15. Usnesení RM 02.11.2016

15. Usnesení RM 02.11.2016

Usnesení č. 336
Rada města

s c h v a l u j e
vyvěšení záměru na výpůjčku části pozemků p. č. 610/9, 621/51, 621/81, 3477/1, 610/5, 610/87, 3476/2, 610/89, 610/37, 621/56, 610/9, 621/2, k. ú. Lysá n. L., a p. č. 74/4, k. ú. Litol, všechny v obci Lysá nad Labem, zapsané na LV 3183, ve prospěch stavebníka, Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 21, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem, Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00, pro dočasné zábory související se stavbou „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“. Celkový rozsah záborů je 3.702 m2 s tím, že k tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na adresu Města Lysá nad Labem, Odboru správy majetku a investic do 09:00 hodin, 18. listopadu 2016.
Vytvořeno 3.11.2016 9:08:57 - aktualizováno 21.6.2017 10:56:57 | přečteno 28x | ernest
load