Pytlový sběr - výsledky - červen 2018

      Hmotnost kg za měsíc: červenHmotnost kg celkem   Počet pytlů v měsíci
Variabilní symbolOdpadPlatnéNeplatnéPlatnéNeplatnéSleva Kč
7010000021                
    Papír 0,00 0,00 53,90 0,00 107,80 0
    Pet lahve 1,45 0,00 8,15 0,00 16,30 1
    Směsné plasty 2,90 0,00 11,19 0,00 22,38 2
                146,00  
7010000039                
    Papír 0,00 0,00 13,81 0,00 27,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,66 0,00 7,32 0
                35,00  
7010000042                
    Papír 0,00 0,00 17,79 0,00 35,58 0
                36,00  
7010000049                
    Papír 10,73 0,00 70,54 0,00 141,08 2
    Pet lahve 1,31 0,00 8,52 0,00 17,04 1
    Směsné plasty 6,63 0,00 52,21 0,00 104,42 3
                263,00  
7010000062                
    Papír 7,91 0,00 18,74 0,00 37,48 1
                37,00  
7010000069                
    Papír 0,00 0,00 5,24 0,00 10,48 0
    Pet lahve 1,52 0,00 4,87 0,00 9,74 1
    Směsné plasty 2,06 0,00 7,65 0,00 15,30 1
                36,00  
7010000075                
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,87 0,00 39,74 0
    Papír 10,85 0,00 98,56 0,00 197,12 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,77 0,00 5,54 0
                242,00  
7010000088                
    Pet lahve 0,57 0,00 9,21 0,00 18,42 1
    Papír 9,54 0,00 29,65 0,00 59,30 3
    Směsné plasty 1,37 0,00 16,97 0,00 33,94 1
                112,00  
7010000095                
    Pet lahve 1,57 0,00 1,57 0,00 3,14 1
    Papír 0,00 0,00 30,83 0,00 61,66 0
    Směsné plasty 1,83 0,00 24,02 0,00 48,04 1
                113,00  
7010000110                
    Papír 5,10 0,00 5,10 0,00 10,20 1
    Směsné plasty 1,95 0,00 3,54 0,00 7,08 1
                17,00  
7010000113                
    Papír 0,00 0,00 16,80 0,00 33,60 0
    Směsné plasty 2,77 0,00 13,24 0,00 26,48 2
                60,00  
7010000115                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,52 0,00 7,04 0
    Směsné plasty 1,80 0,00 13,61 0,00 27,22 1
    Papír 0,00 0,00 25,88 0,00 51,76 0
                86,00  
7010000119                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,45 0,00 2,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,21 0,00 6,42 0
    Papír 0,00 0,00 13,76 0,00 27,52 0
                37,00  
7010000122                
    Papír 10,83 0,00 42,21 0,00 84,42 1
    Směsné plasty 1,41 0,00 5,79 0,00 11,58 1
                96,00  
7010000124                
    Pet lahve 11,70 0,00 54,82 0,00 109,64 3
    Papír 15,10 0,00 89,19 0,00 178,38 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,55 0,00 47,10 0
                335,00  
7010000143                
    Pet lahve 1,87 0,00 17,04 0,00 34,08 1
    Papír 28,00 0,00 214,59 0,00 429,18 3
    Směsné plasty 4,70 0,00 33,70 0,00 67,40 2
                531,00  
7010000148                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,10 0,00 2,20 0
    Papír 9,85 0,00 79,11 0,00 158,22 1
    Směsné plasty 0,79 0,00 7,82 0,00 15,64 1
                176,00  
7010000227                
    Papír 0,00 0,00 231,05 0,00 462,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,57 0,00 9,14 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,70 0,00 27,40 0
                499,00  
7010000228                
    Papír 6,97 0,00 23,83 0,00 47,66 1
    Směsné plasty 1,58 0,00 1,58 0,00 3,16 1
    Pet lahve 1,77 0,00 6,26 0,00 12,52 1
                63,00  
7010000235                
    Papír 34,90 0,00 170,58 0,00 341,16 5
    Směsné plasty 5,40 0,00 21,28 0,00 42,56 2
                384,00  
7010000236                
    Papír 31,90 0,00 113,76 0,00 227,52 2
    Směsné plasty 5,61 0,00 14,66 0,00 29,32 3
    Pet lahve 0,00 0,00 15,18 0,00 30,36 0
                287,00  
7010000274                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,53 0,00 9,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,86 0,00 13,72 0
    Papír 0,00 0,00 25,84 0,00 51,68 0
                74,00  
7010000275                
    Papír 0,00 0,00 198,37 0,00 396,74 0
                397,00  
7010000280                
    Papír 18,83 0,00 269,45 0,00 538,90 5
                539,00  
7010000303                
    Papír 0,00 0,00 7,94 0,00 15,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,74 0,00 5,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,27 0,00 2,54 0
                24,00  
7010000312                
    Pet lahve 1,55 0,00 6,37 0,00 12,74 1
    Směsné plasty 1,19 0,00 5,42 0,00 10,84 1
    Papír 9,93 0,00 32,95 0,00 65,90 1
                89,00  
7010000316                
    Papír 7,98 0,00 47,49 0,00 94,98 1
    Směsné plasty 2,52 0,00 11,98 0,00 23,96 1
                119,00  
7010000319                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,67 0,00 3,34 0
    Pet lahve 1,47 0,00 6,23 0,00 12,46 1
    Papír 0,00 0,00 9,49 0,00 18,98 0
                35,00  
7010000332                
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,60 0,00 53,20 0
    Papír 0,00 0,00 108,20 0,00 216,40 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,41 0,00 16,82 0
                286,00  
7010000334                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,82 0,00 3,64 0
    Papír 27,13 0,00 236,49 0,00 472,98 4
                477,00  
7010000337                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,20 0,00 10,40 0
    Papír 0,00 0,00 150,63 0,00 301,26 0
                312,00  
7010000380                
    Papír 0,00 0,00 51,79 0,00 103,58 0
                104,00  
7010000384                
    Papír 0,00 0,00 58,91 0,00 117,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,53 0,00 25,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,11 0,00 42,22 0
                185,00  
7010000385                
    Směsné plasty 5,47 0,00 21,03 0,00 42,06 3
    Papír 5,81 0,00 31,48 0,00 62,96 1
                105,00  
7010000401                
    Papír 6,17 0,00 56,30 0,00 112,60 1
    Směsné plasty 1,42 0,00 27,13 0,00 54,26 1
                167,00  
7010000415                
    Směsné plasty 2,28 0,00 16,04 0,00 32,08 1
    Papír 6,21 0,00 42,54 0,00 85,08 1
                117,00  
7010000440                
    Papír 8,77 0,00 31,23 0,00 62,46 1
    Směsné plasty 2,69 0,00 5,69 0,00 11,38 1
                74,00  
7010000451                
    Papír 0,00 0,00 53,96 0,00 107,92 0
                108,00  
7010000455                
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,49 0,00 34,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 14,02 0,00 28,04 0
    Papír 0,00 0,00 61,08 0,00 122,16 0
                185,00  
7010000486                
    Papír 0,00 0,00 213,35 0,00 426,70 0
                427,00  
7010000492                
    Směsné plasty 2,11 0,00 22,94 0,00 45,88 1
    Pet lahve 1,60 0,00 28,69 0,00 57,38 1
                103,00  
7010000509                
    Papír 20,80 0,00 138,24 0,00 276,48 2
    Pet lahve 1,75 0,00 16,83 0,00 33,66 1
    Směsné plasty 2,72 0,00 29,00 0,00 58,00 1
                368,00  
7010000537                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,10 0,00 12,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,18 0,00 10,36 0
    Papír 0,00 0,00 26,63 0,00 53,26 0
                76,00  
7010000544                
    Papír 6,42 0,00 49,79 0,00 99,58 1
    Směsné plasty 2,39 0,00 19,20 0,00 38,40 1
    Pet lahve 1,47 0,00 14,76 0,00 29,52 1
                168,00  
7010000566                
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,80 0,00 39,60 0
    Papír 3,52 0,00 81,07 0,00 162,14 1
                202,00  
7010000580                
    Směsné plasty 6,28 0,00 20,47 0,00 40,94 4
    Papír 9,73 0,00 43,64 0,00 87,28 3
                128,00  
7010000584                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,18 0,00 10,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,59 0,00 15,18 0
    Papír 0,00 0,00 43,96 0,00 87,92 0
                113,00  
7010000611                
    Směsné plasty 2,36 0,00 9,06 0,00 18,12 1
    Papír 3,54 0,00 26,60 0,00 53,20 1
                71,00  
7010000625                
    Papír 0,00 0,00 24,23 0,00 48,46 0
    Směsné plasty 4,07 0,00 13,71 0,00 27,42 1
    Pet lahve 2,17 0,00 13,69 0,00 27,38 1
                103,00  
7010000627                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,34 0,00 6,68 0
                7,00  
7010000638                
    Papír 0,00 0,00 11,05 0,00 22,10 0
    Pet lahve 3,61 0,00 11,48 0,00 22,96 2
                45,00  
7010000643                
    Pet lahve 1,14 0,00 2,11 0,00 4,22 1
    Směsné plasty 5,04 0,00 23,38 0,00 46,76 4
    Papír 10,91 0,00 70,57 0,00 141,14 4
                192,00  
7010000659                
    Papír 19,84 0,00 147,68 0,00 295,36 3
    Pet lahve 1,08 0,00 17,63 0,00 35,26 1
                331,00  
7010000665                
    Směsné plasty 4,30 0,00 15,93 0,00 31,86 2
    Papír 19,58 0,00 106,12 0,00 212,24 3
                244,00  
7010000670                
    Papír 20,78 0,00 54,04 0,00 108,08 3
    Směsné plasty 4,14 0,00 15,28 0,00 30,56 2
    Pet lahve 2,65 0,00 7,95 0,00 15,90 1
                155,00  
7010000699                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,97 0,00 7,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,22 0,00 18,44 0
    Papír 44,30 0,00 163,47 0,00 326,94 7
                353,00  
7010000720                
    Papír 14,89 0,00 58,23 0,00 116,46 3
    Pet lahve 1,78 0,00 8,73 0,00 17,46 1
    Směsné plasty 3,76 0,00 13,65 0,00 27,30 2
                161,00  
7010000817                
    Papír 2,95 0,00 48,50 0,00 97,00 1
    Pet lahve 1,83 0,00 17,85 0,00 35,70 1
    Směsné plasty 3,54 0,00 20,30 0,00 40,60 2
                173,00  
7010000837                
    Papír 6,45 0,00 39,14 0,00 78,28 1
                78,00  
7010000840                
    Směsné plasty 1,45 0,00 8,55 0,00 17,10 1
    Papír 0,00 0,00 32,76 0,00 65,52 0
                83,00  
7010000843                
    Papír 0,00 0,00 36,62 0,00 73,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,81 0,00 3,62 0
                77,00  
7010000875                
    Papír 11,97 0,00 26,53 0,00 53,06 3
                53,00  
7010000876                
    Papír 0,00 0,00 14,33 0,00 28,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,81 0,00 3,62 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,23 0,00 24,46 0
                57,00  
7010000890                
    Papír 0,00 0,00 92,41 0,00 184,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,65 0,00 3,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 14,98 0,00 29,96 0
                218,00  
7010000902                
    Papír 2,83 0,00 34,69 0,00 69,38 1
    Směsné plasty 3,22 0,00 20,41 0,00 40,82 1
                110,00  
7010000908                
    Pet lahve 3,82 0,00 12,69 0,00 25,38 2
    Papír 18,78 0,00 104,55 0,00 209,10 2
    Směsné plasty 3,31 0,00 17,56 0,00 35,12 2
                270,00  
7010000961                
    Papír 0,00 0,00 22,21 0,00 44,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,54 0,00 25,08 0
                70,00  
7010000962                
    Pet lahve 1,67 0,00 6,37 0,00 12,74 1
    Papír 21,11 0,00 59,52 0,00 119,04 2
    Směsné plasty 1,78 0,00 6,86 0,00 13,72 1
                146,00  
7010000986                
    Papír 4,93 0,00 126,68 0,00 253,36 1
    Pet lahve 3,25 0,00 26,21 0,00 52,42 2
                306,00  
7010001003                
    Směsné plasty 2,72 0,00 22,03 0,00 44,06 1
    Papír 6,44 0,00 37,80 0,00 75,60 1
    Pet lahve 2,09 0,00 11,12 0,00 22,24 1
                142,00  
7010001047                
    Papír 31,48 0,00 235,73 0,00 471,46 4
    Pet lahve 0,00 0,00 4,17 0,00 8,34 0
    Směsné plasty 4,92 0,00 81,63 0,00 163,26 2
                643,00  
7010001055                
    Pet lahve 1,14 0,00 11,43 0,00 22,86 1
    Papír 12,99 0,00 103,88 0,00 207,76 2
    Směsné plasty 4,99 0,00 30,19 0,00 60,38 2
                291,00  
7010001061                
    Papír 12,92 0,00 94,78 0,00 189,56 2
    Směsné plasty 3,08 0,00 26,63 0,00 53,26 1
    Pet lahve 1,90 0,00 14,34 0,00 28,68 1
                272,00  
7010001074                
    Papír 5,38 0,00 31,75 0,00 63,50 1
    Směsné plasty 3,49 0,00 27,96 0,00 55,92 1
    Pet lahve 2,21 0,00 11,04 0,00 22,08 1
                142,00  
7010001079                
    Směsné plasty 1,27 0,00 10,20 0,00 20,40 1
    Pet lahve 0,80 0,00 7,79 0,00 15,58 1
    Papír 2,51 0,00 44,11 0,00 88,22 1
                124,00  
7010001086                
    Papír 3,41 0,00 51,25 0,00 102,50 1
    Směsné plasty 1,81 0,00 16,06 0,00 32,12 1
    Pet lahve 0,00 0,00 16,32 0,00 32,64 0
                167,00  
7010001109                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,42 0,00 16,84 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,00 0,00 18,00 0
    Papír 0,00 0,00 100,21 0,00 200,42 0
                235,00  
7010001121                
    Směsné plasty 4,31 0,00 29,69 0,00 59,38 1
    Papír 95,51 0,00 344,69 0,00 689,38 7
