OZV 6/2008 o stejnokroji, označení a výzbroji Městské policie Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 6 / 2008 o stejnokroji, označení a výzbroji Městské policie Lysá nad Labem


Zastupitelstvo města  Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 15.10.2008 usneslo vydat v souladu se zněním § 27 zákona č. 553/1991 Sb.o obecní policii, v platném znění a § 35 odst. 3, a § 84 odst. 1, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění a dále na základě vyhlášky MV ČR č.88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1

Služební stejnokroj strážníka Městské policie (dále jen MP) tvoří :


  1. Obuv (polobotky, sandály, kanady a kotníková obuv) černé barvy, ponožky černé barvy, kalhoty černé barvy, modrá košile s dlouhým nebo krátkým rukávem, černá kravata, svetr nebo vesta černé barvy s nápisem Městská policie, bunda nebo parker černé barvy, černá brigadýrka nebo černá baseballová čepice se znakem MP a šachovnicí, černý baret, černý opasek. V zimním období je stejnokroj doplněn zimními doplňky (rukavice,šála,rolák,černý kulich s nápisem městská policie),

  2. pracovní uniforma: kombinéza, bleděmodrá polokošile s nápisem městská policie, ostatní oděvní součásti dle bodu a), reflexní vesta nebo reflexní bunda s nápisem městská policie,

  3. kombinace jednotlivých oděvních součástí se řídí podle teploty počasí ( např. v létě rozhalenka) se souhlasem velitele MP nebo jeho zástupce,

  4. členové hlídky jsou povinni mít na sobě stejné oděvní součásti.


Článek 2

Označení strážníka MP je stanoveno v § 9 zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii a tvoří jej :


  1. stejnokroj MP dle článku 1 této obecně závazné vyhlášky,

  2. odznak MP s identifikačním číslem umístěný na pravé straně prsou,

  3. nášivka se znakem města Lysá nad Labem a nápisem Městská policie, umístěná na levém záloktí bundy nebo košile,

  4. služební průkaz s fotografií, razítkem Města Lysá nad Labem a podpisem starosty.


Článek 3

Výzbroj MP tvoří služební zbraň vzor ČZ 75 D Kompakt ráže 9 mm. Strážník je oprávněn nosit zbraň v době služby po složení zkoušky odborné způsobilosti a získání zbrojního průkazu. Výzbroj dále tvoří zejména obušek, slzotvorné prostředky a pouta.Článek 4

Doplňky výstroje strážníka MP tvoří pouzdro na zbraň a zásobník, pouzdra na donucovací prostředky a pouzdra na pomůcky potřebné pro výkon služby. Pouzdra jsou zavěšena na opasku.


Článek 5

Upřesnění nošení stejnokroje a úprava strážníků ve službě je upraveno nařízením starosty města .


Článek 6

Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č.5/2003 o stejnokroji, označení a výzbroji Městské policie ze dne 25.6.2003.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2009

…………………………………….

Mgr. Havelka Jiří

starosta

………………………………… ………………………………

Chloupková Marcela Sedláček Tomáš

místostarostka místostarosta
Vytvořeno 1.5.2014 12:02:46 | přečteno 36x | ernest
load