30. Usnesení RM 22.12.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 22. 12. 2022


Usnesení č. 710
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu z Rady města dne 22.12.2022 Mgr. Bláhovou R. a Mgr. Tužinskou Synkovou M.

Usnesení č. 711
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program schůze Rady města dne 22.12.2022 vč. rozšíření o bod č. 4 s názvem Uzavření areálu v Čechově ulici.

Usnesení č. 712
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Směrnici č. 4/2022, kterou se mění Směrnice č. 2/2022 Pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města Lysá nad Labem, s účinností od 01.01.2023,

II. ukládá
vedoucí odboru vnitřních věcí neprodleně seznámit zaměstnance Města Lysá nad Labem se směrnicí dle bodu I.

Usnesení č. 713
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
cenu vodného ve výši 53,49 Kč/m3 včetně DPH (10%) a stočného ve výši 60,10 Kč/m3 včetně DPH (10%) na území města Lysá nad Labem pro rok 2023, dále cenu stočného ve výši 33,83 Kč/m3 včetně DPH (10%) v obci Stratov pro rok 2023 a cenu vodného ve výši 49,29 Kč/m3 včetně DPH (10%) a stočného ve výši 60,10 Kč/m3 včetně DPH (10%) v místní části Dvorce pro rok 2023, dle kalkulace vodného a stočného předložené dne 21.12.2022 provozovatelem VaK STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO: 47052945, č.p. 251, Zápy, 250 61 Zápy na základě Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Města Lysá nad Labem ze dne 29.04.2016.

Usnesení č. 714
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
usnesení Rady města č. 658 ze dne 05.12.2022 tak, že Rada města neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022-0047/OMI ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH, výše DPH 561 906,35 Kč, 3 237 650,89 Kč včetně DPH, se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8,

II. pověřuje
starostu města k jednání se společností Metrostav Infrastructure a.s. ve věci narovnání smluvního vztahu založeného mezi Městem Lysá nad Labem a společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5,
Libeň 180 00 Praha 8 Smlouvou o dílo č. 2022-0047/OMI ze dne 30.03.2022.

Usnesení č. 715
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření areálu v Čechově ulici v Lysé nad Labem pro veřejnost v období od 23.12.2022 do 28.02.2023.

Vytvořeno 29.12.2022 11:30:18 | přečteno 82x | michaela.kocova
load