19. Usnesení RM 20. 07. 2018

Usnesení č. 528

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 20. 07. 2018 p. Robeše M. a p. Buriana J.

Usnesení č. 529

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 20. 07. 2018.

Usnesení č. 530

Rada města

b e r e n a  v ě d o m í

informaci, že se firma KOVTEC od 01.07. 2018 stala plátcem DPH.

Vytvořeno 25.7.2018 11:43:53 - aktualizováno 25.7.2018 11:53:22 | přečteno 5x | ernest
load