    Pet lahve 2,79 0,00 6,27 0,00 12,54 1
                761,00  
7010001135                
    Pet lahve 0,00 0,00 14,51 0,00 29,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,49 0,00 2,98 0
    Papír 0,00 0,00 31,35 0,00 62,70 0
                95,00  
7010001139                
    Pet lahve 0,00 0,00 14,06 0,00 28,12 0
    Papír 0,00 0,00 89,85 0,00 179,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,58 0,00 35,16 0
                243,00  
7010001156                
    Pet lahve 2,15 0,00 24,39 0,00 48,78 1
    Papír 0,00 0,00 10,51 0,00 21,02 0
                70,00  
7010001180                
    Papír 0,00 0,00 178,61 0,00 357,22 0
    Směsné plasty 4,95 0,00 37,45 0,00 74,90 2
    Pet lahve 0,00 0,00 9,56 0,00 19,12 0
                451,00  
7010001183                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,14 0,00 16,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,44 0,00 6,88 0
    Papír 7,16 0,00 148,87 0,00 297,74 1
                321,00  
7010001186                
    Pet lahve 0,00 0,00 10,57 0,00 21,14 0
    Papír 0,00 0,00 96,64 0,00 193,28 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,80 0,00 29,60 0
                244,00  
7010001194                
    Papír 5,71 0,00 22,56 0,00 45,12 2
    Směsné plasty 1,91 0,00 20,59 0,00 41,18 1
                86,00  
7010001240                
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,62 0,00 13,24 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,17 0,00 6,34 0
    Papír 0,00 0,00 241,91 0,00 483,82 0
                503,00  
7010001251                
    Pet lahve 4,84 0,00 20,62 0,00 41,24 3
    Papír 26,34 0,00 76,86 0,00 153,72 2
                195,00  
7010001253                
    Papír 35,19 0,00 165,37 0,00 330,74 5
    Pet lahve 1,85 0,00 14,62 0,00 29,24 1
    Směsné plasty 4,46 0,00 22,76 0,00 45,52 2
                406,00  
7010001263                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,57 0,00 13,14 0
    Směsné plasty 5,43 0,00 65,77 0,00 131,54 2
    Papír 47,69 0,00 154,17 0,00 308,34 4
                453,00  
7010001271                
    Papír 13,24 0,00 129,99 0,00 259,98 1
    Pet lahve 1,31 0,00 15,71 0,00 31,42 1
    Směsné plasty 1,78 0,00 28,31 0,00 56,62 1
                348,00  
7010001294                
    Papír 0,00 0,00 78,32 0,00 156,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,85 0,00 7,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,91 0,00 9,82 0
                174,00  
7010001306                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,53 0,00 11,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,40 0,00 4,80 0
    Papír 0,00 0,00 35,77 0,00 71,54 0
                87,00  
7010001325                
    Směsné plasty 1,85 0,00 24,36 0,00 48,72 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,72 0,00 13,44 0
    Papír 10,50 0,00 79,35 0,00 158,70 1
                221,00  
7010001352                
    Pet lahve 0,00 0,00 14,27 0,00 28,54 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,25 0,00 30,50 0
    Papír 0,00 0,00 29,98 0,00 59,96 0
                119,00  
7010001358                
    Směsné plasty 2,19 0,00 15,05 0,00 30,10 1
    Pet lahve 7,80 0,00 51,40 0,00 102,80 4
    Papír 4,24 0,00 55,01 0,00 110,02 1
                243,00  
7010001360                
    Papír 0,00 0,00 164,72 0,00 329,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,43 0,00 14,86 0
    Pet lahve 4,08 0,00 39,72 0,00 79,44 2
                424,00  
7010001379                
    Papír 0,00 0,00 77,45 0,00 154,90 0
                155,00  
7010001387                
    Papír 8,59 0,00 88,81 0,00 177,62 1
    Směsné plasty 1,46 0,00 12,77 0,00 25,54 1
    Pet lahve 1,63 0,00 5,26 0,00 10,52 1
                214,00  
7010001404                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,84 0,00 5,68 0
    Směsné plasty 0,96 0,00 8,29 0,00 16,58 1
    Papír 6,65 0,00 68,62 0,00 137,24 1
                160,00  
7010001437                
    Směsné plasty 1,13 0,00 6,15 0,00 12,30 1
    Papír 7,06 0,00 38,02 0,00 76,04 1
                88,00  
7010001442                
    Papír 3,12 0,00 55,34 0,00 110,68 1
    Pet lahve 2,26 0,00 15,26 0,00 30,52 1
    Směsné plasty 2,77 0,00 14,70 0,00 29,40 2
                171,00  
7010001457                
    Papír 29,51 0,00 188,85 0,00 377,70 3
    Pet lahve 3,81 0,00 27,49 0,00 54,98 2
    Směsné plasty 5,25 0,00 31,49 0,00 62,98 2
                496,00  
7010001470                
    Pet lahve 1,75 0,00 12,89 0,00 25,78 1
    Směsné plasty 3,29 0,00 30,36 0,00 60,72 1
    Papír 21,07 0,00 128,98 0,00 257,96 2
                344,00  
7010001477                
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,81 0,00 1,62 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,03 0,00 6,06 0
    Papír 0,00 0,00 54,82 0,00 109,64 0
                117,00  
7010001480                
    Směsné plasty 11,42 0,00 17,19 0,00 34,38 2
    Papír 8,88 0,00 31,29 0,00 62,58 1
                97,00  
7010001506                
    Papír 0,00 0,00 28,55 0,00 57,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,81 0,00 9,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,64 0,00 43,28 0
                110,00  
7010001513                
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,49 0,00 34,98 0
    Papír 0,00 0,00 20,89 0,00 41,78 0
                77,00  
7010001515                
    Směsné plasty 4,29 0,00 22,61 0,00 45,22 1
    Pet lahve 2,03 0,00 4,04 0,00 8,08 1
    Papír 6,67 0,00 41,14 0,00 82,28 2
                136,00  
7010001520                
    Papír 1,71 0,00 13,09 0,00 26,18 1
    Směsné plasty 3,72 0,00 24,34 0,00 48,68 2
    Pet lahve 0,00 0,00 4,64 0,00 9,28 0
                84,00  
7010001530                
    Papír 24,08 0,00 110,68 0,00 221,36 4
    Směsné plasty 1,44 0,00 15,88 0,00 31,76 1
    Pet lahve 0,74 0,00 3,31 0,00 6,62 1
                260,00  
7010001531                
    Papír 0,00 0,00 28,04 0,00 56,08 0
    Směsné plasty 2,73 0,00 23,21 0,00 46,42 1
                103,00  
7010001539                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,98 0,00 7,96 0
                8,00  
7010001546                
    Směsné plasty 2,65 0,00 2,65 0,00 5,30 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,57 0,00 3,14 0
                8,00  
7010001547                
    Pet lahve 4,85 0,00 17,71 0,00 35,42 2
    Papír 6,53 0,00 55,81 0,00 111,62 3
    Směsné plasty 10,36 0,00 37,57 0,00 75,14 4
                222,00  
7010001581                
    Směsné plasty 1,38 0,00 22,64 0,00 45,28 1
    Papír 5,53 0,00 64,54 0,00 129,08 1
    Pet lahve 1,90 0,00 11,33 0,00 22,66 1
                197,00  
7010001594                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,23 0,00 8,46 0
    Papír 6,47 0,00 48,38 0,00 96,76 1
    Směsné plasty 2,56 0,00 3,59 0,00 7,18 2
                112,00  
7010001616                
    Pet lahve 4,95 0,00 54,27 0,00 108,54 1
    Směsné plasty 4,33 0,00 39,67 0,00 79,34 1
    Papír 8,75 0,00 130,69 0,00 261,38 1
                449,00  
7010001639                
    Papír 94,00 0,00 142,81 0,00 285,62 9
    Směsné plasty 7,70 0,00 24,29 0,00 48,58 3
    Pet lahve 2,41 0,00 2,41 0,00 4,82 1
                339,00  
7010001656                
    Směsné plasty 2,67 0,00 2,67 0,00 5,34 1
    Pet lahve 2,59 0,00 2,59 0,00 5,18 1
    Papír 16,77 0,00 16,77 0,00 33,54 1
                44,00  
7010001673                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,10 0,00 4,20 0
    Papír 0,00 0,00 24,77 0,00 49,54 0
                54,00  
7010001679                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,76 0,00 23,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,43 0,00 18,86 0
    Papír 0,00 0,00 80,80 0,00 161,60 0
                204,00  
7010001682                
    Papír 0,00 0,00 0,75 0,00 1,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,74 0,00 3,48 0
                5,00  
7010001686                
    Pet lahve 0,00 0,00 0,96 0,00 1,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,87 0,00 5,74 0
    Papír 23,60 0,00 94,41 0,00 188,82 4
                196,00  
7010001690                
    Pet lahve 6,21 0,00 12,43 0,00 24,86 5
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,69 0,00 3,38 0
                28,00  
7010001767                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,40 0,00 6,80 0
    Papír 7,88 0,00 74,31 0,00 148,62 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,79 0,00 9,58 0
                165,00  
7010001777                
    Papír 0,00 0,00 270,40 0,00 540,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,41 0,00 8,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,74 0,00 11,48 0
                561,00  
7010001783                
    Pet lahve 2,11 0,00 16,29 0,00 32,58 1
    Směsné plasty 2,64 0,00 5,12 0,00 10,24 1
    Papír 5,54 0,00 52,15 0,00 104,30 1
                147,00  
7010001822                
    Papír 16,29 0,00 213,27 0,00 426,54 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,39 0,00 38,78 0
    Pet lahve 4,60 0,00 42,55 0,00 85,10 2
                550,00  
7010001843                
    Papír 16,56 0,00 71,65 0,00 143,30 2
    Pet lahve 1,91 0,00 7,43 0,00 14,86 1
    Směsné plasty 2,94 0,00 22,87 0,00 45,74 2
                204,00  
7010001844                
    Směsné plasty 1,96 0,00 12,82 0,00 25,64 2
    Papír 7,54 0,00 38,02 0,00 76,04 2
    Pet lahve 1,16 0,00 5,65 0,00 11,30 1
                113,00  
7010001859                
    Papír 34,64 0,00 98,01 0,00 196,02 6
    Směsné plasty 2,57 0,00 21,96 0,00 43,92 2
                240,00  
7010001861                
    Papír 0,00 0,00 85,22 0,00 170,44 0
                170,00  
7010001870                
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,52 0,00 13,04 0
    Papír 0,00 0,00 4,21 0,00 8,42 0
                21,00  
7010001913                
    Směsné plasty 0,00 0,00 37,40 0,00 74,80 0
    Papír 14,77 0,00 125,45 0,00 250,90 2
    Pet lahve 6,18 0,00 67,45 0,00 134,90 3
                461,00  
7010001920                
    Papír 4,07 0,00 7,91 0,00 15,82 1
                16,00  
7010001930                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,52 0,00 7,04 0
    Směsné plasty 6,90 0,00 15,08 0,00 30,16 2
    Papír 8,19 0,00 14,56 0,00 29,12 1
                66,00  
7010001940                
    Papír 9,69 0,00 35,25 0,00 70,50 1
    Pet lahve 4,70 0,00 22,67 0,00 45,34 2
    Směsné plasty 3,58 0,00 19,67 0,00 39,34 1
                155,00  
7010001965                
    Pet lahve 1,51 0,00 10,11 0,00 20,22 1
    Papír 7,64 0,00 65,37 0,00 130,74 1
    Směsné plasty 1,48 0,00 6,50 0,00 13,00 1
                164,00  
7010001969                
    Papír 25,86 0,00 39,83 0,00 79,66 3
    Směsné plasty 4,76 0,00 29,52 0,00 59,04 2
    Pet lahve 2,64 0,00 4,33 0,00 8,66 1
                147,00  
7010001970                
    Papír 0,00 0,00 37,94 0,00 75,88 0
    Směsné plasty 2,72 0,00 2,72 0,00 5,44 1
    Pet lahve 2,45 0,00 2,45 0,00 4,90 1
                86,00  
7010001971                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,06 0,00 4,12 0
    Papír 28,77 0,00 93,41 0,00 186,82 2
                191,00  
7010002048                
    Papír 0,00 0,00 78,59 0,00 157,18 0
                157,00  
7010002065                
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,18 0,00 24,36 0
    Papír 5,44 0,00 72,15 0,00 144,30 1
                169,00  
7010002076                
    Papír 9,00 0,00 81,77 0,00 163,54 1
    Pet lahve 1,90 0,00 8,58 0,00 17,16 1
                181,00  
7010002161                
    Směsné plasty 6,08 0,00 21,79 0,00 43,58 3
    Pet lahve 11,06 0,00 50,81 0,00 101,62 9
    Papír 28,66 0,00 128,06 0,00 256,12 6
                401,00  
7010002172                
    Papír 9,28 0,00 54,82 0,00 109,64 1
                110,00  
7010002173                
    Papír 5,17 0,00 31,87 0,00 63,74 1
                64,00  
7010002189                
    Papír 14,99 0,00 112,32 0,00 224,64 2
    Směsné plasty 5,97 0,00 29,34 0,00 58,68 1
                283,00  
7010002229                
    Pet lahve 0,00 0,00 12,47 0,00 24,94 0
    Papír 0,00 0,00 13,92 0,00 27,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,72 0,00 27,44 0
                80,00  
7010002244                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,69 0,00 9,38 0
                9,00  
7010002266                
    Směsné plasty 0,99 0,00 14,63 0,00 29,26 1
    Papír 8,16 0,00 93,97 0,00 187,94 1
                217,00  
7010002270                
    Směsné plasty 1,56 0,00 32,80 0,00 65,60 1
    Papír 15,02 0,00 269,29 0,00 538,58 2
                604,00  
7010002319                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,13 0,00 12,26 0
    Směsné plasty 1,85 0,00 22,69 0,00 45,38 1
    Papír 0,00 0,00 69,81 0,00 139,62 0
                197,00  
7010002325                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,41 0,00 2,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,36 0,00 2,72 0
