24a. Usnesení RM dne 18.11.2022

Usnesení RM ze dne 18.11.2022


Usnesení č. 608

Rada města

volí

ověřovatele zápisu ze schůze Rady města dne 18.11.2022 Ing. Marka J. a Mgr. Vošickou Š.


Usnesení č. 609

Rada města

schvaluje

program jednání Rady města dne 18.11.2022.


Usnesení č. 610

Rada města


I. bere na vědomí

žádost FK Litol mládež, z.s. ohledně výpůjčky výše specifikovaných prostor kantýny a venkovních toalet FK Litol v termínu 19.11. – 20.11.2022 a 26.11. – 27.11.2022,


II. schvaluje

návrh předložené smlouvy o výpůjčce,


III. pověřuje

starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.


Vytvořeno 22.11.2022 13:08:57 | přečteno 152x | jiri.virava
load