OZV 3/2008, kterou se mění OZV č.1/1999, o účtu na podporu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem

č. 3/2008,

kterou se mění a upravuje :
Obecně závazná vyhláška č.1./1999,

o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu

na podporu rozvoje bydlení na území města,
ze dne 31.3.1999 a 25.11.1999
Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 18.6.2008 usneslo vydat podle ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
čl.I.
Obecně závazná vyhláška č.1/1999, o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města ze dne 31.3.1999, se změnami ze dne 25.11.1999 se doplňuje v článku III odst.4 :
kód účel lhůta splatnosti úrok horní hranice

od poskytnutí půjčky Kč
01 Zřízení plyn.nebo 4 roky 5% 30000

el.topení ve stávajícím domě
02 Zateplení obvod.pláště 4 roky 5% 30000

domu staršího 5 let
  1. Vybudování koupelny, 4 roky 5% 30000

sprchy,WC v bytě,kde není

nebo je starší 10 let
  1. Obnova střechy(krytina i 4 roky 5% 30000

konstrukce) starší 10 let
  1. Obnova fasády včetně ople- 4 roky 5% 30000

chování u domu staršího 10 let
  1. Výměna stávajících oken a 4 roky 5% 30000

dveří za stylové
07 Nástavby a půdní vestavby 4 roky 5% 30000
08 Dodatečná izolace proti 4 roky 5% 30000

spodní vodě u domu staršího

10 let
09 zřízení malé čistírny 4 roky 5 % 30000

odpadních vod vč.přípojek
10 rekonstrukce el.instalace, 4 roky 5 % 30000

včetně rozvod.skříní


čl.II.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
....................................... .............................. ..........................

Marcela Chloupková Mgr.Jiří Havelka Tomáš Sedláček

místostarostka starosta místostarosta


Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:
Vytvořeno 1.5.2014 11:56:31 | přečteno 14x | ernest
load