12. Usnesení RM 28.04.2017

Usnesení z jednání RM dne 28. 04. 2017.
Usnesení č. 279
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 28. 04. 2017 p. Buriana J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 280
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 28. 04. 2017 – Změna výsledku dodavatele stavebních prací u VZ „Kanalizace a vodovod Byšičky“.

Usnesení č. 281
Rada města

I. r e v o k u j e
bod II. a III. usnesení č. 278 ze dne 18. 04. 2017

II. r o z h o d l a
o vyloučení účastníka LBtech, a. s., se sídlem Moravská 786, Litomyšl – Město, PSČ 570 01, IČO 15035808, ze zadávacího řízení k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Byšičky“,

III. s c h v a l u j e
výběr účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Byšičky“ takto: vybraným účastníkem je KVIS Pardubice, a. s., Pardubice 151, Pardubice – Rosice, PSČ 533 53, IČO 46506934, s nabídkovou cenou 15.954.950 Kč bez DPH,

IV. b e r e n a v ě d o m í
další pořadí účastníků výše uvedeného zadávacího řízení:
2. PORR, a. s., Dubečská 3238/36, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00, IČO 43005560,
3. STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha, Na bělidle 198/21, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČO 60838744,
4. VPK Suchý, s. r. o., Komenského náměstí 12, Zásmuky, PSČ 281 44, IČO 27085201,
5. PRESSKAN – G-MONT – Byšičky, Vápenice 2974/13, Prostějov, PSČ 796 01,
6. ZEPRIS, s. r. o., Mezi vodami 639/27, Praha 12 - Modřany, PSČ 143 00, IČO 25117947,
7. POHL cz, a. s., Nádražní 25, Roztoky, PSČ 252 63, IČO 25606468.
Vytvořeno 3.5.2017 12:47:54 - aktualizováno 3.5.2017 12:48:54 | přečteno 21x | ernest
load