08. Usnesení RM 04.04.2018

Usnesení z jednání RM dne 04. 04. 2018.
Usnesení č. 256
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 04. 04. 2018 p. Krumpholce J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 257
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 04. 04. 2018.

Usnesení č. 258
Rada města

s c h v a l u j e
na základě požadavku občanů Litole na zajištění služeb pošty po uzavření nadjezdu otevření detašovaného pracoviště České pošty, s. p., Výdejního místa II Lysá nad Labem – Litol, v budově v majetku města, č. p. 5 Jiráskova ulice, a uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., č. 2018/03550, Smlouvy o prodeji poštovních cenin č. 2018/03761, a Rámcové smlouvy o prodeji povinného sortimentu č. 2018/03763.
Vytvořeno 5.4.2018 10:40:11 - aktualizováno 25.7.2018 11:54:22 | přečteno 39x | ernest
load