05a. Usnesení RM 02.02.2022

Usnesení RM ze dne 02.02.2022

Usnesení č. 69

Rada města

volí

ověřovatele zápisu dne 02.02.2022 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 70

Rada města

schvaluje

program jednání dne 02.02.2022.

Usnesení č. 71

Rada města

I. schvaluje

výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výstavba parkoviště a komunikace u mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem“ dle předloženého návrhu,

II. schvaluje

zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů, pravidla pro hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výstavba parkoviště a komunikace u mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem

III. jmenuje

komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výstavba parkoviště a komunikace u mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem

Členové komise a náhradníci členů komise:

1. Fischerová Romana, Kočová Michaela

2. Novotná Kateřina, Havlíček Karel

3. Šulc Stanislav, Balík Ota

Vytvořeno 15.2.2022 7:45:30 | přečteno 22x | ernest
load