Pytlový sběr - výsledky - červenec 2016

Sběr v roce 2016

      Hmotnost kg za měsíc: červenecHmotnost kg celkem   Počet pytlů v měsíci
Variabilní symbolOdpadPlatnéNeplatnéPlatnéNeplatnéSleva Kč
7010000004                
    Papír 0,00 0,00 9,66 0,00 19,32 0
    Pet lahve 2,69 0,00 4,84 0,00 9,68 1
    Směsné plasty 4,62 0,00 8,17 0,00 16,34 1
                45,00  
7010000021                
    Směsné plasty 2,58 0,00 7,28 0,00 14,56 2
    Papír 26,61 0,00 50,84 0,00 101,68 4
    Pet lahve 0,00 0,00 2,55 0,00 5,10 0
                121,00  
7010000075                
    Směsné plasty 3,38 0,00 17,44 0,00 34,88 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,85 0,00 9,70 0
    Papír 10,76 0,00 82,15 0,00 164,30 1
                209,00  
7010000088                
    Papír 5,21 0,00 5,21 0,00 10,42 1
    Směsné plasty 1,12 0,00 1,12 0,00 2,24 1
                13,00  
7010000119                
    Pet lahve 1,31 0,00 1,31 0,00 2,62 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,20 0,00 2,40 0
    Papír 14,10 0,00 30,74 0,00 61,48 1
                67,00  
7010000122                
    Papír 11,71 0,00 45,25 0,00 90,50 1
    Pet lahve 2,71 0,00 4,30 0,00 8,60 2
                99,00  
7010000143                
    Pet lahve 0,00 0,00 12,98 0,00 25,96 0
    Papír 0,00 0,00 156,66 0,00 313,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,26 0,00 48,52 0
                388,00  
7010000158                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,85 0,00 3,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,60 0,00 5,20 0
                9,00  
7010000236                
    Papír 9,27 0,00 96,21 0,00 192,42 1
    Pet lahve 4,53 0,00 7,89 0,00 15,78 3
    Směsné plasty 2,37 0,00 3,48 0,00 6,96 1
                215,00  
7010000274                
    Papír 9,68 0,00 23,12 0,00 46,24 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,48 0,00 4,96 0
    Pet lahve 2,47 0,00 4,89 0,00 9,78 1
                61,00  
7010000278                
    Papír 0,00 0,00 30,22 0,00 60,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,57 0,00 5,14 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,55 0,00 15,10 0
                81,00  
7010000280                
    Papír 0,00 0,00 66,57 0,00 133,14 0
                133,00  
7010000303                
    Papír 4,87 0,00 37,52 0,00 75,04 1
    Směsné plasty 3,27 0,00 5,53 0,00 11,06 2
    Pet lahve 3,06 0,00 4,83 0,00 9,66 2
                96,00  
7010000312                
    Papír 0,00 0,00 73,31 0,00 146,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,18 0,00 40,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,93 0,00 27,86 0
                215,00  
7010000316                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,34 0,00 6,68 0
    Papír 0,00 0,00 6,94 0,00 13,88 0
                21,00  
7010000332                
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,92 0,00 29,84 0
    Papír 12,15 0,00 76,06 0,00 152,12 1
    Pet lahve 5,15 0,00 22,85 0,00 45,70 2
                228,00  
7010000337                
    Papír 61,08 0,00 61,08 0,00 122,16 3
    Pet lahve 5,72 0,00 11,19 0,00 22,38 2
                145,00  
7010000380                
    Papír 0,00 0,00 55,08 0,00 110,16 0
                110,00  
7010000385                
    Směsné plasty 2,82 0,00 15,41 0,00 30,82 2
    Papír 16,27 0,00 68,42 0,00 136,84 2
                168,00  
7010000401                
    Papír 7,97 0,00 46,21 0,00 92,42 2
    Směsné plasty 4,00 0,00 19,86 0,00 39,72 2
                132,00  
7010000415                
    Papír 9,64 0,00 78,54 0,00 157,08 1
    Směsné plasty 2,46 0,00 13,39 0,00 26,78 1
                184,00  
7010000455                
    Papír 0,00 0,00 49,13 0,00 98,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,32 0,00 10,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,46 0,00 22,92 0
                132,00  
7010000498                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,61 0,00 17,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 48,97 0,00 97,94 0
    Papír 0,00 0,00 159,79 0,00 319,58 0
                435,00  
7010000544                
    Pet lahve 1,55 0,00 10,36 0,00 20,72 1
    Papír 0,00 0,00 54,23 0,00 108,46 0
    Směsné plasty 1,89 0,00 11,04 0,00 22,08 1
                151,00  
7010000566                
    Směsné plasty 4,23 0,00 24,49 0,00 48,98 1
    Papír 7,04 0,00 69,13 0,00 138,26 1
                187,00  
7010000580                
    Papír 0,00 0,00 31,76 0,00 63,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,54 0,00 25,08 0
                89,00  
7010000625                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,57 0,00 13,14 0
    Papír 5,50 0,00 18,89 0,00 37,78 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,08 0,00 28,16 0
                79,00  
7010000627                
    Papír 0,00 0,00 4,15 0,00 8,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,03 0,00 4,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,72 0,00 19,44 0
                32,00  
7010000659                
    Papír 7,86 0,00 44,90 0,00 89,80 1
    Pet lahve 1,65 0,00 8,46 0,00 16,92 1
                107,00  
7010000661                
    Směsné plasty 0,00 0,00 29,76 0,00 59,52 0
                60,00  
7010000665                
    Směsné plasty 4,84 0,00 7,41 0,00 14,82 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,06 0,00 4,12 0
    Papír 30,97 0,00 80,47 0,00 160,94 3
                180,00  
7010000670                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,29 0,00 16,58 0
    Směsné plasty 6,31 0,00 25,55 0,00 51,10 2
    Papír 62,20 0,00 93,97 0,00 187,94 3
                256,00  
7010000720                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,29 0,00 6,58 0
    Papír 0,00 0,00 23,32 0,00 46,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,31 0,00 18,62 0
                72,00  
7010000817                
    Papír 0,00 0,00 208,72 0,00 417,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,39 0,00 0,78 0
    Pet lahve 3,23 0,00 17,89 0,00 35,78 2
                454,00  
7010000837                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,63 0,00 3,26 0
    Papír 0,00 0,00 86,96 0,00 173,92 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,39 0,00 2,78 0
                180,00  
7010000840                
    Směsné plasty 1,63 0,00 12,51 0,00 25,02 1
    Papír 0,00 0,00 42,75 0,00 85,50 0
                111,00  
7010000843                
    Směsné plasty 1,57 0,00 1,57 0,00 3,14 1
    Pet lahve 1,92 0,00 11,42 0,00 22,84 1
    Papír 0,00 0,00 22,17 0,00 44,34 0
                70,00  
7010000876                
    Pet lahve 4,33 0,00 8,50 0,00 17,00 2
    Směsné plasty 2,24 0,00 4,15 0,00 8,30 1
    Papír 3,29 0,00 173,51 0,00 347,02 1
                372,00  
7010000890                
    Papír 23,74 0,00 78,60 0,00 157,20 1
    Směsné plasty 2,04 0,00 10,20 0,00 20,40 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,68 0,00 5,36 0
                183,00  
7010000902                
    Papír 6,98 0,00 34,39 0,00 68,78 1
    Směsné plasty 5,06 0,00 22,55 0,00 45,10 2
                114,00  
7010000961                
    Směsné plasty 1,87 0,00 9,91 0,00 19,82 1
    Papír 6,70 0,00 19,83 0,00 39,66 1
                59,00  
7010000962                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,48 0,00 4,96 0
    Papír 18,45 0,00 48,42 0,00 96,84 2
                102,00  
7010000974                
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,23 0,00 28,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 26,18 0,00 52,36 0
    Papír 0,00 0,00 21,92 0,00 43,84 0
                125,00  
7010001047                
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,48 0,00 20,96 0
    Papír 0,00 0,00 97,79 0,00 195,58 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,25 0,00 24,50 0
                241,00  
7010001055                
    Pet lahve 1,96 0,00 12,46 0,00 24,92 1
    Papír 0,00 0,00 66,70 0,00 133,40 0
    Směsné plasty 1,89 0,00 14,33 0,00 28,66 1
                187,00  
7010001061                
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,79 0,00 13,58 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,80 0,00 7,60 0
    Papír 0,00 0,00 47,59 0,00 95,18 0
                116,00  
7010001074                
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,92 0,00 19,84 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,61 0,00 19,22 0
    Papír 0,00 0,00 29,93 0,00 59,86 0
                99,00  
7010001079                
    Papír 2,89 0,00 53,71 0,00 107,42 1
    Pet lahve 0,00 0,00 7,33 0,00 14,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,75 0,00 21,50 0
                144,00  
7010001086                
    Papír 7,48 0,00 30,55 0,00 61,10 1
    Směsné plasty 4,45 0,00 14,12 0,00 28,24 2
    Pet lahve 1,81 0,00 5,57 0,00 11,14 1
                100,00  
7010001105                
