Přeprava nebezpečných odpadů

Přeprava nebezpečných odpadů

  1. Identifikační kód
-

  1. Kód
-

  1. Pojmenování (název) životní situace
Přeprava nebezpečných odpadů.

  1. Základní informace k životní situaci
Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

  1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Odesílatel a příjemce odpadu.

  1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ohlašovatel ohlašuje každou přepravu nebezpečných odpadů před zahájením přepravy v rozsahu ohlašovacího listu. Vzor ohlašovacího listu je uveden ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ke každé zásilce nebezpečného odpadu odesílatel přiloží doklad v listinné podobě obsahující informace podle ohlašovacího listu.

  1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
-

  1. Na které instituci životní situaci řešit
-

  1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

S kým: odbor životního prostředí, Bc. Andrea Rousková

tel: 325 510 287 Kdy: pondělí, středa – 7:00-18:00 hod.

(Pozn. v jiný den po telefonické domluvě)

  1. Jaké doklady je nutné mít s sebou
-

  1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Vzor ohlašovacího listu je uveden ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. Dále je ke stažení na webových stránkách města.

  1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek se neplatí.

  1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Odesílatel má lhůtu 3 pracovní dny

 • ode dne ohlášeného zahájení přepravy na zrušení ohlášení přepravy, v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu

 • nejpozději od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji  Příjemce má lhůtu 3 pracovní dny

 • - od převzetí odpadů na potvrzení převzetí nebezpečných odpadů z ohlášené přepravy

 • - od ukončení přepravy na zadání údajů do systému o přepravě nebezpečných odpadů, která nebyla ohlášena

 • - ode dne ohlášeného zahájení přepravy na zrušení ohlášení přepravy nebezpečných odpadů, v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů a přeprava není zahájena v ohlášeném termínu

 • - od ukončení přepravy opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji, v případě, že byl ohlašovatelem nebezpečných odpadů

  1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
-

  1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
-

  1. Elektronická služba, kterou lze využít
-

  1. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Jaké jsou související předpisy
-

  1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
-

  1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší povinnosti uvedené v § 40, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Nejčastější dotazy
-

  1. Další informace
-

  1. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Z příslušné legislativy.

  1. Související životní situace a návody, jak je řešit
-

  1. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Lysá nad Labem - odbor životního prostředí

  1. Kontaktní osoba
Bc. Andrea Rousková, tel: 325 510 287, e-mail: andrea.rouskova@mestolysa.cz document.getElementById('cloakaa8cb5e9e3667a22fbf2ced945d1af2e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyaa8cb5e9e3667a22fbf2ced945d1af2e = 'andrea.rouskova' + '@'; addyaa8cb5e9e3667a22fbf2ced945d1af2e = addyaa8cb5e9e3667a22fbf2ced945d1af2e + 'mestolysa' + '.' + 'cz'; var addy_textaa8cb5e9e3667a22fbf2ced945d1af2e = 'andrea.rouskova' + '@' + 'mestolysa' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloakaa8cb5e9e3667a22fbf2ced945d1af2e').innerHTML += ''+addy_textaa8cb5e9e3667a22fbf2ced945d1af2e+'';

  1. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
25.1.2017

  1. Popis byl naposledy aktualizován
-

  1. Datum konce platnosti popisu
bez omezení

  1. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:


Vytvořeno 1.1.2015 12:51:00 | přečteno 48x | ernest
load