Usnesení z 2. mimořádné RM 21.05.2015

U s n e s e n í
z 2. mimořádného jednání RM 21.05.2015

Usnesení č. 425
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky na zateplení objetu kina, č. p. 25, od firmy: 1) ARKÁDA TRADE, spol. s r. o., U Vršovického nádraží 32, 101 00 Praha 10, 2) LOUČKA Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, 533 51 Pardubice , 3) LITAVERON, a. s., Václavkova 505/30, 160 00 Praha 6, 4) AG-REAL, s. r. o., Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4, 5) ARCUS – Růžička, spol. s r. o., Řehořova 37, Praha 3, 6) Realitní a stavební společnost, s. r. o., Konkvitská 24, 110 01 Praha 1, Vanderlaan, s. r. o., V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10, 8) FABREALSTAV, s. r. o., T. G. Masaryka 20, 277 16 Všetaty, 9) Daniel Šperk, Budiměřice 147, 288 02 Nymburk, 10) RYBÁŘ stavební, s. r. o., Nám. Míru 50, 276 01 Mělník,

II. v y l u č u j e
z účasti v zadávacím řízení firmu LITAVERON, a. s., pro nesplnění kvalifikace dle Zadávací dokumentace, a to: nepodepsání Návrhu smlouvy o dílo,

III. s c h v a l u j e
1) výběr nejlevnější cenové nabídky, kterou podala firma Daniel Šperk, Budiměřice 147, 288 02 Nymburk,
2) uzavření smlouvy o dílo na zateplení objetu kina, č. p. 25, s firmou Daniel Šperk, za celkovou cenu 1.611.864,67 Kč bez DPH.

Usnesení č. 426
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky na výběr zhotovitele v rámci akce Vestavba učeben do suterénu pavilonu „D“ ZŠ Komenského Lysá nad Labem od firmy: 1. Hloušek, a. s., se sídlem Šmolíkova 1011, 161 00 Praha 6 – Dědina, 2. AG Real, s. r. o., se sídlem Klapálkova 3138, 149 00 Praha, 3. VKS Invest, s. r. o, se sídlem Révová 3242/3, 100 00 Praha 10, 4. ARCUS - Růžička, spol. s r. o., se sídlem Řehořova 937/37, 130 00 Praha, Žižkov, 5. RYBÁŘ stavební, s. r. o., se sídlem náměstí Míru 50, 276 01 Mělník,

II. v y l u č u j e
uchazeče VKS Invest, s. r. o, se sídlem Révová 3242/3, 100 00 Praha 10, z důvodu neúplnosti podané nabídky,

III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou akci s firmou RYBÁŘ stavební, s. r. o., se sídlem náměstí Míru 50, 276 01 Mělník, za celkovou cenu 4.873.342,91 Kč bez DPH, tj. 5.896.744,92 Kč s DPH, a termínem předání hotového díla bez vad a nedodělků dne 07.09.2015.
Vytvořeno 22.5.2015 8:27:36 - aktualizováno 22.5.2015 8:30:09 | přečteno 31x | ernest
load