    Pet lahve 5,18 0,00 21,04 0,00 42,08 2
                42,00  
7010001109                
    Pet lahve 3,05 0,00 6,64 0,00 13,28 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,67 0,00 13,34 0
    Papír 16,56 0,00 69,94 0,00 139,88 1
                167,00  
7010001121                
    Papír 75,14 0,00 171,09 0,00 342,18 10
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,02 0,00 44,04 0
    Pet lahve 3,01 0,00 15,56 0,00 31,12 1
                417,00  
7010001135                
    Papír 10,00 0,00 31,41 0,00 62,82 1
    Pet lahve 1,62 0,00 4,67 0,00 9,34 1
                72,00  
7010001180                
    Směsné plasty 7,38 0,00 27,32 0,00 54,64 3
    Pet lahve 1,99 0,00 6,21 0,00 12,42 1
    Papír 35,24 0,00 150,64 0,00 301,28 3
                368,00  
7010001183                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,33 0,00 16,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,18 0,00 4,36 0
    Papír 11,92 0,00 112,31 0,00 224,62 1
                246,00  
7010001194                
    Směsné plasty 3,36 0,00 22,24 0,00 44,48 1
    Papír 11,28 0,00 59,93 0,00 119,86 2
                164,00  
7010001240                
    Pet lahve 2,71 0,00 2,71 0,00 5,42 1
    Papír 35,61 0,00 220,16 0,00 440,32 3
    Směsné plasty 12,25 0,00 23,54 0,00 47,08 4
                493,00  
7010001251                
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,32 0,00 30,64 0
                31,00  
7010001263                
    Papír 13,16 0,00 126,42 0,00 252,84 2
    Směsné plasty 7,14 0,00 45,42 0,00 90,84 3
    Pet lahve 0,00 0,00 1,46 0,00 2,92 0
                347,00  
7010001271                
    Směsné plasty 2,00 0,00 19,43 0,00 38,86 1
    Pet lahve 3,20 0,00 18,88 0,00 37,76 2
    Papír 9,00 0,00 43,69 0,00 87,38 2
                164,00  
7010001294                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,31 0,00 2,62 0
    Papír 0,00 0,00 76,83 0,00 153,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,54 0,00 3,08 0
                159,00  
7010001325                
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,40 0,00 36,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,15 0,00 18,30 0
    Papír 0,00 0,00 30,63 0,00 61,26 0
                116,00  
7010001336                
    Papír 0,00 0,00 19,72 0,00 39,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,38 0,00 6,76 0
                46,00  
7010001352                
    Pet lahve 1,26 0,00 12,51 0,00 25,02 1
    Směsné plasty 1,46 0,00 25,44 0,00 50,88 1
    Papír 3,03 0,00 52,61 0,00 105,22 1
                181,00  
7010001358                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,37 0,00 16,74 0
    Papír 10,51 0,00 17,93 0,00 35,86 1
    Pet lahve 1,66 0,00 11,41 0,00 22,82 1
                75,00  
7010001360                
    Papír 0,00 0,00 14,00 0,00 28,00 0
                28,00  
7010001387                
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,91 0,00 23,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,97 0,00 11,94 0
    Papír 0,00 0,00 72,86 0,00 145,72 0
                181,00  
7010001457                
    Papír 12,50 0,00 32,97 0,00 65,94 1
    Pet lahve 4,26 0,00 34,25 0,00 68,50 2
    Směsné plasty 2,43 0,00 27,67 0,00 55,34 1
                190,00  
7010001477                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,99 0,00 3,98 0
    Papír 0,00 0,00 12,25 0,00 24,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,49 0,00 2,98 0
                31,00  
7010001480                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,31 0,00 10,62 0
    Papír 6,79 0,00 35,32 0,00 70,64 1
                81,00  
7010001506                
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,95 0,00 29,90 0
    Papír 0,00 0,00 8,07 0,00 16,14 0
                46,00  
7010001513                
    Papír 66,86 0,00 104,97 0,00 209,94 4
    Směsné plasty 6,97 0,00 18,80 0,00 37,60 2
                248,00  
7010001515                
    Papír 0,00 0,00 3,93 0,00 7,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,95 0,00 5,90 0
                14,00  
7010001520                
    Pet lahve 2,05 0,00 5,08 0,00 10,16 1
    Papír 0,00 0,00 3,63 0,00 7,26 0
    Směsné plasty 4,35 0,00 28,41 0,00 56,82 2
                74,00  
7010001530                
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,15 0,00 40,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,02 0,00 2,04 0
    Papír 0,00 0,00 62,20 0,00 124,40 0
                167,00  
7010001531                
    Papír 7,01 0,00 37,46 0,00 74,92 1
    Směsné plasty 1,96 0,00 13,02 0,00 26,04 1
                101,00  
7010001539                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,15 0,00 10,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,48 0,00 6,96 0
    Papír 0,00 0,00 64,27 0,00 128,54 0
                146,00  
7010001546                
    Směsné plasty 0,00 0,00 27,10 0,00 54,20 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,49 0,00 6,98 0
    Papír 0,00 0,00 129,86 0,00 259,72 0
                321,00  
7010001581                
    Směsné plasty 5,28 0,00 12,86 0,00 25,72 3
    Pet lahve 3,91 0,00 8,71 0,00 17,42 2
    Papír 5,64 0,00 35,48 0,00 70,96 1
                114,00  
7010001594                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,08 0,00 4,16 0
                4,00  
7010001605                
    Pet lahve 1,85 0,00 1,85 0,00 3,70 1
    Směsné plasty 2,38 0,00 5,19 0,00 10,38 1
    Papír 7,41 0,00 25,45 0,00 50,90 1
                65,00  
7010001616                
    Papír 0,00 0,00 65,56 0,00 131,12 0
    Pet lahve 0,00 0,00 25,72 0,00 51,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,27 0,00 14,54 0
                197,00  
7010001639                
    Pet lahve 3,73 0,00 20,64 0,00 41,28 2
    Směsné plasty 4,70 0,00 31,71 0,00 63,42 2
    Papír 51,59 0,00 231,79 0,00 463,58 4
                568,00  
7010001652                
    Směsné plasty 1,38 0,00 19,79 0,00 39,58 1
    Papír 9,02 0,00 94,27 0,00 188,54 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,46 0,00 6,92 0
                235,00  
7010001676                
    Papír 0,00 0,00 85,01 0,00 170,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,16 0,00 10,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,62 0,00 23,24 0
                204,00  
7010001679                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,32 0,00 16,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,24 0,00 20,48 0
    Papír 0,00 0,00 83,67 0,00 167,34 0
                204,00  
7010001777                
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,31 0,00 24,62 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,66 0,00 7,32 0
    Papír 0,00 0,00 158,40 0,00 316,80 0
                349,00  
7010001822                
    Pet lahve 0,00 0,00 15,02 0,00 30,04 0
    Papír 0,00 0,00 81,94 0,00 163,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,67 0,00 19,34 0
                213,00  
7010001836                
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,68 0,00 13,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,66 0,00 9,32 0
    Papír 0,00 0,00 38,00 0,00 76,00 0
                99,00  
7010001843                
    Pet lahve 2,82 0,00 7,15 0,00 14,30 1
    Papír 41,61 0,00 64,66 0,00 129,32 3
    Směsné plasty 2,11 0,00 10,64 0,00 21,28 1
                165,00  
7010001859                
    Pet lahve 1,15 0,00 2,82 0,00 5,64 1
    Papír 7,30 0,00 61,37 0,00 122,74 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,60 0,00 29,20 0
                158,00  
7010001861                
    Papír 14,10 0,00 135,39 0,00 270,78 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,62 0,00 3,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,51 0,00 11,02 0
                285,00  
7010001870                
    Papír 0,00 0,00 57,74 0,00 115,48 0
    Směsné plasty 9,04 0,00 22,61 0,00 45,22 3
                161,00  
7010001913                
    Papír 0,00 0,00 19,37 0,00 38,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 30,93 0,00 61,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 16,13 0,00 32,26 0
                133,00  
7010001920                
    Směsné plasty 3,02 0,00 3,02 0,00 6,04 1
    Papír 9,06 0,00 39,73 0,00 79,46 2
                86,00  
7010001956                
    Směsné plasty 3,23 0,00 10,21 0,00 20,42 2
    Papír 0,00 0,00 51,30 0,00 102,60 0
                123,00  
7010001965                
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,17 0,00 8,34 0
    Papír 12,09 0,00 41,05 0,00 82,10 2
    Pet lahve 1,67 0,00 7,45 0,00 14,90 1
                105,00  
7010001970                
    Papír 25,06 0,00 71,56 0,00 143,12 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,99 0,00 5,98 0
    Směsné plasty 3,98 0,00 8,26 0,00 16,52 1
                166,00  
7010001971                
    Papír 12,26 0,00 128,89 0,00 257,78 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,44 0,00 2,88 0
