OZV 7/2013, o zrušení OZV č.7/2011, o určení míst pro provozování jiných technických herních zaříze

Obecně závazná vyhláška

Města Lysá nad Labem

č. 7/2013, o zrušení OZV č.7/2011, o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem.


Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 18.12.2013 usnesením II/bod č. 9, usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č.7/2011, o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem.


Čl.2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
Marcela Chloupková Mgr.Jiří Havelka

místostarostka starosta

Vytvořeno 11.5.2014 9:37:21 | přečteno 44x | ernest
load