28. Usnesení RM 23.12.2020

Usnesení č. 699
Rada města

volí
ověřovatele zápisu dne 23.12.2020 Mgr. Havelku J. a Fischerovou R.


Usnesení č. 700
Rada města

schvaluje
program jednání dne 23.12.2020 včetně rozšíření.


Usnesení č. 701
Rada města

I. revokuje
usnesení RM č. 589 ze dne 20.10.2020, a to k 31.01.2021,

II. revokuje
usnesení RM č. 664 v bodě I. ze dne 01.12.2020,

III. konstatuje
že vydavatelem měsíčníku Listy se stává od 01.02.2021 Město Lysá nad Labem.


Usnesení č. 702
Rada města

I. schvaluje
zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 56 ZZVZ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pro akci s názvem " Komunitní centrum – Dům č.p. 13, Lysá nad Labem ",

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Romana Fischerová, Mgr. Jiří Havelka,
2. Stanislav Šulc, Bc. Kateřina Novotná,
3. Mgr. Martin Dostál, Mgr. Hynek Fajmon
4. Petr Vild, Ing. Diana Samková
5. Ing. Alena Novotná, Ing. Karolína Stařecká


Usnesení č. 703
Rada města

I. schvaluje
změny v zadávací dokumentaci zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 56 ZZVZ na veřejnou zakázku na stavební práce pro akci s názvem "Sportovní hala Lysá nad Labem",

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Romana Fischerová, Stanislav Šulc
2. Mgr. Martin Dostál, Ing. Alena Novotná
3. Matěj Kodeš, Ing. Martin Pípal
4. Petr Vild, Mgr. Jiří Havelka
5. Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Karolína Stařecká


Usnesení č. 704
Rada města

I. schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení podle ustanovení §58 ZZVZ na akci: "Rekonstrukce podkroví historické části radnice - konferenční sál",

II. souhlasí
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele ve složení: člen komise - náhradník: Ing. Karolína Stařecká - Ing. Alena Novotná, Ing. Petr Gregor - Mgr. Jiří Havelka, Kateřina Novotná - Ing. Vladimír Kopecký.

Vytvořeno 23.12.2020 13:15:24 | přečteno 25x | ernest
load