                261,00  
7010002029                
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,00 0,00 14,00 0
    Papír 0,00 0,00 106,21 0,00 212,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,34 0,00 4,68 0
                231,00  
7010002038                
    Papír 102,33 0,00 461,52 0,00 923,04 9
    Pet lahve 0,00 0,00 53,95 0,00 107,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 55,09 0,00 110,18 0
                1141,00  
7010002048                
    Papír 20,57 0,00 20,57 0,00 41,14 1
                41,00  
7010002065                
    Papír 0,00 0,00 22,98 0,00 45,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,09 0,00 4,18 0
                50,00  
7010002076                
    Papír 0,00 0,00 37,60 0,00 75,20 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,66 0,00 9,32 0
                85,00  
7010002119                
    Pet lahve 0,00 0,00 18,41 0,00 36,82 0
    Papír 0,00 0,00 30,80 0,00 61,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,16 0,00 6,32 0
                105,00  
7010002161                
    Papír 0,00 0,00 72,59 0,00 145,18 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,99 0,00 21,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 20,29 0,00 40,58 0
                208,00  
7010002189                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,86 0,00 7,72 0
    Papír 0,00 0,00 44,38 0,00 88,76 0
                96,00  
7010002229                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,38 0,00 16,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,98 0,00 13,96 0
                31,00  
7010002270                
    Směsné plasty 3,08 0,00 10,05 0,00 20,10 2
    Papír 21,68 0,00 229,13 0,00 458,26 2
                478,00  
7010002319                
    Papír 0,00 0,00 102,58 0,00 205,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,25 0,00 22,50 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,38 0,00 22,76 0
                250,00  
7010002325                
    Papír 0,00 0,00 6,62 0,00 13,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,34 0,00 4,68 0
                18,00  
7010002326                
    Papír 0,00 0,00 3,37 0,00 6,74 0
    Pet lahve 1,59 0,00 6,79 0,00 13,58 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,40 0,00 14,80 0
                35,00  
7010002344                
    Papír 0,00 0,00 18,53 0,00 37,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 19,61 0,00 39,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,54 0,00 11,08 0
                87,00  
7010002394                
    Papír 10,80 0,00 110,98 0,00 221,96 1
    Pet lahve 1,21 0,00 10,73 0,00 21,46 1
    Směsné plasty 1,01 0,00 9,80 0,00 19,60 1
                263,00  
7010002409                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,69 0,00 3,38 0
    Papír 11,69 0,00 152,82 0,00 305,64 1
                309,00  
7010002432                
    Papír 10,58 0,00 24,73 0,00 49,46 1
    Pet lahve 1,40 0,00 2,96 0,00 5,92 1
                55,00  
7010002449                
    Papír 13,89 0,00 63,86 0,00 127,72 2
    Pet lahve 2,03 0,00 12,49 0,00 24,98 1
    Směsné plasty 5,99 0,00 29,48 0,00 58,96 2
                212,00  
7010002464                
    Papír 8,01 0,00 44,13 0,00 88,26 1
    Směsné plasty 3,23 0,00 16,64 0,00 33,28 1
                122,00  
7010002517                
    Směsné plasty 2,29 0,00 15,91 0,00 31,82 1
    Pet lahve 1,46 0,00 17,30 0,00 34,60 1
    Papír 32,31 0,00 66,58 0,00 133,16 3
                200,00  
7010002564                
    Papír 13,54 0,00 173,17 0,00 346,34 1
                346,00  
7010002588                
    Papír 5,90 0,00 23,81 0,00 47,62 1
    Pet lahve 3,36 0,00 22,18 0,00 44,36 1
    Směsné plasty 5,79 0,00 40,41 0,00 80,82 2
                173,00  
7010002628                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,66 0,00 3,32 0
    Papír 0,00 0,00 6,99 0,00 13,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,64 0,00 5,28 0
                23,00  
7010002638                
    Papír 0,00 0,00 186,44 0,00 372,88 0
                373,00  
7010002674                
    Pet lahve 1,96 0,00 8,14 0,00 16,28 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,39 0,00 6,78 0
    Papír 0,00 0,00 14,30 0,00 28,60 0
                52,00  
7010002677                
    Papír 12,21 0,00 217,68 0,00 435,36 1
    Pet lahve 4,69 0,00 29,10 0,00 58,20 2
    Směsné plasty 3,73 0,00 34,95 0,00 69,90 2
                563,00  
7010002687                
    Papír 6,40 0,00 6,40 0,00 12,80 1
    Směsné plasty 1,26 0,00 1,26 0,00 2,52 1
                15,00  
7010002695                
    Papír 0,00 0,00 22,80 0,00 45,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 22,01 0,00 44,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,03 0,00 18,06 0
                108,00  
7010002700                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,84 0,00 3,68 0
    Papír 0,00 0,00 8,63 0,00 17,26 0
                21,00  
7010002719                
    Papír 8,42 0,00 68,90 0,00 137,80 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,47 0,00 8,94 0
    Směsné plasty 2,23 0,00 8,47 0,00 16,94 1
                164,00  
7010002721                
    Papír 0,00 0,00 52,11 0,00 104,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,01 0,00 4,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,44 0,00 20,88 0
                129,00  
7010002755                
    Papír 0,00 0,00 226,48 0,00 452,96 0
                453,00  
7010002756                
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,92 0,00 21,84 0
    Papír 0,00 0,00 63,50 0,00 127,00 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,30 0,00 20,60 0
                169,00  
7010002760                
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,46 0,00 48,92 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,73 0,00 13,46 0
    Papír 0,00 0,00 103,67 0,00 207,34 0
                270,00  
7010002843                
    Papír 0,00 0,00 24,20 0,00 48,40 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,45 0,00 2,90 0
                51,00  
7010002920                
    Pet lahve 1,71 0,00 6,52 0,00 13,04 1
    Papír 7,36 0,00 15,89 0,00 31,78 1
    Směsné plasty 1,41 0,00 5,74 0,00 11,48 1
                56,00  
7010002938                
    Papír 65,58 0,00 65,58 0,00 131,16 8
    Pet lahve 0,00 0,00 3,38 0,00 6,76 0
                138,00  
7010002951                
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,99 0,00 27,98 0
    Papír 0,00 0,00 29,30 0,00 58,60 0
                87,00  
7010002993                
    Papír 0,00 0,00 23,42 0,00 46,84 0
    Pet lahve 0,00 0,00 16,29 0,00 32,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,15 0,00 10,30 0
                90,00  
7010003000                
    Směsné plasty 7,31 0,00 31,30 0,00 62,60 4
    Pet lahve 7,47 0,00 46,71 0,00 93,42 5
                156,00  
7010003049                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,36 0,00 10,72 0
    Papír 0,00 0,00 73,82 0,00 147,64 0
    Pet lahve 1,78 0,00 26,64 0,00 53,28 1
                212,00  
7010003082                
    Pet lahve 0,00 0,00 7,12 0,00 14,24 0
    Směsné plasty 2,07 0,00 20,21 0,00 40,42 1
    Papír 6,13 0,00 58,56 0,00 117,12 1
                172,00  
7010003123                
    Papír 9,33 0,00 26,77 0,00 53,54 1
    Směsné plasty 2,58 0,00 22,14 0,00 44,28 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,01 0,00 12,02 0
                110,00  
7010003128                
    Papír 15,14 0,00 106,44 0,00 212,88 2
    Pet lahve 1,32 0,00 11,90 0,00 23,80 1
    Směsné plasty 2,64 0,00 27,71 0,00 55,42 1
                292,00  
7010003140                
    Směsné plasty 2,23 0,00 2,23 0,00 4,46 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,66 0,00 3,32 0
    Papír 16,22 0,00 16,22 0,00 32,44 1
                40,00  
7010003153                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,77 0,00 3,54 0
    Papír 7,46 0,00 29,70 0,00 59,40 1
    Směsné plasty 3,82 0,00 24,76 0,00 49,52 2
                112,00  
7010003160                
    Pet lahve 1,10 0,00 8,90 0,00 17,80 1
    Směsné plasty 3,52 0,00 26,70 0,00 53,40 2
    Papír 5,92 0,00 41,33 0,00 82,66 1
                154,00  
7010003166                
    Papír 0,00 0,00 3,49 0,00 6,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,48 0,00 0,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,87 0,00 3,74 0
                12,00  
7010003182                
    Papír 0,00 0,00 35,33 0,00 70,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,87 0,00 7,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,99 0,00 17,98 0
                96,00  
7010003189                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,04 0,00 12,08 0
                12,00  
7010003194                
