05. Usnesení RM 10.02.2017

Usnesení z jednání RM dne 10. 02. 2017.
Usnesení č. 115
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 10. 02. 2017 p. Bc. Robeše M. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 116
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 10. 02. 2017.

Usnesení č. 117
Rada města

I. s o u h l a s í
se zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Byšičky“,

II. s c h v a l u j e
pro toto zadávací řízení hodnotící kritéria a jejich váhové koeficienty takto:
1. nabídková cena 85 %
2. lhůta plnění 10 %
3. záruka na stavební práce 2 %
4. záruka na čerpadla 3 %

III. j m e n u j e
komisi k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Byšičky“ ve složení:
člen náhradník
1. Ing. Karel Otava Jan Burian
2. PaedDr. Jan Štěpánek Ing. Caroline Chudobová
3. Mgr. Hynek Fajmon Mgr. Petr Kopecký
4. Ing. Petr Gregor Tomáš Sedláček
5. Petr Bláha Gerhard Jílek
Vytvořeno 10.2.2017 10:24:06 - aktualizováno 28.2.2017 7:31:01 | přečteno 30x | ernest
load