08a. Usnesení RM 25.03.2021

Usnesení č. 144

Rada města

volí

ověřovatele zápisu dne 25.03.2021 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 145

Rada města

schvaluje

program jednání dne 25.03.2021.

Usnesení č. 146

Rada města

I. bere na vědomí

výsledky zadávacího řízení na stavební práce na akci s názvem: "Sportovní hala Lysá nad Labem",

II. schvaluje

vybraného dodavatele na stavební práce na akci s názvem: "Sportovní hala Lysá nad Labem", společnost: POHL cz, a. s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468, s cenovou nabídkou 96 180 281 Kč bez DPH,

III. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy s výše uvedeným dodavatelem.

Vytvořeno 6.4.2021 6:28:44 | přečteno 11x | ernest
load