                6,00  
7010002326                
    Papír 9,60 0,00 61,94 0,00 123,88 1
    Pet lahve 1,78 0,00 19,70 0,00 39,40 1
    Směsné plasty 1,74 0,00 10,81 0,00 21,62 1
                185,00  
7010002344                
    Pet lahve 0,00 0,00 18,43 0,00 36,86 0
    Papír 0,00 0,00 58,65 0,00 117,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,28 0,00 44,56 0
                199,00  
7010002349                
    Papír 0,00 0,00 95,63 0,00 191,26 0
                191,00  
7010002409                
    Papír 0,00 0,00 109,47 0,00 218,94 0
                219,00  
7010002432                
    Papír 11,30 0,00 58,53 0,00 117,06 1
    Pet lahve 1,29 0,00 9,18 0,00 18,36 1
                135,00  
7010002449                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,91 0,00 3,82 0
    Papír 21,05 0,00 52,60 0,00 105,20 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,64 0,00 7,28 0
                116,00  
7010002464                
    Papír 0,00 0,00 120,01 0,00 240,02 0
                240,00  
7010002517                
    Pet lahve 1,86 0,00 15,70 0,00 31,40 1
    Směsné plasty 2,79 0,00 14,23 0,00 28,46 1
    Papír 7,76 0,00 203,76 0,00 407,52 1
                467,00  
7010002564                
    Papír 9,21 0,00 76,91 0,00 153,82 1
                154,00  
7010002588                
    Směsné plasty 11,05 0,00 58,78 0,00 117,56 4
    Papír 15,64 0,00 102,65 0,00 205,30 3
    Pet lahve 5,45 0,00 32,46 0,00 64,92 2
                388,00  
7010002628                
    Pet lahve 1,14 0,00 7,46 0,00 14,92 1
    Směsné plasty 1,40 0,00 4,37 0,00 8,74 1
    Papír 4,84 0,00 25,96 0,00 51,92 1
                76,00  
7010002638                
    Papír 29,38 0,00 209,46 0,00 418,92 3
                419,00  
7010002643                
    Papír 4,39 0,00 190,40 0,00 380,80 2
                381,00  
7010002674                
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,68 0,00 27,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 21,56 0,00 43,12 0
    Papír 0,00 0,00 38,65 0,00 77,30 0
                148,00  
7010002677                
    Papír 24,92 0,00 132,70 0,00 265,40 2
    Směsné plasty 2,12 0,00 19,19 0,00 38,38 1
    Pet lahve 2,44 0,00 22,44 0,00 44,88 1
                349,00  
7010002687                
    Papír 8,47 0,00 48,43 0,00 96,86 2
    Pet lahve 1,63 0,00 5,98 0,00 11,96 1
    Směsné plasty 1,94 0,00 9,59 0,00 19,18 1
                128,00  
7010002695                
    Papír 0,00 0,00 26,99 0,00 53,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,80 0,00 17,60 0
    Pet lahve 2,81 0,00 29,31 0,00 58,62 1
                130,00  
7010002705                
    Papír 29,67 0,00 115,66 0,00 231,32 3
    Pet lahve 1,35 0,00 6,31 0,00 12,62 1
    Směsné plasty 1,79 0,00 13,03 0,00 26,06 2
                270,00  
7010002719                
    Směsné plasty 2,53 0,00 12,31 0,00 24,62 1
    Papír 11,85 0,00 81,38 0,00 162,76 1
    Pet lahve 1,80 0,00 13,16 0,00 26,32 1
                214,00  
7010002721                
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,54 0,00 21,08 0
    Papír 0,00 0,00 38,26 0,00 76,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,30 0,00 4,60 0
                102,00  
7010002755                
    Papír 48,24 0,00 206,95 0,00 413,90 7
    Pet lahve 1,06 0,00 2,66 0,00 5,32 1
                419,00  
7010002756                
    Papír 0,00 0,00 34,88 0,00 69,76 0
                70,00  
7010002760                
    Papír 8,41 0,00 139,16 0,00 278,32 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,37 0,00 8,74 0
    Směsné plasty 3,24 0,00 23,02 0,00 46,04 1
                333,00  
7010002770                
    Pet lahve 5,19 0,00 41,50 0,00 83,00 2
    Papír 4,29 0,00 85,55 0,00 171,10 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,97 0,00 25,94 0
                280,00  
7010002843                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,28 0,00 12,56 0
    Papír 0,00 0,00 63,88 0,00 127,76 0
                140,00  
7010002867                
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,75 0,00 19,50 0
    Papír 0,00 0,00 55,99 0,00 111,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,77 0,00 11,54 0
                143,00  
7010002920                
    Papír 17,62 0,00 17,62 0,00 35,24 2
    Směsné plasty 1,83 0,00 10,57 0,00 21,14 1
    Pet lahve 1,80 0,00 12,46 0,00 24,92 1
                81,00  
7010002938                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,06 0,00 6,12 0
                6,00  
7010002951                
    Papír 0,00 0,00 14,53 0,00 29,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,72 0,00 21,44 0
                51,00  
7010002980                
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,66 0,00 15,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,55 0,00 23,10 0
    Papír 0,00 0,00 41,75 0,00 83,50 0
                122,00  
7010002989                
    Pet lahve 0,00 0,00 0,62 0,00 1,24 0
    Papír 8,91 0,00 18,15 0,00 36,30 1
                38,00  
7010002993                
    Směsné plasty 3,04 0,00 19,32 0,00 38,64 1
    Papír 4,45 0,00 28,42 0,00 56,84 1
    Pet lahve 3,99 0,00 15,65 0,00 31,30 2
                127,00  
7010003024                
    Směsné plasty 6,41 0,00 22,72 0,00 45,44 3
    Papír 4,02 0,00 57,32 0,00 114,64 1
                160,00  
7010003049                
    Papír 14,45 0,00 127,87 0,00 255,74 3
                256,00  
7010003082                
    Papír 13,40 0,00 116,26 0,00 232,52 2
    Pet lahve 1,70 0,00 6,76 0,00 13,52 1
    Směsné plasty 4,86 0,00 17,86 0,00 35,72 2
                282,00  
7010003128                
    Směsné plasty 2,11 0,00 17,41 0,00 34,82 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,44 0,00 8,88 0
    Papír 6,54 0,00 70,52 0,00 141,04 1
                185,00  
7010003140                
    Papír 90,91 0,00 160,56 0,00 321,12 8
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,16 0,00 10,32 0
                331,00  
7010003150                
    Papír 0,00 0,00 89,74 0,00 179,48 0
                179,00  
7010003153                
    Směsné plasty 2,47 0,00 28,25 0,00 56,50 1
    Papír 6,45 0,00 87,73 0,00 175,46 1
                232,00  
7010003160                
    Papír 8,72 0,00 57,77 0,00 115,54 2
    Pet lahve 1,62 0,00 11,25 0,00 22,50 1
    Směsné plasty 3,86 0,00 44,93 0,00 89,86 2
                228,00  
7010003180                
    Papír 14,13 0,00 98,22 0,00 196,44 1
    Pet lahve 0,00 0,00 9,24 0,00 18,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,62 0,00 45,24 0
                260,00  
7010003182                
    Papír 9,54 0,00 79,46 0,00 158,92 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,02 0,00 10,04 0
    Směsné plasty 1,75 0,00 18,94 0,00 37,88 1
                207,00  
7010003189                
    Papír 25,79 0,00 137,53 0,00 275,06 1
    Pet lahve 2,28 0,00 2,28 0,00 4,56 1
    Směsné plasty 5,70 0,00 11,31 0,00 22,62 1
                302,00  
7010003195                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,29 0,00 4,58 0
    Směsné plasty 2,25 0,00 17,49 0,00 34,98 1
    Papír 4,32 0,00 70,53 0,00 141,06 1
                181,00  
7010003205                
    Papír 0,00 0,00 33,64 0,00 67,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,31 0,00 8,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,59 0,00 17,18 0
                93,00  
7010003210                
    Papír 20,38 0,00 81,66 0,00 163,32 2
    Pet lahve 1,10 0,00 4,85 0,00 9,70 1
    Směsné plasty 1,97 0,00 5,41 0,00 10,82 1
                184,00  
7010003227                
    Papír 0,00 0,00 1,85 0,00 3,70 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,64 0,00 9,28 0
                13,00  
7010003236                
    Papír 4,05 0,00 50,45 0,00 100,90 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,63 0,00 3,26 0
    Směsné plasty 1,91 0,00 12,28 0,00 24,56 1
                129,00  
7010003253                
    Papír 31,27 0,00 98,07 0,00 196,14 9
    Pet lahve 1,13 0,00 7,87 0,00 15,74 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,85 0,00 3,70 0
                216,00  
7010003257                
    Papír 8,03 0,00 78,05 0,00 156,10 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,16 0,00 4,32 0
                160,00  
7010003262                
    Pet lahve 2,78 0,00 5,71 0,00 11,42 2
                11,00  
7010003263                
    Pet lahve 1,01 0,00 4,39 0,00 8,78 1
    Papír 9,33 0,00 50,35 0,00 100,70 2
    Směsné plasty 1,64 0,00 20,84 0,00 41,68 1
                151,00  
7010003281                
    Papír 3,97 0,00 44,53 0,00 89,06 1
    Směsné plasty 1,61 0,00 34,89 0,00 69,78 1
    Pet lahve 1,45 0,00 20,43 0,00 40,86 1
                200,00  
7010003315                
    Papír 6,44 0,00 48,73 0,00 97,46 1
    Pet lahve 1,56 0,00 5,54 0,00 11,08 1
    Směsné plasty 2,31 0,00 17,92 0,00 35,84 1
                144,00  
7010003317                
    Papír 13,97 0,00 69,05 0,00 138,10 2
    Směsné plasty 4,40 0,00 30,51 0,00 61,02 2
                199,00  
7010003319                
    Papír 4,25 0,00 56,78 0,00 113,56 1
    Směsné plasty 2,39 0,00 18,09 0,00 36,18 1
    Pet lahve 0,00 0,00 8,19 0,00 16,38 0
                166,00  
7010003327                
    Papír 0,00 0,00 13,88 0,00 27,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,25 0,00 10,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,13 0,00 18,26 0
                57,00  
7010003337                
    Papír 6,33 0,00 76,07 0,00 152,14 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,12 0,00 22,24 0
                174,00  
7010003395                
    Pet lahve 1,18 0,00 6,64 0,00 13,28 1
    Směsné plasty 5,05 0,00 15,51 0,00 31,02 2
    Papír 23,77 0,00 65,70 0,00 131,40 4
                176,00  
7010003422                
    Papír 3,60 0,00 46,05 0,00 92,10 1
    Směsné plasty 1,50 0,00 12,47 0,00 24,94 1
    Pet lahve 1,36 0,00 7,48 0,00 14,96 1
                132,00  
7010003424                
    Papír 12,05 0,00 41,33 0,00 82,66 2
    Směsné plasty 5,50 0,00 25,45 0,00 50,90 4
                134,00  
7010003450                
    Směsné plasty 2,60 0,00 18,97 0,00 37,94 1
    Papír 9,38 0,00 81,08 0,00 162,16 1
    Pet lahve 2,07 0,00 6,01 0,00 12,02 1
                212,00  
7010003477                
    Papír 0,00 0,00 12,91 0,00 25,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 14,12 0,00 28,24 0
                54,00  
7010003496                
    Papír 6,95 0,00 56,54 0,00 113,08 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,40 0,00 12,80 0
    Směsné plasty 7,23 0,00 31,00 0,00 62,00 2
                188,00  
7010003497                
    Směsné plasty 0,00 0,00 30,05 0,00 60,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,85 0,00 17,70 0
    Papír 0,00 0,00 39,55 0,00 79,10 0
                157,00  
7010003506                
    Papír 0,00 0,00 33,88 0,00 67,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,82 0,00 5,64 0
                73,00  
7010003533                
    Papír 0,00 0,00 25,26 0,00 50,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,95 0,00 9,90 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,11 0,00 4,22 0
                65,00  
7010003534                
    Papír 8,14 0,00 48,63 0,00 97,26 1
    Směsné plasty 2,85 0,00 17,69 0,00 35,38 1
                133,00  
7010003552                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,69 0,00 3,38 0
    Papír 0,00 0,00 4,27 0,00 8,54 0
                12,00  
7010003553                
    Pet lahve 1,37 0,00 4,01 0,00 8,02 1
    Papír 15,72 0,00 109,11 0,00 218,22 2
    Směsné plasty 1,91 0,00 8,13 0,00 16,26 1
                243,00  
7010003558                
    Papír 9,75 0,00 85,25 0,00 170,50 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,91 0,00 5,82 0
    Směsné plasty 4,77 0,00 20,94 0,00 41,88 3
                218,00  
7010003567                
    Papír 0,00 0,00 70,16 0,00 140,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,46 0,00 12,92 0
                153,00  
7010003571                
    Pet lahve 1,46 0,00 3,35 0,00 6,70 1
    Směsné plasty 1,75 0,00 15,60 0,00 31,20 1
    Papír 7,30 0,00 75,41 0,00 150,82 1
                189,00  
7010003589                
    Papír 17,03 0,00 44,80 0,00 89,60 3
    Směsné plasty 4,42 0,00 20,29 0,00 40,58 2
                130,00  
7010003594                
    Papír 0,00 0,00 257,44 0,00 514,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,79 0,00 19,58 0
                534,00  
7010003602                
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,23 0,00 26,46 0
    Papír 0,00 0,00 32,88 0,00 65,76 0
                92,00  
7010003621                
    Pet lahve 0,00 0,00 14,45 0,00 28,90 0
    Papír 4,62 0,00 63,38 0,00 126,76 1
    Směsné plasty 2,88 0,00 21,08 0,00 42,16 1
                198,00  
7010003637                
    Papír 4,87 0,00 96,94 0,00 193,88 1
    Směsné plasty 2,73 0,00 49,59 0,00 99,18 2
                293,00  
7010003639                
