03a. Usnesení RM 04.02.2020

Usnesení č. 86

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 04.02.2020 pí Fischerovou R. a Ing. Stařeckou K.


Usnesení č. 87

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 04.02.2020.


Usnesení č. 88

Rada města

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40 000 Kč pro Dům dětí a mládeže Nymburk na účast na mezinárodním hudebním festivalu Malta 2020 v termínu od 1. 5. do 4. 5. 2020, včetně veřejnoprávní smlouvy,


p ř e d k l á d á

ZM dne 12.02.2020 ke schválení.


Usnesení č. 89

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro sport.


Usnesení č. 90

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi

do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,


II. p ř e d k l á d á

ZM dne 12.02.2020 ke schválení.


Vytvořeno 10.2.2020 9:44:17 | přečteno 10x | ernest
load