    Papír 0,00 0,00 65,13 0,00 130,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,34 0,00 22,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 36,21 0,00 72,42 0
                225,00  
7010003195                
    Pet lahve 0,00 0,00 7,59 0,00 15,18 0
    Papír 14,01 0,00 71,92 0,00 143,84 1
    Směsné plasty 5,49 0,00 9,07 0,00 18,14 3
                177,00  
7010003205                
    Papír 0,00 0,00 41,30 0,00 82,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,22 0,00 2,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,09 0,00 20,18 0
                105,00  
7010003210                
    Pet lahve 1,21 0,00 2,78 0,00 5,56 1
    Papír 23,04 0,00 123,39 0,00 246,78 3
                252,00  
7010003227                
    Papír 0,00 0,00 164,41 0,00 328,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,77 0,00 23,54 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,55 0,00 9,10 0
                361,00  
7010003253                
    Papír 14,67 0,00 57,35 0,00 114,70 2
    Směsné plasty 1,47 0,00 3,39 0,00 6,78 1
    Pet lahve 2,17 0,00 5,58 0,00 11,16 1
                133,00  
7010003257                
    Pet lahve 2,61 0,00 4,55 0,00 9,10 1
    Směsné plasty 2,58 0,00 8,27 0,00 16,54 1
    Papír 7,77 0,00 56,65 0,00 113,30 1
                139,00  
7010003281                
    Směsné plasty 6,88 0,00 26,94 0,00 53,88 2
    Pet lahve 5,74 0,00 16,27 0,00 32,54 3
    Papír 7,97 0,00 88,01 0,00 176,02 1
                262,00  
7010003315                
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,63 0,00 33,26 0
    Papír 0,00 0,00 40,08 0,00 80,16 0
                113,00  
7010003319                
    Papír 3,79 0,00 27,85 0,00 55,70 1
    Pet lahve 2,41 0,00 4,02 0,00 8,04 1
    Směsné plasty 2,15 0,00 15,36 0,00 30,72 1
                94,00  
7010003337                
    Papír 0,00 0,00 56,68 0,00 113,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,64 0,00 25,28 0
                139,00  
7010003395                
    Směsné plasty 1,88 0,00 7,63 0,00 15,26 1
    Papír 28,46 0,00 41,15 0,00 82,30 3
    Pet lahve 1,73 0,00 3,66 0,00 7,32 1
                105,00  
7010003450                
    Papír 0,00 0,00 48,94 0,00 97,88 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,44 0,00 4,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,62 0,00 17,24 0
                120,00  
7010003477                
    Papír 0,00 0,00 8,58 0,00 17,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,81 0,00 5,62 0
                23,00  
7010003496                
    Pet lahve 1,73 0,00 5,59 0,00 11,18 1
    Směsné plasty 1,92 0,00 22,96 0,00 45,92 1
    Papír 14,09 0,00 42,09 0,00 84,18 1
                141,00  
7010003506                
    Papír 0,00 0,00 55,96 0,00 111,92 0
                112,00  
7010003533                
    Papír 0,00 0,00 24,40 0,00 48,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,12 0,00 4,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,45 0,00 8,90 0
                62,00  
7010003553                
    Papír 18,13 0,00 44,99 0,00 89,98 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,98 0,00 7,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,97 0,00 3,94 0
                102,00  
7010003556                
    Papír 0,00 0,00 21,34 0,00 42,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,58 0,00 3,16 0
                46,00  
7010003567                
    Papír 0,00 0,00 198,39 0,00 396,78 0
                397,00  
7010003571                
    Papír 29,27 0,00 186,98 0,00 373,96 2
    Pet lahve 1,55 0,00 3,31 0,00 6,62 1
    Směsné plasty 1,78 0,00 21,21 0,00 42,42 1
                423,00  
7010003594                
    Papír 4,41 0,00 131,88 0,00 263,76 1
    Pet lahve 2,15 0,00 19,43 0,00 38,86 1
    Směsné plasty 2,02 0,00 30,48 0,00 60,96 1
                364,00  
7010003602                
    Papír 0,00 0,00 18,35 0,00 36,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,65 0,00 15,30 0
                52,00  
7010003612                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,85 0,00 5,70 0
    Papír 0,00 0,00 21,85 0,00 43,70 0
                49,00  
7010003621                
    Papír 0,00 0,00 36,07 0,00 72,14 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,58 0,00 3,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,96 0,00 35,92 0
                111,00  
7010003640                
    Směsné plasty 0,93 0,00 0,93 0,00 1,86 1
    Papír 7,20 0,00 7,20 0,00 14,40 2
                16,00  
7010003645                
    Směsné plasty 2,35 0,00 9,04 0,00 18,08 1
    Pet lahve 2,91 0,00 11,51 0,00 23,02 1
    Papír 0,00 0,00 10,47 0,00 20,94 0
                62,00  
7010003659                
    Papír 7,43 0,00 40,09 0,00 80,18 1
    Směsné plasty 3,53 0,00 17,51 0,00 35,02 1
                115,00  
7010003673                
    Papír 0,00 0,00 10,53 0,00 21,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,73 0,00 5,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,21 0,00 8,42 0
                35,00  
7010003696                
    Papír 0,00 0,00 14,20 0,00 28,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,24 0,00 4,48 0
                33,00  
7010003701                
    Papír 0,00 0,00 63,34 0,00 126,68 0
    Pet lahve 1,82 0,00 5,93 0,00 11,86 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,43 0,00 4,86 0
                143,00  
7010003724                
    Papír 28,36 0,00 90,61 0,00 181,22 2
    Směsné plasty 5,80 0,00 14,80 0,00 29,60 3
                211,00  
7010003751                
    Papír 28,23 0,00 54,89 0,00 109,78 6
                110,00  
7010003755                
    Papír 2,42 0,00 77,09 0,00 154,18 1
    Pet lahve 0,00 0,00 10,64 0,00 21,28 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,33 0,00 52,66 0
                228,00  
7010003837                
    Směsné plasty 15,99 0,00 24,55 0,00 49,10 3
    Papír 10,36 0,00 30,39 0,00 60,78 2
    Pet lahve 2,69 0,00 2,69 0,00 5,38 1
                115,00  
7010003840                
    Papír 4,61 0,00 12,25 0,00 24,50 1
    Pet lahve 1,38 0,00 4,47 0,00 8,94 1
    Směsné plasty 1,63 0,00 4,22 0,00 8,44 1
                42,00  
7010003882                
    Papír 0,00 0,00 43,54 0,00 87,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,28 0,00 14,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,61 0,00 23,22 0
                125,00  
7010003970                
    Papír 0,00 0,00 35,78 0,00 71,56 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,29 0,00 6,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,19 0,00 24,38 0
                103,00  
7010003989                
    Papír 9,89 0,00 21,01 0,00 42,02 2
    Pet lahve 4,00 0,00 5,98 0,00 11,96 2
    Směsné plasty 3,89 0,00 6,32 0,00 12,64 1
                67,00  
7010003994                
    Papír 3,38 0,00 73,73 0,00 147,46 2
    Směsné plasty 2,89 0,00 23,17 0,00 46,34 2
                194,00  
7010004008                
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,04 0,00 24,08 0
                24,00  
7010004019                
    Papír 0,00 0,00 12,26 0,00 24,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,81 0,00 5,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,84 0,00 15,68 0
                46,00  
7010004024                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,84 0,00 3,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,56 0,00 21,12 0
    Papír 0,00 0,00 40,15 0,00 80,30 0
                105,00  
7010004036                
    Papír 23,84 0,00 151,67 0,00 303,34 3
    Pet lahve 1,28 0,00 15,18 0,00 30,36 1
    Směsné plasty 1,95 0,00 36,38 0,00 72,76 1
                406,00  
7010004041                
    Papír 0,00 0,00 28,43 0,00 56,86 0
                57,00  
7010004043                
    Papír 0,00 0,00 20,07 0,00 40,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,31 0,00 8,62 0
                49,00  
7010004076                
    Papír 32,00 0,00 121,37 0,00 242,74 7
    Pet lahve 0,00 0,00 0,83 0,00 1,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,00 0,00 16,00 0
                260,00  
7010004082                
    Papír 0,00 0,00 46,89 0,00 93,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,30 0,00 4,60 0
                98,00  
7010004085                
    Papír 15,48 0,00 167,37 0,00 334,74 4
    Směsné plasty 2,32 0,00 16,87 0,00 33,74 1
                368,00  
7010004095                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,43 0,00 2,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,06 0,00 10,12 0
    Papír 0,00 0,00 5,05 0,00 10,10 0
                23,00  
7010004112                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,32 0,00 10,64 0
    Papír 13,96 0,00 48,90 0,00 97,80 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,89 0,00 27,78 0
                136,00  
7010004116                
    Papír 0,00 0,00 23,83 0,00 47,66 0
                48,00  
7010004152                
