16a. Usnesení RM 19.08.2020

Usnesení č. 461
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 19.08.2020 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 462
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 19.08.2020.

Usnesení č. 463
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby k akci s názvem: „Vybavení kmenových tříd ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 14.08.2020, která jako dodavatele zakázky vybrala firmu Kenast s. r. o., J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky, IČ:27243397, za celkovou cenu 1 090 767 Kč bez DPH (1 319 828,07 Kč vč. DPH),

II. souhlasí
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: Kenast s. r. o., J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky, IČ:27243397, za celkovou cenu 1 090 767 Kč bez DPH (1 319 828,07 Kč vč. DPH),

III. pověřuje
starostu, Ing. Karla Otavu, uzavřením smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Vytvořeno 19.8.2020 13:34:52 | přečteno 21x | ernest
load