Usnesení z 1. zasedání ZM dne 28.01.2013

Na zasedání ZM byli přítomni 4 členové zastupitelstva města z celkového počtu 15 členů zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak nebylo usnášeníschopné, nebylo přijato žádné usnesení.

Vytvořeno 15.2.2013 10:47:03 - aktualizováno 17.2.2014 13:10:16 | přečteno 39x | ernest
load