22. Usnesení RM 12.10.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 12. 10. 2020

Usnesení č. 565
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 12.10.2020 pí Fischerovou R. a Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 566
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 12.10.2020.

Usnesení č. 567
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
návrh na poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem od České Spořitelny ve výši 300 000 000 Kč s úrokovou sazbou1,18% p.a., dobou splatnosti 15 let (splátka 19 672 132 Kč ročně), dobou čerpání 2020 - 2023,

II. předkládá
návrh na poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem od České spořitelny ZM dne 21.10.2020 ke schválení.

Usnesení č. 568
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a) zahájení veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení podle ustanovení §58 ZZVZ na akci: "Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem",
b) schvaluje zadávací a kvalifikační dokumentaci,

II. jmenuje
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele ve složení: člen komise - náhradník: Ing. Martin Zemánek - Kateřina Novotná, Ing. Petr Gregor - Stanislav Šulc, Ing. Alena Novotná - Ing. Vladimír Kopecký
Vytvořeno 26.10.2020 7:09:50 | přečteno 11x | ernest
load