07a. Usnesení RM 08.03.2022

Usnesení RM ze dne 08.03.2022

Usnesení č. 131

Rada města

volí

ověřovatele zápisu dne 08.03.2022 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 132

Rada města

schvaluje

program jednání dne 08.03.2022.

Usnesení č. 133

Rada města

I. schvaluje

podání žádosti v rámci projektu "Pomoc Ukrajině v Lysé nad Labem" na náklady spojené s bydlením uprchlíků v městských bytech do výše 50 000 Kč a uzavření smlouvy pro poskytnutí nadačního příspěvku,

II. pověřuje

pana starostu podpisem smlouvy dle bodu I.

Usnesení č. 134

Rada města

souhlasí

s přijetím daru - výpočetní techniky od Nadačního fondu IT people, se sídlem Hráského 2231/25, Praha 4, IČO: 01873130, pro Základní školu J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, IČO: 61632244, se sídlem Komenského 1534, Lysá nad Labem.

Vytvořeno 9.3.2022 12:08:02 | přečteno 19x | ernest
load