2. Zápis OV Řehačka dne 16.07.2022

Zápis z veřejného jednání osadního výboru Řehačka dne 16. 7. 2022

Přítomni:
Renata Vaňáková
Václav Beneš
Martin Koukal
Martin Krejčík

Omluveni:
Vlasta Šímová

Host:
Mgr. Jiří Havelka

Program jednání:
 1. Přivítání účastníků, seznámení s programem
 2. Projednání možnosti připojení na kanalizaci
 3. Oznámení o možnosti připojení na mobilní rozhlas
 4. Dokončení rekonstrukce zázemí u hřiště
 5. Oprava cesty v osadě
 6. Oprava mostku přes Řehačku
 7. Akce pro děti a dospělé
 8. Žádost na Povodí Labe o propojení Mlynařice s Řehačkou
 9. Žádost o pročištění Mlynařice
 10. Ostatní činnost
 11. Diskuse
 12. Závěr

Jednání se konalo od 17:00 hodin dne 16. 7. 2022 na Řehačce.

V Lysé nad Labem (osada Řehačka) dne 16. 7. 2022

Zapsala: Renata Vaňáková


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Martin Koukal - předseda OV Řehačka

Vytvořeno 16.12.2022 10:26:23 | přečteno 37x | michaela.kocova
load