04. Zápis ZM 15.07.2020


Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 15. 07. 2020 ve velké zasedací místnosti Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

p. Burian Jan

Mgr. Marek Karel

Mgr. Vošická Štěpánka

p. Kodeš Matěj

Mgr. Tužinská Synková Martina

Ing. Marek Jan


Omluveni: pí Fischerová Romana

Ing. Gregor Petr

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef

Ing. Pípal Martin

Zahájení


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva města, zbylých 8 zastupitelů města se z jednání omluvilo. Zastupitelstvo města tudíž není usnášeníschopné.


Pan starosta z tohoto důvodu zastupitelstvo města v 17:15 hodin ukončil a oznámil, že bude další jednání svoláno v nejbližším možném termínu.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM v 17:15 hodin ukončil.
Zapsala: Kočová M.

20.07.2020_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ing. Karel Otava

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:09:42 | přečteno 55x | jiri.virava
load