    Směsné plasty 1,62 0,00 8,65 0,00 17,30 1
    Papír 4,16 0,00 20,89 0,00 41,78 2
                59,00  
7010003640                
    Papír 13,73 0,00 71,83 0,00 143,66 2
    Pet lahve 0,41 0,00 0,99 0,00 1,98 1
    Směsné plasty 2,47 0,00 10,65 0,00 21,30 1
                167,00  
7010003645                
    Pet lahve 0,00 0,00 20,03 0,00 40,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,28 0,00 24,56 0
    Papír 0,00 0,00 6,47 0,00 12,94 0
                78,00  
7010003659                
    Papír 5,92 0,00 46,10 0,00 92,20 2
    Směsné plasty 7,45 0,00 27,57 0,00 55,14 3
                147,00  
7010003661                
    Papír 31,28 0,00 181,60 0,00 363,20 2
    Pet lahve 3,48 0,00 16,44 0,00 32,88 2
    Směsné plasty 3,89 0,00 27,97 0,00 55,94 2
                452,00  
7010003673                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,22 0,00 4,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,07 0,00 26,14 0
    Papír 0,00 0,00 62,14 0,00 124,28 0
                155,00  
7010003678                
    Papír 0,00 0,00 19,39 0,00 38,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,74 0,00 9,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,16 0,00 6,32 0
                55,00  
7010003689                
    Papír 5,72 0,00 46,17 0,00 92,34 1
    Směsné plasty 1,63 0,00 15,25 0,00 30,50 1
                123,00  
7010003701                
    Papír 0,00 0,00 55,24 0,00 110,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,96 0,00 13,92 0
    Pet lahve 2,71 0,00 9,50 0,00 19,00 1
                143,00  
7010003724                
    Papír 0,00 0,00 165,11 0,00 330,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,98 0,00 13,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,33 0,00 16,66 0
                361,00  
7010003751                
    Papír 0,00 0,00 109,24 0,00 218,48 0
                218,00  
7010003814                
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,89 0,00 23,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,79 0,00 11,58 0
    Papír 0,00 0,00 29,64 0,00 59,28 0
                95,00  
7010003828                
    Papír 5,78 0,00 111,46 0,00 222,92 1
    Pet lahve 0,00 0,00 35,84 0,00 71,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,52 0,00 23,04 0
                318,00  
7010003837                
    Směsné plasty 7,52 0,00 42,49 0,00 84,98 2
    Papír 13,39 0,00 99,26 0,00 198,52 2
                284,00  
7010003849                
    Směsné plasty 3,83 0,00 6,25 0,00 12,50 1
    Papír 9,87 0,00 44,79 0,00 89,58 2
    Pet lahve 6,64 0,00 45,17 0,00 90,34 3
                192,00  
7010003872                
    Směsné plasty 1,30 0,00 10,61 0,00 21,22 1
    Pet lahve 4,79 0,00 22,88 0,00 45,76 4
    Papír 13,22 0,00 96,12 0,00 192,24 2
                259,00  
7010003876                
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,88 0,00 31,76 0
    Papír 0,00 0,00 14,29 0,00 28,58 0
                60,00  
7010003885                
    Papír 5,72 0,00 107,13 0,00 214,26 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,12 0,00 8,24 0
    Směsné plasty 2,92 0,00 11,19 0,00 22,38 1
                245,00  
7010003903                
    Papír 20,11 0,00 79,43 0,00 158,86 2
    Směsné plasty 4,14 0,00 9,19 0,00 18,38 2
                177,00  
7010003938                
    Směsné plasty 2,09 0,00 28,19 0,00 56,38 1
    Papír 9,79 0,00 97,80 0,00 195,60 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,56 0,00 9,12 0
                261,00  
7010003939                
    Papír 5,20 0,00 55,78 0,00 111,56 1
    Pet lahve 1,58 0,00 12,07 0,00 24,14 1
    Směsné plasty 3,07 0,00 22,86 0,00 45,72 1
                181,00  
7010003970                
    Papír 7,09 0,00 41,28 0,00 82,56 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,01 0,00 20,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,97 0,00 7,94 0
                111,00  
7010003973                
    Papír 0,00 0,00 33,40 0,00 66,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,38 0,00 40,76 0
                108,00  
7010003985                
    Papír 0,00 0,00 263,18 0,00 526,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,64 0,00 11,28 0
                538,00  
7010003989                
    Pet lahve 4,15 0,00 15,08 0,00 30,16 2
    Směsné plasty 4,71 0,00 16,50 0,00 33,00 2
    Papír 10,33 0,00 63,79 0,00 127,58 2
                191,00  
7010003994                
    Papír 5,82 0,00 38,89 0,00 77,78 2
                78,00  
7010004008                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,59 0,00 7,18 0
    Směsné plasty 3,63 0,00 11,50 0,00 23,00 1
    Papír 16,90 0,00 42,74 0,00 85,48 2
                116,00  
7010004009                
    Směsné plasty 2,13 0,00 28,02 0,00 56,04 1
    Papír 0,00 0,00 30,32 0,00 60,64 0
    Pet lahve 2,12 0,00 26,21 0,00 52,42 1
                169,00  
7010004019                
    Papír 0,00 0,00 61,43 0,00 122,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,46 0,00 16,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 43,53 0,00 87,06 0
                227,00  
7010004024                
    Směsné plasty 6,95 0,00 15,54 0,00 31,08 2
    Papír 16,03 0,00 86,63 0,00 173,26 2
    Pet lahve 1,57 0,00 2,51 0,00 5,02 1
                209,00  
7010004029                
    Směsné plasty 2,39 0,00 5,18 0,00 10,36 1
    Pet lahve 4,49 0,00 9,08 0,00 18,16 2
                29,00  
7010004036                
    Papír 0,00 0,00 36,81 0,00 73,62 0
    Směsné plasty 0,76 0,00 0,76 0,00 1,52 1
                75,00  
7010004041                
    Papír 7,32 0,00 32,42 0,00 64,84 1
    Směsné plasty 0,91 0,00 2,54 0,00 5,08 1
                70,00  
7010004043                
    Papír 0,00 0,00 32,26 0,00 64,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,62 0,00 13,24 0
                78,00  
7010004076                
    Papír 2,44 0,00 67,30 0,00 134,60 1
    Směsné plasty 0,78 0,00 3,40 0,00 6,80 1
                141,00  
7010004082                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,60 0,00 3,20 0
    Papír 29,54 0,00 91,78 0,00 183,56 5
                187,00  
7010004083                
    Směsné plasty 2,54 0,00 21,22 0,00 42,44 1
    Papír 2,27 0,00 34,88 0,00 69,76 1
    Pet lahve 3,35 0,00 10,33 0,00 20,66 1
                133,00  
7010004085                
    Papír 2,55 0,00 139,09 0,00 278,18 1
    Směsné plasty 1,45 0,00 20,94 0,00 41,88 1
                320,00  
7010004095                
    Směsné plasty 3,95 0,00 16,61 0,00 33,22 2
    Papír 31,22 0,00 90,15 0,00 180,30 3
    Pet lahve 0,00 0,00 3,21 0,00 6,42 0
                220,00  
7010004100                
    Papír 0,00 0,00 19,05 0,00 38,10 0
                38,00  
7010004116                
    Papír 0,00 0,00 22,39 0,00 44,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,13 0,00 6,26 0
                51,00  
7010004125                
    Papír 13,29 0,00 150,00 0,00 300,00 2
    Směsné plasty 1,25 0,00 9,52 0,00 19,04 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,51 0,00 3,02 0
                322,00  
7010004140                
    Papír 0,00 0,00 72,20 0,00 144,40 0
                144,00  
7010004145                
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,23 0,00 12,46 0
    Papír 0,00 0,00 6,76 0,00 13,52 0
                26,00  
7010004155                
    Papír 14,49 0,00 146,89 0,00 293,78 2
    Pet lahve 2,71 0,00 17,38 0,00 34,76 1
    Směsné plasty 5,84 0,00 36,03 0,00 72,06 2
                401,00  
7010004156                
    Papír 6,99 0,00 79,22 0,00 158,44 1
    Směsné plasty 1,87 0,00 22,32 0,00 44,64 1
                203,00  
7010004160                
    Pet lahve 2,40 0,00 5,86 0,00 11,72 1
    Směsné plasty 1,98 0,00 21,70 0,00 43,40 1
    Papír 11,81 0,00 83,11 0,00 166,22 2
                221,00  
7010004185                
    Směsné plasty 5,54 0,00 34,96 0,00 69,92 2
    Pet lahve 0,00 0,00 24,56 0,00 49,12 0
                119,00  
7010004191                
    Papír 0,00 0,00 38,86 0,00 77,72 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,52 0,00 9,04 0
                87,00  
7010004204                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,01 0,00 8,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,48 0,00 12,96 0
                21,00  
7010004213                
    Papír 6,86 0,00 62,51 0,00 125,02 2
    Směsné plasty 3,28 0,00 20,37 0,00 40,74 2
                166,00  
7010004224                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,35 0,00 4,70 0
                5,00  
7010004246                
    Papír 3,29 0,00 15,55 0,00 31,10 1
    Pet lahve 2,45 0,00 12,92 0,00 25,84 1
    Směsné plasty 2,28 0,00 9,74 0,00 19,48 1
                76,00  
7010004257                
    Papír 0,00 0,00 196,08 0,00 392,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,30 0,00 22,60 0
    Směsné plasty 2,70 0,00 28,73 0,00 57,46 1
                472,00  
7010004393                
    Papír 65,33 0,00 99,41 0,00 198,82 9
                199,00  
7010004483                
    Papír 11,60 0,00 22,68 0,00 45,36 1
    Směsné plasty 2,54 0,00 7,14 0,00 14,28 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,78 0,00 13,56 0
                73,00  
7010004588                
    Papír 8,89 0,00 8,89 0,00 17,78 1
                18,00  
7010004727                
    Papír 0,00 0,00 84,54 0,00 169,08 0
                169,00  
7010004865                
    Papír 0,00 0,00 4,78 0,00 9,56 0
                10,00  
7010004926                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,77 0,00 9,54 0
    Papír 8,22 0,00 63,58 0,00 127,16 1
    Směsné plasty 0,80 0,00 12,69 0,00 25,38 1
                162,00  
7010005142                
    Papír 0,00 0,00 48,26 0,00 96,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,59 0,00 17,18 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,66 0,00 21,32 0
                135,00  
7010005293                
    Papír 0,00 0,00 14,76 0,00 29,52 0
                30,00  
7010005705                
    Papír 4,76 0,00 56,16 0,00 112,32 1
    Pet lahve 1,31 0,00 10,26 0,00 20,52 1
    Směsné plasty 1,40 0,00 9,78 0,00 19,56 1
                152,00  
7010005723                
    Papír 6,28 0,00 38,43 0,00 76,86 2
    Pet lahve 2,84 0,00 19,63 0,00 39,26 2
    Směsné plasty 4,42 0,00 25,17 0,00 50,34 2
                166,00  
7010005741                
    Papír 25,71 0,00 84,53 0,00 169,06 4
    Pet lahve 0,64 0,00 5,89 0,00 11,78 1
    Směsné plasty 1,95 0,00 41,63 0,00 83,26 1
                264,00  
7010005749                
    Papír 17,13 0,00 78,57 0,00 157,14 2
    Směsné plasty 1,69 0,00 7,24 0,00 14,48 1
    Pet lahve 5,70 0,00 15,83 0,00 31,66 3
                203,00  
7010005751                
    Papír 0,00 0,00 64,51 0,00 129,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,91 0,00 3,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,50 0,00 3,00 0
                136,00  
7010005784                
    Papír 5,21 0,00 26,09 0,00 52,18 1
                52,00  
7010005791                
    Papír 11,44 0,00 47,47 0,00 94,94 1
    Pet lahve 3,20 0,00 9,13 0,00 18,26 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,19 0,00 6,38 0
                120,00  
7010005811                
    Papír 0,00 0,00 64,17 0,00 128,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,47 0,00 4,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,46 0,00 2,92 0
                136,00  
7010005820                
    Směsné plasty 5,48 0,00 23,49 0,00 46,98 3
    Papír 14,61 0,00 91,37 0,00 182,74 2
                230,00  
7010005822                
    Papír 21,34 0,00 169,75 0,00 339,50 4
    Směsné plasty 7,73 0,00 53,38 0,00 106,76 3
                446,00  
7010005835                
    Papír 0,00 0,00 116,57 0,00 233,14 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,92 0,00 25,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,24 0,00 20,48 0
                279,00  
7010005847                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,47 0,00 16,94 0
    Papír 11,90 0,00 69,64 0,00 139,28 1
    Pet lahve 1,32 0,00 10,15 0,00 20,30 1
                177,00  
7010005856                
    Směsné plasty 5,32 0,00 42,20 0,00 84,40 3
    Pet lahve 4,56 0,00 33,76 0,00 67,52 2
    Papír 10,04 0,00 86,09 0,00 172,18 1
                324,00  
7010005865                
    Papír 0,00 0,00 31,63 0,00 63,26 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,04 0,00 8,08 0
                71,00  
7010005879                
    Papír 7,93 0,00 62,08 0,00 124,16 1
    Pet lahve 2,24 0,00 19,54 0,00 39,08 1
    Směsné plasty 1,84 0,00 14,32 0,00 28,64 1
                192,00  
7010006030                
    Papír 7,86 0,00 61,85 0,00 123,70 1
    Směsné plasty 2,38 0,00 17,24 0,00 34,48 1
                158,00  
7010006048                
    Papír 19,04 0,00 163,78 0,00 327,56 2
    Pet lahve 1,22 0,00 11,00 0,00 22,00 1
    Směsné plasty 1,02 0,00 12,56 0,00 25,12 1
                375,00  
7010006052                
