19. Usnesení RM dne 24.09.2019


Usnesení č. 558

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu dne 24.09.2019 pí Fischerovou R. a Kolmana J.


Usnesení č. 559

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 24.09.2019.


Usnesení č. 560

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

převedení nájemní smlouvy k bytu 3+1+1b, č. , , Milovice, z pana a paní oba bytem viz výše, pouze na paní


Usnesení č. 561

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

přijetí účelového finančního daru od Spolku rodičů při ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem ve výši 250.000 Kč na nákup nových počítačů pro ZŠ J.A. Komenského


Usnesení č. 562

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

kupní smlouvu na nákup koncertního akustického křídla zn. August Förster, model 215 za celkovou cenu 1 390 000 Kč včetně DPH od firmy Bc. Michal Voves, sídlo Přední cesta 1294/1, 326 00 Plzeň


Usnesení č. 563

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z Komise pro aktivní a šťastný život seniorů ze dne 10. 9. 2019


Usnesení č. 564

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Obnovu domku zahradníka v zámeckém parku Lysá nad Labem pozemek. p.č. st. 1357 v k.ú. Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 1 655 000,- Kč, z rozpočtu města částku ve výši 1 655 000,-Kč


II. doporučuje

ZM návrh ke schválení.


Usnesení č. 565

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 4 smlouvy o systémové podpoře při rozvoji GIS

II. ukládá

starostovi uzavřít Dodatek č. 4 smlouvy o systémové podpoře při rozvoji GIS


Usnesení č. 566

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Kanalizace Dvorce"


II. pověřuje

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018-0206/OMI ze dne 25.5.2018 s názvem "Kanalizace Dvorce"


Vytvořeno 2.10.2019 6:53:43 | přečteno 3x | ernest
load