06. Usnesení RM 22.02.2021

Usnesení č. 94
Rada města

volí
ověřovatele zápisu dne 22.02.2021 Ing. Stařeckou K. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 95
Rada města

schvaluje
program jednání dne 22.02.2021.


Usnesení č. 96
Rada města

I. schvaluje
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby s názvem: „Rozšíření MŠ Dráček, Lysá nad Labem“ firmu BFK service a. s. IČO: 27155153 se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, za nabídkovou cenu 23 890 434,63 Kč bez DPH,

II. schvalujE
uzavření smlouvy na výše uvedenou zakázku s firmou BFK service a. s. IČO: 27155153 se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky,

III. pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy.


Usnesení č. 97
Rada města

I. schvaluje
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby s názvem: „Komunitní centrum – Dům č. ú. 13, Lysá nad Labem“ firmu BFK service a. s. IČO: 27155153 se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, za nabídkovou cenu 16 855 344,63 Kč bez DPH,

II. schvaluje
uzavření smlouvy na výše uvedenou zakázku s firmou BFK service a. s. IČO: 27155153 se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky,

III. pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy.


Usnesení č. 98
Rada města

I. revokuje
usnesení č. 92 z Rady města dne 16.02.2021,

II. souhlasí
s podáním žádosti Městské knihovny Lysá nad Labem o nadační příspěvek z grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ a s tím, že je Městská knihovna Lysá nad Labem oprávněna přijmout nadační příspěvek do majetku organizace,

III. schvaluje
a) bezplatné umístění návratového boxu u hlavního vstupu do Městského úřadu Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem,
b) bezplatné umístění výdejového GSM boxu na knihy u hlavního vstupu do Městského úřadu Lysá nad Labem.

Vytvořeno 25.2.2021 11:39:58 | přečteno 36x | ernest
load