    Směsné plasty 5,55 0,00 13,84 0,00 27,68 3
    Papír 0,00 0,00 10,22 0,00 20,44 0
                48,00  
7010006054                
    Papír 27,59 0,00 175,02 0,00 350,04 2
    Pet lahve 2,02 0,00 5,83 0,00 11,66 1
    Směsné plasty 2,79 0,00 12,75 0,00 25,50 1
                387,00  
7010006097                
    Pet lahve 0,00 0,00 27,06 0,00 54,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 43,99 0,00 87,98 0
    Papír 0,00 0,00 157,17 0,00 314,34 0
                456,00  
7010006103                
    Papír 31,88 0,00 83,14 0,00 166,28 2
    Pet lahve 1,99 0,00 8,34 0,00 16,68 1
    Směsné plasty 2,36 0,00 11,76 0,00 23,52 1
                206,00  
7010006104                
    Papír 3,87 0,00 92,09 0,00 184,18 1
    Pet lahve 4,19 0,00 29,97 0,00 59,94 2
    Směsné plasty 2,11 0,00 17,07 0,00 34,14 1
                278,00  
7010006106                
    Směsné plasty 0,41 0,00 3,11 0,00 6,22 1
    Papír 2,12 0,00 21,80 0,00 43,60 1
    Pet lahve 0,76 0,00 0,76 0,00 1,52 1
                51,00  
7010006112                
    Papír 6,94 0,00 59,98 0,00 119,96 1
    Pet lahve 1,30 0,00 11,64 0,00 23,28 1
    Směsné plasty 0,74 0,00 9,22 0,00 18,44 1
                162,00  
7010006123                
    Papír 4,51 0,00 58,80 0,00 117,60 1
    Pet lahve 1,02 0,00 1,02 0,00 2,04 1
    Směsné plasty 1,48 0,00 17,34 0,00 34,68 1
                154,00  
7010006126                
    Papír 4,13 0,00 22,99 0,00 45,98 1
    Pet lahve 2,78 0,00 11,02 0,00 22,04 2
    Směsné plasty 1,30 0,00 3,32 0,00 6,64 1
                75,00  
7010006152                
    Papír 0,00 0,00 16,05 0,00 32,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,84 0,00 23,68 0
                56,00  
7010006155                
    Papír 2,48 0,00 14,11 0,00 28,22 1
    Směsné plasty 1,12 0,00 12,15 0,00 24,30 1
                53,00  
7010006167                
    Papír 0,00 0,00 58,87 0,00 117,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,12 0,00 4,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,60 0,00 17,20 0
                139,00  
7010006179                
    Pet lahve 0,00 0,00 25,43 0,00 50,86 0
    Papír 5,30 0,00 82,67 0,00 165,34 1
    Směsné plasty 10,05 0,00 91,95 0,00 183,90 5
                400,00  
7010006193                
    Směsné plasty 5,30 0,00 14,76 0,00 29,52 2
    Papír 2,99 0,00 28,47 0,00 56,94 1
    Pet lahve 4,23 0,00 19,54 0,00 39,08 2
                126,00  
7010006208                
    Papír 4,93 0,00 131,28 0,00 262,56 1
                263,00  
7010006215                
    Papír 0,00 0,00 40,54 0,00 81,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,54 0,00 17,08 0
                98,00  
7010006227                
    Pet lahve 0,00 0,00 17,83 0,00 35,66 0
    Papír 35,07 0,00 251,17 0,00 502,34 4
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,62 0,00 19,24 0
                557,00  
7010006233                
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,24 0,00 8,48 0
    Papír 0,00 0,00 52,18 0,00 104,36 0
                113,00  
7010006235                
    Papír 5,83 0,00 56,28 0,00 112,56 1
    Směsné plasty 2,47 0,00 18,04 0,00 36,08 1
                149,00  
7010006261                
    Papír 0,00 0,00 84,82 0,00 169,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,24 0,00 42,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,33 0,00 12,66 0
                225,00  
7010006274                
    Papír 4,80 0,00 36,32 0,00 72,64 1
    Pet lahve 1,27 0,00 9,80 0,00 19,60 1
    Směsné plasty 2,39 0,00 9,16 0,00 18,32 1
                111,00  
7010006279                
    Pet lahve 1,90 0,00 4,02 0,00 8,04 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,82 0,00 7,64 0
                16,00  
7010006280                
    Papír 0,00 0,00 15,14 0,00 30,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,48 0,00 2,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,83 0,00 5,66 0
                39,00  
7010006297                
    Papír 0,00 0,00 68,17 0,00 136,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,09 0,00 22,18 0
                159,00  
7010006312                
    Papír 0,00 0,00 238,93 0,00 477,86 0
                478,00  
7010006319                
    Papír 13,94 0,00 103,30 0,00 206,60 3
    Pet lahve 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0
    Směsné plasty 11,14 0,00 46,52 0,00 93,04 4
                302,00  
7010006321                
    Papír 0,00 0,00 232,15 0,00 464,30 0
    Pet lahve 7,93 0,00 32,40 0,00 64,80 1
    Pet lahve 0,00 0,00 0,00 7,89 0,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,01 0,00 24,02 0
                553,00  
7010006329                
    Papír 0,00 0,00 5,84 0,00 11,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,02 0,00 4,04 0
                16,00  
7010006336                
    Papír 0,00 0,00 69,81 0,00 139,62 0
    Pet lahve 2,45 0,00 11,38 0,00 22,76 1
    Směsné plasty 2,63 0,00 12,43 0,00 24,86 1
                187,00  
7010006364                
    Papír 0,00 0,00 12,80 0,00 25,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,70 0,00 7,40 0
                33,00  
7010006379                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,12 0,00 22,24 0
    Papír 0,00 0,00 58,20 0,00 116,40 0
    Směsné plasty 0,75 0,00 4,93 0,00 9,86 1
                149,00  
7010006394                
    Papír 15,52 0,00 15,52 0,00 31,04 2
    Směsné plasty 1,88 0,00 1,88 0,00 3,76 1
                35,00  
7010006412                
    Papír 24,25 0,00 142,19 0,00 284,38 2
    Pet lahve 4,72 0,00 16,63 0,00 33,26 2
    Směsné plasty 2,30 0,00 12,59 0,00 25,18 1
                343,00  
7010006419                
    Papír 4,97 0,00 13,76 0,00 27,52 1
    Směsné plasty 1,26 0,00 4,55 0,00 9,10 1
                37,00  
7010006420                
    Papír 0,00 0,00 93,35 0,00 186,70 0
    Pet lahve 1,29 0,00 14,45 0,00 28,90 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,12 0,00 32,24 0
                248,00  
7010006474                
    Papír 9,07 0,00 52,92 0,00 105,84 1
    Pet lahve 2,08 0,00 6,38 0,00 12,76 2
    Směsné plasty 2,67 0,00 18,06 0,00 36,12 2
                155,00  
7010006475                
    Papír 11,19 0,00 141,97 0,00 283,94 1
    Pet lahve 0,00 0,00 7,41 0,00 14,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,66 0,00 39,32 0
                338,00  
7010006478                
    Papír 0,00 0,00 92,64 0,00 185,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,60 0,00 9,20 0
    Směsné plasty 2,21 0,00 6,23 0,00 12,46 1
                207,00  
7010006488                
    Papír 28,89 0,00 174,54 0,00 349,08 2
                349,00  
7010006512                
    Pet lahve 2,03 0,00 2,03 0,00 4,06 1
    Papír 23,11 0,00 23,11 0,00 46,22 3
                50,00  
7010006551                
    Papír 0,00 0,00 18,16 0,00 36,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 14,66 0,00 29,32 0
    Směsné plasty 17,87 0,00 87,11 0,00 174,22 7
                240,00  
7010006575                
    Papír 12,54 0,00 63,17 0,00 126,34 3
    Směsné plasty 4,56 0,00 22,13 0,00 44,26 1
                171,00  
7010006576                
    Papír 0,00 0,00 41,72 0,00 83,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,66 0,00 9,32 0
                93,00  
7010006595                
    Papír 25,02 0,00 105,75 0,00 211,50 3
    Pet lahve 1,88 0,00 4,06 0,00 8,12 1
    Směsné plasty 1,12 0,00 15,82 0,00 31,64 1
                251,00  
7010006605                
    Papír 0,00 0,00 33,44 0,00 66,88 0
                67,00  
7010006611                
    Papír 3,38 0,00 36,30 0,00 72,60 1
    Směsné plasty 1,75 0,00 5,22 0,00 10,44 1
                83,00  
7010006630                
    Papír 4,84 0,00 30,50 0,00 61,00 1
    Pet lahve 0,00 0,00 7,04 0,00 14,08 0
    Směsné plasty 3,92 0,00 17,88 0,00 35,76 2
                111,00  
7010006645                
    Papír 5,37 0,00 32,58 0,00 65,16 2
    Směsné plasty 1,40 0,00 9,38 0,00 18,76 1
    Pet lahve 1,79 0,00 12,19 0,00 24,38 1
                108,00  
7010006648                
    Papír 0,00 0,00 85,03 0,00 170,06 0
    Pet lahve 3,13 0,00 11,19 0,00 22,38 2
    Směsné plasty 3,84 0,00 26,70 0,00 53,40 2
                246,00  
7010006658                
    Papír 14,63 0,00 74,32 0,00 148,64 2
    Pet lahve 1,35 0,00 5,55 0,00 11,10 1
    Směsné plasty 2,50 0,00 11,80 0,00 23,60 1
                183,00  
7010006670                
    Papír 9,86 0,00 65,64 0,00 131,28 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,63 0,00 5,26 0
    Směsné plasty 3,78 0,00 22,53 0,00 45,06 2
                182,00  
7010006677                
    Papír 5,93 0,00 95,16 0,00 190,32 1
    Směsné plasty 1,37 0,00 11,06 0,00 22,12 1
                212,00  
7010006698                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,75 0,00 17,50 0
    Papír 0,00 0,00 37,36 0,00 74,72 0
                92,00  
7010006701                
    Papír 5,14 0,00 17,16 0,00 34,32 1
    Pet lahve 16,94 0,00 74,05 0,00 148,10 5
    Směsné plasty 2,37 0,00 8,99 0,00 17,98 1
                200,00  
7010006742                
    Papír 13,04 0,00 141,27 0,00 282,54 3
    Pet lahve 2,39 0,00 3,42 0,00 6,84 1
    Směsné plasty 5,54 0,00 16,16 0,00 32,32 2
                322,00  
7010006752                
    Papír 2,60 0,00 28,91 0,00 57,82 1
    Směsné plasty 2,27 0,00 23,70 0,00 47,40 1
                105,00  
7010006757                
    Papír 0,00 0,00 9,16 0,00 18,32 0
    Pet lahve 1,63 0,00 9,10 0,00 18,20 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,99 0,00 15,98 0
                53,00  
7010006779                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,86 0,00 9,72 0
    Směsné plasty 1,78 0,00 14,58 0,00 29,16 1
    Papír 0,00 0,00 29,06 0,00 58,12 0
                97,00  
7010006804                
    Papír 18,05 0,00 77,59 0,00 155,18 3
    Pet lahve 1,53 0,00 4,22 0,00 8,44 1
    Směsné plasty 2,87 0,00 8,81 0,00 17,62 2
                181,00  
7010006845                
    Papír 48,93 0,00 143,84 0,00 287,68 6
    Pet lahve 1,13 0,00 6,92 0,00 13,84 1
    Směsné plasty 2,39 0,00 27,56 0,00 55,12 1
                357,00  
7010006846                
    Papír 102,85 0,00 273,42 0,00 546,84 11
    Směsné plasty 5,94 0,00 18,46 0,00 36,92 2
                584,00  
7010006862                
    Papír 0,00 0,00 5,81 0,00 11,62 0
    Pet lahve 3,05 0,00 23,54 0,00 47,08 2
    Směsné plasty 1,66 0,00 12,34 0,00 24,68 1
                83,00  
7010006864                
    Papír 0,00 0,00 56,08 0,00 112,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,06 0,00 26,12 0
                138,00  
7010006874                
    Papír 15,84 0,00 185,91 0,00 371,82 3
    Pet lahve 0,00 0,00 4,81 0,00 9,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,75 0,00 35,50 0
                417,00  
7010006878                
    Papír 0,00 0,00 22,17 0,00 44,34 0
                44,00  
7010006879                
    Papír 14,56 0,00 36,29 0,00 72,58 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,98 0,00 3,96 0
    Směsné plasty 2,73 0,00 8,73 0,00 17,46 1
                94,00  
7010006884                
    Papír 0,00 0,00 289,13 0,00 578,26 0
                578,00  
7010006940                
    Papír 30,33 0,00 315,23 0,00 630,46 4
    Pet lahve 2,86 0,00 28,36 0,00 56,72 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,85 0,00 33,70 0
                721,00  
7010006976                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,22 0,00 8,44 0
    Papír 4,63 0,00 47,11 0,00 94,22 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,47 0,00 30,94 0
                134,00  
7010007004                
    Papír 4,50 0,00 63,84 0,00 127,68 1
    Pet lahve 3,40 0,00 11,59 0,00 23,18 1
    Směsné plasty 2,53 0,00 20,09 0,00 40,18 1
                191,00  
7010007022                
    Papír 10,89 0,00 76,16 0,00 152,32 2
    Pet lahve 3,34 0,00 14,95 0,00 29,90 2
    Směsné plasty 6,45 0,00 34,69 0,00 69,38 3
                252,00  
7010007035                
    Papír 0,00 0,00 4,75 0,00 9,50 0
    Pet lahve 6,06 0,00 61,19 0,00 122,38 3
                132,00  
7010007043                
    Papír 7,78 0,00 23,01 0,00 46,02 2
    Pet lahve 1,61 0,00 1,61 0,00 3,22 1
    Směsné plasty 8,05 0,00 15,05 0,00 30,10 4
                79,00  
7010007048                
    Papír 0,00 0,00 39,32 0,00 78,64 0
    Pet lahve 3,79 0,00 13,48 0,00 26,96 2
                106,00  
7010007059                
    Papír 30,55 0,00 245,97 0,00 491,94 4
    Pet lahve 1,84 0,00 3,74 0,00 7,48 1
    Směsné plasty 2,53 0,00 25,26 0,00 50,52 1
                550,00  
7010007062                
    Papír 7,99 0,00 58,88 0,00 117,76 1
    Směsné plasty 1,96 0,00 17,33 0,00 34,66 1
                152,00  
7010007070                
    Papír 3,81 0,00 66,07 0,00 132,14 1
    Pet lahve 2,28 0,00 19,28 0,00 38,56 1
    Směsné plasty 8,47 0,00 27,62 0,00 55,24 4
                226,00  
7010007076                
    Papír 8,49 0,00 179,88 0,00 359,76 1
    Pet lahve 2,06 0,00 21,36 0,00 42,72 2
