Pytlový sběr tříděného odpadu

 
Od 01.11.2020 přechází město Lysá nad Labem na nový systém evidence pytlového sběru tříděného odpadu. Občanům budou nově vydávány štítky s QR kódem nikoli kódem čárovým. Již vytištěné štítky s čárovým kódem budou i nadále platné, lze je používat do jejich úplného spotřebování. Štítky budou vydávány za stejných podmínek jako doposud.

Další změnou, kterou přinese přechod na nový evidenční systém, bude změna v postupu sledování výsledků pytlového sběru tříděného odpadu. Ty budou k dispozici přes webové stránky města Lysá nad Labem, záložka životní prostředí - odpady. Zde bude odkaz do nového systému evidence. 

K zobrazení výsledků bude nutné zadat přihlašovací jméno a heslo. Tyto údaje budou každému poplatníkovi zapojenému do pytlového sběru tříděného odpadu přiděleny v úřední dny na MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, kancelář č. 219, paní Plachá.

Vyzvednout si přihlašovací údaje bude možné nejdříve 09.11.2020 osobně po předložení občanského průkazu. Za nezletilé poplatníky jedná v této věci zákonný zástupce.

V případě, že se poplatník nebude moci dostavit osobně, bude nutné, osobě, která za něj údaje převezme, udělit písemný souhlas k jejich převzetí. Souhlas postačí sepsat volnou formou, podpis na něm nemusí být úředně ověřený.

Nacitani QR kodu
 
load