01. Usnesení RM 05.01.2021

Usnesení č. 1
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 05.01.2021 pana Kolmana J. a paní Fischerovou R.

Usnesení č. 2
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 05.01.2021.

Usnesení č. 3
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku materiálu s názvem „Dodávka kancelářského materiálu v roce 2021“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 04.12.2020,

II. souhlasí
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935,

III. pověřuje
starostu města k uzavření smlouvy s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Usnesení č. 4
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zahájení zadávacího řízení dle § 52 písm. a) ZZVZ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pro akci s názvem „Rozšíření MŠ Dráček, Lysá nad Labem“,

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise - náhradník člena komise
1. Romana Fischerová, Mgr. Jiří Havelka,
2. Stanislav Šulc, Bc. Kateřina Novotná,
3. Mgr. Martin Dostál, Mgr. Hynek Fajmon
4. Petr Vild, Ing. Diana Samková,
5. Ing. Alena Novotná, Ing. Karolína Stařecká

Usnesení č. 5
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
usnesení RM č. 702 zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 56 ZZVZ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pro akci s názvem "Komunitní centrum – Dům č.p. 13, Lysá nad Labem",

II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení dle § 52 písm. a) ZZVZ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pro akci s názvem "Komunitní centrum – Dům č.p. 13, Lysá nad Labem."

III. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise - náhradník člena komise
1. Romana Fischerová, Mgr. Jiří Havelka,
2. Stanislav Šulc, Bc. Kateřina Novotná,
3. Mgr. Martin Dostál, Mgr. Hynek Fajmon
4. Petr Vild, Ing. Diana Samková,
5. Ing. Alena Novotná, Ing. Karolína Stařecká
Vytvořeno 8.1.2021 9:37:31 | přečteno 79x | ernest
load