OZV 6/2014 o zrušení OZV Města Lysá nad Labem č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelníh

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem
č. 6/2014
o zrušení OZV Města Lysá nad Labem č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem
a
o zrušení OZV Města Lysá nad Labem č. 2/2011, kterou se mění a upravuje OZV Města Lysá nad Labem č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.


Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 03.12.2014 usnesením č. VI, usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. l

Zrušující ustanovení.

Zrušuje se:

1) Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem

2) Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 2/2011, kterou se mění a upravuje OZV Města Lysá nad Labem č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

Čl. 2

Účinnost.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ing. Petr Eliška Mgr. Jiří Havelka

místostarosta města starosta města


Vytvořeno 18.12.2014 7:54:50 | přečteno 25x | ernest
load