01. Usnesení RM 04.01.2017

Usnesení z jednání RM dne 04.01.2017.
Usnesení č. 1
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 04.01.2017 p. Kolmana J. a p. Bc. Robeše M.

Usnesení č. 2
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 04.01.2017.

Usnesení č. 3
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 459 v bodě 1) a 2), ze dne 13.12.2016, a bod č. 4) usnesení č. 363, ze dne 08.11.2016,

II. s c h v a l u j e
1) Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2017, o placeném stání na místních komunikacích,
2) Ceník parkovacích lístků, parkovacích známek pro rok 2017,

III. předkládá
Nařízení města a ceník pro r. 2017 ZM dne 14.02.2017 na vědomí.

Usnesení č. 4
Rada města

s c h v a l u j e
dodavatele auditu realizovaných investičních akcí společnost BDO Advisory, s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 0 Praha 8, IČO 45314381, s nabídkovou cenou 95.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 5
Rada města

s c h v a l u j e
1) vyvěšení záměru na udělení souhlasu s právem stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ na pozemku ve vlastnictví Města Lysá nad Labem p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., s tím, že k tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na adresu Města Lysá nad Labem, Odbor správy majetku do 9:00 hodin, 20. ledna 2017,

2) podání žádosti o udělení souhlasu k odnětí zemědělského půdního fondu pro pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“.
Vytvořeno 12.1.2017 7:28:40 - aktualizováno 12.1.2017 7:29:49 | přečteno 10x | ernest
load