    Papír 0,00 0,00 60,47 0,00 120,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,99 0,00 7,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,45 0,00 26,90 0
                156,00  
7010004155                
    Papír 6,48 0,00 45,55 0,00 91,10 1
    Pet lahve 2,09 0,00 20,44 0,00 40,88 1
    Směsné plasty 2,98 0,00 35,62 0,00 71,24 1
                203,00  
7010004156                
    Papír 5,59 0,00 87,04 0,00 174,08 1
    Směsné plasty 1,78 0,00 18,47 0,00 36,94 1
                211,00  
7010004160                
    Papír 4,39 0,00 145,83 0,00 291,66 1
    Směsné plasty 2,22 0,00 16,55 0,00 33,10 1
                325,00  
7010004185                
    Pet lahve 2,55 0,00 17,06 0,00 34,12 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,74 0,00 43,48 0
                78,00  
7010004191                
    Papír 11,89 0,00 67,37 0,00 134,74 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,22 0,00 4,44 0
                139,00  
7010004213                
    Papír 0,00 0,00 59,69 0,00 119,38 0
    Směsné plasty 1,96 0,00 23,15 0,00 46,30 1
                166,00  
7010004224                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,41 0,00 4,82 0
    Papír 3,27 0,00 9,21 0,00 18,42 1
                23,00  
7010004231                
    Papír 0,00 0,00 16,97 0,00 33,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,39 0,00 12,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,06 0,00 30,12 0
                77,00  
7010004393                
    Papír 65,73 0,00 179,41 0,00 358,82 10
                359,00  
7010004483                
    Papír 13,69 0,00 13,69 0,00 27,38 1
                27,00  
7010004727                
    Papír 70,67 0,00 229,49 0,00 458,98 9
                459,00  
7010004865                
    Papír 14,42 0,00 74,02 0,00 148,04 2
    Pet lahve 1,67 0,00 3,62 0,00 7,24 1
    Směsné plasty 1,61 0,00 9,21 0,00 18,42 1
                174,00  
7010004926                
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,81 0,00 13,62 0
    Papír 0,00 0,00 55,36 0,00 110,72 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,14 0,00 2,28 0
                127,00  
7010005142                
    Papír 0,00 0,00 55,81 0,00 111,62 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,59 0,00 19,18 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,94 0,00 27,88 0
                159,00  
7010005293                
    Papír 0,00 0,00 53,23 0,00 106,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,20 0,00 14,40 0
                121,00  
7010005723                
    Papír 0,00 0,00 49,62 0,00 99,24 0
    Pet lahve 1,33 0,00 9,34 0,00 18,68 1
    Směsné plasty 2,75 0,00 16,59 0,00 33,18 1
                151,00  
7010005751                
    Papír 0,00 0,00 150,10 0,00 300,20 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,50 0,00 19,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,73 0,00 7,46 0
                327,00  
7010005784                
    Papír 0,00 0,00 31,17 0,00 62,34 0
                62,00  
7010005793                
    Papír 2,34 0,00 28,05 0,00 56,10 1
    Směsné plasty 1,68 0,00 6,84 0,00 13,68 1
                70,00  
7010005811                
    Papír 27,22 0,00 125,68 0,00 251,36 2
    Pet lahve 2,89 0,00 3,96 0,00 7,92 3
                259,00  
7010005822                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,04 0,00 8,08 0
                8,00  
7010005835                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,22 0,00 22,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,51 0,00 37,02 0
    Papír 0,00 0,00 208,97 0,00 417,94 0
                477,00  
7010005847                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,43 0,00 2,86 0
    Papír 0,00 0,00 36,48 0,00 72,96 0
                76,00  
7010005856                
    Papír 0,00 0,00 91,99 0,00 183,98 0
    Pet lahve 1,83 0,00 23,65 0,00 47,30 1
    Směsné plasty 4,38 0,00 34,55 0,00 69,10 2
                300,00  
7010005865                
    Papír 17,67 0,00 42,26 0,00 84,52 2
    Směsné plasty 0,81 0,00 2,34 0,00 4,68 1
                89,00  
7010005879                
    Směsné plasty 2,35 0,00 12,02 0,00 24,04 1
    Papír 0,00 0,00 60,60 0,00 121,20 0
                145,00  
7010006054                
    Papír 0,00 0,00 120,78 0,00 241,56 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,47 0,00 4,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,89 0,00 29,78 0
                276,00  
7010006097                
    Papír 0,00 0,00 107,73 0,00 215,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 17,39 0,00 34,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 34,65 0,00 69,30 0
                320,00  
7010006112                
    Papír 4,51 0,00 36,36 0,00 72,72 1
    Pet lahve 1,26 0,00 4,69 0,00 9,38 1
    Směsné plasty 0,93 0,00 11,81 0,00 23,62 1
                106,00  
7010006126                
    Papír 0,00 0,00 35,85 0,00 71,70 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,66 0,00 15,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,04 0,00 4,08 0
                91,00  
7010006152                
    Papír 4,06 0,00 11,50 0,00 23,00 1
    Pet lahve 1,12 0,00 1,12 0,00 2,24 1
    Směsné plasty 2,35 0,00 7,78 0,00 15,56 1
                41,00  
7010006179                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,19 0,00 10,38 0
    Papír 0,00 0,00 17,11 0,00 34,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,23 0,00 10,46 0
                55,00  
7010006215                
    Papír 11,41 0,00 58,34 0,00 116,68 1
    Pet lahve 1,27 0,00 2,90 0,00 5,80 1
                122,00  
7010006233                
    Papír 0,00 0,00 71,16 0,00 142,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,65 0,00 33,30 0
                176,00  
7010006235                
    Papír 17,08 0,00 58,89 0,00 117,78 1
    Směsné plasty 3,77 0,00 14,02 0,00 28,04 1
                146,00  
7010006261                
    Papír 23,56 0,00 97,24 0,00 194,48 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,60 0,00 9,20 0
    Pet lahve 2,52 0,00 16,74 0,00 33,48 1
                237,00  
7010006274                
    Papír 0,00 0,00 21,83 0,00 43,66 0
    Pet lahve 1,61 0,00 6,27 0,00 12,54 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,96 0,00 9,92 0
                66,00  
7010006279                
    Papír 9,44 0,00 89,09 0,00 178,18 2
    Pet lahve 1,76 0,00 5,30 0,00 10,60 1
    Směsné plasty 2,93 0,00 14,93 0,00 29,86 1
                219,00  
7010006280                
    Papír 11,10 0,00 31,37 0,00 62,74 2
    Směsné plasty 1,05 0,00 3,30 0,00 6,60 1
                69,00  
7010006297                
    Papír 0,00 0,00 53,98 0,00 107,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,40 0,00 8,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,56 0,00 17,12 0
                134,00  
7010006319                
    Papír 6,80 0,00 149,89 0,00 299,78 1
    Pet lahve 0,00 0,00 14,53 0,00 29,06 0
    Směsné plasty 7,61 0,00 27,60 0,00 55,20 2
                384,00  
7010006379                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,61 0,00 9,22 0
    Směsné plasty 1,81 0,00 9,06 0,00 18,12 1
    Papír 13,28 0,00 59,57 0,00 119,14 1
                146,00  
7010006412                
    Papír 0,00 0,00 65,33 0,00 130,66 0
    Pet lahve 2,43 0,00 11,36 0,00 22,72 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,12 0,00 18,24 0
                172,00  
7010006420                
    Papír 4,59 0,00 130,37 0,00 260,74 1
    Pet lahve 2,47 0,00 14,46 0,00 28,92 1
    Směsné plasty 3,29 0,00 20,15 0,00 40,30 1
                330,00  
7010006478                
    Papír 10,62 0,00 10,62 0,00 21,24 2
                21,00  
7010006551                
    Papír 18,87 0,00 30,60 0,00 61,20 3
    Pet lahve 19,46 0,00 36,42 0,00 72,84 6
    Směsné plasty 7,14 0,00 20,11 0,00 40,22 3
                174,00  
7010006576                
    Papír 0,00 0,00 70,49 0,00 140,98 0
                141,00  
7010006595                
    Papír 16,66 0,00 127,81 0,00 255,62 2
    Pet lahve 0,00 0,00 8,95 0,00 17,90 0
    Směsné plasty 2,13 0,00 13,36 0,00 26,72 1
                300,00  
7010006605                
    Papír 0,00 0,00 32,47 0,00 64,94 0
                65,00  
7010006611                
    Pet lahve 2,07 0,00 2,07 0,00 4,14 1
    Směsné plasty 1,39 0,00 1,39 0,00 2,78 1
                7,00  
7010006645                
    Papír 28,47 0,00 42,09 0,00 84,18 5
                84,00  
7010006648                
    Papír 4,84 0,00 56,64 0,00 113,28 1
    Pet lahve 1,98 0,00 9,00 0,00 18,00 1
    Směsné plasty 8,01 0,00 48,31 0,00 96,62 3
                228,00  
7010006670                
    Směsné plasty 1,91 0,00 4,99 0,00 9,98 1
    Papír 7,71 0,00 18,56 0,00 37,12 1
                47,00  
7010006677                
    Papír 20,25 0,00 61,77 0,00 123,54 2
    Směsné plasty 1,27 0,00 4,91 0,00 9,82 1
                133,00  
7010006698                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,56 0,00 11,12 0
