17. Usnesení RM 29.06.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 29. 6. 2021

Usnesení č. 344
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 345
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 29.06.2021.

Usnesení č. 346
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
5. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu,

II. schvaluje
poskytnutí dotace na odstranění škod po přírodní katastrofě ve výši 50 000 Kč obci Hrušky IČ: 00283185 se sídlem: U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, na transparentní účet pro pomoc zasaženým obcím č. 115-8436250277/0100,

III. schvaluje
poskytnutí dotace na odstranění škod po přírodní katastrofě ve výši 50 000 Kč obci Moravská Nová Ves IČ: 00283363 se sídlem: Náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, na transparentní účet pro pomoc zasaženým obcím č. 115-8436250277/0100,

IV. schvaluje
poskytnutí dotace na odstranění škod po přírodní katastrofě ve výši 50 000 Kč obci Lužice IČ: 44164343 se sídlem: Česká 592/1, 696 18 Lužice, na transparentní účet pro pomoc zasaženým obcím č. 115-8436250277/0100,

V. schvaluje
poskytnutí dotace na odstranění škod po přírodní katastrofě ve výši 50 000 Kč městu Kryry - Stebno IČ: 00265080 se sídlem: Hlavní 1, 439 81 Kryry, na běžný účet města Kryry,

VI. schvaluje
zaslání nabídky dětského tábora pro 16 dětí z postižených obcí přírodní katastrofou v letním dětském táboře Šumava, pořádaného Klubem českých turistů, odborem Lysá nad Labem, a to v termínech 03.07. - 17.07. a 18.07. - 01.08.2021 na náklady města Lysá nad Labem,

VII. schvaluje
zaslání nabídky volných městských bytů pro přechodné ubytování pro občany z postižených obcí přírodní katastrofou.
Vytvořeno 14.7.2021 7:53:01 | přečteno 27x | ernest
load