21a. Usnesení RM dne 30.09.2022

Usnesení z 21a. RM dne 30.09.2022

Usnesení č. 539

Rada města

volí

ověřovatele zápisu dne 30.09.2022 pí Fischerovou R. a p. Kolmana J.


Usnesení č. 540

Rada města


schvaluje

program jednání dne 30.09.2022.


Usnesení č. 541

Rada města


revokuje

usnesení č. 524 ze dne 26.09.2022.


Vytvořeno 3.10.2022 14:51:35 | přečteno 74x | jiri.virava
load