    Směsné plasty 3,88 0,00 27,41 0,00 54,82 3
                457,00  
7010007158                
    Papír 8,99 0,00 92,11 0,00 184,22 1
    Pet lahve 3,89 0,00 21,32 0,00 42,64 2
    Směsné plasty 1,56 0,00 8,17 0,00 16,34 1
                243,00  
7010007187                
    Papír 0,00 0,00 171,67 0,00 343,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,61 0,00 11,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,90 0,00 19,80 0
                374,00  
7010007193                
    Papír 4,03 0,00 43,16 0,00 86,32 1
    Pet lahve 2,33 0,00 15,72 0,00 31,44 1
    Směsné plasty 2,08 0,00 10,98 0,00 21,96 1
                140,00  
7010007200                
    Papír 3,00 0,00 29,57 0,00 59,14 1
    Směsné plasty 2,59 0,00 19,80 0,00 39,60 1
                99,00  
7010007212                
    Papír 4,23 0,00 74,72 0,00 149,44 1
    Pet lahve 1,47 0,00 9,89 0,00 19,78 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,85 0,00 27,70 0
                197,00  
7010007259                
    Papír 6,82 0,00 49,80 0,00 99,60 1
    Pet lahve 2,30 0,00 16,23 0,00 32,46 1
    Směsné plasty 3,27 0,00 23,54 0,00 47,08 1
                179,00  
7010007263                
    Papír 0,00 0,00 31,19 0,00 62,38 0
    Pet lahve 1,19 0,00 10,74 0,00 21,48 1
    Směsné plasty 1,66 0,00 8,43 0,00 16,86 1
                101,00  
7010007268                
    Papír 0,00 0,00 98,54 0,00 197,08 0
    Pet lahve 1,79 0,00 9,77 0,00 19,54 1
    Směsné plasty 2,33 0,00 15,89 0,00 31,78 1
                248,00  
7010007271                
    Papír 10,81 0,00 29,81 0,00 59,62 2
    Pet lahve 8,33 0,00 29,19 0,00 58,38 6
    Směsné plasty 2,64 0,00 9,46 0,00 18,92 1
                137,00  
7010007280                
    Papír 4,83 0,00 68,60 0,00 137,20 1
    Pet lahve 4,83 0,00 21,62 0,00 43,24 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,19 0,00 40,38 0
                221,00  
7010007287                
    Papír 0,00 0,00 3,19 0,00 6,38 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,15 0,00 6,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,68 0,00 3,36 0
                16,00  
7010007354                
    Papír 0,00 0,00 27,30 0,00 54,60 0
    Pet lahve 1,82 0,00 19,50 0,00 39,00 1
    Směsné plasty 1,72 0,00 14,20 0,00 28,40 1
                122,00  
7010007388                
    Pet lahve 0,00 0,00 10,90 0,00 21,80 0
                22,00  
7010007392                
    Papír 0,00 0,00 28,21 0,00 56,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,73 0,00 9,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,62 0,00 31,24 0
                97,00  
7010007400                
    Papír 28,31 0,00 87,68 0,00 175,36 3
    Pet lahve 1,39 0,00 23,75 0,00 47,50 1
    Směsné plasty 1,47 0,00 20,69 0,00 41,38 1
                264,00  
7010007402                
    Papír 0,00 0,00 41,32 0,00 82,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,92 0,00 17,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,97 0,00 33,94 0
                134,00  
7010007413                
    Papír 0,00 0,00 262,47 0,00 524,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,86 0,00 3,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,11 0,00 4,22 0
                533,00  
7010007414                
    Pet lahve 0,00 0,00 12,36 0,00 24,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,67 0,00 11,34 0
    Papír 0,00 0,00 32,40 0,00 64,80 0
                101,00  
7010007417                
    Papír 0,00 0,00 33,55 0,00 67,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,60 0,00 39,20 0
                106,00  
7010007449                
    Papír 15,60 0,00 78,82 0,00 157,64 3
    Pet lahve 1,13 0,00 6,18 0,00 12,36 1
    Směsné plasty 1,41 0,00 9,28 0,00 18,56 1
                189,00  
7010007451                
    Papír 0,00 0,00 228,45 0,00 456,90 0
    Pet lahve 0,00 0,00 32,75 0,00 65,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 42,50 0,00 85,00 0
                607,00  
7010007459                
    Papír 8,02 0,00 48,85 0,00 97,70 2
    Pet lahve 1,85 0,00 4,18 0,00 8,36 1
    Směsné plasty 3,47 0,00 21,37 0,00 42,74 2
                149,00  
7010007477                
    Pet lahve 2,68 0,00 8,56 0,00 17,12 2
    Směsné plasty 7,95 0,00 26,50 0,00 53,00 3
    Papír 46,37 0,00 131,65 0,00 263,30 7
                333,00  
7010007478                
    Papír 6,65 0,00 46,79 0,00 93,58 1
    Pet lahve 0,00 0,00 7,19 0,00 14,38 0
    Směsné plasty 2,75 0,00 16,69 0,00 33,38 1
                141,00  
7010007487                
    Papír 3,71 0,00 43,36 0,00 86,72 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,62 0,00 5,24 0
    Směsné plasty 2,97 0,00 29,04 0,00 58,08 2
                150,00  
7010007490                
    Směsné plasty 0,00 0,00 33,77 0,00 67,54 0
    Papír 0,00 0,00 42,31 0,00 84,62 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,56 0,00 27,12 0
                179,00  
7010007515                
    Papír 12,00 0,00 75,31 0,00 150,62 3
    Směsné plasty 1,39 0,00 5,18 0,00 10,36 1
                161,00  
7010007537                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,76 0,00 19,52 0
    Papír 0,00 0,00 1,24 0,00 2,48 0
    Směsné plasty 2,80 0,00 24,89 0,00 49,78 1
                72,00  
7010007553                
    Papír 0,00 0,00 222,40 0,00 444,80 0
    Pet lahve 4,00 0,00 18,49 0,00 36,98 2
    Směsné plasty 2,33 0,00 28,35 0,00 56,70 1
                538,00  
7010007572                
    Papír 0,00 0,00 83,71 0,00 167,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,45 0,00 12,90 0
                180,00  
7010007578                
    Papír 37,18 0,00 131,99 0,00 263,98 6
    Pet lahve 2,91 0,00 16,23 0,00 32,46 1
    Směsné plasty 1,98 0,00 21,78 0,00 43,56 1
                340,00  
7010007618                
    Papír 10,15 0,00 176,67 0,00 353,34 1
    Směsné plasty 3,63 0,00 46,94 0,00 93,88 2
                447,00  
7010007629                
    Papír 19,15 0,00 86,06 0,00 172,12 2
                172,00  
7010007636                
    Papír 7,59 0,00 27,76 0,00 55,52 1
    Směsné plasty 4,02 0,00 15,49 0,00 30,98 1
                87,00  
7010007654                
    Papír 2,52 0,00 67,04 0,00 134,08 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,51 0,00 9,02 0
    Směsné plasty 2,27 0,00 17,90 0,00 35,80 1
                179,00  
7010007660                
    Papír 11,57 0,00 81,27 0,00 162,54 2
    Pet lahve 1,91 0,00 5,61 0,00 11,22 1
    Směsné plasty 2,01 0,00 11,41 0,00 22,82 1
                197,00  
7010007661                
    Papír 1,25 0,00 41,03 0,00 82,06 1
    Směsné plasty 1,90 0,00 7,94 0,00 15,88 1
                98,00  
7010007663                
    Papír 8,10 0,00 40,00 0,00 80,00 2
    Pet lahve 0,00 0,00 0,66 0,00 1,32 0
    Směsné plasty 2,29 0,00 17,00 0,00 34,00 1
                115,00  
7010007711                
    Papír 12,36 0,00 55,77 0,00 111,54 1
    Pet lahve 3,39 0,00 23,19 0,00 46,38 1
    Směsné plasty 1,98 0,00 9,87 0,00 19,74 1
                178,00  
7010007720                
    Papír 37,53 0,00 37,53 0,00 75,06 9
    Směsné plasty 9,04 0,00 57,97 0,00 115,94 4
                191,00  
7010007757                
    Papír 4,11 0,00 19,35 0,00 38,70 1
    Pet lahve 1,69 0,00 6,02 0,00 12,04 1
    Směsné plasty 2,76 0,00 10,61 0,00 21,22 2
                72,00  
7010007765                
    Papír 0,00 0,00 93,18 0,00 186,36 0
                186,00  
7010007790                
    Papír 0,00 0,00 7,09 0,00 14,18 0
    Pet lahve 3,45 0,00 21,61 0,00 43,22 3
                57,00  
7010007822                
    Papír 4,89 0,00 29,57 0,00 59,14 1
    Pet lahve 2,17 0,00 9,29 0,00 18,58 1
    Směsné plasty 1,99 0,00 17,72 0,00 35,44 1
                113,00  
7010007831                
    Papír 32,90 0,00 149,50 0,00 299,00 4
                299,00  
7010007842                
    Papír 0,00 0,00 31,74 0,00 63,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 14,47 0,00 28,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,80 0,00 23,60 0
                116,00  
7010007843                
    Papír 6,42 0,00 35,88 0,00 71,76 1
    Pet lahve 0,90 0,00 2,94 0,00 5,88 1
    Směsné plasty 3,40 0,00 17,38 0,00 34,76 1
                112,00  
7010007851                
    Papír 10,31 0,00 90,92 0,00 181,84 3
    Směsné plasty 5,94 0,00 39,17 0,00 78,34 3
                260,00  
7010007865                
    Papír 0,00 0,00 80,80 0,00 161,60 0
                162,00  
7010007871                
    Papír 51,88 0,00 51,88 0,00 103,76 7
                104,00  
7010007899                
    Papír 0,00 0,00 99,48 0,00 198,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 22,86 0,00 45,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,30 0,00 38,60 0
                283,00  
7010007901                
    Papír 4,59 0,00 80,82 0,00 161,64 1
    Pet lahve 2,36 0,00 27,80 0,00 55,60 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,36 0,00 48,72 0
                266,00  
7010007903                
    Papír 0,00 0,00 244,38 0,00 488,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 36,44 0,00 72,88 0
                562,00  
7010007930                
    Papír 14,26 0,00 158,09 0,00 316,18 1
    Pet lahve 2,08 0,00 5,55 0,00 11,10 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,69 0,00 11,38 0
                339,00  
7010007934                
    Papír 18,08 0,00 79,96 0,00 159,92 2
    Pet lahve 0,00 0,00 4,05 0,00 8,10 0
    Směsné plasty 2,21 0,00 27,84 0,00 55,68 1
                224,00  
7010007948                
    Papír 30,78 0,00 267,27 0,00 534,54 1
    Pet lahve 3,67 0,00 5,12 0,00 10,24 2
                545,00  
7010007950                
    Papír 12,87 0,00 41,01 0,00 82,02 2
    Pet lahve 5,14 0,00 14,61 0,00 29,22 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,02 0,00 10,04 0
                121,00  
7010007957                
    Papír 36,18 0,00 127,49 0,00 254,98 6
                255,00  
7010007963                
    Papír 4,82 0,00 41,94 0,00 83,88 2
    Směsné plasty 1,36 0,00 13,25 0,00 26,50 1
                110,00  
7010007970                
    Papír 0,00 0,00 91,84 0,00 183,68 0
                184,00  
7010007978                
    Papír 10,59 0,00 99,97 0,00 199,94 1
    Pet lahve 3,68 0,00 17,43 0,00 34,86 2
    Směsné plasty 5,94 0,00 28,64 0,00 57,28 2
                292,00  
7010007981                
    Papír 38,12 0,00 63,36 0,00 126,72 7
    Pet lahve 0,00 0,00 2,82 0,00 5,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,38 0,00 10,76 0
                143,00  
7010007986                
    Papír 29,15 0,00 65,98 0,00 131,96 4
    Pet lahve 6,03 0,00 6,03 0,00 12,06 1
                144,00  
7010007992                
    Papír 0,00 0,00 8,28 0,00 16,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,07 0,00 10,14 0
                27,00  
7010007999                
    Papír 0,00 0,00 51,52 0,00 103,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,20 0,00 10,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,89 0,00 41,78 0
                155,00  
7010008028                
    Papír 9,51 0,00 153,84 0,00 307,68 2
    Směsné plasty 7,98 0,00 30,92 0,00 61,84 3
                370,00  
7010008037                
    Papír 4,59 0,00 17,30 0,00 34,60 1
    Směsné plasty 4,47 0,00 37,21 0,00 74,42 2
                109,00  
7010008055                
    Papír 26,15 0,00 146,73 0,00 293,46 5
    Směsné plasty 8,54 0,00 52,07 0,00 104,14 4
                398,00  
7010008063                
    Papír 0,00 0,00 25,89 0,00 51,78 0
    Pet lahve 4,19 0,00 18,44 0,00 36,88 2
                89,00  
7010008143                
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,02 0,00 14,04 0
    Papír 0,00 0,00 15,81 0,00 31,62 0
    Pet lahve 2,04 0,00 2,04 0,00 4,08 1
                50,00  
7010008163                
    Papír 0,00 0,00 37,39 0,00 74,78 0
                75,00  
7010008164                
    Papír 3,55 0,00 47,68 0,00 95,36 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,05 0,00 2,10 0
    Směsné plasty 0,97 0,00 2,62 0,00 5,24 1
                103,00  
7010008197                
    Papír 0,00 0,00 17,84 0,00 35,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,36 0,00 10,72 0
                46,00  
7010008225                
    Papír 4,05 0,00 55,15 0,00 110,30 2
    Směsné plasty 5,38 0,00 42,44 0,00 84,88 3
                195,00  
7010008237                
    Papír 22,68 0,00 277,65 0,00 555,30 2
    Pet lahve 0,00 0,00 8,37 0,00 16,74 0
    Směsné plasty 3,93 0,00 25,09 0,00 50,18 3
                622,00  
7010008242                
    Papír 0,00 0,00 9,85 0,00 19,70 0
                20,00  
7010008249                
    Papír 0,00 0,00 19,39 0,00 38,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,10 0,00 2,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,84 0,00 33,68 0
                75,00  
7010008265                
    Papír 37,28 0,00 140,63 0,00 281,26 3
    Pet lahve 1,24 0,00 3,74 0,00 7,48 1
    Směsné plasty 6,43 0,00 15,23 0,00 30,46 3
                319,00  
7010008277                
