20a. Usnesení RM 29.09.2020

Usnesení č. 542
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 29.09.2020 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.


Usnesení č. 543
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 29.09.2020.


Usnesení č. 544
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
navýšení kapacity ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem z počtu 670 na 764 žáků s účinností od 01.09.2021.

Vytvořeno 29.9.2020 8:01:22 | přečteno 9x | ernest
load