    Papír 0,00 0,00 18,02 0,00 36,04 0
                47,00  
7010006742                
    Papír 72,54 0,00 228,32 0,00 456,64 8
    Pet lahve 0,00 0,00 6,72 0,00 13,44 0
    Směsné plasty 4,97 0,00 28,32 0,00 56,64 2
                527,00  
7010006752                
    Směsné plasty 4,92 0,00 23,38 0,00 46,76 2
    Papír 8,19 0,00 68,60 0,00 137,20 1
                184,00  
7010006779                
    Papír 0,00 0,00 62,75 0,00 125,50 0
    Pet lahve 1,33 0,00 3,03 0,00 6,06 1
    Směsné plasty 2,30 0,00 9,08 0,00 18,16 1
                150,00  
7010006845                
    Papír 18,26 0,00 104,02 0,00 208,04 2
    Pet lahve 1,00 0,00 2,05 0,00 4,10 1
    Směsné plasty 1,51 0,00 13,35 0,00 26,70 1
                239,00  
7010006846                
    Papír 0,00 0,00 32,63 0,00 65,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,89 0,00 3,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,62 0,00 11,24 0
                80,00  
7010006862                
    Papír 4,67 0,00 18,34 0,00 36,68 2
    Pet lahve 6,22 0,00 21,29 0,00 42,58 4
    Směsné plasty 1,63 0,00 14,94 0,00 29,88 1
                109,00  
7010006864                
    Papír 3,31 0,00 89,38 0,00 178,76 1
    Směsné plasty 2,19 0,00 18,50 0,00 37,00 1
                216,00  
7010006878                
    Papír 4,97 0,00 4,97 0,00 9,94 1
    Pet lahve 0,00 0,00 0,72 0,00 1,44 0
                11,00  
7010006884                
    Papír 0,00 0,00 227,37 0,00 454,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,42 0,00 14,84 0
                470,00  
7010006940                
    Papír 0,00 0,00 78,33 0,00 156,66 0
    Pet lahve 7,65 0,00 24,87 0,00 49,74 2
    Směsné plasty 5,24 0,00 16,13 0,00 32,26 2
                239,00  
7010006960                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,58 0,00 17,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,52 0,00 7,04 0
    Papír 0,00 0,00 4,73 0,00 9,46 0
                34,00  
7010006976                
    Papír 0,00 0,00 71,04 0,00 142,08 0
    Pet lahve 1,94 0,00 10,90 0,00 21,80 1
    Směsné plasty 2,90 0,00 16,74 0,00 33,48 1
                197,00  
7010007004                
    Papír 0,00 0,00 65,78 0,00 131,56 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,91 0,00 13,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,22 0,00 22,44 0
                168,00  
7010007013                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,60 0,00 17,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,28 0,00 6,56 0
    Papír 0,00 0,00 19,10 0,00 38,20 0
                62,00  
7010007048                
    Papír 9,40 0,00 15,52 0,00 31,04 2
    Pet lahve 2,30 0,00 9,26 0,00 18,52 1
                50,00  
7010007059                
    Papír 10,65 0,00 164,84 0,00 329,68 1
    Pet lahve 1,70 0,00 4,94 0,00 9,88 1
    Směsné plasty 2,94 0,00 16,27 0,00 32,54 1
                372,00  
7010007062                
    Papír 4,31 0,00 44,08 0,00 88,16 1
    Směsné plasty 1,78 0,00 18,05 0,00 36,10 1
                124,00  
7010007076                
    Papír 14,28 0,00 53,01 0,00 106,02 2
    Pet lahve 2,41 0,00 16,10 0,00 32,20 1
    Směsné plasty 6,55 0,00 30,19 0,00 60,38 3
                199,00  
7010007158                
    Papír 25,30 0,00 62,29 0,00 124,58 2
    Pet lahve 1,80 0,00 16,38 0,00 32,76 1
    Směsné plasty 1,74 0,00 4,75 0,00 9,50 1
                167,00  
7010007187                
    Papír 0,00 0,00 339,29 0,00 678,58 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,42 0,00 8,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,92 0,00 17,84 0
                705,00  
7010007193                
    Pet lahve 2,08 0,00 6,40 0,00 12,80 1
    Směsné plasty 2,43 0,00 6,95 0,00 13,90 1
    Papír 15,22 0,00 54,47 0,00 108,94 1
                136,00  
7010007206                
    Papír 0,00 0,00 7,25 0,00 14,50 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,90 0,00 5,80 0
                20,00  
7010007212                
    Papír 0,00 0,00 6,00 0,00 12,00 0
    Pet lahve 1,26 0,00 1,26 0,00 2,52 1
    Směsné plasty 2,57 0,00 4,14 0,00 8,28 1
                23,00  
7010007268                
    Papír 15,05 0,00 124,81 0,00 249,62 2
    Pet lahve 4,35 0,00 22,82 0,00 45,64 2
    Směsné plasty 3,27 0,00 24,63 0,00 49,26 1
                345,00  
7010007280                
    Papír 13,20 0,00 110,46 0,00 220,92 1
    Pet lahve 3,23 0,00 8,58 0,00 17,16 2
    Směsné plasty 2,58 0,00 4,89 0,00 9,78 1
                248,00  
7010007287                
    Papír 5,65 0,00 5,65 0,00 11,30 1
    Pet lahve 1,73 0,00 1,73 0,00 3,46 1
    Směsné plasty 2,38 0,00 2,38 0,00 4,76 1
                20,00  
7010007354                
    Papír 0,00 0,00 16,26 0,00 32,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 20,41 0,00 40,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,65 0,00 15,30 0
                89,00  
7010007388                
    Papír 70,81 0,00 70,81 0,00 141,62 11
    Pet lahve 2,33 0,00 2,33 0,00 4,66 1
    Směsné plasty 3,21 0,00 3,21 0,00 6,42 1
                153,00  
7010007392                
    Papír 4,62 0,00 33,98 0,00 67,96 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,73 0,00 11,46 0
    Směsné plasty 2,30 0,00 18,27 0,00 36,54 1
                116,00  
7010007400                
    Papír 10,00 0,00 82,99 0,00 165,98 1
    Pet lahve 1,81 0,00 17,17 0,00 34,34 1
    Směsné plasty 1,77 0,00 11,37 0,00 22,74 1
                223,00  
7010007413                
    Papír 0,00 0,00 76,43 0,00 152,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,92 0,00 5,84 0
                159,00  
7010007417                
    Papír 0,00 0,00 15,29 0,00 30,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,72 0,00 11,44 0
                42,00  
7010007421                
    Směsné plasty 1,22 0,00 5,10 0,00 10,20 1
    Papír 6,30 0,00 27,53 0,00 55,06 1
    Pet lahve 5,20 0,00 11,06 0,00 22,12 2
                87,00  
7010007451                
    Papír 0,00 0,00 142,64 0,00 285,28 0
    Pet lahve 2,32 0,00 12,77 0,00 25,54 1
    Směsné plasty 4,76 0,00 42,88 0,00 85,76 1
                397,00  
7010007459                
    Papír 0,00 0,00 6,41 0,00 12,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,41 0,00 8,82 0
                22,00  
7010007477                
    Papír 11,16 0,00 55,16 0,00 110,32 2
    Pet lahve 1,56 0,00 6,95 0,00 13,90 1
    Směsné plasty 1,54 0,00 14,77 0,00 29,54 1
                154,00  
7010007478                
    Papír 0,00 0,00 7,87 0,00 15,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,95 0,00 3,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,36 0,00 4,72 0
                24,00  
7010007487                
    Papír 5,48 0,00 62,94 0,00 125,88 2
    Směsné plasty 3,54 0,00 22,22 0,00 44,44 2
                170,00  
7010007490                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,55 0,00 7,10 0
    Směsné plasty 2,63 0,00 33,26 0,00 66,52 2
    Papír 12,83 0,00 59,84 0,00 119,68 3
                193,00  
7010007572                
    Papír 0,00 0,00 168,95 0,00 337,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,04 0,00 2,08 0
                340,00  
7010007578                
    Papír 5,51 0,00 44,86 0,00 89,72 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,21 0,00 10,42 0
    Směsné plasty 1,82 0,00 15,46 0,00 30,92 1
                131,00  
7010007618                
    Papír 23,32 0,00 175,06 0,00 350,12 3
    Směsné plasty 5,78 0,00 42,32 0,00 84,64 4
                435,00  
7010007629                
    Papír 29,00 0,00 90,77 0,00 181,54 4
    Pet lahve 0,98 0,00 2,07 0,00 4,14 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,70 0,00 3,40 0
                189,00  
7010007636                
    Papír 4,18 0,00 13,20 0,00 26,40 1
    Směsné plasty 5,77 0,00 14,06 0,00 28,12 2
                55,00  
7010007649                
    Papír 5,43 0,00 52,71 0,00 105,42 1
                105,00  
7010007666                
    Papír 4,60 0,00 61,85 0,00 123,70 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,21 0,00 8,42 0
    Směsné plasty 3,19 0,00 14,35 0,00 28,70 1
                161,00  
7010007711                
    Papír 5,92 0,00 47,16 0,00 94,32 1
    Pet lahve 2,57 0,00 17,48 0,00 34,96 1
    Směsné plasty 2,06 0,00 17,37 0,00 34,74 1
                164,00  
7010007720                
    Papír 0,00 0,00 171,21 0,00 342,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,70 0,00 11,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,52 0,00 53,04 0
                407,00  
7010007813                
    Papír 3,49 0,00 30,91 0,00 61,82 1
    Směsné plasty 2,43 0,00 7,11 0,00 14,22 1
                76,00  
7010007822                
    Papír 0,00 0,00 136,10 0,00 272,20 0
    Pet lahve 0,00 0,00 16,25 0,00 32,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,72 0,00 19,44 0
                324,00  
7010007831                
