04. Usnesení RM 24.01.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 24. 1. 2022

Usnesení č. 50
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 24.01.2022 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 51
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 24.01.2022.

Usnesení č. 52
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
10. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 53
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s návrhem 1. rozpočtového opatření roku 2022,

II. předkládá
zastupitelstvu města 1. rozpočtové opatření roku 2022 ke schválení na jeho nejbližším zasedání.
Vytvořeno 24.1.2022 15:19:50 | přečteno 4x | ernest
load