    Papír 0,00 0,00 40,03 0,00 80,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,57 0,00 33,14 0
                113,00  
7010008315                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,74 0,00 7,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,03 0,00 10,06 0
                18,00  
7010008349                
    Papír 4,43 0,00 224,10 0,00 448,20 1
    Pet lahve 0,00 0,00 14,53 0,00 29,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,19 0,00 8,38 0
                486,00  
7010008362                
    Papír 11,30 0,00 298,50 0,00 597,00 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,43 0,00 22,86 0
                620,00  
7010008392                
    Pet lahve 2,92 0,00 13,74 0,00 27,48 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,47 0,00 2,94 0
                30,00  
7010008396                
    Papír 0,00 0,00 87,93 0,00 175,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,63 0,00 3,26 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,31 0,00 32,62 0
                212,00  
7010008415                
    Papír 5,76 0,00 56,93 0,00 113,86 1
    Pet lahve 2,04 0,00 4,04 0,00 8,08 1
    Směsné plasty 1,60 0,00 26,64 0,00 53,28 1
                175,00  
7010008440                
    Papír 0,00 0,00 29,92 0,00 59,84 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,63 0,00 7,26 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,49 0,00 28,98 0
                96,00  
7010008447                
    Papír 0,00 0,00 130,05 0,00 260,10 0
                260,00  
7010008449                
    Papír 0,00 0,00 11,68 0,00 23,36 0
    Směsné plasty 2,16 0,00 15,24 0,00 30,48 1
                54,00  
7010008494                
    Papír 0,00 0,00 35,49 0,00 70,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,71 0,00 9,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,16 0,00 26,32 0
                107,00  
7010008501                
    Papír 7,72 0,00 71,95 0,00 143,90 1
    Pet lahve 1,15 0,00 1,15 0,00 2,30 1
    Směsné plasty 1,77 0,00 13,37 0,00 26,74 1
                173,00  
7010008518                
    Papír 0,00 0,00 14,27 0,00 28,54 0
                29,00  
7010008560                
    Papír 0,00 0,00 59,64 0,00 119,28 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,90 0,00 37,80 0
                157,00  
7010008578                
    Papír 0,00 0,00 38,51 0,00 77,02 0
    Pet lahve 1,86 0,00 3,25 0,00 6,50 1
    Směsné plasty 0,69 0,00 5,74 0,00 11,48 1
                95,00  
7010008618                
    Papír 40,31 0,00 212,86 0,00 425,72 4
    Pet lahve 0,00 0,00 5,11 0,00 10,22 0
    Směsné plasty 2,61 0,00 4,42 0,00 8,84 1
                445,00  
7010008636                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,15 0,00 16,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,55 0,00 9,10 0
                25,00  
7010008650                
    Papír 1,64 0,00 26,09 0,00 52,18 1
    Pet lahve 1,36 0,00 3,45 0,00 6,90 1
    Směsné plasty 3,05 0,00 27,35 0,00 54,70 2
                114,00  
7010008664                
    Papír 0,00 0,00 6,80 0,00 13,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,23 0,00 2,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,12 0,00 4,24 0
                20,00  
7010008667                
    Papír 1,50 0,00 20,27 0,00 40,54 1
    Směsné plasty 1,28 0,00 16,66 0,00 33,32 1
                74,00  
7010008729                
    Papír 0,00 0,00 19,20 0,00 38,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,41 0,00 2,82 0
                41,00  
7010008794                
    Papír 0,00 0,00 27,59 0,00 55,18 0
    Pet lahve 2,15 0,00 8,96 0,00 17,92 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,21 0,00 30,42 0
                104,00  
7010008804                
    Papír 27,20 0,00 97,83 0,00 195,66 4
    Pet lahve 3,39 0,00 10,50 0,00 21,00 2
    Směsné plasty 7,50 0,00 17,75 0,00 35,50 4
                252,00  
7010008805                
    Papír 0,00 0,00 261,65 0,00 523,30 0
    Pet lahve 11,35 0,00 11,35 0,00 22,70 5
    Směsné plasty 8,56 0,00 8,56 0,00 17,12 3
                563,00  
7010008829                
    Papír 0,00 0,00 190,21 0,00 380,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,65 0,00 17,30 0
                398,00  
7010008871                
    Papír 9,80 0,00 102,42 0,00 204,84 1
    Pet lahve 2,00 0,00 12,40 0,00 24,80 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,94 0,00 23,88 0
                254,00  
7010008878                
    Papír 19,62 0,00 137,46 0,00 274,92 5
    Směsné plasty 8,43 0,00 71,47 0,00 142,94 3
                418,00  
7010008905                
    Papír 17,99 0,00 129,56 0,00 259,12 2
    Směsné plasty 4,52 0,00 30,84 0,00 61,68 2
                321,00  
7010008912                
    Papír 2,77 0,00 54,08 0,00 108,16 1
    Pet lahve 1,88 0,00 12,17 0,00 24,34 1
    Směsné plasty 2,01 0,00 18,09 0,00 36,18 1
                169,00  
7010008933                
    Papír 4,46 0,00 32,17 0,00 64,34 1
    Pet lahve 0,00 0,00 7,40 0,00 14,80 0
    Směsné plasty 1,96 0,00 21,26 0,00 42,52 1
                122,00  
7010008956                
    Papír 12,07 0,00 225,91 0,00 451,82 4
    Pet lahve 0,72 0,00 1,34 0,00 2,68 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,10 0,00 10,20 0
                465,00  
7010009006                
    Papír 0,00 0,00 257,05 0,00 514,10 0
                514,00  
7010009075                
    Papír 0,00 0,00 16,31 0,00 32,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,47 0,00 4,94 0
                38,00  
7010009093                
    Papír 19,62 0,00 50,22 0,00 100,44 3
    Směsné plasty 4,70 0,00 17,69 0,00 35,38 1
                136,00  
7010009125                
    Papír 0,00 0,00 5,28 0,00 10,56 0
    Pet lahve 1,92 0,00 1,92 0,00 3,84 1
    Směsné plasty 2,27 0,00 4,77 0,00 9,54 1
                24,00  
7010009223                
    Papír 273,87 0,00 273,87 0,00 547,74 20
                548,00  
7010009304                
    Papír 6,27 0,00 48,38 0,00 96,76 1
    Směsné plasty 2,51 0,00 10,22 0,00 20,44 1
                117,00  
7010009343                
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,58 0,00 15,16 0
    Papír 0,00 0,00 20,75 0,00 41,50 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,77 0,00 5,54 0
                62,00  
7010009350                
    Papír 31,53 0,00 84,00 0,00 168,00 5
    Pet lahve 7,49 0,00 26,94 0,00 53,88 3
    Směsné plasty 2,91 0,00 12,81 0,00 25,62 1
                248,00  
7010009403                
    Papír 24,13 0,00 57,88 0,00 115,76 3
    Pet lahve 2,16 0,00 2,16 0,00 4,32 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,81 0,00 11,62 0
                132,00  
7010009500                
    Papír 67,59 0,00 128,69 0,00 257,38 11
                257,00  
7010009533                
    Papír 4,04 0,00 51,18 0,00 102,36 1
    Pet lahve 0,00 0,00 24,43 0,00 48,86 0
    Směsné plasty 2,97 0,00 27,13 0,00 54,26 1
                205,00  
7010009572                
    Papír 0,00 0,00 42,97 0,00 85,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,32 0,00 6,64 0
                93,00  
7010009816                
    Papír 0,00 0,00 34,38 0,00 68,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,30 0,00 2,60 0
    Směsné plasty 1,75 0,00 8,91 0,00 17,82 1
                89,00  
7010009823                
    Pet lahve 4,73 0,00 21,20 0,00 42,40 2
    Směsné plasty 1,23 0,00 7,66 0,00 15,32 1
    Papír 10,13 0,00 58,43 0,00 116,86 1
                175,00  
7010009826                
    Papír 14,01 0,00 213,07 0,00 426,14 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,67 0,00 11,34 0
    Směsné plasty 2,17 0,00 16,83 0,00 33,66 1
                471,00  
7010009828                
    Papír 4,51 0,00 53,02 0,00 106,04 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,37 0,00 6,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,75 0,00 5,50 0
                118,00  
7010009843                
    Papír 0,00 0,00 184,82 0,00 369,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,30 0,00 24,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,00 0,00 14,00 0
                408,00  
7010009855                
    Papír 8,14 0,00 37,90 0,00 75,80 1
    Pet lahve 1,46 0,00 19,51 0,00 39,02 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,65 0,00 7,30 0
                122,00  
7010009856                
    Papír 3,46 0,00 41,29 0,00 82,58 1
    Pet lahve 3,92 0,00 26,69 0,00 53,38 3
    Směsné plasty 1,41 0,00 10,94 0,00 21,88 1
                158,00  
7010009881                
    Papír 30,74 0,00 49,94 0,00 99,88 6
    Pet lahve 1,39 0,00 1,39 0,00 2,78 1
    Směsné plasty 5,33 0,00 8,57 0,00 17,14 4
                120,00  
7010009899                
    Papír 100,61 0,00 205,30 0,00 410,60 8
    Pet lahve 0,00 0,00 1,80 0,00 3,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,08 0,00 2,16 0
                416,00  
7010009911                
    Papír 0,00 0,00 17,75 0,00 35,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,24 0,00 14,48 0
                50,00  
7010009927                
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,12 0,00 48,24 0
    Papír 0,00 0,00 38,79 0,00 77,58 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,05 0,00 14,10 0
                140,00  
7010009933                
    Papír 3,44 0,00 41,40 0,00 82,80 1
    Pet lahve 4,72 0,00 20,22 0,00 40,44 2
    Směsné plasty 2,10 0,00 28,99 0,00 57,98 1
                181,00  
7010009941                
    Papír 6,04 0,00 60,96 0,00 121,92 1
    Pet lahve 1,81 0,00 6,90 0,00 13,80 1
    Směsné plasty 4,04 0,00 34,88 0,00 69,76 2
                205,00  
7010009970                
    Papír 3,35 0,00 46,34 0,00 92,68 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,47 0,00 12,94 0
    Směsné plasty 1,17 0,00 16,96 0,00 33,92 1
                140,00  
7010009986                
    Papír 0,00 0,00 28,44 0,00 56,88 0
    Pet lahve 1,94 0,00 19,15 0,00 38,30 1
    Směsné plasty 1,00 0,00 10,22 0,00 20,44 1
                116,00  
7010010002                
    Papír 2,12 0,00 15,10 0,00 30,20 1
    Směsné plasty 3,48 0,00 4,72 0,00 9,44 2
    Pet lahve 0,00 0,00 6,35 0,00 12,70 0
                52,00  
7010010003                
    Papír 12,60 0,00 65,91 0,00 131,82 1
                132,00  
7010010010                
    Papír 0,00 0,00 16,63 0,00 33,26 0
                33,00  
7010010021                
    Papír 0,00 0,00 19,69 0,00 39,38 0
    Pet lahve 1,10 0,00 9,68 0,00 19,36 1
    Směsné plasty 2,58 0,00 26,47 0,00 52,94 1
                112,00  
7010010056                
    Papír 10,14 0,00 110,80 0,00 221,60 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,37 0,00 12,74 0
                234,00  
7010010057                
    Papír 0,00 0,00 47,97 0,00 95,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,39 0,00 8,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,94 0,00 35,88 0
                141,00  
7010010091                
    Papír 10,64 0,00 74,24 0,00 148,48 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,87 0,00 27,74 0
                176,00  
7010010187                
    Papír 0,00 0,00 173,59 0,00 347,18 0
                347,00  
7010010207                
    Papír 5,90 0,00 56,89 0,00 113,78 2
    Pet lahve 1,99 0,00 8,93 0,00 17,86 2
    Směsné plasty 7,42 0,00 40,28 0,00 80,56 3
                212,00  
7010010251                
    Papír 0,00 0,00 70,74 0,00 141,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,01 0,00 20,02 0
    Směsné plasty 3,35 0,00 26,20 0,00 52,40 1
                214,00  
7010010294                
    Směsné plasty 10,17 0,00 54,11 0,00 108,22 6
    Papír 10,60 0,00 117,89 0,00 235,78 4
                344,00  
7010010304                
    Papír 9,88 0,00 15,68 0,00 31,36 1
                31,00  
7010010305                
    Papír 3,33 0,00 67,00 0,00 134,00 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,84 0,00 19,68 0
                154,00  
7010010319                
    Papír 0,00 0,00 11,58 0,00 23,16 0
    Pet lahve 1,16 0,00 10,33 0,00 20,66 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,04 0,00 26,08 0
                70,00  
7010010394                
    Papír 0,00 0,00 232,34 0,00 464,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 25,62 0,00 51,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,46 0,00 24,92 0
                541,00  
7010010395                
    Papír 31,05 0,00 244,95 0,00 489,90 3
    Pet lahve 6,07 0,00 14,52 0,00 29,04 2
    Směsné plasty 2,53 0,00 11,31 0,00 22,62 1
                542,00  
7010010396                
    Papír 0,00 0,00 253,98 0,00 507,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,93 0,00 13,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,09 0,00 20,18 0
                542,00  
7010010400                
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,46 0,00 14,92 0
                15,00  
7010010416                
    Papír 0,00 0,00 23,49 0,00 46,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,79 0,00 19,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,50 0,00 13,00 0