    Papír 0,00 0,00 58,66 0,00 117,32 0
                117,00  
7010007842                
    Papír 3,80 0,00 12,79 0,00 25,58 1
    Pet lahve 1,54 0,00 10,47 0,00 20,94 1
    Směsné plasty 1,78 0,00 5,51 0,00 11,02 1
                58,00  
7010007851                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,47 0,00 8,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,26 0,00 38,52 0
    Papír 0,00 0,00 38,66 0,00 77,32 0
                125,00  
7010007871                
    Papír 0,00 0,00 196,71 0,00 393,42 0
                393,00  
7010007934                
    Papír 5,66 0,00 43,20 0,00 86,40 1
    Směsné plasty 2,54 0,00 18,17 0,00 36,34 1
                123,00  
7010007948                
    Papír 0,00 0,00 66,21 0,00 132,42 0
                132,00  
7010007950                
    Papír 32,74 0,00 32,74 0,00 65,48 4
    Pet lahve 1,51 0,00 1,51 0,00 3,02 1
    Směsné plasty 1,10 0,00 1,10 0,00 2,20 1
                71,00  
7010007963                
    Papír 0,00 0,00 39,31 0,00 78,62 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,76 0,00 3,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,09 0,00 22,18 0
                104,00  
7010007970                
    Papír 8,90 0,00 77,13 0,00 154,26 1
                154,00  
7010007978                
    Papír 4,50 0,00 75,05 0,00 150,10 1
    Pet lahve 1,17 0,00 13,62 0,00 27,24 1
    Směsné plasty 2,54 0,00 28,02 0,00 56,04 1
                233,00  
7010007981                
    Papír 0,00 0,00 68,87 0,00 137,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,55 0,00 9,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,30 0,00 36,60 0
                183,00  
7010007992                
    Papír 0,00 0,00 13,73 0,00 27,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,92 0,00 3,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,24 0,00 4,48 0
                36,00  
7010008028                
    Papír 0,00 0,00 86,21 0,00 172,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,99 0,00 57,98 0
                230,00  
7010008063                
    Papír 20,23 0,00 20,23 0,00 40,46 2
    Pet lahve 3,79 0,00 3,79 0,00 7,58 2
    Směsné plasty 2,38 0,00 2,38 0,00 4,76 1
                53,00  
7010008143                
    Papír 0,00 0,00 6,71 0,00 13,42 0
                13,00  
7010008163                
    Papír 8,41 0,00 11,65 0,00 23,30 1
                23,00  
7010008197                
    Papír 0,00 0,00 59,79 0,00 119,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,04 0,00 40,08 0
                160,00  
7010008225                
    Papír 0,00 0,00 60,06 0,00 120,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,70 0,00 57,40 0
                178,00  
7010008237                
    Papír 9,42 0,00 40,54 0,00 81,08 1
    Pet lahve 3,46 0,00 16,17 0,00 32,34 2
    Směsné plasty 1,76 0,00 6,46 0,00 12,92 1
                126,00  
7010008242                
    Papír 0,00 0,00 26,54 0,00 53,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,43 0,00 10,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,83 0,00 25,66 0
                90,00  
7010008277                
    Papír 14,57 0,00 49,61 0,00 99,22 3
    Směsné plasty 1,62 0,00 4,67 0,00 9,34 1
                109,00  
7010008279                
    Papír 3,14 0,00 3,14 0,00 6,28 2
    Směsné plasty 2,57 0,00 4,75 0,00 9,50 1
                16,00  
7010008315                
    Papír 19,72 0,00 85,28 0,00 170,56 1
                171,00  
7010008336                
    Papír 0,00 0,00 8,05 0,00 16,10 0
    Pet lahve 2,00 0,00 9,08 0,00 18,16 1
                34,00  
7010008349                
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,52 0,00 9,04 0
                9,00  
7010008372                
    Papír 0,00 0,00 102,36 0,00 204,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,00 0,00 28,00 0
                233,00  
7010008412                
    Papír 16,08 0,00 188,25 0,00 376,50 2
    Pet lahve 1,99 0,00 5,04 0,00 10,08 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,86 0,00 5,72 0
                392,00  
7010008415                
    Papír 5,66 0,00 62,08 0,00 124,16 1
    Směsné plasty 2,35 0,00 26,59 0,00 53,18 1
                177,00  
7010008440                
    Papír 5,29 0,00 127,30 0,00 254,60 1
    Směsné plasty 1,73 0,00 17,57 0,00 35,14 1
                290,00  
7010008494                
    Papír 3,80 0,00 20,96 0,00 41,92 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,12 0,00 16,24 0
                58,00  
7010008502                
    Pet lahve 3,95 0,00 6,57 0,00 13,14 2
    Směsné plasty 3,83 0,00 11,47 0,00 22,94 2
                36,00  
7010008560                
    Papír 0,00 0,00 35,17 0,00 70,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,05 0,00 8,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,96 0,00 33,92 0
                112,00  
7010008578                
    Papír 0,00 0,00 30,63 0,00 61,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,99 0,00 9,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,40 0,00 16,80 0
                88,00  
7010008664                
    Papír 0,00 0,00 7,08 0,00 14,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,94 0,00 15,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,05 0,00 16,10 0
                46,00  
7010008667                
    Papír 2,12 0,00 11,64 0,00 23,28 1
    Směsné plasty 2,05 0,00 12,87 0,00 25,74 1
                49,00  
7010008729                
    Papír 0,00 0,00 201,10 0,00 402,20 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,73 0,00 19,46 0
    Směsné plasty 4,95 0,00 20,29 0,00 40,58 2
                462,00  
7010008794                
    Papír 0,00 0,00 75,91 0,00 151,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,06 0,00 22,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,86 0,00 25,72 0
                200,00  
7010008841                
    Papír 11,54 0,00 82,12 0,00 164,24 3
    Pet lahve 2,01 0,00 7,98 0,00 15,96 1
    Směsné plasty 4,54 0,00 39,56 0,00 79,12 2
                259,00  
7010008871                
    Papír 6,10 0,00 101,27 0,00 202,54 1
    Pet lahve 1,21 0,00 14,41 0,00 28,82 1
    Směsné plasty 1,76 0,00 10,09 0,00 20,18 1
                252,00  
7010008878                
    Papír 0,00 0,00 12,49 0,00 24,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 29,06 0,00 58,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,79 0,00 25,58 0
                109,00  
7010008905                
    Papír 100,05 0,00 136,95 0,00 273,90 7
    Směsné plasty 7,35 0,00 18,86 0,00 37,72 4
                312,00  
7010008933                
    Papír 49,10 0,00 49,10 0,00 98,20 4
    Směsné plasty 2,95 0,00 2,95 0,00 5,90 2
                104,00  
7010009075                
    Papír 71,30 0,00 71,30 0,00 142,60 9
                143,00  
7010009304                
    Papír 3,38 0,00 48,80 0,00 97,60 1
    Směsné plasty 2,75 0,00 9,35 0,00 18,70 1
                116,00  
7010009343                
    Papír 0,00 0,00 73,65 0,00 147,30 0
    Směsné plasty 7,88 0,00 12,14 0,00 24,28 2
    Pet lahve 2,01 0,00 5,19 0,00 10,38 1
                182,00  
7010009350                
    Pet lahve 5,41 0,00 25,77 0,00 51,54 2
    Směsné plasty 3,64 0,00 10,00 0,00 20,00 1
    Papír 0,00 0,00 102,11 0,00 204,22 0
                276,00  
7010009816                
    Papír 0,00 0,00 17,11 0,00 34,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,76 0,00 21,52 0
                56,00  
7010009826                
    Papír 10,57 0,00 61,17 0,00 122,34 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,71 0,00 11,42 0
    Směsné plasty 2,49 0,00 2,49 0,00 4,98 1
                139,00  
7010009828                
    Papír 0,00 0,00 94,41 0,00 188,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,01 0,00 12,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,39 0,00 6,78 0
                208,00  
7010009856                
    Papír 2,98 0,00 45,02 0,00 90,04 1
    Pet lahve 3,35 0,00 15,89 0,00 31,78 2
    Směsné plasty 1,99 0,00 9,35 0,00 18,70 1
                141,00  
7010009881                
    Papír 6,31 0,00 283,51 0,00 567,02 1
    Pet lahve 1,69 0,00 2,51 0,00 5,02 1
    Směsné plasty 9,81 0,00 25,19 0,00 50,38 3
                622,00  
7010009911                
    Papír 0,00 0,00 12,39 0,00 24,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,58 0,00 11,16 0
                36,00  
7010009924                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,71 0,00 3,42 0
                3,00  
7010009927                
    Papír 4,35 0,00 57,33 0,00 114,66 1
    Pet lahve 5,94 0,00 14,51 0,00 29,02 3
    Směsné plasty 2,29 0,00 22,55 0,00 45,10 1
                189,00  
7010009933                
    Papír 6,38 0,00 23,56 0,00 47,12 2
    Pet lahve 6,09 0,00 12,31 0,00 24,62 3
    Směsné plasty 2,88 0,00 15,57 0,00 31,14 2
                103,00  
7010009970                
    Papír 4,66 0,00 62,35 0,00 124,70 1
