16. Usnesení RM 20.06.2018

Usnesení z jednání RM dne 20. 06. 2018.
Usnesení č. 449
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 20. 06. 2018 p. Kolmana J. a p. Bc. Robeše M.

Usnesení č. 450
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 20. 06. 2018.

Usnesení č. 451
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) vyloučení účastníka zadávacího řízení Ondřej - Meissner, spol. s r.o., se sídlem Hrdlořezská 32/3, PSČ 190 00, Praha – Hrdlořezy, IČO: 458 07 159 ze zadávacího řízení na VZ „Instalace vzduchotechniky v Kině Lysá nad Labem, Husovo náměstí 25, 289 22 Lysá nad Labem“,

2) výsledek opakovaného poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Instalace vzduchotechniky v Kině Lysá nad Labem, Husovo náměstí 25, 289 22 Lysá nad Labem“ a uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako další v pořadí nejvýhodnější, a to s dodavatelem: PRIMAKLIMA PARDUBICE, s. r. o., se sídlem Pardubice - Polabiny, Ohrazenická 281, PSČ 530 09, IČO 27546268 za cenu 986.798,40 Kč bez DPH,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
Vytvořeno 22.6.2018 7:48:34 - aktualizováno 25.7.2018 11:53:45 | přečteno 2x | ernest
load