04. Usnesení RM 09.02.2021

Usnesení č. 69
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 09.02.2021 pí Fischerovou R. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 70
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 09.02.2021.

Usnesení č. 71
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 72
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 73
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch.

Usnesení č. 74
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
poskytnutí příspěvku na nákup medikovaného krmiva a soli pro spárkatou zvěř ve výši 25 000 Kč, pro ČMMJ OMS na rok 2021.

Usnesení č. 75
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
poskytnutí příspěvku na zajištění Okresního kola soutěže o "Zlatou srnčí trofej" ve výši 7 000 Kč pro ČMMJ OMS na rok 2021.

Usnesení č. 76
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s podáním žádostí o dotaci do programu DT 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na projekt "Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem,"

II. předkládá
ZM 17.02.2021 ke schválení.

Usnesení č. 77
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek poptávky na projekt zasíťování Hrabanova - technická infrastruktura (městské pozemky) vedoucí ke stavebnímu povolení a uzavření smlouvy s firmou Project ISA s.r.o. Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9 za cenu 895 780 Kč bez DPH,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Vytvořeno 24.2.2021 11:56:04 | přečteno 40x | ernest
load