Usnesení z 01. zasedání ZM dne 28.01.2015

U s n e s e n í z 1. jednání ZM dne 28.01.2015

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu: p. MVDr. Kořínek Jan p. Ing. Luděk Grochol, CSc.

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Gregor Petr
p. Burian Jan
pí Fischerová Romana

II. s c h v a l u j e
Program jednání ZM dne 28.01.2015.

Vytvořeno 29.1.2015 12:56:24 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:12 | přečteno 51x | ernest
load