03. Usnesení z mimořádné RM 13.07.2015

U s n e s e n í
z 3. mimořádného jednání RM dne 13.07.2015

Usnesení č. 548
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 425/III, ze dne 21.05.2015,

II. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky na zateplení objetu kina č. p. 25 od firmy: 1) ARKÁDA TRADE, spol. s r. o., Praha 10, 2) ARCUS – Růžička, spol. s r. o., Praha 3, 3) Realitní a stavební společnost, s. r. o., Praha 1, 4) RYBÁŘ stavební, s. r. o., Mělník, 5) LOUČKA Pardubice, s. r. o., Pardubice,

III. s c h v a l u j e
1) výběr nejlevnější cenové nabídky, kterou podala firma Realitní a stavební společnost, s. r. o., Konviktská 24, 110 01 Praha 1,
2) uzavření smlouvy o dílo na zateplení objetu kina č. p. 25 s firmou Realitní a stavební společností, s. r. o., za celkovou cenu 2.363.003 Kč bez DPH.
Vytvořeno 22.7.2015 8:51:43 - aktualizováno 22.7.2015 8:52:21 | přečteno 29x | ernest
load