14a. Usnesení RM 10.07.2020

Usnesení z RM dne 10.07.2020

Usnesení č. 380

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu dne 10.07.2020 p. Kolmana J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 381

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 10.07.2020.

Usnesení č. 382

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s vyhodnocením nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyhlášené v otevřeném řízení na akci „II/272 Litol, rekonstrukce“ a výběrem dodavatele: Sdružení S+Z Litol, vedoucí společník ZEPRIS s.r.o. se sídlem: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 IČO: 251 17 947, společník SWIETELSKY stavební s.r.o., Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO: 48035599 za celkovou nabídkovou cenu: 117 893 389,77 Kč bez DPH,

II. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy.

Vytvořeno 20.7.2020 8:12:39 | přečteno 14x | ernest
load