Usnesení z ustavujícího zasedání ZM 05.11.2014

Usnesení z ustavujícího zasedání ZM dne 05.11.2014.

Zastupitelstvo města

I. v o l í

1. Ověřovatele zápisu: pí Ing. Fialová Jitka

p. Ing. Eliška Petr

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Fajmon Hynek

p. MVDr. Kořínek Jan
p. Bc. Robeš Martin

3. Volební komise ve složení: p. Mgr. Fajmon Hynek

p. MVDr. Kořínek Jan
p. Bc. Robeš Martin

4. Starostu města: p. Mgr. Havelka Jiří

5. Místostarostu města: p. Ing. Eliška Petr

6. Členy rady města: p. Krumpholc Jan

p. Burian Jan

p. Kolman Josef

II. b e r e n a v ě d o m í

Složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva města.

III. s c h v a l u j e

1. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.

2. Provedení volby uvolněného starosty, uvolněného místostarosty a neuvolněných členů

rady města tajnou volbou.

Vytvořeno 6.11.2014 11:52:35 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 44x | ernest
load