05. Usnesení ZM 19.07.2017

Usnesení z jednání ZM dne 19. 07. 2017.
Usnesení č. 106
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 19. 07. 2017 p. Buriana J. a p. Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 107
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Eliška P., p. Krumpholc J. a p. Ing. Gregor P.

Usnesení č. 108
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 19. 07. 2017.

Usnesení č. 109
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 11. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky FK Litol – správa a údržba areálu v částce 200 tis. Kč přesunem z položky Údržba sportovních areálů, dětských hřišť, platy (1.400 tis. Kč) za podmínek:
1) Poměrné částky z finančního objemu uvedeného výše budou po doložení písemné žádosti nebo faktury podepsané současně zástupci spolku J. Boreckým i P. Mazáčkem proplaceny pokladnou města v hotovosti jedné z výše uvedených osob vždy na konci kalendářního měsíce.
2) Město Lysá nad Labem je oprávněno ověřovat, zda doložené výdaje byly skutečně použity na opravu a údržbu sportovního areálu. V případě, že bude zjištěn nesoulad, resp. vyvstanou pochybnosti, vyzve Město Lysá n. L. FK Litol k nápravě, případně bude FK Litol povinen tyto finanční prostředky vrátit.
Vytvořeno 20.7.2017 8:34:43 - aktualizováno 20.7.2017 8:35:41 | přečteno 79x | ernest
load