1. Zápis OV Řehačka dne 07.04.2022

Zápis z veřejného jednání osadního výboru Řehačka dne 7. 4. 2022

Přítomni:
Renata Vaňáková
Václav Beneš
Martin Koukal
Martin Krejčík

Omluveni:
Vlasta Šímová

Program jednání:
  1. Přivítání účastníků, seznámení s programem
  2. Oprava mostku přes Řehačku
  3. Příprava na veřejnou schůzi osadníků
  4. Dokončení rekonstrukce zázemí u hřiště
  5. Oprava cest Lysá nad Labem - Řehačka
  6. Příprava na akce pro děti
  7. Projednání žádosti o dotace na sportovní akce
  8. Ostatní činnost
  9. Diskuze
  10. Závěr

Jednání se konalo od 18:00 hodin dne 7. 4. 2022 na Řehačce.

V Lysé nad Labem (osada Řehačka) dne 7. 4. 2022

Zapsala: Renata Vaňáková


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Martin Koukal - předseda OV Řehačka
Vytvořeno 16.12.2022 10:19:46 | přečteno 47x | michaela.kocova
load