05a. Usnesení RM dne 18.02.2019

Usnesení č. 102

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu pí Fischerovou R. a pí Ing. Chudobovou K.

Usnesení č. 103

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání dne 18.02.2019.

Usnesení č. 104

Rada města

o d v o l á v á

pana Bc. Aleše Zounu z funkce vedoucího stavebního úřadu ve zkušební lhůtě. Termín odvolání je určen datem doručení oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě.

Vytvořeno 1.3.2019 6:32:24 - aktualizováno 18.3.2019 9:28:51 | přečteno 7x | ernest
load