09a. Usnesení RM 27.04.2020

Usnesení RM 27.04.2020

Usnesení č. 236

Rada města

volí
ověřovatele zápisu RM dne 27.04.2020 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 237

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 27.04.2020.

Usnesení č. 238

Rada města

s c h v a l u j e

online kulturní akce pořádané v kině ve výši 275 000 Kč v období od 27.04. do 02.06.2020.

Vytvořeno 29.4.2020 13:48:07 - aktualizováno 15.5.2020 5:35:00 | přečteno 4x | ernest
load