19. Usnesení RM 13.07.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 13.07.2021

Usnesení č. 374
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 13.07.2021 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 375
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 13.07.2021.

Usnesení č. 376
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledky zadávacího řízení k veřejné zakázce nadlimitního režimu na služby zadávané v otevřeném řízení dle §56  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na akci "Město Lysá nad Labem - výběr  provozovatele školního stravování" a zaslané cenové nabídky od GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o. Praha 4,  Michle, Vyskočilova 1481/4 IČO: 25753487 , EKOLANDIA, školní catering, mateřská škola s.r.o. Brandýs nad Labem-Stará  Boleslav, Výletní 1240/36 IČO:24282171, ARTER - CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o. Praha 14, Kyje, Za černým mostem 1526,  IČO: 28959396 , s tím, že nejvýhodnější cenovou nabídku předložila společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování s.r.o. Jankovcova 1603/47a, Praha 170 00, IČO:25607341,

II. schvaluje
na základě nejvýhodnější cenové nabídky výběr provozovatele školního stravování v Lysé nad Labem, společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování s.r.o., se sídlem Jankovcova 1603/47a, Praha 170 00, IČO: 25607341, s  cenovou nabídkou nájmu na období 1 roku ve výši 3 600 012 Kč bez DPH a nabídkou výše příspěvku na hrazení  provozních nákladů ve výši 100 %,

III. schvaluje
uzavření smlouvy se společností SCOLAREST – zařízení školního stravování s.r.o., se sídlem Jankovcova 1603/47a, Praha  170 00, IČO: 25607341, s cenovou nabídkou nájmu na období 1 roku ve výši 3 600 012 Kč bez DPH a nabídkou výše  příspěvku na hrazení provozních nákladů ve výši 100 %,

IV. pověřuje
pana starostu uzavřít smlouvu na služby s výše uvedenou společností.
Vytvořeno 2.8.2021 13:39:36 | přečteno 14x | ernest
load