 112,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,08 0,00 12,16 0
    Směsné plasty 1,90 0,00 3,44 0,00 6,88 1
                132,00  
7010012026                
    Papír 6,91 0,00 63,33 0,00 126,66 1
    Směsné plasty 2,86 0,00 23,69 0,00 47,38 1
                174,00  
7010012073                
    Papír 0,00 0,00 53,74 0,00 107,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,16 0,00 2,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,77 0,00 37,54 0
                147,00  
7010012106                
    Papír 0,00 0,00 9,97 0,00 19,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,17 0,00 6,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,15 0,00 6,30 0
                33,00  
7010012107                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,25 0,00 2,50 0
                3,00  
7010012110                
    Papír 3,35 0,00 6,32 0,00 12,64 1
    Směsné plasty 2,17 0,00 5,32 0,00 10,64 1
                23,00  
7010012118                
    Papír 10,35 0,00 56,29 0,00 112,58 1
    Směsné plasty 1,61 0,00 5,51 0,00 11,02 1
                124,00  
7010012120                
    Papír 299,37 0,00 299,37 0,00 598,74 19
                599,00  
7010012122                
    Papír 25,90 0,00 78,77 0,00 157,54 2
    Pet lahve 6,24 0,00 6,24 0,00 12,48 2
    Směsné plasty 20,26 0,00 27,50 0,00 55,00 6
                225,00  
7010012125                
    Papír 0,00 0,00 23,94 0,00 47,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,89 0,00 33,78 0
                82,00  
7010012138                
    Papír 4,80 0,00 25,93 0,00 51,86 1
    Pet lahve 4,78 0,00 13,64 0,00 27,28 3
    Směsné plasty 4,33 0,00 12,30 0,00 24,60 2
                104,00  
7010012155                
    Papír 7,05 0,00 7,05 0,00 14,10 1
    Pet lahve 0,75 0,00 0,75 0,00 1,50 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,76 0,00 3,52 0
                19,00  
7010012169                
    Papír 0,00 0,00 18,91 0,00 37,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,01 0,00 4,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,60 0,00 37,20 0
                79,00  
7010012204                
    Papír 0,00 0,00 6,01 0,00 12,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,56 0,00 5,12 0
    Směsné plasty 1,99 0,00 4,35 0,00 8,70 1
                26,00  
7010012412                
    Papír 8,95 0,00 25,14 0,00 50,28 2
    Pet lahve 2,48 0,00 7,03 0,00 14,06 1
    Směsné plasty 3,82 0,00 18,89 0,00 37,78 2
                102,00  
7010012445                
    Papír 6,28 0,00 12,76 0,00 25,52 1
    Směsné plasty 8,15 0,00 20,03 0,00 40,06 4
                66,00  
7010012471                
    Papír 5,56 0,00 5,56 0,00 11,12 1
    Směsné plasty 1,85 0,00 1,85 0,00 3,70 1
                15,00  
7012000502                
    Papír 0,00 0,00 20,19 0,00 40,38 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,21 0,00 6,42 0
                47,00  
7012000770                
    Papír 11,96 0,00 30,15 0,00 60,30 1
    Pet lahve 1,45 0,00 6,28 0,00 12,56 1
    Směsné plasty 1,61 0,00 4,51 0,00 9,02 1
                82,00  
7012000857                
    Papír 0,00 0,00 7,60 0,00 15,20 0
    Pet lahve 4,18 0,00 23,07 0,00 46,14 2
    Směsné plasty 5,07 0,00 19,25 0,00 38,50 2
                100,00  
7012000979                
    Papír 0,00 0,00 25,08 0,00 50,16 0
    Směsné plasty 8,18 0,00 24,84 0,00 49,68 4
                100,00  
7012001133                
    Papír 11,71 0,00 11,71 0,00 23,42 1
    Pet lahve 2,56 0,00 2,56 0,00 5,12 1
    Směsné plasty 6,50 0,00 6,50 0,00 13,00 2
                42,00  
Vytvořeno 25.4.2018 14:35:09 | přečteno 59x | ernest
load