14a. Usnesení RM 31.05.2021

Usnesení č. 281
Rada města

volí
ověřovatele zápisu dne 31.05.2021 p. Kolmana J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 282
Rada města

schvaluje
program jednání dne 31.05.2021.

Usnesení č. 283
Rada města


schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. X, XXX, XXX, s jistotou ve výši 11 376 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX, trvale bytem XXX, XXX, po dobu trvání pracovního poměru k Městské policií Lysá nad Labem.  

Usnesení č. 284
Rada města

I. odvolává
paní Miroslavu Bodlákovou z vedoucího pracovního místa ředitelky MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 od 31.07.2021,

II. jmenuje
paní Mgr. Štěpánku Vošickou na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 od 01.08.2021.

Vytvořeno 7.6.2021 8:11:40 | přečteno 13x | ernest
load