    Pet lahve 1,68 0,00 7,13 0,00 14,26 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 27,15 0,00 54,30 0
                193,00  
7010009986                
    Papír 5,94 0,00 36,74 0,00 73,48 1
    Pet lahve 1,98 0,00 19,87 0,00 39,74 1
    Směsné plasty 1,14 0,00 13,97 0,00 27,94 1
                141,00  
7010010021                
    Papír 0,00 0,00 20,08 0,00 40,16 0
    Pet lahve 1,11 0,00 8,87 0,00 17,74 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,65 0,00 33,30 0
                91,00  
7010010056                
    Papír 15,14 0,00 153,62 0,00 307,24 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,76 0,00 5,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,43 0,00 4,86 0
                318,00  
7010010057                
    Papír 1,91 0,00 52,52 0,00 105,04 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,98 0,00 7,96 0
    Směsné plasty 1,97 0,00 11,72 0,00 23,44 1
                136,00  
7010010080                
    Papír 0,00 0,00 156,77 0,00 313,54 0
    Pet lahve 2,27 0,00 10,38 0,00 20,76 1
                334,00  
7010010187                
    Papír 0,00 0,00 92,01 0,00 184,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,28 0,00 14,56 0
                199,00  
7010010195                
    Papír 0,00 0,00 38,00 0,00 76,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,29 0,00 30,58 0
                107,00  
7010010207                
    Papír 0,00 0,00 40,48 0,00 80,96 0
    Pet lahve 0,76 0,00 12,78 0,00 25,56 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,80 0,00 25,60 0
                132,00  
7010010260                
    Papír 0,00 0,00 5,50 0,00 11,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,75 0,00 23,50 0
                35,00  
7010010267                
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,82 0,00 1,64 0
                2,00  
7010010294                
    Papír 4,82 0,00 37,27 0,00 74,54 1
    Směsné plasty 3,41 0,00 27,81 0,00 55,62 2
                130,00  
7010010305                
    Papír 15,85 0,00 185,81 0,00 371,62 1
    Směsné plasty 3,70 0,00 13,20 0,00 26,40 1
                398,00  
7010010319                
    Papír 0,00 0,00 9,70 0,00 19,40 0
    Pet lahve 3,54 0,00 8,47 0,00 16,94 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,11 0,00 24,22 0
                61,00  
7010010385                
    Papír 4,05 0,00 38,32 0,00 76,64 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,74 0,00 7,48 0
    Směsné plasty 3,15 0,00 33,16 0,00 66,32 1
                150,00  
7010010416                
    Papír 19,66 0,00 19,66 0,00 39,32 2
    Pet lahve 5,15 0,00 5,15 0,00 10,30 2
    Směsné plasty 3,74 0,00 3,74 0,00 7,48 1
                57,00  
7010010431                
    Papír 2,86 0,00 18,55 0,00 37,10 1
    Pet lahve 2,12 0,00 15,45 0,00 30,90 1
    Směsné plasty 1,39 0,00 13,16 0,00 26,32 1
                94,00  
7010010489                
    Pet lahve 0,00 0,00 14,53 0,00 29,06 0
                29,00  
7010010522                
    Papír 0,00 0,00 4,93 0,00 9,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,65 0,00 17,30 0
                27,00  
7010010528                
    Papír 0,00 0,00 26,91 0,00 53,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,06 0,00 4,12 0
    Směsné plasty 1,24 0,00 7,73 0,00 15,46 1
                73,00  
7010010541                
    Papír 0,00 0,00 30,82 0,00 61,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,44 0,00 10,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,26 0,00 16,52 0
                89,00  
7010010546                
    Papír 0,00 0,00 3,71 0,00 7,42 0
                7,00  
7010010623                
    Papír 20,53 0,00 20,53 0,00 41,06 3
    Směsné plasty 4,82 0,00 4,82 0,00 9,64 2
                51,00  
7010010628                
    Papír 26,15 0,00 46,77 0,00 93,54 2
    Pet lahve 0,74 0,00 2,01 0,00 4,02 1
    Směsné plasty 1,72 0,00 4,46 0,00 8,92 2
                106,00  
7010010637                
    Papír 0,00 0,00 20,23 0,00 40,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,03 0,00 6,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,49 0,00 42,98 0
                90,00  
7010010642                
    Papír 0,00 0,00 32,41 0,00 64,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,50 0,00 13,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,22 0,00 4,44 0
                82,00  
7010010665                
    Papír 0,00 0,00 12,92 0,00 25,84 0
                26,00  
7010010765                
    Papír 11,15 0,00 25,45 0,00 50,90 1
    Pet lahve 1,39 0,00 3,63 0,00 7,26 1
    Směsné plasty 4,64 0,00 8,03 0,00 16,06 2
                74,00  
7010010792                
    Papír 0,00 0,00 26,88 0,00 53,76 0
    Směsné plasty 2,55 0,00 7,29 0,00 14,58 1
                68,00  
7010010802                
    Papír 0,00 0,00 10,08 0,00 20,16 0
                20,00  
7010010849                
    Papír 19,62 0,00 73,84 0,00 147,68 2
    Pet lahve 2,49 0,00 23,26 0,00 46,52 1
    Směsné plasty 9,49 0,00 40,42 0,00 80,84 4
                275,00  
7010010883                
    Papír 20,62 0,00 141,19 0,00 282,38 3
    Pet lahve 0,00 0,00 1,31 0,00 2,62 0
    Směsné plasty 3,59 0,00 29,26 0,00 58,52 2
                344,00  
7010010921                
    Papír 7,34 0,00 14,54 0,00 29,08 2
    Pet lahve 1,29 0,00 1,29 0,00 2,58 1
    Směsné plasty 5,85 0,00 13,24 0,00 26,48 3
                58,00  
7010010931                
    Papír 0,00 0,00 70,92 0,00 141,84 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,88 0,00 1,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,96 0,00 25,92 0
                170,00  
7010010967                
    Papír 3,22 0,00 21,88 0,00 43,76 1
    Pet lahve 1,03 0,00 15,17 0,00 30,34 1
    Směsné plasty 1,85 0,00 14,97 0,00 29,94 1
                104,00  
7010011034                
    Papír 0,00 0,00 15,52 0,00 31,04 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,04 0,00 24,08 0
                55,00  
7010011058                
    Papír 0,00 0,00 14,65 0,00 29,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,07 0,00 14,14 0
                43,00  
7010011078                
    Papír 0,00 0,00 83,95 0,00 167,90 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,06 0,00 4,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,31 0,00 14,62 0
                187,00  
7010011082                
    Papír 8,68 0,00 13,06 0,00 26,12 1
    Směsné plasty 10,13 0,00 11,94 0,00 23,88 3
                50,00  
7010011151                
    Papír 85,24 0,00 85,24 0,00 170,48 6
    Pet lahve 2,07 0,00 2,07 0,00 4,14 1
    Směsné plasty 3,88 0,00 3,88 0,00 7,76 1
                182,00  
7010011173                
    Papír 0,00 0,00 38,17 0,00 76,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 16,40 0,00 32,80 0
                109,00  
7010011203                
    Papír 4,02 0,00 4,02 0,00 8,04 1
    Pet lahve 4,32 0,00 8,04 0,00 16,08 2
    Směsné plasty 3,56 0,00 8,82 0,00 17,64 1
                42,00  
7010011295                
    Papír 11,64 0,00 64,07 0,00 128,14 2
    Pet lahve 1,04 0,00 2,74 0,00 5,48 1
    Směsné plasty 6,42 0,00 13,14 0,00 26,28 1
                160,00  
7010011349                
    Směsné plasty 3,19 0,00 30,20 0,00 60,40 1
                60,00  
7010011417                
    Papír 0,00 0,00 1,85 0,00 3,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,82 0,00 13,64 0
                17,00  
7010011474                
    Papír 0,00 0,00 31,40 0,00 62,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,84 0,00 13,68 0
                76,00  
7010011484                
    Papír 2,05 0,00 14,37 0,00 28,74 1
    Pet lahve 1,08 0,00 2,35 0,00 4,70 1
    Směsné plasty 1,08 0,00 7,99 0,00 15,98 1
                49,00  
7010011509                
    Papír 72,55 0,00 137,05 0,00 274,10 6
    Pet lahve 0,00 0,00 1,52 0,00 3,04 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,46 0,00 2,92 0
                280,00  
7010011561                
    Papír 0,00 0,00 41,06 0,00 82,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,21 0,00 20,42 0
                103,00  
7010011598                
    Papír 32,52 0,00 32,52 0,00 65,04 3
    Směsné plasty 1,19 0,00 1,19 0,00 2,38 1
                67,00  
7012000213                
    Papír 6,32 0,00 14,07 0,00 28,14 1
    Směsné plasty 2,72 0,00 7,99 0,00 15,98 1
                44,00  
7012000502                
    Papír 0,00 0,00 27,88 0,00 55,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,81 0,00 7,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,84 0,00 19,68 0
                83,00  
7012000770                
    Papír 25,46 0,00 130,23 0,00 260,46 2
    Pet lahve 1,52 0,00 5,01 0,00 10,02 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,62 0,00 3,24 0
                274,00  
7012000876                
    Papír 5,67 0,00 56,55 0,00 113,10 2
    Směsné plasty 3,72 0,00 14,56 0,00 29,12 2
                142,00  
Vytvořeno 22.7.2016 7:06:16 | přečteno 47x | ernest
load