09. Usnesení RM 11.04.2018

Usnesení z jednání RM dne 11. 04. 2018.
Usnesení č. 259
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 11. 04. 2018 p. Buriana J. a p. Bc. Robeše M.

Usnesení č. 260
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 11. 04. 2018.

Usnesení č. 261
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav,

II. s c h v a l u j e
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav, které mění a doplňuje Nařízení č. 4/2017, ze dne 24. 10. 2017,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 16. 05. 2018 na vědomí.

Usnesení č. 262
Rada města

s o u h l a s í
s nákupem repasovaného vozidla Multicar za cenu do 200 tis. Kč pro potřeby TS za předpokladu, že před koupí bude vozidlo prohlédnuto odborníkem.
Vytvořeno 18.4.2018 9:00:17 - aktualizováno 25.7.2018 11:54:22 | přečteno 56x | ernest
load