                80,00  
7010010431                
    Papír 6,47 0,00 36,60 0,00 73,20 1
    Pet lahve 2,31 0,00 9,30 0,00 18,60 1
    Směsné plasty 3,22 0,00 18,73 0,00 37,46 1
                129,00  
7010010446                
    Papír 0,00 0,00 27,70 0,00 55,40 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,18 0,00 2,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,37 0,00 18,74 0
                77,00  
7010010489                
    Papír 0,00 0,00 10,96 0,00 21,92 0
    Pet lahve 1,51 0,00 13,41 0,00 26,82 1
    Směsné plasty 3,94 0,00 27,52 0,00 55,04 1
                104,00  
7010010522                
    Papír 3,69 0,00 9,24 0,00 18,48 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,11 0,00 2,22 0
    Směsné plasty 3,31 0,00 17,94 0,00 35,88 1
                57,00  
7010010541                
    Papír 0,00 0,00 34,97 0,00 69,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,77 0,00 11,54 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,55 0,00 13,10 0
                95,00  
7010010616                
    Papír 19,60 0,00 95,02 0,00 190,04 2
    Pet lahve 3,26 0,00 10,92 0,00 21,84 2
    Směsné plasty 2,45 0,00 17,04 0,00 34,08 2
                246,00  
7010010623                
    Papír 0,00 0,00 52,32 0,00 104,64 0
    Směsné plasty 2,93 0,00 22,04 0,00 44,08 1
                149,00  
7010010628                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,54 0,00 5,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,87 0,00 5,74 0
                11,00  
7010010636                
    Papír 4,72 0,00 52,32 0,00 104,64 1
    Pet lahve 1,47 0,00 5,55 0,00 11,10 1
    Směsné plasty 2,77 0,00 16,97 0,00 33,94 1
                150,00  
7010010637                
    Papír 0,00 0,00 7,81 0,00 15,62 0
    Směsné plasty 4,07 0,00 22,56 0,00 45,12 3
                61,00  
7010010642                
    Papír 8,56 0,00 46,61 0,00 93,22 2
    Pet lahve 0,00 0,00 10,33 0,00 20,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,50 0,00 5,00 0
                119,00  
7010010688                
    Papír 0,00 0,00 75,49 0,00 150,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,40 0,00 22,80 0
    Směsné plasty 2,49 0,00 12,24 0,00 24,48 1
                198,00  
7010010765                
    Papír 4,04 0,00 71,00 0,00 142,00 1
    Pet lahve 0,00 0,00 7,62 0,00 15,24 0
    Směsné plasty 2,36 0,00 19,72 0,00 39,44 1
                197,00  
7010010792                
    Papír 0,00 0,00 74,63 0,00 149,26 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,11 0,00 30,22 0
                179,00  
7010010802                
    Papír 0,00 0,00 41,42 0,00 82,84 0
                83,00  
7010010806                
    Papír 5,44 0,00 15,32 0,00 30,64 2
    Pet lahve 2,38 0,00 4,78 0,00 9,56 1
    Směsné plasty 0,90 0,00 2,63 0,00 5,26 1
                45,00  
7010010847                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,01 0,00 4,02 0
                4,00  
7010010849                
    Papír 0,00 0,00 132,36 0,00 264,72 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,46 0,00 2,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 29,72 0,00 59,44 0
                327,00  
7010010868                
    Papír 0,00 0,00 134,04 0,00 268,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,25 0,00 32,50 0
                301,00  
7010010874                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,57 0,00 5,14 0
                5,00  
7010010883                
    Papír 15,74 0,00 122,02 0,00 244,04 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,83 0,00 47,66 0
                292,00  
7010010931                
    Papír 8,77 0,00 105,66 0,00 211,32 3
                211,00  
7010010967                
    Papír 2,82 0,00 29,23 0,00 58,46 1
    Pet lahve 1,77 0,00 14,74 0,00 29,48 1
    Směsné plasty 1,47 0,00 15,14 0,00 30,28 1
                118,00  
7010010982                
    Papír 3,47 0,00 46,47 0,00 92,94 1
    Pet lahve 0,77 0,00 1,75 0,00 3,50 1
    Směsné plasty 1,96 0,00 12,27 0,00 24,54 1
                121,00  
7010011012                
    Papír 7,13 0,00 68,01 0,00 136,02 1
    Pet lahve 0,00 0,00 25,10 0,00 50,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,24 0,00 10,48 0
                197,00  
7010011017                
    Papír 0,00 0,00 53,40 0,00 106,80 0
    Pet lahve 6,13 0,00 16,14 0,00 32,28 3
    Směsné plasty 2,15 0,00 21,08 0,00 42,16 1
                181,00  
7010011023                
    Papír 0,00 0,00 72,49 0,00 144,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,55 0,00 43,10 0
                188,00  
7010011034                
    Papír 0,00 0,00 54,04 0,00 108,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,66 0,00 3,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 29,50 0,00 59,00 0
                170,00  
7010011039                
    Papír 12,62 0,00 43,45 0,00 86,90 2
    Pet lahve 0,89 0,00 5,69 0,00 11,38 1
    Směsné plasty 2,18 0,00 10,16 0,00 20,32 1
                119,00  
7010011058                
    Papír 18,82 0,00 74,18 0,00 148,36 2
    Pet lahve 1,32 0,00 5,87 0,00 11,74 1
    Směsné plasty 4,47 0,00 27,55 0,00 55,10 2
                215,00  
7010011078                
    Papír 4,35 0,00 39,28 0,00 78,56 1
    Pet lahve 0,00 0,00 13,92 0,00 27,84 0
    Směsné plasty 2,78 0,00 20,63 0,00 41,26 1
                148,00  
7010011082                
    Papír 16,15 0,00 264,37 0,00 528,74 3
    Směsné plasty 7,47 0,00 123,58 0,00 247,16 3
                776,00  
7010011101                
    Papír 13,69 0,00 61,35 0,00 122,70 3
    Pet lahve 0,00 0,00 11,68 0,00 23,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,87 0,00 9,74 0
                156,00  
7010011119                
    Papír 9,33 0,00 63,33 0,00 126,66 1
    Směsné plasty 1,80 0,00 10,81 0,00 21,62 1
                148,00  
7010011151                
    Papír 13,87 0,00 117,17 0,00 234,34 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,24 0,00 6,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,65 0,00 5,30 0
                246,00  
7010011156                
    Papír 0,00 0,00 25,60 0,00 51,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,13 0,00 34,26 0
                85,00  
7010011173                
    Papír 9,08 0,00 50,56 0,00 101,12 3
    Pet lahve 5,23 0,00 5,23 0,00 10,46 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,32 0,00 56,64 0
                168,00  
7010011203                
    Papír 5,48 0,00 107,78 0,00 215,56 1
    Pet lahve 1,94 0,00 16,67 0,00 33,34 1
    Směsné plasty 4,65 0,00 33,78 0,00 67,56 2
                316,00  
7010011287                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,78 0,00 5,56 0
                6,00  
7010011295                
    Papír 24,72 0,00 137,09 0,00 274,18 6
    Pet lahve 0,00 0,00 1,18 0,00 2,36 0
    Směsné plasty 9,45 0,00 48,53 0,00 97,06 3
                374,00  
7010011349                
    Papír 7,26 0,00 25,64 0,00 51,28 1
    Směsné plasty 7,42 0,00 33,17 0,00 66,34 3
                118,00  
7010011474                
    Papír 0,00 0,00 40,11 0,00 80,22 0
                80,00  
7010011476                
    Papír 0,00 0,00 22,72 0,00 45,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,12 0,00 18,24 0
                64,00  
7010011484                
    Papír 3,70 0,00 38,62 0,00 77,24 1
    Pet lahve 1,24 0,00 6,26 0,00 12,52 1
    Směsné plasty 0,60 0,00 4,49 0,00 8,98 1
                99,00  
7010011491                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,11 0,00 18,22 0
                18,00  
7010011502                
    Papír 46,17 0,00 184,27 0,00 368,54 4
    Pet lahve 0,00 0,00 2,22 0,00 4,44 0
    Směsné plasty 1,61 0,00 9,44 0,00 18,88 2
                392,00  
7010011509                
    Papír 23,29 0,00 276,36 0,00 552,72 3
                553,00  
7010011634                
    Papír 46,24 0,00 237,60 0,00 475,20 6
                475,00  
7010011696                
    Papír 5,89 0,00 75,45 0,00 150,90 2
    Směsné plasty 1,77 0,00 18,62 0,00 37,24 1
                188,00  
7010011725                
    Papír 0,00 0,00 50,35 0,00 100,70 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,79 0,00 19,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,02 0,00 42,04 0
                162,00  
7010011744                
    Papír 6,53 0,00 68,17 0,00 136,34 1
    Pet lahve 1,90 0,00 11,70 0,00 23,40 1
    Směsné plasty 5,46 0,00 58,96 0,00 117,92 2
                278,00  
7010011768                
    Papír 54,35 0,00 167,17 0,00 334,34 5
                334,00  
7010011800                
    Pet lahve 3,75 0,00 7,82 0,00 15,64 2
                16,00  
7010011813                
    Papír 0,00 0,00 65,50 0,00 131,00 0
    Pet lahve 3,20 0,00 12,89 0,00 25,78 2
    Směsné plasty 1,58 0,00 5,02 0,00 10,04 1
                167,00  
7010011933                
    Papír 2,16 0,00 6,64 0,00 13,28 1
    Pet lahve 0,92 0,00 0,92 0,00 1,84 1
    Směsné plasty 4,90 0,00 9,06 0,00 18,12 2
                33,00  
7010012026                
    Papír 15,20 0,00 109,26 0,00 218,52 3
    Směsné plasty 12,21 0,00 42,36 0,00 84,72 3
                303,00  
7010012073                
    Papír 0,00 0,00 65,60 0,00 131,20 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,68 0,00 3,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,10 0,00 52,20 0
                187,00  
7010012106                
    Papír 0,00 0,00 28,92 0,00 57,84 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,60 0,00 13,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,15 0,00 6,30 0
                77,00  
7010012107                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,25 0,00 2,50 0
                3,00  
7010012110                
    Papír 1,54 0,00 9,74 0,00 19,48 1
    Směsné plasty 2,37 0,00 10,32 0,00 20,64 1
                40,00  
7010012118                
    Papír 10,01 0,00 75,33 0,00 150,66 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,51 0,00 11,02 0
                162,00  
7010012120                
    Papír 0,00 0,00 299,37 0,00 598,74 0
                599,00  
7010012122                
    Papír 0,00 0,00 78,77 0,00 157,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,24 0,00 12,48 0
    Směsné plasty 33,87 0,00 61,37 0,00 122,74 13
                293,00  
7010012125                
    Papír 0,00 0,00 32,20 0,00 64,40 0
    Směsné plasty 2,84 0,00 26,92 0,00 53,84 1
                118,00  
7010012138                
    Papír 9,32 0,00 50,14 0,00 100,28 1
    Pet lahve 1,56 0,00 17,01 0,00 34,02 1
    Směsné plasty 3,15 0,00 19,70 0,00 39,40 1
                174,00  
7010012155                
    Papír 8,83 0,00 15,88 0,00 31,76 2
    Pet lahve 1,14 0,00 2,86 0,00 5,72 1
    Směsné plasty 1,90 0,00 5,45 0,00 10,90 1
                48,00  
7010012169                
    Papír 2,96 0,00 30,94 0,00 61,88 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,22 0,00 8,44 0
    Směsné plasty 2,60 0,00 23,62 0,00 47,24 1
                118,00  
7010012204                
    Papír 6,13 0,00 12,14 0,00 24,28 1
    Pet lahve 4,23 0,00 6,79 0,00 13,58 2
    Směsné plasty 2,68 0,00 7,03 0,00 14,06 1
                52,00  
7010012412                
    Papír 14,73 0,00 55,60 0,00 111,20 2
    Pet lahve 4,94 0,00 14,26 0,00 28,52 2
    Směsné plasty 6,41 0,00 35,69 0,00 71,38 3
                211,00  
7010012445                
    Papír 3,52 0,00 26,13 0,00 52,26 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,56 0,00 3,12 0
    Směsné plasty 4,01 0,00 27,07 0,00 54,14 2
                110,00  
7010012471                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,85 0,00 3,70 0
    Papír 0,00 0,00 5,56 0,00 11,12 0
                15,00  
7010012524                
    Papír 3,45 0,00 3,45 0,00 6,90 1
    Směsné plasty 3,87 0,00 6,33 0,00 12,66 1
                20,00  
7012000502                
    Papír 0,00 0,00 20,19 0,00 40,38 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,21 0,00 6,42 0
                47,00  
7012000770                
    Papír 0,00 0,00 30,15 0,00 60,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,28 0,00 12,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,51 0,00 9,02 0
                82,00  
7012000797                
    Papír 30,53 0,00 30,53 0,00 61,06 3
    Pet lahve 1,96 0,00 1,96 0,00 3,92 1
    Směsné plasty 6,38 0,00 6,38 0,00 12,76 3
                78,00  
7012000857                
    Papír 5,17 0,00 12,77 0,00 25,54 1
    Pet lahve 6,03 0,00 33,47 0,00 66,94 3
    Směsné plasty 7,51 0,00 35,79 0,00 71,58 3
                164,00  
7012000979                
    Papír 0,00 0,00 25,08 0,00 50,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,84 0,00 49,68 0
                100,00  
7012001133                
    Papír 0,00 0,00 11,71 0,00 23,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,56 0,00 5,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,50 0,00 13,00 0
                42,00  
Vytvořeno 17.7.2018 7:27:56 | přečteno 30x | ernest
load