29. Usnesení RM 07.11.2018

Usnesení z jednání RM dne 07.11.2018.

Usnesení č. 724

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 07.11.2018 p. Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 725

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 07.11.2018.

Usnesení č. 726

Rada města

I. s c h v a l u j e

dodatek č. 2 na akci s názvem: Úprava celkové částky na akci – „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV. etapa“,

II. u k l á d á

starostovi města podepsat dodatek č. 2 na akci Úprava celkové částky na akci – „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV. etapa“.

Usnesení č. 727

Rada města

s c h v a l u j e

rozdělení kompetencí uvolněného starosty p. Ing. Karla Otavy, neuvolněného místostarosty p. Mgr. Jiřího Havelky, neuvolněné místostarostky pí Romany Fischerové, uvolněné radní města pí Ing. Karolíny Chudobové a neuvolněného radního města p. Josefa Kolmana takto:

Ing. Karel Otava – starosta města

 • Kancelář městského úřadu,
 • Městská policie,
 • Finanční odbor,
 • Odbor městského investora,
 • svatby.

Mgr. Jiří Havelka – neuvolněný I. místostarosta města

 • zastupování p. starosty v jeho nepřítomnosti,
 • odbor správy majetku města,
 • stavební úřad,
 • odbor životního prostředí,
 • svatby.

 

Romana Fischerová – neuvolněná II. místostarostka města

 • odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
 • odbor vnitřních věcí,
 • svatby.

Ing. Karolína Chudobová – uvolněná radní města

 • odbor školství a kultury,
 • strategický rozvoj města,
 • odbor informačních technologií.

Josef Kolman – neuvolněný radní města

 • odbor dopravy,
 • živnostenský úřad,
 • svatby.

Usnesení č. 728

Rada města

p o v ě ř u j e

Mgr. Dostála M., DiS., vedením stavebního úřadu od 01.11.2018.

Vytvořeno 15.11.2018 7:13:16 - aktualizováno 15.11.2018 7:12:56 | přečteno 32x | ernest
load